Moldova & IMF IMF Activities Publications Press Releases


 

Republica Moldova
MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE


ACORD Nr. 28 din 01-01-1945
PRIVIND CREAREA FONDULUI MONETAR INTERNAŢIONAL

Publicat: 01-01-1999 īn Tratate Internationale Nr. 2 art. 28
 

Guvernele īn numele cărora a fost semnat prezentul acord convin asupra următoarelor:

Articol preliminar

            (i) Fondul Monetar Internaţional a fost īnfiinţat şi va funcţiona īn conformitate cu dispoziţiile din prezentul Acord, aşa cum au fost adoptate iniţial şi modificate ulterior.
            (ii) Pentru a fi īn măsură să efectueze operaţiile şi tranzacţiile sale, Fondul va ţine un Departament General şi un Departament Special de Tragere. Calitatea de membru al Fondului va da dreptul de a participa la Contul Special de Tragere.
            (iii) Operaţiile şi tranzacţiile autorizate de prezentul Acord vor fi efectuate prin Departamentul General, consistīnd, conform dispoziţiilor prezentului Acord, din Contul Resurselor Generale, Contul Plăţilor Speciale, şi Contul Investiţional; cu excepţia operaţiilor şi tranzacţiilor legate de drepturile speciale de tragere care vor fi efectuate prin Contul Special de Tragere.

Articolul I
Obiective

            Obiectivele Fondului Monetar Internaţional sunt :
            (i) Să īncurajeze cooperarea monetară internaţională prin mijlocirea unei instituţii permanente care să constituie un mecanism de consultare şi colaborare īn problemele monetare internaţionale;
            (ii) Să īnlesnească expansiunea şi creşterea echilibrată a comerţului internaţional şi să contribuie astfel la promovarea şi menţinerea unui nivel ridicat al utilizării forţei de muncă şi al venitului real, precum şi la dezvoltarea resurselor productive ale tuturor membrilor, ca obiective primordiale ale politicii economice.
            (iii) Să īncurajeze stabilitatea cursului schimbului, să menţină īntre membri acorduri de schimb ordonate şi să evite deprecierea monetară īn scop de concurenţă.
            (iv) Să sprijine stabilirea unui sistem multilateral de plăţi, īn ce priveşte tranzacţiile curente dintre membri, precum şi eliminarea restricţiilor de schimb, īn raporturile cu străinătatea care stīnjenesc dezvoltarea comerţului mondial.
            (v) Să insufle īncredere membrilor, prin punerea resurselor Fondului la dispoziţia temporară a acestora, pe bază de garanţii potrivite, dīndu-le astfel posibilitatea să corecteze dezechilibrul balanţelor de plăţi, fără să recurgă la măsuri care distrug prosperitatea naţională sau internaţională.
            (vi) Īn conformitate cu cele expuse mai sus, să scurteze durata şi să micşoreze dezechilibrul balanţelor de plăţi externe ale membrilor.
            Īn īntreaga sa politică şi īn toate deciziile sale, Fondul se va conduce după obiectivele expuse īn acest articol.

Articolul II
Calitatea de membru
Secţiunea 1 
Membrii fondatori

            Membrii fondatori ai Fondului vor fi acele ţări reprezentate la Conferinţa Monetară şi Financiară a Naţiunilor Unite, ale căror guverne acceptă calitatea de membru īnainte de data de 31 decembrie 1945.

Secţiunea 2 
Alţi membri

            Calitatea de membru va fi accesibilă guvernelor altor ţări, la timpul şi īn condiţiile care vor fi stabilite de Consiliul Guvernatorilor. Acest timp, inclusiv termenii pentru subscrieri, va fi bazat pe principii similare celor aplicate altor state care sunt deja membri.

Articolul III
Cote şi subscrieri
Secţiunea 1 
Cote şi plata pentru subscrieri

            Fiecărui membru i se va stabili o cotă exprimată īn drepturi speciale de tragere. Cotele membrilor reprezentaţi la Conferinţa Monetară şi Financiară a Naţiunilor Unite care devin membri īnainte de 31 decembrie 1945, vor fi cele menţionate īn Anexa A. Cotele celorlalţi membri vor fi fixate de Consiliul Guvernatorilor. Subscrierea fiecărui membru va fi egală cu cota sa şi va fi achitată deplin Fondului pe contul respectiv.

Secţiunea 2 
Modificarea cotelor

            a) La intervale de cel mult 5 ani, Consiliul Guvernatorilor va efectua o revizuire generală a cotelor membrilor şi, dacă va considera justificat, va propune o ajustare a lor. De asemenea, īn cazul cānd va crede oportun, el va putea lua īn orice alt moment īn considerare modificarea unei anumite cote, la cererea membrului respectiv.
            b) Fondul poate īn orice moment propune mărirea cotelor membrilor săi, care erau membri ai acestuia la data de 31 august 1975, proporţional cu cotele lor la această dată, īn acelaşi timp suma cumulativă nu va fi mai mare decāt sumele transferate de pe Contul Plăţilor Speciale īn Contul Resurselor Generale īn conformitate cu Articolul V, Secţiunea 12 f), i), şi j).
            c) Pentru orice modificare de cote propusă ca urmare a unei revizuiri generale este necesară o majoritate de 85% din totalul voturilor.
            d) Cota unui membru nu va fi modificată, pīnă cīnd acesta īşi va da consimţămāntul şi suma respectivă va fi achitată, cu excepţia cazurilor cīnd plata se consideră efectuată īn conformitate cu Secţiunea 3 b) a prezentului articol.

Secţiunea 3 
Vărsăminte īn cazul modificării cotelor

            a) Fiecare membru care consimte la majorarea cotei sale conform Secţiunii 2 a) a prezentului articol, trebuie să plătească Fondului, īn perioada stabilită de el 25% din sporul cotei sale īn drepturi speciale de tragere, īn acelaşi timp Consiliul Guvernatorilor are dreptul să stabilească ordinea efectuării plăţii respective - īn bază de egalitate pentru toţi membrii - īn īntregime sau parţial īn valutele altor membri, determinate de Fond cu acordul acestora sau īn valuta proprie a membrului. Statul, care nu este participant, va plăti suma sporului, ce corespunde sumei ce urmează a fi plătită īn drepturi speciale de tragere de către participanţi, īn valuta membrilor determinată de Fond cu acordul acestora. Restul sporului īn contul majorării cotei se achită de membru īn valuta lui naţională.
            Disponibilităţile Fondului īn valuta oricărui membru nu vor fi majorate mai mult de nivelul la care acestea ar fi supuse conform articolului 5, secţiunea 8 b) (ii) majorării īn rezultatul plăţilor altor membri.
            b) Fiecare membru care consimte majorarea cotei sale conform Secţiunii 2 b) a prezentului articol, este considerat că a achitat Fondului suma vărsămīntului ce corespunde sporului dat.
            c) Dacă un membru consimte la reducerea cotei sale, Fondul va plăti membrului īn decurs 60 de zile, o sumă egală cu reducerea. Plata se va face īn moneda naţională a membrului respectiv şi īn acea cantitate de drepturi speciale de tragere sau valute ale membrilor, stabilite de Fond cu acordul acestora, care ar fi necesare pentru a preīntīmpina reducerea disponibilităţilor Fondului īn moneda acelei ţări sub noua cotă, cu condiţia că īn circumstanţe excepţionale Fondul nu poate să-şi micşoreze disponibilităţile īn valuta sub noua cotă, efectuīnd plata către membru īn valuta proprie a acestuia.
            d) Pentru orice hotărīre īn legătură cu punctul a) este necesară o majoritate de 75% din totalul voturilor, cu excepţia chestiunilor stabilirii termenului şi valutelor concrete īn conformitate cu prevederile indicate.

Secţiunea 4 
Īnlocuirea monedei cu titluri

            Fondul va accepta de la orice membru, īn locul oricărei sume īn moneda sa naţională, īn Contul Resurselor Generale, care, după părerea Fondului, nu este necesară pentru operaţiile şi tranzacţiile sale, bonuri sau obligaţiuni similare emise de membru sau de depozitarul desemnat de membru, īn virtutea articolului XIII, secţiunea 2, care nu vor fi negociabile, nu vor purta dobīndă şi vor fi plătibile la cerere īn valoarea lor nominală, prin creditarea contului Fondului la depozitarul desemnat. Această Secţiune se va aplica nu numai la sumele īn monedă subscrise de membri, ci şi la orice sume īn monedă datorate īntr-un alt fel Fondului sau pe care Fondul le-a achiziţionat, şi care urmează a fi plasate īn Contul resurselor Generale.

Articolul IV
Obligaţii referitoare la regimul valutar
Secţiunea 1 
Obligaţii generale ale membrilor

            Recunoscīnd că scopul esenţial al sistemei valutar-financiare internaţionale constă īn a prevedea o structură care ar facilita schimbul de mărfuri şi servicii, circulaţia de capital īntre state şi a menţine o creştere economică stabilă, precum şi aceea că un obiectiv de bază este dezvoltarea continuă a condiţiilor de bază ordonate, necesare pentru stabilitatea financiară şi economică, fiecare membru se obligă să colaboreze cu Fondul şi alţi membri īn domeniul asigurării ordonării regimurilor valutare şi promovării stabilităţii sistemului ratelor de schimb. Īn special, fiecare membru:
            (i) va depune eforturi pentru direcţionarea politicii sale economice şi financiare īn sensul stimulării creşterii economice ordonate īn condiţiile unei rezonabile stabilităţi a plăţilor, cu luarea īn consideraţie a circumstanţelor existente;
            (ii) va tinde să promoveze stabilitatea, prin eforturi īndreptate la susţinerea condiţiilor economice şi financiare de bază ordonate, precum şi printr-un astfel de sistem valutar-financiar care nu duce la apariţia unor abateri imprevizibile;
            (iii) va evita manipularea ratelor de schimb sau a sistemei valutare internaţionale īn scopurile preīntāmpinării stabilităţii efective a balanţei de plăţi sau obţinerii unui avantaj necinstit faţă de alţi membri; şi
            (iv) va duce o politică valutară ce nu contravine obligaţiilor prezentei Secţiuni.

Secţiunea 2 
Regimul valutar comun

            a) Fiecare membru, īn decursul a 30 de zile din data adoptării amendamentului II la prezentul Acord, va notifica Fondului regimul valutar, pe care intenţionează să-l aplice pentru executarea obligaţiilor conform Secţiunii 1 a prezentului articol, şi va notifica Fondului īntr-un termen cīt mai scurt posibil despre orice modificări īn regimul său valutar.
            b) Īn cadrul sistemului valutar-financiar īn forma ce prevala la data de 1 ianuarie 1976, regimul valutar poate include: (i) menţinerea de către membru a valorii valutei sale īn drepturi speciale de tragere sau la alegerea sa īn orice alt etalon, cu excepţia aurului; (ii) un regim de cooperare, īn cadrul căruia membrii īşi menţin valoarea valutei lor īn coraport cu valoarea valutei sau valutelor altor membri; (iii) alte forme ale regimului valutar la alegerea membrului.
            c) Pentru a corespunde dezvoltării sistemului valutar internaţional, Fondul poate, cu o majoritate de 85% din numărul total al voturilor, să prevadă crearea unui regim valutar comun, totodată nelimitānd dreptul membrilor de a-şi alege regimuri valutare proprii, dar care nu contravin scopurilor Fondului şi obligaţiilor prevăzute īn Secţiunea 1 a prezentului articol.

Secţiunea 3 
Supravegherea regimului valutar

            a) Fondul supraveghează sistemul valutar internaţional īn scopul asigurării funcţionării eficiente a acestuia, precum şi efectuează controlul asupra executării obligaţiilor de către membri asumate īn baza Secţiunii 1 a prezentului articol.
            b) Īn scopul executării funcţiilor sale după cum e stabilit īn punctul a) mai sus, Fondul va efectua o supraveghere strictă a politicii membrilor īn domeniul cursului de schimb şi va stabili principii concrete de care se vor ghida membrii īn respectiva politică. Fiecare membru prezintă Fondului informaţia necesară pentru o astfel de supraveghere şi la cererea Fondului, se va consulta cu el pe problemele politicii sale īn domeniul cursului de schimb. Principiile, stabilite de Fond, nu contravin regimului de cooperare, īn baza căruia membrii menţin valoarea valutei lor īn coraport cu valoarea valutei sau valutelor altor membri, precum şi altor regimuri valutare alese de membri şi care nu contravin scopurilor Fondului şi Secţiunii 1 a acestui articol. Principiile menţionate vor respecta măsurile interne ale membrilor īn sfera social-politică şi, īn aplicarea acestor principii, Fondul va ţine cont de circumstanţele existenţe īn statele-membre.

Secţiunea 4 
Parităţile monetare

            Fondul, cu o majoritate de 85% din numărul total de voturi, poate conchide că condiţiile economice internaţionale permit introducerea unui sistem larg răspāndit al regimurilor valutare, bazat pe parităţi monetare stabile, dar reglementabile. Drept bază a unei astfel de concluzii a Fondului poate servi stabilitatea fundamentală a economiei mondiale; īn acest scop Fondul va lua īn consideraţie dinamica preţurilor şi tempourile creşterii economice īn statele-membre. Concluzia se face reieşind din evoluţia sistemului valutar internaţional, cu atragerea atenţiei deosebite surselor lichide īn scopurile asigurării funcţionării sistemului parităţilor monetare - mecanismelor, īn cadrul cărora atīt membrii cu soldul pozitiv, cāt şi cei cu deficit al balanţei de plăţi, iau măsuri urgente, efective şi corespunzătoare īndreptate la atingerea stabilităţii situaţiei respective, la fel ca şi mecanismelor de intervenţie şi restabilire a balanţei. Dacă Fondul conchide astfel, el va informa membrii despre aplicarea prevederilor Anexei C.

Secţiunea 5 
Pluralitatea monedelor īn cadrul teritoriilor unui membru

            a) Acţiunile unui membru īn privinţa monedei sale conform acestui articol vor fi considerate ca aplicabile unor monede separate aparţinīnd tuturor teritoriilor, īn privinţa cărora membrul a acceptat prezentul Acord conform articolului XXXI, Secţiunea 2g), totuşi, fiecare membru are posibilitatea să declare că acţiunile sale se referă numai la moneda sa din Metropolă, sau numai la una ori mai multe monede diferite specificate separat, sau la moneda din Metropolă şi la una ori mai multe monede diferite specificate separat.
            b) Se consideră că acţiunile Fondului īn baza prezentului articol se referă la toate monedele membrului, menţionate īn subpunctul a) de mai sus, dacă Fondul nu declară altfel.

Articolul V
Operaţiile şi tranzacţiile Fondului
Secţiunea 1 
Organisme lucrānd cu Fondul

            Fiecare membru va lucra cu Fondul numai prin Tezaurul său, banca sa centrală, Fondul său de stabilizare sau alte organisme financiare similare ale sale, iar Fondul va lucra numai cu, sau prin, aceleaşi organisme.

Secţiunea 2 
Limitarea operaţiilor şi tranzacţiilor Fondului

            a) Afară de cazul īn care se prevede altfel īn prezentul Acord, tranzacţiile Fondului vor fi limitate la acele tranzacţii, avīnd scopul de a procura unui membru, la iniţiativa acestuia, drepturi speciale de tragere sau monedele altor membri, din resursele generale ale Fondului păstrate īn contul respectiv, īn schimbul monedei proprii a membrului care doreşte o astfel de tranzacţie.
            b) Īn cazul īn care există cereri corespunzătoare, Fondul poate decide acordarea serviciilor financiare şi tehnice, inclusiv administrarea resurselor contribuite de membri, dacă aceasta nu contravine scopurilor Fondului. Operaţiile legate de acordarea unor astfel de servicii nu sunt efectuate din contul Fondului. Serviciile prevăzute de prezenta subsecţiune nu obligă īn nici un fel membrii, fără acordul acestora.

Secţiunea 3 
Condiţiile reglementīnd folosirea 
resurselor generale ale Fondului

            a) Fondul adoptă politici privind folosirea resurselor generale, inclusiv politici privind aranjamentele stand-by sau aranjamentele similare, şi poate adopta politici speciale pentru problemele balanţei speciale de plăţi, care vor ajuta membrii să rezolve problemele balanţei lor de plăţi īntr-un mod ce nu contravine prevederilor prezentului Acord şi care vor stabili garanţiile adecvate pentru folosirea temporară a resurselor generale ale Fondului.
            b) Fiecare membru va fi īn drept să cumpere de la Fond valutele altor membri, īn schimbul unei sume echivalente a valutei sale proprii, īn conformitate cu următoarele condiţii:
            (i) folosirea resurselor generale ale Fondului de către membri trebuie să fie īn conformitate cu prevederile prezentului Acord şi politicile adoptate īn baza lor;
            (ii) membrul prezintă o declaraţie că are nevoie a efectua cumpărarea īn legătură cu balanţa sa de plăţi sau starea rezervei sale sau schimbările din rezervele sale;
            (iii) cumpărarea propusă va fi o cumpărare īn limita cotei de rezervă, sau nu va cauza faptul ca disponibilităţile Fondului īn valuta membrului-cumpărător să depăşească 200% din cota sa;
            (iv) Fondul nu a declarat anterior, īn conformitate cu Secţiunea 5 a prezentului articol, articolul VI, Secţiunea 1, sau articolul XXVI, Secţiunea 2 a), că membrul, ce doreşte să cumpere, nu are dreptul să folosească resursele generale ale Fondului;
            c) Fondul va examina cererea pentru cumpărare, īn vederea determinării dacă cumpărarea propusă va fi īn conformitate cu prevederile prezentului Acord şi cu politicile adoptate īn baza lor, cu condiţia ca cererile pentru cumpărarea īn limita cotei de rezervă să nu fie supuse contestaţiei.
            d) Fondul va adopta politici şi proceduri privind selectarea valutelor pentru vānzare ce iau īn consideraţie, cu consultarea membrilor, balanţa de plăţi şi starea rezervei membrilor şi schimbările din cadrul pieţelor de schimb, precum şi faptul de a fi dorită, cu trecerea timpului, promovarea unor poziţii echilibrate īn cadrul Fondului, cu condiţia că dacă un membru reprezintă propunerea de a cumpăra valuta unui alt membru īn legătură cu faptul că membrul-cumpărător doreşte să obţină o sumă echivalentă a valutei sale proprii oferită de alt membru, va fi īn drept să cumpere valuta celuilalt membru, cu excepţia cazului cīnd Fondul a notificat, conform articolului VII, Secţiunea 3, deficitul disponibilităţilor sale īn valută.
            e) (i) Fiecare membru va asigura că balanţele valutei sale cumpărate de la Fond sunt balanţele unei valute liber convertibile sau pot fi schimbate, la momentul cumpărării, pe o valută liber convertibilă, la dorinţa sa, la un curs de schimb īntre cele două valute echivalent cu cursul de schimb īntre ele conform articolului XIX, Secţiunea 7 a).
            (ii) Fiecare membru, a cărui valută este cumpărată de la Fond sau este obţinută īn schimbul unei valute cumpărate de la Fond, va colabora cu Fondul şi alţi membri īn vederea posibilităţii ca asemenea balanţe ale valutei sale să fie schimbate, la momentul cumpărării, pe valute liber convertibile ale altor membri.
            (iii) Schimbul īn baza punctului (i) de mai sus a unei valute ce nu este liber convertibilă se va efectua de către membrul, a cărui valută este cumpărată, cu excepţia cazului cīnd membrul dat şi membrul-cumpărător convin asupra altei proceduri.
            (iv) Fiecare membru, cumpărīnd de la Fond valuta liber convertibilă a altui membru şi dorind să o schimbe, la momentul cumpărării, pe o valută liber convertibilă, va efectua schimbul cu alt membru, dacă acest fapt este solicitat de acel membru. Schimbul pe o valută liber convertibilă selectată de către celălalt membru va avea loc la cursul de schimb la care s-a făcut referinţă īn punctul (i) de mai sus.
            f) Īn baza politicilor şi procedurilor pe care le va adopta, Fondul poate cădea de acord să procure unui participant, ce efectuează cumpărarea, īn conformitate cu prezenta Secţiune, drepturi speciale de tragere īn schimbul valutelor altor membri.

Secțiunea 4 
Derogări

            Fondul, după aprecierea sa şi īn condiţii care să-i salvgardeze interesele sale, poate deroga de la īndeplinirea oricărei condiţii prescrise īn Secţiunea 3 b) (iii) şi (iv) a prezentului articol, īndeosebi īn cazul membrilor care s-au abţinut de la o utilizare largă şi continuă a resurselor generale ale Fondului. Īn acordarea acestor derogări, se vor lua īn consideraţie nevoile periodice sau excepţionale ale membrului care a cerut derogarea. Fondul va lua, de asemenea, īn consideraţie oferta unui membru de a da, ca garanţie suplimentară, active acceptabile, avīnd, după aprecierea Fondului, o valoare suficientă pentru a-i apăra interesele; de asemenea, el poate să ceară, ca o condiţie a derogării, depunerea unor astfel de garanţii suplimentare.

Secţiunea 5 
Incapacitatea de folosire a resurselor generale 
ale Fondului

            Ori de cīte ori Fondul apreciază că un membru foloseşte resursele generale ale Fondului īntr-un fel contrariu obiectivelor urmărite de Fond, el va īnmīna membrului un raport, īn care va expune părerile Fondului şi va fixa un termen potrivit pentru răspuns. După prezentarea acestui raport membrului, Fondul poate limita folosirea resurselor sale generale de către acel membru. Dacă, īn timpul fixat, nu primeşte răspuns la raport sau dacă răspunsul primit este nesatisfăcător, Fondul poate continua să limiteze folosirea resurselor generale ale Fondului de către acel membru, sau, după ce i-a dat un preaviz rezonabil, poate să-i retragă dreptul de a folosi resursele generale ale Fondului.

Secţiunea 6 
Alte cumpărări şi vīnzări ale drepturilor 
speciale de tragere de către Fond

            a) Fondul poate accepta drepturi speciale de tragere oferite de un participant īn schimbul unei sume echivalente a valutelor altor membri.
            b) Fondul poate acorda unui participant, la cererea lui, drepturi speciale de tragere pentru o sumă echivalentă a valutelor altor membri. Disponibilităţile Fondului īn valuta unui membru nu vor fi mărite, ca rezultat al acestor tranzacţii, peste limita la care disponibilităţile sunt supuse unui comision, conform Secţiunii 8 b)(ii) a prezentului articol.
            c) Valutele acordate sau acceptate de către Fond conform prezentei Secţiuni, vor fi selectate īn conformitate cu politicile ce iau īn consideraţie principiile Secţiunii 3 d) sau 7(i) a prezentului articol. Fondul poate īncheia tranzacţii īn baza prezentei Secţiuni doar dacă un membru, a cărui valută este acordată sau acceptată de către Fond, este de acord cu acea folosire a valutei sale.

Secţiunea 7 
Răscumpărarea de către un membru a valutei 
sale deţinute de Fond

            a) Un membru va fi īn drept să răscumpere, īn orice moment, disponibilităţile Fondului īn valuta sa care sunt supuse unui comision conform Secţiunii 8 b) a prezentului articol.
            b) Se presupune că un membru, care a efectuat o cumpărare conform Secţiunii 3 a prezentului articol, cu condiţia că balanţa sa de plăţi şi starea rezervei se ameliorează, va răscumpăra disponibilităţile Fondului īn valuta sa care rezultă din cumpărare şi sunt supuse unui comision īn baza Secţiunii 8 b) a prezentului articol. Un membru va răscumpăra aceste disponibilităţi, dacă, īn conformitate cu politicile privind răscumpărarea pe care Fondul le va adopta, şi după consultarea membrului, Fondul prezintă membrului o declaraţie că el trebuie să răscumpere īn legătură cu o ameliorare īn balanţa sa de plăţi şi starea rezervei.
            c) Un membru, care a efectuat o cumpărare īn baza Secţiunii 3 a prezentului articol, va răscumpăra disponibilităţile Fondului īn valuta sa, care rezultă din cumpărare şi sunt supuse unui comision conform Secţiunii 8 b) a prezentului articol, nu mai tīrziu de 5 ani de la data la care s-a efectuat cumpărarea. Fondul poate prevedea ca răscumpărarea să fie efectuată de către un membru īn rate, pe parcursul perioadei de 3-5 ani de la data cumpărării. Fondul, printr-o majoritate de 85% din numărul total de voturi, poate schimba perioadele de răscumpărare conform prezentei subsecţiuni, şi oricare perioadă astfel adoptată se va aplica tuturor membrilor.
            d) Fondul, printr-o majoritate de 85% din numărul total de voturi, poate adopta alte perioade decīt cele ce se aplică īn conformitate cu punctul c) de mai sus, care vor fi aceleaşi pentru toţi membrii, pentru răscumpărarea disponibilităţilor īn valută achiziţionate de către Fond īn conformitate cu o politică specială privind folosirea resurselor sale generale.
            e) Īn conformitate cu politicile pe care Fondul le va adopta printr-o majoritate de 70% din numărul total de voturi, un membru va răscumpăra disponibilităţile Fondului īn valuta sa care nu sunt achiziţionate ca rezultat al cumpărării şi sunt supuse unui comision conform Secţiunii 8 b) a prezentului articol.
            f) O decizie prescriind că, īn baza unei politici privind folosirea resurselor generale ale Fondului, perioada pentru răscumpărare conform punctului c) sau d) de mai sus va fi mai scurtă decīt perioada īn vigoare conform politicii, se va aplica doar īn privinţa disponibilităţilor achiziţionate de Fond ulterior datei efective a deciziei.
            g) La cererea unui membru, Fondul poate amīna data īndeplinirii obligaţiei de răscumpărare, dar nu mai mult decīt perioada maximală prevăzută īn punctul c) sau d) de mai sus sau īn baza politicilor adoptate de Fond conform punctului e) de mai sus, cu excepţia cazului cīnd Fondul determină, printr-o majoritate de 70% din numărul total de voturi, că o perioadă mai lungă pentru răscumpărare, care este corespunzătoare cu folosirea temporară a resurselor generale ale Fondului, este justificată, deoarece īndeplinirea obligaţiei la timpul cuvenit ar pune membrul īntr-o dificultate excepţională.
            h) Politicile Fondului conform Secţiunii 3d) a prezentului articol pot fi completate prin politicile īn baza cărora Fondul poate decide, după consultarea membrului, să vīndă conform Secţiunii 3b) a prezentului articol disponibilităţile sale īn valuta membrului care nu au fost răscumpărate īn conformitate cu Secţiunea 7, fără prejudicierea oricărei acţiuni pe care Fondul poate fi autorizat să o ia conform oricăror alte prevederi ale prezentului Acord.
            (i) Toate răscumpărările īn baza prezentei Secţiuni vor fi efectuate īn drepturi speciale de tragere sau īn valutele altor membri specificate de Fond. Fondul va adopta politicile şi procedurile privind valutele folosite de membri la efectuarea răscumpărărilor, care iau īn consideraţie principiile Secţiunii 3 d) a prezentului articol. Disponibilităţile Fondului īn valuta unui membru folosită la răscumpărare nu vor fi mărite prin răscumpărare peste limita la care ele ar fi supuse unui comision conform Secţiunii 8 b)(ii) a prezentului articol.
            j) (i) Dacă valuta unui membru specificată de Fond conform punctului i) de mai sus nu este o valută liber convertibilă, membrul va asigura ca membrul ce efectuează răscumpărarea să poată obţine valuta respectivă la momentul răscumpărării īn schimbul unei valute liber convertibile selectate de membrul, a cărui valută a fost specificată. Un schimb al valutei conform prezentei prevederi va avea loc la un curs de schimb īntre cele două valute echivalent cu cursul de schimb īntre ele conform articolului XIX, Secţiunea 7 a).
            (ii) Fiecare membru, a cărui valută este specificată de Fond pentru răscumpărare, va colabora cu Fondul şi alţi membri īn vederea asigurării faptului ca membrii ce efectuează răscumpărarea, la momentul răscumpărării, să obţină valuta specificată īn schimbul unor valute liber convertibile ale altor membri.
            (iii) Un schimb conform punctului j)(i) de mai sus se va efectua cu membrul a cărui valută este specificată, īn afară de cazul cīnd acel membru şi membrul ce efectuează răscumpărarea convin asupra unei alte proceduri.
            (iv) Dacă un membru ce efectuează răscumpărarea doreşte să obţină, la momentul răscumpărării, valuta liber convertibilă a altui membru specificată de Fond conform punctului i) de mai sus, el va obţine, dacă aceasta este solicitat de celălalt membru, valuta de la celălalt membru īn schimbul unei valute liber convertibile la cursul de schimb referit īn punctul j)(i) de mai sus. Fondul poate adopta instrucţiuni privind valuta liber convertibilă care poate fi acordată īn cadrul unui schimb.

Secţiunea 8 
Comisioane

            a) (i) Fondul va percepe un comision pentru cumpărarea de către un membru a drepturilor speciale de tragere sau a valutei altui membru deţinute īn Contul Resurselor Generale īn schimbul valutei sale proprii, cu condiţia că Fondul poate percepe un comision mai mic pentru cumpărările īn limitele cotei de rezervă decīt pentru alte cumpărări. Comisionul pentru cumpărările īn limitele cotei de rezervă nu va depăşi jumătate dintr-un procent.
            (ii) Fondul poate percepe un comision pentru aranjamentele stand-by sau aranjamentele similare. Fondul poate decide ca comisionul pentru un aranjament să fie compensat contra comisionului perceput conform punctului i) de mai sus pentru cumpărările īn baza aranjamentului.
            b) Fondul va percepe comisioane asupra balanţelor sale zilnice medii ale valutei unui membru deţinute īn Contul Resurselor Generale, īn măsura īn care ele:
            (i) au fost căpătate conform unei politici care a fost subiectul unei excluderi īn baza articolului XXXc), sau
            (ii) depăşesc suma cotei membrului după excluderea oricăror balanţe menţionate īn punctul i) de mai sus.
            Ratele comisionului vor creşte, īn mod normal, pe intervale, pe parcursul perioadei īn care balanţele sunt menţinute.
            c) Dacă un membru a eşuat să efectueze răscumpărarea cerută conform Secţiunii 7 a prezentului articol, Fondul, după consultarea membrului privind reducerea disponibilităţilor Fondului īn valuta sa, poate impune astfel de comisioane, pe care Fondul le consideră potrivite, asupra disponibilităţilor īn valuta membrului care urmau a fi răscumpărate.
            d) Se cere o majoritate de 70% din numărul total de voturi pentru determinarea ratelor comisionului conform punctelor a) şi b) de mai sus, care vor fi uniforme pentru toţi membrii, precum şi celor din punctul c) de mai sus.
            e) Un membru va achita toate comisioanele īn drepturi speciale de tragere, cu condiţia că, īn circumstanţe excepţionale, Fondul poate permite unui membru să achite comisioanele īn valutele altor membri specificate de Fond, după consultarea cu ei, sau īn valuta sa proprie. Disponibilităţile Fondului īn valuta unui membru nu vor fi mărite ca rezultat al plăţilor efectuate de alţi membri īn baza prezentei prevederi peste nivelul la care ele ar fi supuse comisioanelor conform punctului b)(ii) de mai sus.

Secţiunea 9 
Remuneraţii

            a) Fondul va plăti o remuneraţie pentru suma cu care cota de procentaj prevăzută īn punctul b) sau e) de mai sus, depăşeşte balanţele zilnice medii ale Fondului īn valuta unui membru deţinută īn Contul Resurselor Generale, altele decīt balanţele obţinute īn baza unei politici care a fost subiectul unei excluderi conform articolului XXX c). Rata remuneraţiei, care va fi determinată de Fond printr-o majoritate de 70% din numărul total de voturi, va fi aceeaşi pentru toţi membrii şi nu va fi mai mare de, nici mai mică de 4/5 din rata procentuală conform articolului XX, Secţiunea 3. La stabilirea ratei remuneraţiei Fondul va lua īn consideraţie ratele comisioanelor conform articolului V, Secţiunea 8 b).
            b) Procentajul cotei aplicat īn scopurile prevăzute īn punctul a) de mai sus va fi:
            (i) pentru fiecare membru ce a devenit membru īnainte de adoptarea amendamentului II la prezentul Acord, un procentaj al cotei corespunzīnd la 75% din cota sa la data adoptării amendamentului II la prezentul Acord, şi pentru fiecare membru ce a devenit membru după data adoptării amendamentului II la prezentul Acord, un procentaj al cotei calculat prin īmpărţirea totalului sumelor corespunzīnd procentajelor cotei care se aplică altor membri, la data la care aceştia au devenit membri, la totalul cotelor altor membri la aceeaşi dată; plus
            (ii) sumele pe care Fondul le-a plătit īn valută sau īn drepturi speciale de tragere conform articolului III, Secţiunea 9 a) de la data aplicabilă conform punctului b)(i) de mai sus; şi minus
            (iii) sumele pe care le-a primit de la Fond īn valută sau īn drepturi speciale de tragere conform articolului III, Secţiunea 3 c) de la data aplicabilă conform punctului b)(i) de mai sus.
            c) Fondul, printr-o majoritate de 70% din numărul total de voturi, poate mări ultimul procentaj al cotei īn vederea scopurilor prevăzute īn punctul a) de mai sus pentru fiecare membru la:
            (i) un procentaj, nu mai mare de 100%, care va fi determinat pentru fiecare membru pe baza aceloraşi criterii ca pentru toţi membrii, sau
            (ii) 100% pentru toţi membrii.
            d) Remuneraţia va fi plătită īn drepturi speciale de tragere, cu condiţia că Fondul sau membrul pot decide ca plata către membru să se efectueze īn valuta sa proprie.

Secţiunea 10 
Calcule

            a) Valoarea activelor Fondului deţinute īn conturile Departamentului General va fi exprimată īn drepturi speciale de tragere.
            b) Toate calculele privind valutele membrilor īn scopul aplicării prevederilor prezentului Acord, cu excepţia Articolului VI şi Anexei C, se vor efectua la cursurile la care Fondul duce evidenţa acestor valute īn conformitate cu Secţiunea 11 a prezentului articol.
            c) Calculele pentru determinarea sumelor valutei īn raport cu cota īn scopul aplicării prevederilor prezentului Acord, nu vor include valuta deţinută īn Contul Plăţilor Speciale sau īn Contul de Investiţii.

Secţiunea 11 
Menţinerea valorii

            a) Valoarea valutelor membrilor deţinute īn Contul Resurselor Generale va fi menţinută īn drepturi speciale de tragere īn conformitate cu cursurile de schimb conform articolului XIX, Secţiunea 7 a).
            b) Ajustarea disponibilităţilor Fondului īn valuta membrului conform prezentei Secţiuni se va efectua cu ocazia folosirii acelei valute īntr-o operaţie sau tranzacţie īntre Fond şi alt membru şi īn aşa perioade de timp pe care Fondul le poate decide sau pe care membrul le poate solicita. Plăţile către Fond sau ale acestuia īn vederea unei ajustări se vor efectua īntr-o perioadă rezonabilă de timp, precum este determinată de Fond, de la data ajustării, şi īn orice altă perioadă de timp solicitată de membru.

Secţiunea 12 
Alte operaţii şi tranzacţii

            a) Īn toate politicile şi deciziile sale īn baza acestei secţiuni, Fondul se va ghida de obiectivele stabilite īn articolul VIII, Secţiunea 7 şi de cele legate de prevenirea dirijării preţului sau fixării unui anumit preţ al aurului.
            b) Decizia Fondului privind efectuarea operaţiilor sau tranzacţiilor conform punctelor c), d) şi e) de mai jos, va fi adoptată cu o majoritate de 85% din numărul total de voturi.
            c) Fondul poate vinde aur contra valutei oricărui membru, după consultarea acestuia, cu condiţia că disponibilităţile Fondului, īn valuta membrului respectiv, din Contul Resurselor Generale, nu va depăşi, īn urma acestei vīnzări, nivelul la care vor fi percepute comisioane conform Secţiunii 8 b)(ii) a prezentului articol, fără acordul membrului, precum şi cu condiţia că, la cererea membrului īn momentul vīnzării Fondul va efectua schimbul părţii de valută primite īn valuta altui membru, ceea ce ar preīntīmpina majorarea menţionată. Schimbul valutei īn valuta altui membru are loc după consultarea acestuia şi nu poate duce la majorarea disponibilităţilor Fondului īn valuta unui astfel de membru, ce va depăşi nivelul la care vor fi percepute comisioane conform Secţiunii 8 b) (ii) a prezentului articol. Fondul adoptă regulile şi procedurile unor astfel de schimburi reieşind din principiile aplicate conform Secţiunii 7(i) a prezentului articol. Vīnzările către un membru īn baza acestei prevederi se efectuează la preţul convenit pentru fiecare tranzacţie īn baza preţurilor de piaţă.
            d) Fondul poate accepta plăţi īn aur de la un membru īn schimbul drepturilor speciale de tragere sau valutei īn cadrul oricăror operaţii sau tranzacţii conform prezentului Acord. Plăţile către Fond conform acestei prevederi vor fi efectuate la un preţ convenit pentru fiecare operaţie sau tranzacţie īn baza preţurilor de piaţă.
            e) Fondul poate vinde aur, deţinut de el la data amendamentului II la prezentul Acord, acelor state care erau membri la data de 31 august 1975 şi sunt de acord să-l cumpere proporţional cotelor lor la această dată. Dacă Fondul intenţionează să vīndă aur conform punctului c) de mai sus īn scopurile punctului f)(ii) de mai jos, el poate vinde unui stat īn curs de dezvoltare, care este de acord cu o asemenea cumpărare, o aşa parte a aurului, care, īn cazul vīnzării conform punctului c) de mai sus, ar duce la apariţia surplusului, care i-ar putea fi distribuit conform punctului f)(ii) de mai jos. Aurul destinat conform prezentei prevederi vīnzării unui membru privat de dreptul de a folosi resursele generale ale Fondului īn baza Secţiunii 5 a prezentului articol, īi va fi vīndut īn cazul restabilirii acestui drept, cu excepţia cazului cīnd Fondul decide efectuarea unei astfel de vīnzări anterior. Vīnzarea aurului către un membru īn baza prezentei subsecţiuni e) se efectuează contra valutei acestuia şi la preţul echivalent, la momentul vīnzării, unei unităţi a drepturilor speciale de tragere pentru 0,88867 grame aur pur.
            f) Īn toate cazurile cīnd Fondul vinde aur, deţinut de el la data amendamentului II la prezentul Acord, īn baza punctului c) de mai sus, suma venitului, echivalentă, la data vīnzării, unei unităţi a drepturilor speciale de tragere pentru 0,88867 grame aur pur, e inclusă īn Contul Resurselor Generale, iar orice surplus va fi ţinut īn Contul Plăţilor Speciale, dacă Fondul nu decide īn baza punctului g) de mai jos. Activele ţinute īn Contul Plăţilor Speciale se păstrează separat de alte conturi ale Contului General şi pot fi, īn orice moment, folosite īn scopul:
            (i) efectuării transferurilor īn Contul Resurselor Generale pentru folosire imediată īn operaţiile şi tranzacţiile autorizate prin prevederile prezentului Acord, cu excepţia prezentei Secţiuni;
            (ii) efectuării operaţiilor şi tranzacţiilor ce nu sunt autorizate prin alte prevederi ale prezentului Acord, dar corespund scopurilor Fondului. Īn baza prezentei subsecţiuni f)(ii), asistenţa privind balanţa de plăţi poate fi acordată īn termeni speciali, membrilor īn curs de dezvoltare, īn circumstanţe grele, şi īn acest scop Fondul va lua īn consideraţie nivelul venitului per capita;
            (iii) distribuirii acelor membri īn curs de dezvoltare, care erau membri la data de 31 august 1975, proporţional cotelor lor la acea dată, a unei astfel de părţi din activele pe care Fondul decide să le folosească īn scopurile prevăzute īn punctul (ii) de mai sus, ce corespunde proporţiei cotelor acestor membri la data distribuirii către totalul cotelor tuturor membrilor la aceeaşi dată, cu condiţia că distribuirea conform prezentei prevederi către un membru, care a fost lipsit de dreptul de a folosi resursele generale ale Fondului conform Secţiunii 5 a prezentului articol, să se efectueze cīnd membrul este restabilit īn drept, cu excepţia cīnd Fondul decide să efectueze distribuirea mai īnainte.
            Deciziile privind folosirea activelor īn conformitate cu punctul (i) de mai sus vor fi luate printr-o majoritate de 70% din numărul total de voturi, şi deciziile īn conformitate cu punctele (ii) şi (iii) de mai sus vor fi luate printr-o majoritate de 85% din numărul total de voturi.
            g) Fondul poate decide, printr-o majoritate de 85% din numărul total de voturi, să transfere o parte din surplusul prevăzut īn punctul f) de mai sus către Contul de Investiţii pentru folosire īn conformitate cu prevederile articolului XII, Secţiunea 6 f).
            h) Pīnă la folosirile prevăzute īn punctul f) de mai sus, Fondul poate investi valuta unui membru, deţinută īn Contul Plăţilor Speciale, īn obligaţiuni liber circulabile ale acelui membru sau īn obligaţiuni liber circulabile ale organizaţiilor financiare internaţionale. Venitul din investiţie şi dobīnda primită īn conformitate cu punctul f) (ii) de mai sus vor fi plasate īn Contul Plăţilor Speciale. Nici o investiţie nu va fi efectuată fără acordul membrului, a cărui valută este folosită pentru efectuarea investiţiei. Fondul va investi doar īn obligaţiuni exprimate īn drepturi speciale de tragere sau īn valuta folosită pentru investiţie.
            i) Contul Resurselor Generale va fi rambursat, din timp īn timp, cu privire la cheltuielile de administrare a Contului Plăţilor Speciale plătite din Contul Resurselor Generale prin transferuri de la Contul Plăţilor Speciale, pe baza unei evaluări rezonabile a unor astfel de cheltuieli.
            j) Contul Plăţilor Speciale va fi īnchis īn cazul lichidării Fondului şi poate fi īnchis, anterior lichidării Fondului, printr-o majoritate de 70% din numărul total de voturi. La īnchiderea contului īn legătură cu lichidarea Fondului, orice active din acest cont vor fi distribuite īn conformitate cu prevederile Anexei K. La īnchiderea contului anterior lichidării Fondului, orice active din acest cont vor fi transferate īn Contul Resurselor Generale pentru folosire imediată īn operaţii şi tranzacţii. Fondul, printr-o majoritate de 70% din numărul total de voturi, va adopta reguli şi instrucţiuni privind administrarea Contului Plăţilor Speciale.

Articolul VI
Transferuri de capital
Secţiunea 1 
Folosirea resurselor generale ale Fondului 
pentru transferuri de capital

            a) Un membru nu poate folosi resursele generale ale Fondului pentru a face faţă unei ieşiri īnsemnate sau prelungite de capital, cu excepţia prevederilor de la Secţiunea 2 a prezentului articol. Fondul va putea cere membrului să exercite un control pentru a preveni o astfel de īntrebuinţare a resurselor generale ale Fondului. Dacă, după ce a primit o asemenea cerere, membrul nu ia măsurile potrivite de control, Fondul poate declara membrul ca decăzut din dreptul de a folosi resursele generale ale Fondului.
            b) Prezenta Secţiune nu va fi interpretată:
            (i) īn sensul de a īmpiedica folosirea resurselor generale ale Fondului pentru tranzacţii de capital de o valoare rezonabilă, necesare expansiunii exportului sau pentru mersul obişnuit al comerţului, al afacerilor bancare şi altele, sau
            (ii) īn sensul de a afecta mişcările de capital care sunt finanţate cu rezervele proprii ale membrului; membrii, īnsă, se angajează ca astfel de mişcări de capital să fie īn concordanţă cu obiectivele urmărite de Fond.

Secţiunea 2 
Dispoziţii speciale pentru transferurile de capital

            Orice membru are dreptul să facă cumpărări din tranşă pentru transferuri de capital.

Secţiunea 3 
Controlul transferurilor de capital

            Membrii pot aplica măsurile de control ce sunt necesare pentru reglementarea mişcărilor internaţionale de capital, īnsă nici un membru nu va aplica aceste măsuri īntr-un fel īn care să restrīngă plăţile pentru transferurile curente, sau să īntīrzie nejustificat transferurile de fonduri pentru lichidarea obligaţiilor, cu excepţia prevederilor articolului VII, Secţiunea 3 b) şi articolului XIV, Secţiunea 2.

Articolul VII
Reconstituirea disponibilităţilor şi monedele rare
Secţiunea 1 
Măsuri īn vederea reconstituirii disponibilităţilor 
Fondului īn monede

            Īn cazul īn care apreciază că o astfel de acţiune este potrivită pentru reconstituirea disponibilităţilor sale īn moneda oricărui membru īn Contul Resurselor Generale, Fondul poate să ia una din următoarele măsuri sau ambele īmpreună:
            (i) Să propună membrului respectiv ca, īn termenii şi condiţiile convenite īntre Fond şi membru, ultimul să acorde un īmprumut Fondului īn moneda sa, sau, cu aprobarea membrului, Fondul să īmprumute astfel de monedă din altă sursă, fie din cuprinsul, fie din afara teritoriilor membrului respectiv, īnsă nici un membru nu va fi obligat să acorde Fondului astfel de īmprumuturi, sau să aprobe contractarea de īmprumuturi de către Fond, īn moneda sa, din altă sursă.
            (ii) Să ceară membrului respectiv, dacă acesta este īncă participant, să vīndă Fondului moneda sa, contra drepturilor speciale de tragere deţinute īn Contul Resurselor Generale, conform articolului XIX, Secţiunea 4. Īn reconstituirea disponibilităţilor sale īn drepturi speciale de tragere, Fondul va atrage o deosebită atenţie principiilor stabilite conform articolului XIX, Secţiunea 5.

Secţiunea 2
Raritatea generală a unei monede

            Dacă Fondul constată că o anumită monedă tinde să devină rară, el poate informa membrii şi poate publica un raport cuprinzīnd o analiză a cauzelor rarităţii şi recomandări pentru a-i pune capăt. Un reprezentant al membrului, a cărui monedă este īn cauză, va participa la pregătirea raportului.

Secţiunea 3 
Insuficienţa disponibilităţilor Fondului

            a) Dacă Fondul capătă certitudinea că cererea pentru moneda unui membru ameninţă īn mod serios capacitatea Fondului de a furniza acea monedă, Fondul, fie că a īntocmit sau nu raportul menţionat la Secţiunea 2 a prezentului articol, va declara, īn mod oficial, o asemenea monedă drept rară şi va distribui de aici īnainte disponibilităţile sale īn monedă rară existente şi cele pe cale de acumulare, īn funcţie de necesităţile relative ale membrilor, situaţia economică internaţională generală şi orice alte considerente potrivite. Fondul, de asemenea, va īntocmi un raport referitor la acţiunea sa.
            b) O declaraţie oficială pe baza punctului a) de mai sus va reprezenta o autorizaţie acordată oricărui membru de a impune, īn urma consultării cu Fondul, o īngrădire temporară a libertăţii operaţiunilor de schimb privind moneda rară. Sub rezerva prevederilor articolului IV şi Anexa C, membrul respectiv va avea īntreaga latitudine īn ce priveşte determinarea naturii unor astfel de īngrădiri, īnsă, acestea nu vor avea un caracter mai restrictiv decīt este necesar ca cererea de monedă rară să fie adaptată la fondurile deţinute de membrul respectiv sau acelea pe cale de acumulare la aceasta şi ele vor fi restrīnse şi īnlăturate cīt mai curīnd cu putinţă.
            c) Autorizarea prevăzută la punctul b) de mai sus va īnceta de cīte ori Fondul va declara oficial că moneda īn chestiune nu mai este considerată rară.

Secţiunea 4 
Aplicarea restricţiilor

            Orice membru care impune restricţii cu privire la monedă oricărui alt membru, īn conformitate cu prevederile Secţiunii 3 b) a prezentului articol , va considera cu bună voinţă orice īntīmpinări făcute de celălalt membru, referitor la aplicarea unor astfel de restricţii.

Secţiunea 5 
Efectul altor acorduri internaţionale asupra restricţiilor

            Membrii convin să nu invoce obligaţiile decurgīnd din orice angajamente luate anterior prezentului Acord, faţă de alţi membri, astfel īncīt să īmpiedice īndeplinirea prevederilor prezentului articol.

Articolul VIII
Obligaţiile generale ale membrilor
Secţiunea 1 
Introducere

            Pe līngă obligaţiile asumate pe baza altor articole ale prezentului Acord, fiecare membru īşi asumă şi obligaţiile menţionate īn acest articol.

Secţiunea 2 
Evitarea restricţiilor asupra plăţilor curente

            a) Avīnd īn vedere prevederile articolului VII, Secţiunea 3 b) şi ale articolului XIV, Secţiunea 2, nici un membru nu va impune, fără aprobarea Fondului, restricţii asupra plăţilor şi transferurilor privind tranzacţiile internaţionale curente.
            b) Contractele de schimb valutar care implică moneda oricărui membru şi care sunt contrare dispoziţiilor de control al schimbului stabilite de acest membru, menţinute sau impuse īn conformitate cu prezentul Acord, nu sunt executorii pe teritoriile nici unui membru. Īn plus, membrii pot, prin acord mutual, să coopereze la măsuri luate īn scopul īntăririi reglementărilor de control al operaţiilor de schimb, cu condiţia ca astfel de măsuri şi reglementări să fie īn conformitate cu prezentul Acord.

Secţiunea 3 
Evitarea practicilor monetare discriminatorii

            Nici un membru nu se va angaja şi nici nu va īngădui organismelor sale, la care se referă articolul V, Secţiunea 1, să recurgă la măsuri monetare discriminatorii sau la utilizarea monedelor multiple, indiferent dacă acestea se īncadrează sau nu īn limitele prevăzute de articolul IV şi sunt sau nu reglementate de Anexa C, cu excepţia cazurilor īn care este autorizat pe baza prezentului Acord sau are aprobarea Fondului. Dacă astfel de acorduri sau practici au existat pīnă la data cīnd prezentul Acord intră īn vigoare, membrul interesat se va consulta cu Fondul, īn ce priveşte īnlăturarea progresivă a acestora, afară de cazul īn care ele sunt menţionate sau introduse pe baza articolului XIV, Secţiunea 2, īn care caz se vor aplica prevederile Secţiunii 3 a prezentului articol.

Secţiunea 4 
Convertibilitatea soldurilor deţinute īn străinătate

            a) Fiecare membru va trebui să cumpere soldurile īn moneda sa, deţinute de un alt membru, dacă acesta din urmă cerīnd cumpărarea, arată că:
            (i) soldurile ce urmează să fie cumpărate au fost achiziţionate de curīnd, ele fiind rezultatul unor tranzacţii curente, sau că
            (ii) convertirea lor este necesară pentru efectuarea unor plăţi pentru tranzacţii curente.
            Membrul cumpărător va avea latitudinea să plătească fie īn drepturi speciale de tragere conform articolului XIX, Secţiunea 4, fie īn moneda membrului care a făcut cererea.
            b) Obligaţia de la punctul a) de mai sus nu se aplică:
            (i) atunci cīnd convertibilitatea soldurilor a fost restrīnsă īn conformitate cu Secţiunea 2 a prezentului articol sau cu articolul VI, Secţiunea 3, sau 
            (ii) atunci cīnd soldurile sau acumulat ca urmare a tranzacţiilor efectuate īnainte de īnlăturarea de către membru a restricţiilor menţinute sau impuse pe baza articolului XIV, Secţiunea 2, sau 
            (iii) atunci cīnd soldurile au fost achiziţionate contrar regimului valutar al membrului, căruia i se cere să le cumpere; sau
            (iv) atunci cīnd, moneda, aparţinīnd membrului care a cerut cumpărarea, a fost declarată rară pe baza articolului VII, Secţiunea 3 a); sau
            (v) atunci cīnd membrul căruia i s-a cerut să cumpere nu este īndreptăţit, pe un motiv oarecare, să cumpere de la Fond monedele altor membri, īn schimbul monedei sale proprii.

Secţiunea 5 
Furnizarea de informaţii

            a) Fondul poate cere membrilor să-i furnizeze acele informaţii, care, după aprecierea sa, īi sunt necesare pentru operaţiile sale, cuprinzīnd, ca un minimum necesar pentru īndeplinirea eficace a sarcinilor Fondului, date naţionale asupra următoarelor chestiuni:
            (i) disponibilităţi oficiale, īn ţară şi īn străinătate (1) aur şi (2) valute străine;
            (ii) disponibilităţi īn ţară şi īn străinătate fie (1) aur şi (2) valute străine, deţinute de organismele bancare şi financiare altele decīt organismele oficiale;
            (iii) producţia de aur;
            (iv) exporturile şi importurile de aur, după ţara de destinaţie şi de origine;
            (v) totalurilor exporturilor şi importurilor de mărfuri exprimat īn monedă naţională, după ţările de destinaţie şi de origine;
            (vi) balanţa de plăţi internaţionale cuprinzīnd (1) comerţul de mărfuri şi servicii, (2) tranzacţiile cu aur, (3) tranzacţiile cunoscute de capitaluri şi (4) celelalte posturi;
            (vii) situaţia investiţiilor internaţionale, de exemplu, investiţii īn cuprinsul teritoriilor membrului aparţinīnd persoanelor străine şi investiţiile din străinătate aparţinīnd persoanelor din teritoriile sale, īn măsura īn care este posibil să se dea o asemenea informaţie;
            (viii) venitul naţional;
            (ix) indicii preţurilor, adică indicii preţurilor cu ridicata şi cu amănuntul şi ai preţurilor de import şi export;
            (x) cursurile de cumpărare şi vīnzare ale valutelor străine;
            (xi) controlul schimburilor, adică o dare de seamă cuprinzătoare asupra controlului schimburilor īn vigoare la data cīnd a devenit membru al Fondului, precum şi amănunte asupra schimbărilor ulterioare, pe măsura ce se produc;
            (xii) acolo unde există acorduri de clearing oficiale. Amănunte asupra sumelor provenind din tranzacţii comerciale şi financiare ce aşteaptă a fi compensate asupra răstimpului īn care astfel de arierate au fost suferinţă.
            b) cerīnd aceste informaţii, Fondul va lua īn considerare capacitatea diferită a membrilor de a procura datele cerute. Membrii nu vor fi obligaţi să procure informaţii atīt de amănunţite, īncīt afacerile particularilor sau societăţilor să fie divulgate. Membrii se obligă, īnsă, să procure informaţia dorită cīt mai amănunţit şi precis cu putinţă şi pe cīt posibil să evite simple evaluări.
            c) Fondul va putea obţine informaţii suplimentare printr-un acord cu membrii. El va activa ca un centru pentru colectarea şi schimbul de informaţii asupra problemelor monetare şi financiare, īnlesnind să desfăşoare o politică de susţinere a obiectivelor Fondului.

Secţiunea 6 
Consultări īntre membri cu privire la acordurile 
internaţionale existente

            Atunci cīnd, īn virtutea prezentului Acord, membrul este autorizat, īn īmprejurările speciale sau temporare specificate īn Acord, să menţină sau să stabilească restricţii asupra tranzacţiilor īn valută, precum şi cīnd există şi alte angajamente īntre membri, anterioare prezentului Acord care vin īn conflict cu aplicarea unor astfel de restricţii, părţile contractante se vor consulta īn vederea efectuării amendamentelor necesare, acceptabile ambelor. Prevederile prezentului articol nu vor prejudicia aplicarea articolului VII, Secţiunea 5.

Secţiunea 7 
Obligaţia de a colabora īn domeniul politicii 
referitoare la activele de rezervă

            Fiecare membru se obligă să colaboreze cu Fondul şi alţi membri pentru a asigura că politica membrului referitoare la activele de rezervă vor fi conforme obiectivelor perfecţionării supravegherii internaţionale asupra lichidităţii internaţionale şi transformării drepturilor speciale de tragere īn activul de rezervă principal īn cadrul sistemului valutar internaţional.

Articolul IX
Statut, imunităţi şi privilegii
Secţiunea 1 
Obiectivele articolului

            Pentru a se permite Fondului să-şi īndeplinească funcţiile īncredinţate, se vor acorda Fondului pe teritoriile fiecărui membru, statutul juridic, imunităţile şi privilegiile prevăzute īn prezentul articol.

Secţiunea 2 
Statutul juridic al Fondului

            Fondul va avea personalitate juridică deplină şi, īndeosebi, capacitatea:
            (i) de a contracta;
            (ii) de a achiziţiona bunuri mobile şi imobile şi a dispune de ele;
            (iii) de a se prezenta īn faţa justiţiei.

Secţiunea 3 
Imunitatea de jurisdicţie

            Fondul, proprietatea sa şi activele sale, oriunde s-ar afla ele şi de oricine ar fi deţinute, se vor bucura de imunitatea faţă de orice acţiune juridică, afară de cazul cīnd el renunţă, īn mod expres, la imunitatea sa, īn vederea oricărei proceduri sau īn baza oricărui contract.

Secţiunea 4 
Imunitatea contra altor acţiuni

            Proprietatea şi activele Fondului, oriunde s-ar afla şi de oricine ar fi deţinute, nu vor putea face obiectul unei percheziţii, rechiziţii, confiscări, exproprieri sau oricărei alte forme de sechestrare ordonată de puterea executivă sau legislativă.

Secţiunea 5 
Inviolabilitatea arhivelor

            Arhivele Fondului vor fi inviolabile.

Secţiunea 6 
Scutirea activelor de restricţii

            Īn măsura necesară efectuării operaţiilor prevăzute īn prezentul Acord orice proprietate şi orice activ al Fondului vor fi scutite de restricţii, reglementări, controale şi moratorii de orice natură.

Secţiunea 7 
Privilegii pentru comunicări

            Comunicările oficiale ale Fondului se vor bucura din partea membrilor de acelaşi tratament ca şi comunicările oficiale ale altor membri.

Secţiunea 8 
Imunităţi şi privilegii acordate personalului şi funcţionarilor

            Toţi guvernatorii, directorii executivi, supleanţii lor, membrii comitetelor, reprezentanţii desemnaţi conform articolului XII, Secţiunea 3 j), consilierii tuturor acestor persoane, funcţionarii şi angajaţii Fondului:
            (i) se vor bucura de imunitate de jurisdicţie, īn ce priveşte actele īndeplinite de ei īn calitatea lor oficială, cu excepţia cazului cīnd Fondul renunţă la această imunitate;
            (ii) dacă nu sunt cetăţeni ai statului unde īşi exercită funcţiile, vor beneficia de aceleaşi imunităţi faţă de restricţiile privind imigrarea, īnregistrarea străinilor şi obligaţiile serviciului militar şi aceleaşi īnlesniri referitoare la restricţiile īn materie de schimb, ca acelea care sunt acordate de către membri reprezentanţilor, personalului de conducere şi funcţionarilor de grad echivalent al altor membri;
            (iii) se vor bucura de acelaşi tratament cu privire la īnlesnirile de călătorie care se acordă de către membri reprezentanţilor, personalului de conducere şi funcţionarilor de grad echivalent ai altor membri.

Secţiunea 9
Scutiri de impozite

            a) Fondul, activele sale, bunurile sale, venitul său, precum şi operaţiile şi tranzacţiile autorizate prin prezentul Acord vor fi scutite de orice impozit şi de orice taxe vamale. Fondul va fi, de asemenea, scutit de obligaţia de a īncasa sau de a plăti orice taxe sau impozite.
            b) Nici un impozit nu va fi perceput asupra sau īn legătură cu salariile şi retribuţiile plătite de Fond directorilor executivi, supleanţilor lor, funcţionarilor şi angajaţilor Fondului, care nu sunt cetăţeni, supuşi sau resortisanţi ai ţării unde īşi au reşedinţa.
            c) Nu se va percepe nici un impozit, de orice natură ar fi acesta, asupra vreunei obligaţiuni sau titlu emise de Fond, inclusiv orice dividend sau dobīndă, produse de această obligaţiune sau titlu, de oricine ar fi deţinut, dacă acest impozit:
            (i) ar avea un caracter discriminator faţă de astfel de obligaţiuni sau titluri, numai din cauza originii acestora, sau
            (ii) are ca singură bază legală locul sau moneda īn care aceste obligaţiuni sau titluri au fost emise, plătibile sau plătite, sau locul unde se află oficiul sau agenţia Fondului.

Secţiunea 10 
Aplicarea prezentului articol

            Fiecare membru va lua īn teritoriile sale proprii orice măsuri necesare pentru a transpune īn propria sa legislaţie, īn mod eficace, principiile expuse īn prezentul articol şi va informa Fondul asupra măsurilor pe care le-a luat, īn toate amănuntele lor.

Articolul X
Relaţii cu alte organizaţii internaţionale

            Fondul va coopera, īn limitele prezentului Acord, cu orice organizaţie internaţională cu caracter general, precum şi cu orice organizaţie internaţională publică avīnd atribuţii specializate īn domenii conexe. Orice dispoziţie luată pentru o asemenea cooperare care ar implica o modificare a oricărei clauze din prezentul Acord, poate fi aplicată numai după ce va fi modificat prezentul Acord, īn condiţiile articolului XXVIII.

Articolul XI
Relaţii cu ţări care nu sunt membre
Secţiunea 1 
Obligaţii privitoare la relaţiile cu ţările care nu sunt membre

            Fiecare membru se obligă:
            (i) să nu se angajeze, nici să nu īngăduie vreunuia din organismele sale, menţionate īn articolul V, Secţiunea 1, să se angajeze īn orice tranzacţii contrare prevederilor prezentului Acord sau obiectivelor urmărite de Fond, faţă de o ţară care nu este membră, sau faţă de o persoană de pe teritoriile unei ţări care nu este membră;
            (ii) să nu coopereze cu o ţară care nu este membră la practici contrare prevederilor prezentului Acord sau obiectivelor urmărite de Fond şi
            (iii) să coopereze cu Fondul īn vederea aplicării, īn cuprinsul teritoriilor sale a măsurilor potrivite pentru a preveni tranzacţiile contrare prevederilor prezentului Acord sau obiectivelor urmărite de Fond, cu ţările care nu sunt membre sau cu persoane de pe teritoriile lor.

Secţiunea 2 
Restricţii asupra tranzacţiilor cu ţările care nu sunt membre

            Nici o prevedere din prezentul Acord nu va afecta dreptul vreunui membru de a impune restricţii asupra tranzacţiilor valutare cu ţări care nu sunt membre sau cu persoanele de pe teritoriile lor, afară de cazul īn care Fondul apreciază că asemenea restricţii prejudiciază interesele membrilor şi sunt contrare obiectivelor urmărite de Fond.

Articolul XII
Organizare şi conducere
Secţiunea 1 
Structura Fondului

            Fondul va avea un Consiliu al Guvernatorilor, Consiliu Executiv, Director-General, personal şi un Consiliu, dacă Consiliul Guvernatorilor decide, cu o majoritate de 85% din numărul total de voturi, că urmează a fi aplicate prevederile Anexei D.

Secţiunea 2 
Consiliul Guvernatorilor

            a) Toate īmputernicirile īn baza prezentului Acord care nu sunt conferite direct Consiliului Guvernatorilor, Consiliului executiv sau Directorului-General, vor fi atribuite Consiliului Guvernatorilor. Consiliul Guvernatorilor se compune din cīte un guvernator şi un supleant, numiţi de fiecare membru, īntr-un mod ce va fi determinat de către acesta din urmă. Fiecare guvernator şi fiecare supleant va deţine mandatul pīnă la reīnnoirea acestuia. Nici un supleant nu poate vota decīt īn absenţa titularului. Consiliul va alege pe unul dintre guvernatori ca Preşedinte. 
            b) Consiliul Guvernatorilor poate acorda Consiliului Executiv dreptul de a exercita orice atribuţii ale Consiliului, exceptīnd cele conferite direct īn baza prezentului Acord Consiliului Guvernatorilor.
            c) Consiliul Guvernatorilor va ţine adunări ce pot fi fixate de Consiliu sau convocate de Consiliul Executiv. Īntrunirile Consiliului vor fi convocate ori de cīte ori sunt cerute de 15 membri, sau de membrii reprezentīnd un sfert din numărul total de voturi.
            d) Pentru orice īntrunire a Consiliului Guvernatorilor este necesară prezenţa majorităţii guvernatorilor, dispunīnd de cel puţin 2/3 din numărul total de voturi.
            e) Fiecare guvernator va fi īndreptăţit să facă uz de numărul de voturi acordate membrului care l-a numit, conform Secţiunii 5 a prezentului articol.
            f) Consiliul Guvernatorilor poate stabili, prin regulament, o procedură prin care directorii executivi, atunci cīnd apreciază că o asemenea acţiune serveşte interesele Fondului, pot obţine un vot al Guvernatorilor asupra unei anumite chestiuni, fără a mai convoca o īntrunire a Consiliului.
            g) Consiliul Guvernatorilor, precum şi Consiliul Executiv, īn măsura īmputernicirilor, pot adopta astfel de reguli şi regulamente ce pot fi necesare sau potrivite conducerii afacerilor Fondului.
            h) Guvernatorii şi supleanţii lor īşi vor īndeplini atribuţiile fără a primi o indemnizaţie din partea Fondului, īnsă Fondul le va restitui cheltuielile rezonabile efectuate īn legătură cu participarea lor la şedinţă.
            i) Consiliul Guvernatorilor va fixa remuneraţii directorilor executivi şi supleanţilor lor, precum şi salariul şi condiţiile contractului de serviciu al Directorului-General.
            j) Consiliul Guvernatorilor şi Consiliul Executiv pot desemna astfel de comitete pe care ei le consideră necesare. Componenţa comitetelor nu va fi limitată numai la guvernatori, directori executivi sau supleanţii lor.

Secţiunea 3 
Consiliul Executiv

            a) Consiliul Executiv va fi responsabil pentru conducerea operaţiilor generale ale Fondului şi, īn acest scop, va exercita toate īmputernicirile ce īi sunt delegate de Consiliul Guvernatorilor.
            b) Consiliul Executiv se compune din directori executivi şi un director general ca preşedinte. Dintre ei:
            (i) cinci vor fi numiţi de cei cinci membri cu cele mai mari cote; şi
            (ii) cincisprezece vor fi aleşi de alţi membri.
            Īn scopul alegerilor statutare a directorilor executivi, Consiliul Guvernatorilor, cu o majoritate de 85% din numărul total de voturi, poate mări sau micşora numărul directorilor executivi, menţionaţi īn subpunctul (ii) de mai sus. Numărul directorilor executivi prevăzuţi īn subpunctul (ii) de mai sus poate fi redus cu unu sau doi, după caz, dacă directorii executivi sunt desemnaţi conform punctului c) de mai jos, pīnă cīnd Consiliul Guvernatorilor va decide, printr-o majoritate de 85% din numărul total de voturi, că o astfel de reducere va afecta executarea efectivă a funcţiilor sale de către Consiliul Executiv sau directorii executivi sau va ameninţa balanţa rīvnită īn Consiliul Executiv.
            c) Īncepīnd cu a doua alegere statutară a directorilor, dacă membrii īndreptăţiţi să numească directori īn virtutea punctului b) (i) de mai sus nu cuprind pe cei doi membri īn a căror monedă Fondul deţine disponibilităţi īn Contul Resurselor Generale care au scăzut, faţă de media ultimilor doi ani, sub cota lor, cu cea mai mare sumă exprimată īn drepturi speciale de tragere, unul din aceşti membri, sau ambii, după caz, vor fi īndreptăţiţi să numească un director.
            d) Alegerile de directori executivi eligibili vor avea loc la intervale de doi ani, īn conformitate cu prevederile Anexei E, completate cu regulamentele pe care Fondul le va considera potrivite. Pentru fiecare alegere statutară a directorilor executivi, Consiliul Guvernatorilor va stabili prin regulamente modificări potrivite īn proporţia voturilor cerute pentru alegerea directorilor executivi, conform prevederilor Anexei E.
            e) Fiecare director executiv va numi un supleant care va avea depline puteri să activeze īn numele lui, īn timpul absenţei sale. Atunci cīnd directorii executivi care i-au numit sunt prezenţi, supleanţii pot participa la adunări, īn să nu vor avea drept de vot.
            f) Directorii executivi vor continua să deţină funcţia pīnă la numirea sau alegerea succesorilor lor. Dacă postul unui director executiv ales devine vacant cu mai mult de 90 de zile īnainte de expirarea mandatului său, va fi ales un nou director īn completarea mandatului, de către membrii care au ales pe fostul director executiv. O majoritate a voturilor exprimate va fi necesară pentru alegere. Atīta timp cīt postul va rămīne vacant, supleantul fostului director va exercita atribuţiile acestuia, cu excepţia aceleea de a numi un supleant.
            g) Directorii executivi vor exercita funcţiile lor īn mod permanent la sediul central al Fondului şi se vor īntruni ori de cīte ori operaţiile Fondului o vor cere.
            h) Pentru orice īntrunire a directorilor executivi este necesară prezenţa majorităţii directorilor executivi reprezentīnd cel puţin jumătate din numărul total de voturi.
            i) (i) Fiecare director executiv numit va dispune de numărul de voturi alocate membrului care l-a numit, conform Secţiunii 5 a prezentului articol.
            (ii) Dacă, īn rezultatul ultimelor alegeri statutare ale unui director executiv, voturile atribuite unui membru, care desemnează directorul, conform punctului c) de mai sus au fost exprimate de directorul executiv de rīnd cu voturile atribuite altor membri, membrul poate cădea de acord cu fiecare alt membru asupra faptului că voturile atribuite lui vor fi exprimate de directorul executiv. Membrul care īncheie un astfel de acord nu participă la alegerea directorilor executivi.
            (iii) Fiecare director executiv ales va dispune de numărul de voturi care au contribuit la alegerea sa.
            (iv) Īn cazul cīnd se aplică prevederile Secţiunii 5 b) a prezentului articol, numărul voturilor de care un director executiv ar fi fost altfel īndreptăţit să dispună va fi mărit sau micşorat īn mod corespunzător. Toate voturile de care dispune un director executiv vor fi date īn bloc.
            (j) Consiliul Guvernatorilor va adopta regulamente, pe baza cărora un membru care nu este īndreptăţit să numească un director executiv, īn conformitate cu punctul b) de mai sus, poate trimite un reprezentant care să participe la orice adunare a Consiliului Executiv unde va fi examinată o cerere făcută de el, sau o problemă care īl priveşte īn mod deosebit. 

Secţiunea 4 
Directorul General şi personalul

            a) Consiliul Executiv va alege un director general, care nu va fi un guvernator sau un director executiv. Directorul general va prezida īntrunirile Consiliului Executiv, īnsă el nu va avea drept de vot, afară de cazul īn care există o paritate de voturi, īn care caz votul lui va fi decisiv. El poate participa la adunările Consiliului Guvernatorilor, īnsă nu va putea vota la asemenea adunări. Mandatul directorului general va īnceta atunci cīnd Consiliul Executiv decide astfel.
            b) Directorul general va fi şeful serviciilor operative ale Fondului şi va conduce, īn baza directivelor Consiliului Executiv, afacerile curente ale Fondului; el va fi responsabil pentru organizarea, numirea şi concedierea personalului Fondului, sub controlul general exercitat de Consiliul Executiv.
            c) Directorul general şi personalul Fondului, īn exercitarea funcţiilor lor, vor avea īndatoriri numai faţă de Fond şi nu faţă de o altă autoritate. Fiecare membru al Fondului va respecta caracterul internaţional al acestei īndatoriri şi se va abţine de la orice īncercare de a influenţa pe vreunul dintre funcţionari īn īndeplinirea sarcinilor sale.
            d) La numirea personalului, directorul general, respectīnd necesitatea capitală a asigurării pentru Fond a celor mai īnalte capacităţi şi competenţe tehnice, va trebui totodată să aibă īn vedere şi importanţa recrutării personalului de pe o bază geografică cīt mai īntinsă cu putinţă.

Secţiunea 5 
Votarea 

            a) Fiecare membru va dispune de două sute cincizeci de voturi, plus cīte un vot suplimentar pentru fiecare parte din cota sa, echivalentă cu o sută mii drepturi speciale de tragere.
            b) Ori de cīte ori votarea este cerută conform articolului V, Secţiunea 4 şi 5, fiecare membru va dispune de numărul de voturi la care este īndreptăţit īn conformitate cu cele prevăzute īn punctul a) de mai sus, modificat astfel:
            (i) prin adăugarea unui vot pentru echivalentul fiecărei tranşe de patru sute de mii drepturi speciale de tragere de vīnzări nete īn valuta sa din resursele generale ale Fondului, anterioare datei cīnd are loc votarea, sau
            (ii) prin scăderea unui vot pentru echivalentul fiecărei tranşe de patru sute de mii drepturi speciale de tragere de cumpărări nete ale sale, conform articolului V, Secţiunea 3b) şi f), anterioare datei cīnd are loc votarea,
cu condiţia ca nici cumpărările nete, nici vīnzările nete să nu fie considerate la un moment dat că depăşesc o sumă egală cu cota membrului implicat.
            c) Toate hotărīrile Fondului vor fi luate cu majoritatea voturilor exprimate, afară de cazurile cīnd se prevede īn mod expres altfel.

Secţiunea 6 
Rezerve, distribuirea venitului net şi investiţiile

            a) Fondul va fixa anual care parte din venitul său net va fi trecută la rezerve generale sau speciale şi care parte, dacă există, va fi distribuită.
            b) Fondul poate folosi rezerva specială pentru orice scop pentru care urmează a fi folosită rezerva generală, cu excepţia distribuirii.
            c) Dacă este efectuată distribuirea venitului net pentru oricare an, aceasta va fi efectuată faţă de toţi membrii proporţional cotelor lor.
            d) Fondul, cu o majoritate de 70% din numărul total de voturi, poate decide īn orice timp să distribuie orice parte a rezervei generale. Orice distribuţie de acest fel va fi efectuată faţă de toţi membrii proporţional cotelor lor.
            e) Plăţile īn baza punctelor c) şi d) de mai sus vor fi efectuate īn drepturi speciale de tragere, cu condiţia că Fondul sau membrul poate decide ca plata faţă de membru să fie efectuată īn valuta proprie a acestuia.
            f) (i) Fondul poate īnfiinţa un Cont de Investiţii īn scopurile prezentului punct f). Activele Contului de Investiţii vor fi ţinute separat de alte conturi ale Contului General.
            (ii) Fondul poate decide să transfere īn Contul de Investiţii o parte a venitului īn urma vīnzării aurului conform articolului V, Secţiunea 12g) şi cu o majoritate de 70% din numărul total de voturi, poate decide să transfere īn Contul de Investiţii, pentru o investiţie imediată, valutele ţinute īn Contul Resurselor Generale. Sumele acestor transferuri nu vor fi mai mari ca suma totală a rezervelor generale şi speciale la momentul adoptării unei astfel de decizii.
            (iii) Fondul poate investi valuta unui membri ţinută īn Contul de Investiţii īn obligaţiile liber formate ale acestui membru sau obligaţiile liber formate ale organizaţiilor financiare internaţionale. Nici o investiţie nu va fi efectuată fără acordul membrului, valuta căruia este folosită pentru o astfel de investiţie. Fondul va investi numai īn obligaţiile exprimate īn drepturi speciale de tragere sau īn valuta folosită pentru investiţie.
            (iv) Venitul īn urma investiţiilor poate fi investit conform prevederilor prezentului punct f). Venitul neinvestit va fi ţinut īn Contul de Investiţii sau poate fi utilizat pentru cheltuielile dirijării activităţii Fondului.
            (v) Fondul poate folosi valuta unui membru ţinută īn Contul de Investiţii pentru obţinerea valutelor necesare acoperirii cheltuielilor pentru dirijarea activităţii Fondului.
            (vi) Contul de Investiţii va fi īnchis īn cazul lichidării Fondului şi poate fi īnchis, sau suma investiţiilor poate fi micşorată, anterior lichidării Fondului, Fondul, cu o majoritate de 70% din numărul total de voturi, va adopta regulile şi instrucţiunile referitoare la administrarea Contului de Investiţii, care nu vor contraveni punctelor (vii), (viii) şi (ix) de mai jos.
            (vii) La īnchiderea Contului de Investiţii ca urmare a lichidării Fondului, orice active din acest cont, vor fi distribuite conform prevederilor Anexei K, cu condiţia că o parte a acestor active, corespunzătoare proporţiei activelor transferate īn acest cont conform articolului V, Secţiunea 12 g), la suma totală a activelor transferate īn acest cont, vor fi considerate ca active ţinute īn Contul Plăţilor Speciale şi vor fi distribuite conform Anexei K, punctului 2 a) (ii).
            (viii) La īnchiderea Contului de Investiţii anterior lichidării Fondului, o parte a activelor ţinute īn acest cont corespunzătoare proporţiei activelor transferate īn acest cont conform articolului V, Secţiunea 12 g) la suma totală a activelor transferate īn acest cont, va fi transferată īn Contul Plăţilor Speciale, dacă acesta n-a fost īnchis, iar restul activelor ţinute īn Contul de Investiţii va fi transferat īn Contul Resurselor Generale pentru utilizare imediată īn operaţii şi tranzacţii.
            (ix) Īn cazul micşorării de către Fond a sumei investiţiilor, o parte a micşorării corespunzătoare proporţiei activelor transferate īn Contul de Investiţii conform articolului V, Secţiunea 12g) la suma totală a activelor transferate īn acest cont, va fi transferată īn Contul Plăţilor Speciale, dacă acesta n-a fost īnchis, iar balanţa micşorării va fi transferată īn Contul Resurselor Generale pentru utilizare imediată īn operaţii şi tranzacţii.

Secţiunea 7 
Publicarea rapoartelor

            a) Fondul va publica un raport anual, conţinīnd o relatare verificată a conturilor sale şi va publica, la intervale de cel mult trei luni, o relatare sumară a operaţiilor, tranzacţiilor sale şi a disponibilităţilor sale īn drepturi speciale de tragere, aur şi īn valutele membrilor săi.
            b) Fondul poate publica şi alte rapoarte pe care le consideră că ar fi utile pentru īndeplinirea obiectivelor lui.

Secţiunea 8 
Comunicarea către membri a opiniilor Fondului

            Fondul va avea oricīnd dreptul să comunice īn mod neoficial opiniile sale, oricărui membru asupra oricărei probleme ridicate de prezentul Acord. Fondul poate decide cu o majoritate de 70% din numărul total de voturi să publice un raport adresat unui membru, cu privire la situaţia sa economică şi monetară şi la evoluţia ei, īn cazul cīnd ele tind īn mod direct să producă un dezechilibru serios īn balanţa de plăţi internaţionale a membrilor. Dacă membrul nu este īndreptăţit să numească un director va avea dreptul să fie reprezentat īn conformitate cu Secţiunea 3(j) a prezentului articol. Fondul nu va publica nici un raport care ar implica schimbări īn structura fundamentală a organizaţiei economice a membrilor săi.

Articolul XIII
Sedii şi depozitari
Secţiunea 1 
Amplasarea sediilor

            Sediul central al Fondului va fi amplasat pe teritoriul membrului care are cea mai mare cotă, iar agenţii sau sedii vor putea fi stabilite pe teritoriile altor membri.

Secţiunea 2 
Depozitari

            a) Fiecare membru īşi va desemna banca sa centrală ca depozitar pentru toate disponibilităţile Fondului īn valuta sa, sau, dacă nu are bancă centrală, o altă instituţie care ar fi acceptabilă pentru Fond.
            b) Fondul poate deţine alte active, inclusiv aur, la depozitarii desemnaţi de cei cinci membri care deţin cele mai mari cote şi la alţi asemenea depozitari, pe care Fondul le-ar putea alege. La īnceput, cel puţin 1/2 din disponibilităţile Fondului vor fi deţinute la depozitarii desemnaţi de ceilalţi patru membri la care ne-am referit mai sus. Totuşi, toate transferurile de aur efectuate de Fond vor avea īn vedere costul transportului şi nevoile previzibile ale Fondului. Īn caz de urgenţă, directorii executivi pot transfera integral sau īn parte disponibilităţile de aur ale Fondului īn orice loc care ar oferi o securitate suficientă.

Secţiunea 3 
Garantarea activelor Fondului

            Fiecare membru garantează toate activele Fondului contra pierderilor rezultate din falimentul sau vina depozitarului desemnat de el.

Articolul XIV
Dispoziţii tranzitorii
Secţiunea 1 
Notificarea către Fond

            Fiecare membru va notifica Fondului, dacă intenţionează să se folosească de dispoziţiile tranzitorii la care se referă Secţiunea 2 a prezentului articol, sau dacă este gata să accepte obligaţiile articolului VIII, Secţiunile 2,3 şi 4. Membrul care se foloseşte de dispoziţiile tranzitorii va notifica Fondului, de īndată ce este īn măsură să accepte obligaţiile sus-menţionate.

Secţiunea 2 
Restricţii valutare

            Membrul care a notificat Fondul īn intenţia sa de a se folosi de dispoziţiile tranzitorii ale prezentului articol, indiferent de prevederile oricărui articol al prezentului Acord, să menţină şi să adapteze la īmprejurările schimbătoare restricţii asupra plăţilor şi transferurilor pentru tranzacţiile internaţionale curente, existente la data intrării lui īn Fond. Membrii vor avea, īnsă, continuu īn vedere, īn politica lor valutară, obiectivele Fondului şi, de īndată ce condiţiile vor īngădui, ei vor lua toate măsurile posibile pentru dezvoltarea acelor aranjamente comerciale şi financiare cu alţi membri, care sunt de natură să īnlesnească plăţile internaţionale şi menţinerea stabilităţii valutare. Īn special, membrii vor īnlătura restricţiile menţinute sau instituite pe baza prezentei Secţiuni, de īndată ce vor căpăta convingerea că vor fi īn stare, īn lipsa unor astfel de restricţii, să-şi lichideze soldul balanţei lor de plăţi, īn aşa fel īncīt să nu stīnjenească fără rost accesul lor la resursele generale ale Fondului.

Secţiunea 3 
Acţiunea Fondului faţă de restricţii

            Fondul va īntocmi rapoarte anuale asupra restricţiilor ce se află īncă īn vigoare pe baza Secţiunii 2 a prezentului articol. Orice membru care mai aplică īncă restricţii contrare articolului VIII, Secţiunile 2, 3 şi 4, va consulta Fondul īn ce priveşte aplicarea lor mai departe. Fondul poate, dacă apreciază că o astfel de acţiune este necesară din cauza unor circumstanţe excepţionale, să comunice oricărui membru că īmprejurările sunt favorabile pentru īnlăturarea vreunei restricţii speciale, sau pentru abrogarea generală a restricţiilor contrare prevederilor oricărui alt articol al prezentului Acord. Se va acorda membrului respectiv o perioadă de timp potrivită pentru a răspunde la această comunicare. Dacă Fondul apreciază că membrul persistă īn menţinerea restricţiilor, care sunt contrare scopurilor urmărite de Fond, se vor aplica acestui membru prevederile articolului XXVI, Secţiunea 2 a).

Articolul XV
Drepturile speciale de tragere
Secţiunea 1 

Īmputernicirea de a aloca drepturi speciale de tragere

            Pentru a face faţă, pe măsură ce şi atunci cīnd apare nevoia unei suplimentări a activelor de rezervă existente, Fondul este autorizat să aloce drepturi speciale de tragere membrilor care participă la Departamentul Drepturilor Speciale de Tragere.

Secţiunea 2 
Valoarea drepturilor speciale de tragere

            Metoda de evaluare a valorii drepturilor speciale de tragere va fi determinată de Fond cu o majoritate de 70% din numărul total de voturi, cu condiţia că, pentru o schimbare radicală a principiului evaluării sau pentru modificarea modului de aplicare a acestuia, se va cere o majoritate de 85% din numărul total de voturi.

Articolul XVI
Contul General şi Contul Drepturilor Speciale de Tragere
Secţiunea 1
Separarea operaţiilor şi tranzacţiilor

            Toate operaţiile şi tranzacţiile privind drepturile speciale de tragere vor fi realizate prin Contul Drepturilor Speciale de Tragere. Toate celelalte operaţii şi tranzacţii ale Fondului autorizate de sau īn cadrul acestui Acord, vor fi realizate prin Contul General. Operaţiile şi tranzacţiile īn conformitate cu articolul XXIII, Secţiunea 2, vor fi realizate atīt prin Contul General, cīt şi prin Contul Drepturilor Speciale de Tragere.

Secţiunea 2 
Separarea activelor şi proprietăţilor

            Toate activele şi proprietăţile Fondului administrate conform articolului V, Secţiunea 2 b), vor fi ţinute īn Contul General, cu excepţia acelor active şi proprietăţi obţinute īn condiţiile articolului XX, Secţiunea 2, şi articolelor XXIV şi XXV şi Anexelor H şi I care vor fi ţinute īn Contul Drepturilor Speciale de Tragere. Orice active sau proprietate ţinută īn evidenţă īntr-unul din Conturi, nu vor fi disponibile să stingă sau să facă faţă pasivelor, obligaţiilor sau pierderilor Fondului survenite īn ducerea operaţiilor şi tranzacţiilor unui alt Cont, cu excepţia cheltuielilor de efectuare a operaţiilor Contului Drepturilor Speciale de Tragere, care vor fi plătite de Fond din Contul General şi vor fi rambursate din cīnd īn cīnd prin taxele aplicate, conform articolului XX, Secţiunea 4, stabilite pe baza unei aprecieri rezonabile a unor astfel de cheltuieli.

Secţiunea 3 
Īnregistrare şi informare

Orice schimbare īn disponibilităţile de drepturi speciale de tragere va deveni efectivă numai după ce a fost īnregistrată de Fond īn Contul Drepturilor Speciale de Tragere. Participanţii vor notifica Fondul asupra prevederilor prezentului Acord īn cadrul cărora sunt folosite drepturile speciale de tragere. Fondul poate cere participanţilor să-i pună la dispoziţie şi alte informaţii similare pe care le consideră necesare pentru activitatea sa.

Articolul XVII
Paricipanţi şi alţi deţinători de drepturi speciale de tragere

Secţiunea 1 
Participanţi

            Fiecare membru al Fondului care depune la Fond o declaraţie prin care īşi asumă toate obligaţiile unui participant la Contul Drepturilor Speciale de tragere, īn conformitate cu legile sale, şi care declară că a luat toate măsurile necesare care să-i dea posibilitatea să aducă la īndeplinire toate aceste obligaţii, va deveni participant la Contul Drepturilor Speciale de Tragere de la data depunerii declaraţiei, īnsă nici un membru nu va deveni participant īnainte ca articolele XXI-XXXII şi Anexele F-I să fi intrat īn vigoare, iar declaraţiile prevăzute de acest punct să fi fost depuse de membrii care deţin cel puţin 75% din numărul total al cotelor.

Secţiunea 2 
Fondul ca deţinător

            Fondul poate să accepte şi să deţină drepturi speciale de tragere īn Contul Resurselor Generale şi să le folosească īn operaţiile şi tranzacţiile cu participanţii trecute prin Contul Resurselor Generale, conform prevederilor prezentului Acord, sau cu deţinătorii desemnaţi potrivit condiţiilor Secţiunii 3 a prezentului articol.

Secţiunea 3 
Alţi deţinători

            Fondul poate stabili:
            (i) ca deţinători, nemembri, anumiţi membri care nu sunt participanţi, precum şi instituţii care īndeplinesc funcţii ale unei bănci centrale pentru mai mulţi membri şi alte instituţii oficiale;
            (ii) termenii şi condiţiile īn care aceşti deţinători pot fi autorizaţi să accepte, să deţină şi să folosească drepturi speciale de tragere, īn operaţii şi tranzacţii cu participanţi şi alţi deţinători desemnaţi; şi 
            (iii) termenii şi condiţiile īn care participanţii şi Fondul pot face operaţii şi tranzacţii cu aceşti deţinători prin Contul Resurselor Generale īn drepturi speciale de tragere.
            Pentru desemnările conform punctului (i) se cere o majoritate de 85% din numărul total de voturi. Termenii şi condiţiile stabilite de Fond pentru folosirea drepturilor speciale de tragere de către deţinătorii desemnaţi şi de către participanţi īn operaţii şi tranzacţii cu ei vor fi īn concordanţă cu prevederile prezentului Acord şi nu vor contravine funcţionării efective a Contului Drepturilor Speciale de Tragere.

Articolul XVIII
Alocarea şi anularea drepturilor speciale de tragere
Secţiunea 1
Principiile şi considerentele care stau la baza alocării şi anulării

            a) Īn toate deciziile sale privind alocarea şi anularea drepturilor speciale de tragere, Fondul va căuta să facă faţă necesităţii globale pe termen lung, dacă şi cīnd aceasta apare, de a suplimenta activele de rezervă existente, īntr-un asemenea mod īncīt să promoveze atingerea obiectivelor sale şi să evite stagnarea economică şi deflaţia, precum şi cererea excesivă şi inflaţia īn lume.
            b) Prima decizie de a se aloca drepturi speciale de tragere va avea īn vedere, drept considerente speciale, o apreciere colectivă cu privire la existenţa unei necesităţi globale de suplimentare a rezervelor, precum şi realizarea unui mai bun echilibru al balanţei de plăţi, ca şi probabilitatea unei funcţionări mai bune īn viitor a procesului de ajustare.

Secţiunea 2 
Alocarea şi anularea

            a) Hotărīrile Fondului de a aloca sau a anula drepturi speciale de tragere vor fi luate pentru perioade de bază care se vor scurge succesiv şi vor avea o durată de cinci ani. Prima perioadă de bază va īncepe de la data primei decizii de alocare a unor drepturi speciale de tragere sau de la o dată ulterioară care poate fi specificată īn această decizie. Fiecare alocare sau anulare va avea loc la intervale de un an.
            b) Proporţiile īn care vor fi efectuate alocările vor fi exprimate īn procente faţă de cote, existente la data fiecărei decizii de alocare. Proporţiile īn care vor fi efectuate anulările de drepturi speciale de tragere vor fi exprimate īn procente din alocaţiile nete cumulate de drepturi speciale de tragere, existente la data fiecărei decizii de anulare. Procentele vor fi aceleaşi pentru toţi participanţii.
            c) Īn deciziile sale privind orice perioadă de bază, Fondul poate stabili, independent de prevederile punctelor a) şi b) de mai sus, că:
            (i) durata perioadei de bază va fi alta decīt aceea de cinci ani, sau că 
            (ii) alocările ori anulările vor avea loc la alte intervale decīt cele anuale, sau că
            (iii) baza pentru alocări sau anulări va consta īn cotele sau alocările cumulative nete la alte date decīt cele ale deciziilor de alocare sau anulare.
            d) Un membru care devine participant după īnceperea unei perioade de bază va primi alocaţii īncepīnd cu următoarea perioadă de bază īn care alocările se vor face după ce a devenit participant, afară numai dacă Fondul decide că noul participant va īncepe să primească alocaţii odată cu prima alocare după data la care a devenit participant. Dacă Fondul hotărăşte că un membru care devine participant īn decursul unei perioade de bază va primi alocaţii īn decursul perioadei de bază rămase, iar participantul nu a fost membru la datele stabilite potrivit punctelor b) sau c) de mai sus, Fondul va stabili baza după care se vor face aceste alocări pentru participant.
            e) Un participant va primi alocaţii de drepturi speciale de tragere ca urmare a oricărei decizii de a aloca, afară de cazul cīnd:
            (i) guvernatorul participantului nu a votat īn favoarea deciziei şi
            (ii) participantul a adus la cunoştinţa Fondului, īn scris, īnainte de prima alocare a drepturilor speciale de tragere, īn conformitate cu această decizie, că nu doreşte să i se aloce drepturi speciale de tragere conform deciziei. La cererea participantului, Fondul poate hotărī să īnceteze efectul īncunoştinţării, īn ce priveşte alocările de drepturi speciale de tragere următoare īncetării.
            f) Dacă la data efectivă a oricărei anulări, totalul drepturilor speciale de tragere deţinute de un participant este mai mic decīt partea sa din drepturile speciale de tragere care urmează a fi anulate, participantul va elimina deficitul său atīt cīt īi permite de repede situaţia rezervelor sale brute şi va continua să se consulte cu Fondul īn acest scop. Drepturile speciale de tragere achiziţionate de participant după data efectivă a anulării vor fi soldate cu deficitul şi anulate.

Secţiunea 3 
Situaţii importante neprevăzute

            Fondul poate modifica alocările, intervalele alocărilor sau anulările īn cursul perioadei de bază rămase, sau poate modifica durata unei perioade de bază sau poate īncepe o nouă perioadă de bază, dacă īn orice moment Fondul consideră că este de dorit să procedeze astfel, din cauza unor situaţii importante neprevăzute.

Secţiunea 4 
Decizii cu privire la alocări şi anulări

            a) Deciziile prevăzute īn Secţiunea 2 a), b) şi c), sau īn Secţiunea 3 a prezentului articol vor fi luate de Consiliul Guvernatorilor, pe baza propunerilor Directorului General la care a colaborat Consiliul Executiv.
            b) Īnainte de a prezenta orice propunere, Directorul general, după ce s-a asigurat că va fi īn concordanţă cu prevederile Secţiunii 1 a) a prezentului articol, va avea acele consultări care īi vor da posibilitatea să se asigure că există un larg sprijin pentru propunerea īn rīndurile participanţilor. Īn plus, īnainte de a face o propunere pentru prima alocare, Directorul General se va asigura el īnsuşi că prevederile Secţiunii 1 b) a prezentului articol au fost respectate şi că, īn rīndurile participanţilor, există un larg sprijin īn privinţa īnceperii alocărilor; El va face propunerea pentru prima alocare cīt mai curīnd după deschiderea Contului Drepturilor Speciale de Tragere.
            c) Directorul General va face propuneri:
            (i) nu mai tīrziu de şase luni īnainte de īncheierea fiecărei perioade de bază;
            (ii) dacă nu s-a adoptat nici o decizie īn legătură cu alocarea sau anularea pentru o perioadă de bază, ori de cīte ori este convins că prevederile de la punctul b) de mai sus au fost īndeplinite;
            (iii) atunci cīnd, īn conformitate cu Secţiunea 3 a prezentului articol, consideră că ar fi de dorit să se schimbe mărimea sau intervalele alocărilor sau anulărilor, sau să se schimbe durata perioadei de bază, sau să se īnceapă o nouă perioadă de bază; sau
            (iv) īn cursul a şase luni de la cererea prezentată de Consiliul Guvernatorilor sau de Consiliul Executiv;
            cu condiţia ca, dacă īn conformitate cu punctul (i), (ii) sau (iv) de mai sus, Directorul General este convins că nu există nici o propunere pe care o consideră compatibilă cu prevederile Secţiunii 1 a prezentului articol care să fi īntrunit un sprijin larg īn rīndul participanţilor, potrivit punctului b) de mai sus, va raporta Consiliului Guvernatorilor şi Consiliului Executiv.
            d) Va fi necesară o majoritate de 85% din numărul total de voturi pentru adoptarea hotărīrilor īn conformitate cu Secţiunea 2 a), b) şi c) sau Secţiunea 3 a prezentului articol, cu excepţia hotărīrilor prevăzute īn Secţiunea 3 īn legătură cu reducerea procentuală a alocaţiilor.

Articolul XIX
Operaţii şi tranzacţii īn drepturile speciale de tragere
Secţiunea 1 
Folosirea drepturilor speciale de tragere

            Drepturile speciale de tragere pot fi folosite īn operaţiile şi tranzacţiile autorizate de, sau īn conformitate cu prezentul Acord.

Secţiunea 2 
Operaţii şi tranzacţii īntre participanţi

            a) Un participant va avea dreptul de a folosi drepturile sale speciale de tragere pentru a obţine o sumă echivalentă de valută naţională de la un participant desemnat conform Secţiunii 5 a prezentului articol.
            b) Un participant, īn īnţelegere cu un alt participant poate folosi drepturile sale speciale de tragere pentru a obţine o sumă echivalentă din propria sa valută naţională deţinută de celălalt participant.
            c) Fondul, printr-o majoritate de 70% din numărul total de voturi, poate stabili operaţiile pe care participantul va fi īmputernicit să le efectueze de comun acord cu alt participant īn condiţiile şi termenii, consideraţi rezonabili de către Fond. Aceşti termeni şi condiţii vor fi conforme funcţionării eficiente a Contului Drepturilor Speciale de Tragere şi cu folosirea corespunzătoare a drepturilor speciale de tragere īn concordanţă cu prezentul Acord.
            d) Fondul poate pune prezentări la dispoziţie participantului care conform punctelor b) şi c) efectuează astfel de operaţii şi tranzacţii, care, după părerea Fondului, pot prejudicia procesul de desemnare īn conformitate cu principiile enumerate īn Secţiunea 5 a prezentului articol sau īn oricare alt fel intră īn contradicţie cu articolul XXII. Participantul, care continuă efectuarea unor astfel de operaţii şi tranzacţii, va fi supus prevederilor articolului XXIII, Secţiunea 2 b).

Secţiunea 3 
Cerinţe de necesităţi

            a) Īn tranzacţiile efectuate conform Secţiunii 2 a) a prezentului articol, cu excepţia celor prevăzute la punctul c) de mai jos, este de aşteptat ca participantul să-şi folosească drepturile speciale de tragere numai pentru a face faţă necesităţilor balanţei de plăţi sau rezervelor sale sau īn funcţie de evoluţia disponibilităţilor sale, dar nu pentru singurul scop de a modifica structura rezervelor sale.
            b) Folosirea drepturilor speciale de tragere nu va fi supusă unei restricţii pe baza celor prevăzute la punctul a) de mai sus, dar Fondul poate face recomandări unui participant care nu reuşeşte să īndeplinească aceste prevederi va fi supus prevederilor articolului XXIII, Secţiunea 2 b).
            c) Participanţii pot folosi drepturile speciale de tragere, fără a īndeplini prevederile punctului a) de mai sus, pentru a obţine o sumă echivalentă de valută naţională de la un alt participant desemnat conform Secţiunii 5 a prezentului articol, īn orice tranzacţie admise de Fond, care ar promova reīntregirea de către celălalt participant conform Secţiuni 6 a) a prezentului articol; ar preveni sau ar reduce o balanţă deficitară a celuilalt participant; ar contrabalansa efectul unei incapacităţi a celuilalt participant de a īndeplini prevederile de la punctul a) de mai sus.

Secţiunea 4 
Obligaţia de a da valută naţională

            a) Participantul desemnat de Fond īn conformitate cu Secţiunea 5 a prezentului articol va da, la cerere, valută naţională liber convertibilă, unui participant care foloseşte drepturi speciale de tragere, potrivit Secţiunii 2a) a prezentului articol. Obligaţia unui participant de a da valută nu se va extinde dincolo de punctul la care disponibilităţile sale de drepturi speciale de tragere, care depăşesc alocaţia sa cumulativă netă, sunt egale cu de două ori alocaţia sa cumulativă netă, sau limita superioară care poate fi stabilită īntre un participant şi Fond.
            b) Un participant poate procura valuta naţională depăşind limita obligatorie sau orice limită superioară aprobată.

Secţiunea 5 
Desemnarea participantului care furnizează 
valută naţională

            a) Fondul trebuie să asigure că un participant va avea posibilitatea să folosească drepturile sale speciale de tragere prin desemnarea participanţilor care dau valută naţională pentru o sumă stabilită de drepturi speciale de tragere, īn scopurile secţiunilor 2 a) şi 4 ale prezentului articol. Desemnările vor fi făcute īn concordanţă cu următoarele principii generale, suplimentate prin alte principii pe care Fondul le-ar putea adopta de la caz la caz:
            (i) un participant va face obiectul desemnării, dacă balanţa sa de plăţi şi poziţia rezervelor sale globale sunt suficient de puternice, dar aceasta nu va īnlătura posibilitatea ca un participant cu o poziţie puternică a rezervelor să fie desemnat, chiar dacă are o balanţă de plăţi moderat deficitară. Participanţii vor fi desemnaţi īntr-un asemenea mod, īncīt să promoveze īn timp o repartiţie echilibrată a disponibilităţilor de drepturi speciale de tragere īntre ei.
            (ii) participanţii vor face obiectul desemnării pentru a promova reīntregirea, conform Secţiunii 6 a) a prezentului articol, pentru a reduce soldurile deficitare īn disponibilităţile de drepturi speciale de tragere.
            (iii) īn desemnarea participanţilor, Fondul va acorda, īn mod normal, prioritate celor care au nevoie să achiziţioneze drepturi speciale de tragere pentru a face faţă obiectivelor desemnării prevăzute la punctul (ii) de mai sus.
            b) Pentru a promova īn timp o repartiţie echilibrată a disponibilităţilor de drepturi speciale de tragere, conform punctului a) (i) de mai sus, Fondul va aplica regulile pentru desemnare din Anexa F, sau asemenea reguli ca cele care pot fi adoptate īn conformitate cu punctul c) de mai jos.
            c) Regulile privind desemnarea vor fi revizuite īnainte de sfīrşitul primei perioade de bază şi a fiecărei perioade de bază următoare, iar Fondul va putea adopta reguli noi ca urmare a unei revizuiri. Cu excepţia cazului īn care sunt acceptate reguli noi, vor continua să se aplice regulile īn vigoare īn momentul revizuirii.

Secţiunea 6 
Reīntregirea

            a) Participanţii care folosesc drepturile lor speciale de tragere īşi vor reīntregi disponibilităţile īn conformitate cu regulile de reīntregire din Anexa G sau cu asemenea reguli ca cele care pot fi adoptate īn conformitate cu punctul b) de mai jos.
            b) Regulile privind reīntregirea vor fi revizuite īnainte de sfīrşitul primei perioade şi īnainte de perioadele următoare de bază, iar dacă va fi necesar, se vor adopta reguli noi. Cu excepţia cazului īn care se adoptă reguli noi sau se decide abrogarea regulilor pentru reīntregire, vor continua să se aplice regulile īn vigoare īn momentul revizuirii. Pentru adoptarea deciziilor, modificarea sau abrogarea regulilor privind reīntregirea, va fi necesară o majoritate de 70% din numărul total de voturi.

Secţiunea 7 
Cursuri de schimb

            a) Cu excepţia cazului prevăzut īn punctul b) de mai jos, cursurile de schimb pentru tranzacţiile dintre participanţi conform Secţiunii 2 a) şi b) a prezentului articol, vor fi astfel stabilite, īncīt un participant care foloseşte drepturi speciale de tragere să primească aceeaşi valoare indiferent de valutele care s-ar procura şi oricare ar fi participanţii care oferă aceste valute, iar Fondul va adopta instrucţiuni pentru aplicarea acestui principiu.
            b) Fondul, cu o majoritate de 85% din numărul total de voturi, poate adopta reguli, potrivit cărora Fondul, cu o majoritate de 70% din numărul total de voturi, poate sancţiona acordurile dintre participanţii care efectuează tranzacţii conform Secţiunii 2 b) a prezentului articol, īn privinţa unor astfel de cursuri de schimb care diferă de cele aplicate conform punctului a) de mai sus.
            c) Fondul va consulta un participant cu privire la metodologia pentru determinarea cursului de schimb al valutei sale.
            d) Pentru scopul prezentei prevederi, termenul de participant include pe participantul care se retrage.

Articolul XX
Contul Drepturilor Speciale de Tragere, dobīnda şi comisioane
Secţiunea 1 
Dobīnda

            Fondul va plăti fiecărui deţinător dobīndă, egală procentual, pentru toţi deţinătorii, la suma disponibilităţilor respective de drepturi speciale de tragere. Fondul va plăti suma datorată fiecărui deţinător, indiferent dacă sunt sau īncasate suficiente comisioane pentru a se face faţă achitării dobīnzii.

Secţiunea 2 
Comisioane

            Fiecare participant va plăti Fondului comisioane procentual egale, pentru toţi participanţii, la totalul alocaţiilor sale cumulative nete, pentru drepturile sale speciale de tragere plus orice sold negativ al participantului sau comisioanele neplătite.

Secţiunea 3 
Rata dobīnzii şi a comisioanelor

            Fondul va determina rata dobīnzii cu o majoritate de 70% din numărul total de voturi. Rata comisioanelor va fi egală cu rata dobīnzii.

Secţiunea 4 
Taxe

            Atunci cīnd se hotărăşte, īn conformitate cu articolul XVI, Secţiunea 2, să se efectueze rambursări, Fondul va percepe īn acest scop taxe egale procentual, pentru toţi participanţii, asupra alocaţiilor lor nete cumulative.

Secţiunea 5 
Plata dobīnzii, comisioanelor şi taxelor

            Dobīnda, comisioanele şi taxele vor fi plătite īn drepturi speciale de tragere. Participantul care necesită drepturi speciale de tragere pentru a plăti orice fel de comision sau taxă va fi obligat şi va avea dreptul să le obţină, la alegerea sa, contra aur sau o valută acceptabilă de Fond, printr-o tranzacţie cu Fondul, efectuată prin Contul Resurselor Generale. Dacă nu se pot obţine suficiente drepturi speciale de tragere pe această cale, participantul va fi obligat şi va avea dreptul de a le obţine cu valută liber convertibilă, de la un participant pe care īl va desemna Fondul. Drepturile speciale de tragere, achiziţionate de un participant după termenul plăţii, vor fi deduse din comisioanele neplătite şi anulate.

Articolul XXI
Administrarea Contului General şi a Contului 
Drepturilor Speciale de Tragere

            a) Contul General şi Contul Drepturilor Speciale de Tragere vor fi administrate īn concordanţă cu prevederile articolului XXI, după cum urmează:
            (i) Pentru şedinţele sau hotărīrile adoptate de Consiliul Guvernatorilor īn problemele privind exclusiv Contul Drepturilor Speciale de Tragere, numai cererile prezentate de, sau īn prezenţa şi cu votul guvernatorilor numiţi de membrii care sunt participanţi, vor fi luate īn considerare īn scopul convocării şedinţelor şi pentru a stabili dacă există numărul suficient de membri, sau dacă hotărīrea este adoptată de majoritatea necesară.
            (ii) Pentru hotărīrile Consiliului Executiv īn problemele privind exclusiv Contul Drepturilor Speciale de Tragere, numai directorii executivi numiţi sau aleşi de cel puţin unul din membrii care sunt participanţi, vor avea dreptul la vot. Fiecare dintre aceşti directori executivi va avea dreptul de a folosi numărul voturilor aparţinīnd membrului participant care l-a numit, sau al membrilor participanţi ale căror voturi au contat īn alegerea sa. Numai prezenţa directorilor executivi numiţi sau aleşi de membrii care sunt participanţi şi voturile acordate membrilor care sunt participanţi vor fi luate īn considerare īn scopul de a stabili dacă există numărul suficient de membri, sau dacă hotărīrea este adoptată cu majoritatea necesară. Īn scopurile prezentei prevederi, acordul īn baza articolului XII, Secţiunea 3 (i), (ii) membrului care este participant, acordă directorului executiv desemnat dreptul de a vota şi a exprima atītea voturi cīte i-au fost acordate.
            (iii) Problemele privind administrarea generală a Fondului, inclusiv rambursarea īn conformitate cu articolul XVI, Secţiunea 2, precum şi orice altă problemă, fie că aceasta ţine de ambele Conturi sau īn exclusivitate de Contul Drepturilor Speciale de Tragere, va fi hotărītă ca şi cum ar ţine īn exclusivitate de Contul General. Hotărīrile cu privire la metoda de evaluare a drepturilor speciale de tragere, acceptarea şi deţinerea drepturilor speciale de tragere īn Contul Resurselor Generale al Contului General şi folosirea lor, precum şi alte hotărīri afectīnd operaţiile şi tranzacţiile efectuate atīt prin intermediul Contului Resurselor Generale al Contului General, cīt şi prin Contul Drepturilor Speciale de Tragere, vor fi făcute cu majoritatea obligatorie pentru hotărīrile īn problemele privind īn exclusivitate fiecare Cont. Hotărīrea īntr-o problemă privind Contul Drepturilor Speciale de Tragere va fi indicată ca atare.
            b) Pe līngă privilegiile şi imunităţile care sunt acordate īn conformitate cu articolul IX al prezentului Acord, nu se va percepe nici o taxă de nici un fel pentru drepturile speciale de tragere, sau pentru operaţiile şi tranzacţiile cu drepturi speciale de tragere.
            c) O problemă de interpretare a prevederilor prezentului Acord īn aspecte privind īn exclusivitate Contul Drepturilor Speciale de Tragere, va fi supusă Consiliului Executiv īn conformitate cu articolul XXIX a), numai la cererea unui participant. Īn toate cazurile īn care directorii executivi au dat o decizie asupra unei probleme de interpretare, referitoare īn exclusivitate la Contul Drepturilor Speciale de Tragere, numai un participant poate cere ca problema să fie referită Consiliului Guvernatorilor, īn conformitate cu articolul XXIX b). Consiliul Guvernatorilor, va hotărī dacă un guvernator, numit de un membru care nu este participant, va avea dreptul de vot īn Comitetul pentru interpretarea problemelor, atunci cīnd ele privesc īn exclusivitate Contul Drepturilor Speciale de Tragere.
            d) Ori de cīte ori se iveşte un dezacord īntre Fond şi un participant care īşi retrage participarea la Contul Drepturilor Speciale de Tragere, sau īntre Fond şi orice participant īn cursul lichidării Contului Drepturilor Speciale de Tragere, īn legătură cu orice problemă decurgīnd, īn exclusivitate, din participarea la Contul Drepturilor Speciale de Tragere, dezacordul va fi supus spre arbitrare, īn concordanţă cu procedurile articolului XXIX c). 

Articolul XXII
Obligaţiile generale ale participanţilor

            Īn afara obligaţiilor asumate īn legătură cu drepturile speciale de tragere potrivit altor articole ale prezentului Acord, fiecare participant īşi asumă sarcina de a colabora cu Fondul şi cu alţi participanţi īn scopul de a īnlesni funcţionarea eficientă a Contului Drepturilor Speciale de Tragere şi pentru folosirea corespunzătoare a drepturilor speciale de tragere īn concordanţă cu prezentul Acord şi cu obiectivul transformării drepturilor speciale de tragere īntr-un activ principal de rezervă īn sistemul valutar internaţional.

Articolul XXIII
Suspendarea tranzacţiilor cu drepturile 
speciale de tragere
Secţiunea 1 
Prevederi excepţionale

            Īn eventualitatea unei situaţii excepţionale, sau a apariţiei unor īmprejurări neprevăzute care ameninţă operaţiile Fondului īn ceea ce priveşte Contul Drepturilor Speciale de Tragere, Consiliul Executiv poate suspenda cu o majoritate de 85% din numărul total de voturi, pe o perioadă care să nu depăşească un an de zile, aplicarea oricăror prevederi referitoare la operaţiile şi tranzacţiile īn drepturile speciale de tragere şi se vor aplica atunci prevederile articolului XXVII, Secţiunea 1 b), c) şi d).

Secţiunea 2 
Incapacitatea de a īndeplini obligaţiile

            a) Dacă Fondul consideră că un participant a fost incapabil să-şi īndeplinească obligaţiile potrivit articolului XXIX, Secţiunea 4, dreptul participantului de a se folosi de drepturile sale speciale de tragere va fi suspendat, cu excepţia cazului īn care Fondul stabileşte altfel.
            b) Dacă Fondul consideră că un participant a fost incapabil de a-şi īndeplini orice alte obligaţii īn legătură cu drepturile speciale de tragere, Fondul poate suspenda dreptul unui participant de a folosi drepturile speciale de tragere pe care le achiziţionează după suspendare.
            c) Se vor adopta reglementări pentru asigurarea că īnainte de adoptarea unei acţiuni īmpotriva oricărui participant potrivit punctului a) sau b) de mai sus, participantul va fi informat imediat de plīngerea existentă la adresa lui şi i se va acorda posibilitatea corespunzătoare pentru a-şi susţine cazul, atīt verbal, cīt şi īn scris. Ori de cīte ori un participant este informat astfel despre o plīngere referitoare la punctul a) de mai sus, el nu va folosi drepturile speciale de tragere care fac obiectul plīngerii.
            d) Suspendarea potrivit punctului a) sau b) de mai sus, sau limitarea īn conformitate cu punctul c) de mai sus, nu va afecta obligaţia participantului de a furniza moneda naţională potrivit articolului XXIX, Secţiunea 4.
e) Fondul poate hotărī, īn orice moment, īncetarea unei suspendări, īn conformitate cu punctul a) sau b) de mai sus, cu condiţia ca o suspendare impusă unui participant potrivit punctului b) de mai sus, pentru incapacitatea de a-şi īndeplini obligaţia īn conformitate cu articolul XXIX, Secţiunea 6a) să nu fi luat sfīrşit timp de 180 de zile după īncheierea primului trimestru calendaristic īn timpul căruia participantul se supune regulilor referitoare la reīntregire.
            f) Dreptul unui participant de a folosi drepturile sale speciale de tragere nu va fi suspendat atunci cīnd a devenit necorespunzător pentru a folosi resursele Fondului īn conformitate cu articolul V, Secţiunea 5, articolul VI, Secţiunea 1 sau articolul XXVI, Secţiunea 2 a). Articolul XXVI, Secţiunea 2 nu se va aplica dacă un participant a fost incapabil de a-şi īndeplini obligaţiile faţă de drepturile speciale de tragere.

Articolul XXIV
Īncetarea participării
Secţiunea 1 
Dreptul la īncetarea participării

            a) Orice participant poate īnceta participarea sa la Contul Drepturilor Speciale de Tragere īn orice moment, transmiţīnd Fondului, la sediul central, o notă scrisă. Retragerea va deveni efectivă la data la care este primită nota.
            b) Participantul care īşi retrage apartenenţa la Fond va fi considerat că şi-a īncetat totodată participarea la Contul Drepturilor Speciale de Tragere.

Secţiunea 2 
Prevederi referitoare la retragere

            a) Atunci cīnd un participant īşi īncetează participarea la Contul Drepturilor Speciale de Tragere, toate operaţiile şi tranzacţiile participantului care se retrage, legate de drepturile speciale de tragere, vor īnceta, cu excepţia celor permise conform acordului īncheiat ca urmare a punctului c) de mai jos, pentru a īnlesni un aranjament sau aşa cum se prevede la Secţiunile 3, 5 şi 6 ale prezentului Acord sau īn Anexa H. Dobīnda şi comisioanele datorate la data retragerii, precum şi taxele percepute īnainte de această dată, dar care nu sunt plătite, vor fi plătite īn drepturi speciale de tragere.
            b) Fondul va fi obligat să răscumpere toate drepturile speciale de tragere deţinute de participantul care se retrage, iar acest participant va fi obligat să plătească Fondului o sumă egală cu alocaţia sa cumulativă netă şi cu orice alte sume ce pot fi datorate şi plătibile ca urmare a participării sale la Contul Drepturilor Speciale de Tragere. Aceste obligaţii vor fi stabilite atīt pentru unul cīt şi pentru celălalt, iar totalul drepturilor speciale de tragere deţinute de participantul īn retragere care este folosit īn compensarea pentru stingerea obligaţiei sale la Fond, va fi anulat.
            c) Īntre participantul īn retragere şi Fond se va stabili o īnţelegere īntr-un termen raţional, īn legătură cu toate obligaţiile participantului care se retrage sau ale Fondului după compensarea prevăzută la punctul b) de mai sus. Dacă nu se realizează īn mod prompt o īnţelegere cu privire la o reglementare, se vor aplica prevederile Anexei H.

Secţiunea 3 
Dobīnzi şi comisioane

            După data retragerii, Fondul va plăti dobīnda pentru orice sold excedentar al drepturilor speciale de tragere deţinute de participantul īn retragere, iar acesta va plăti comisioane pentru orice obligaţie īn curs, datorată Fondului la datele şi ratele prevăzute īn articolul XX. Plata se va face īn drepturi speciale de tragere. Un participant īn retragere va fi īndreptăţit să primească drepturi speciale de tragere contra valută liber convertibilă, pentru a plăti comisioane sau taxe īntr-o tranzacţie cu un participant desemnat de Fond sau printr-un acord de la oricare alt deţinător, sau de a dispune de drepturile speciale de tragere primite ca dobīndă īntr-o tranzacţie cu oricare participant indicat conform articolului XIX, Secţiunea 5 sau printr-un acord cu oricare alt deţinător.

Secţiunea 4 
Lichidarea obligaţiei faţă de Fond

            Moneda naţională primită de Fond de la un participant īn retragere, va fi folosită de Fond pentru răscumpărarea drepturilor speciale de tragere deţinute de participanţi, īn raport cu suma cu care disponibilităţile de drepturi speciale de tragere ale fiecărui participant depăşesc alocaţia sa cumulativă netă īn momentul īn care Fondul primeşte moneda. Drepturile speciale de tragere, răscumpărate īn acest fel, precum şi drepturile speciale de tragere obţinute de un participant īn retragere potrivit prevederilor prezentului Acord pentru a face faţă oricărei rate datorate īn conformitate cu un acord īncheiat, sau cu Anexa H şi aplicată acelei rate, vor fi anulate.

Secţiunea 5
Lichidarea obligaţiei care revine unui participant īn retragere

            Ori de cīte ori se cere Fondului să răscumpere drepturi speciale de tragere deţinute de un participant īn retragere, răscumpărarea se va face cu valută, furnizată de participanţii desemnaţi de Fond. Aceşti participanţi vor fi desemnaţi potrivit principiilor articolului XIX, Secţiunea 5. Fiecare participant desemnat va furniza Fondului, la aprecierea sa, moneda naţională a participantului īn retragere sau o valută liber convertibilă, şi va primi o sumă echivalentă īn drepturi speciale de tragere. Cu toate acestea, un participant īn retragere īşi poate folosi drepturile speciale de tragere pentru a obţine propria sa monedă, valută liber convertibilă de la oricare deţinător, dacă Fondul permite acest lucru.

Secţiunea 6 
Tranzacţiile Contului Resurselor Generale

            Īn scopul de a facilita aranjamentul cu un participant īn retragere, Fondul poate hotărī ca un participant īn retragere:
            (i) să folosească orice drepturi speciale de tragere deţinute de ele după compensarea prevăzută īn Secţiunea 2 b) a prezentului articol, atunci cīnd trebuie să fie răscumpărate, īntr-o tranzacţie cu Fondul operată prin Contul Resurselor Generale, pentru a obţine propria sa monedă liber convertibilă, la aprecierea Fondului; sau
            (ii) să obţină drepturi speciale de tragere īntr-o tranzacţie cu Fondul operată prin Contul Resurselor Generale, pentru o valută acceptabilă de Fond pentru a face faţă oricăror comisioane sau rate datorate potrivit unui acord sau prevederilor din Anexa H.

Articolul XXV
Lichidarea Contului Drepturilor Speciale de Tragere

            a) Contul Drepturilor Speciale de Tragere poate fi lichidat numai prin hotărīrea Consiliului Guvernatorilor. Īntr-o situaţie excepţională, atunci cīnd Consiliul Executiv hotărăşte că lichidarea Contului Drepturilor Speciale de Tragere ar putea fi necesară, el poate suspenda temporar alocările sau anulările, precum şi toate tranzacţiile īn drepturi speciale de tragere anterior hotărīrii Consiliului Guvernatorilor. Hotărīrea Consiliului Guvernatorilor de a lichida Fondul va fi o hotărīre de a lichida atīt Contul General, cīt şi Contul Drepturilor Speciale de Tragere.
            b) Dacă Consiliul Guvernatorilor hotărăşte să lichideze Contul Drepturilor Speciale de Tragere, toate alocările sau anulările, precum şi toate operaţiile şi tranzacţiile īn drepturi speciale de tragere şi activităţile Fondului legate de Contul Drepturilor Speciale de Tragere se vor sista, cu excepţia celor care au legătură cu descărcarea obişnuită de obligaţii a participanţilor şi a Fondului īn legătură cu drepturile speciale de tragere, iar toate obligaţiile Fondului şi ale participanţilor īn conformitate cu prezentul Acord legate de drepturile speciale de tragere vor īnceta, cu excepţia celor stabilite īn prezentul articol, articolul XX, articolul XXI d), articolul XXIV, articolul XXIX c) şi Anexa H, sau orice acord la care s-a ajuns potrivit articolului XXIV legat de punctul 4 al Anexei H, şi Anexa I.
            c) La lichidarea Contului Drepturilor Speciale de Tragere, dobīnda şi comisioanele care s-au acumulat la data lichidării şi taxele stabilite īnainte de această dată, dar neachitate, vor fi achitate īn drepturi speciale de tragere. Fondul va fi obligat să răscumpere toate drepturile speciale de tragere aflate īn posesia deţinătorilor şi fiecare participant va fi obligat să plătească Fondului o sumă egală cu alocaţia sa cumulativă netă de drepturi speciale de tragere şi alte asemenea sume care pot fi datorate şi plătibile datorită participării sale la Contul Drepturilor Speciale de Tragere.
            d) Lichidarea Contului Drepturilor Speciale de Tragere va fi administrată īn concordanţă cu prevederile Anexei I.

Articolul XXVI
Retragerea din calitatea de membru
Secţiunea 1 
Dreptul membrilor de a se retrage

            Orice membru se poate retrage oricīnd din Fond, comunicīnd acest lucru sediului central al Fondului, printr-o īnştiinţare scrisă. Retragerea va deveni efectivă la data primirii acestei īnştiinţări.

Secţiunea 2 
Retragerea obligatorie

            a) Dacă un membru nu-şi īndeplineşte vreuna din obligaţiile asumate pe baza prezentului Acord, Fondul poate declara pe acel membru decăzut din dreptul de a folosi resursele generale ale Fondului. Nici o prevedere din prezenta Secţiune nu va fi interpretată īn sensul că limitează prevederile articolului V, Secţiunea 5 sau articolului VI, Secţiunea 1.
            b) Dacă, după expirarea unei perioade rezonabile, membrul continuă să nu-şi īndeplinească vreuna din obligaţiile sale decurgīnd din prezentul Acord, Consiliul Guvernatorilor poate, printr-o decizie luată de majoritatea guvernatorilor reprezentīnd īn acelaşi timp şi majoritatea de 85% din numărul total de voturi, să ceară membrului să se retragă din Fond.
            c) Se vor stabili norme, care vor avea ca scop să asigure că, īnainte de a se lua vreo măsură contra unui membru, īn virtutea punctelor a) sau b) de mai sus, membrul va fi informat īntr-un timp rezonabil, de īnvinuirile ce i se aduc şi i se va acorda un prilej potrivit pentru a-şi expune cazul său, atīt oral, cīt şi īn scris.

Secţiunea 3 
Lichidarea conturilor membrilor care se retrag

            Cīnd un membru se retrage din Fond, operaţiile şi tranzacţiile normale ale Fondului īn moneda acestui membru vor īnceta şi se va proceda la lichidarea tuturor conturilor dintre el şi Fond, īntr-o perioadă rezonabilă pe calea unui acord īntre Fond şi membru. Īn cazul că nu se ajunge de īndată la un acord, lichidarea conturilor se va face pe baza prevederilor Anexei J.

Articolul XXVII
Dispoziţii pentru cazuri exepţionale
Secţiunea 1 
Suspendarea temporară

            a) Īn caz de necesitate sau atunci cīnd se ivesc īmprejurări neprevăzute, care ameninţă operaţiile Fondului, Consiliul Executiv, cu o majoritate de 85% din numărul total de voturi, poate suspenda, pentru o perioadă care să nu depăşească un an, aplicarea oricăreia din prevederile următoare:
            (i) articolul V, Secţiunea 2, 3, 7, 8a)(i) şi e);
            (ii) articolul VI, Secţiunea 2;
            (iii) articolul XI, Secţiunea 1;
            (iv) Anexa C, punctul 5.
            b) Consiliul Executiv nu poate prelungi suspendarea peste un an. O asemenea suspendare poate fi prelungită, īnsă pentru o perioadă suplimentară care să nu depăşească doi ani, dacă Consiliul Guvernatorilor, printr-o majoritate de 85% din numărul total de voturi, decide astfel cu condiţia menţinerii situaţiei excepţionale sau a circumstanţelor neprevăzute, menţionate īn punctul a) de mai sus.
            c) Consiliul executiv, printr-o majoritate din numărul total de voturi, pot oricīnd să pună capăt unei asemenea suspendări.
            d) Fondul poate adopta reguli īn privinţa chestiunii unei anumite prevederi pe perioada cīnd o asemenea prevedere se suspendă.

Secţiunea 2 
Lichidarea Fondului

            a) Fondul nu poate fi lichidat decīt īn baza unei decizii a Consiliului Guvernatorilor. Īn caz de urgenţă, dacă Consiliul Executiv decide că lichidarea Fondului ar fi necesară, el poate, īn mod temporar, să suspende toate tranzacţiile, aşteptīnd decizia Consiliului Guvernatorilor.
            b) Dacă Consiliul Guvernatorilor decide să lichideze Fondul, Fondul va īnceta de īndată orice activitate, cu excepţia aceleia legată īn mod obişnuit de īncasarea şi realizarea activului său şi lichidarea pasivului său, iar toate obligaţiile membrilor, asumate pe baza prezentului Acord, vor īnceta, cu excepţia acelora menţionate īn prezentul articol, īn articolul XXIX c), īn Anexa J, punctul 7 şi Anexa K.
            c) Lichidarea va fi efectuată īn conformitate cu prevederile Anexei K.

Articolul XXVIII
Amendamente

            a) Orice propunere pentru a introduce modificări īn prezentul Acord, fie că emană de la un membru, un guvernator sau de la Consiliul Executiv, va fi comunicată preşedintelui Consiliului Guvernatorilor, care va supune Consiliului Guvernatorilor propunerea. Dacă amendamentul propus este aprobat de Consiliul Guvernatorilor, Fondul va īntreba pe toţi membrii, prin scrisori sau telegrame circulare, dacă acceptă amendamentul propus. Cīnd 3/5 din membrii reprezentīnd 85% din numărul total de voturi, au acceptat amendamentul propus, Fondul va certifica faptul printr-o comunicare scrisă adresată tuturor membrilor.
            b) Prin derogare de la prevederile punctului a) de mai sus, acceptarea tuturor membrilor este cerută īn cazul oricărui amendament care modifică:
            (i) dreptul de retragere din Fond (articolul XXVI, Secţiunea 1);
            (ii) prevederea potrivit căreia nici o schimbare nu se va face īn cota unui membru, fără consimţămīntul său (articolul III, Secţiunea 2d)); şi
            (iii) prevederea că nici o schimbare nu se va face īn paritatea monedei unui membru, decīt la propunerea acelui membru (Anexa C, punctul 6).
            c) Amendamentele vor intra īn vigoare, pentru toţi membrii, după trei luni de la data comunicării īn scris, fără de cazul cīnd se specifică o perioadă mai scurtă īn scrisoarea sau telegrama circulară.

Articolul XXIX
Interpretare

            a) Orice problemă de interpretare a prevederilor prezentului Acord, ce se iveşte īntre orice membru şi Fond sau īntre orice membri ai Fondului, va fi supusă Consiliului executiv pentru a decide. Dacă chestiunea priveşte, īn special, pe vreun membru neīndreptăţit să numească un director executiv, el va avea dreptul de a fi reprezentat īn conformitate cu articolul XII, Secţiunea 3 j).
            b) Īn toate cazurile īn care Consiliul Executiv a dat o dispoziţie īn conformitate cu punctul a) de mai sus, orice membru poate cere īn termen de trei luni de la decizie ca problema să fie referită Consiliului Guvernatorilor, a cărui hotărīre va fi definitivă. Orice problemă supusă Consiliului Guvernatorilor va fi examinată de un Comitet de interpretare al Consiliului Guvernatorilor. Fiecare membru al Comitetului va avea un vot. Consiliul Guvernatorilor va stabili componenţa, procedurile şi majorităţile de voturi ale Comitetului. O decizie a Comitetului va echivala cu o decizie a Consiliului Guvernatorilor, afară numai dacă Consiliul Guvernatorilor, cu o majoritate de 85% din numărul total de voturi, nu decide altfel. Īn aşteptarea deciziei Consiliului Guvernatorilor, Fondul poate, dacă apreciază astfel, să lucreze pe baza deciziei directorilor executivi.
            c) Ori de cīte ori apare o neīnţelegere īntre Fond şi vreun membru care s-a retras, ori īntre Fond şi oricare membru, īn cursul lichidării Fondului, o asemenea neīnţelegere va fi supusă arbitrajului unui tribunal compus din trei arbitri, unul numit de Fond, altul de membrul interesat sau de membrul care se retrage şi un supraarbitru care, afară de cazul cīnd părţile au decis altfel, va fi numit de preşedintele Curţii Internaţionale de Justiţie, sau de o altă autoritate ce va fi prevăzută īn regulamentul adoptat de Fond. Supraarbitrul va avea puteri să stabilească toate chestiunile de procedură, ori de cīte ori părţile sunt īn dezacord īn această privinţă.

Articolul XXX
Explicarea termenilor

            La interpretarea prevederilor prezentului Acord, Fondul şi membrii săi vor fi călăuziţi de următoarele:
            a) Disponibilităţile Fondului īn valuta unui membru aflate īn Contul Resurselor Generale vor include orice titluri acceptate de Fond īn conformitate cu articolul III, Secţiunea 4.
            b) Aranjamentul stand-by īnseamnă o decizie a Fondului, prin care un membru este asigurat că va avea dreptul să efectueze cumpărări din Contul Resurselor Generale īn baza condiţiilor deciziei respective īntr-o perioadă anumită de timp şi īntr-o sumă anumită.
            c) Cumpărarea īn limitele cotei de rezervă īnseamnă o astfel de cumpărare de către un membru a drepturilor speciale de tragere sau valutei altui membru contra valutei sale, care nu duce la majorarea disponibilităţilor Fondului īn Contul Resurselor Generale īn valuta unui astfel de membru care ar depăşi cota acestuia, cu condiţia că īn scopurile prezentei definiţii Fondul poate exclude cumpărările şi disponibilităţile īn limitele:
            (i) regulilor de folosire a resurselor sale generale īn scopurile finanţării compensatorii a fluctuaţiilor exportului;
            (ii) regulilor de folosire a resurselor sale generale īn legătură cu finanţarea contribuţiilor la depozitele internaţionale de amortizare a materiilor prime; şi
            (iii) altor reguli de folosire a resurselor sale generale, īn privinţa cărora Fondul, cu o majoritate de 85% din numărul total de voturi, decide de a le exclude astfel.
            d) Plăţi pentru tranzacţii curente īnseamnă plăţi care se efectuează īn scopuri diferite de transferul de capital şi includ, fără vreo restricţie:
            1) toate plăţile legate de comerţul exterior, altă activitate curentă, inclusiv serviciile, precum şi mecanisme bancare şi creditare de scurtă durată;
            2) plăţile ce reprezintă dobīnda de pe credite sau de pe venitul net din alte investiţii;
            3) plăţile unor sume moderate pentru amortizarea creditelor sau a investiţiilor directe; şi
            4) sumele moderate ale transferurilor particulare pentru cheltuielile curente ale familiei īn străinătate.
            Fondul, după consultarea membrilor implicaţi, poate determina care anume tranzacţii vor fi considerate tranzacţii curente sau tranzacţii de capital.
            e) Alocarea cumulativă netă a drepturilor speciale de tragere īnseamnă suma totală de drepturi speciale de tragere alocate unui participant, mai puţin de partea sa din drepturile speciale de tragere care au fost anulate īn conformitate cu articolul XVIII, Secţiunea 2 a).
            f) Valută liber convertibilă īnseamnă valuta membrului, pe care Fondul o determină că (i) ea este de fapt, pe larg folosită pentru plată īn tranzacţiile internaţionale şi (ii) este obiect al vīnzării-cumpărării active pe principalele pieţe valutare.
            g) Se consideră că membrii, care aveau această calitate la data de 31 august 1975 includ şi statul care a devenit membru după această dată, conform rezoluţiei Consiliului Guvernatorilor, adoptate anterior acestei date.
            h) Tranzacţiile Fondului īnseamnă schimburile unor active monetare ale Fondului īn altele. Operaţiile Fondului īnseamnă alte moduri de utilizare sau recepţionare a activelor de către Fond.
            i) Tranzacţiile īn drepturi speciale de tragere īnseamnă schimburile drepturilor speciale de tragere īn alte active monetare. Operaţiile īn drepturi speciale de tragere īnseamnă alte moduri de utilizare a drepturilor de tragere.

Articolul XXXI
Dispoziţii finale
Secţiunea 1 
Intrarea īn vigoare

            Prezentul Acord va intra īn vigoare după ce a fost semnat īn numele guvernelor care deţin 65% din numărul total al cotelor menţionate īn Anexa A şi cīnd actele la care se referă Secţiunea 2 a) a prezentului articol au fost depuse īn numele lor, dar, īn nici un caz, prezentul Acord na va intra īn vigoare īnainte de 1 mai 1945.

Secţiunea 2 
Semnarea

            a) Fiecare guvern, īn numele căruia prezentul Acord este semnat, va depune la guvernul Statelor Unite ale Americii o declaraţie īn care va menţiona că a acceptat acest acord īn conformitate cu legile sale şi că a luat toate măsurile necesare pentru aducerea la īndeplinire a tuturor obligaţiilor asumate prin prezentul Acord.
            b) Fiecare guvern va deveni membri al Fondului de la data cīnd, īn numele său, s-a depus declaraţia prevăzută la punctul a) de mai sus, totuşi, nici un guvern nu va deveni membru īnainte ca prezentul Acord să intre īn vigoare conform Secţiunii 1 a prezentului articol.
            c) Guvernul Statelor Unite ale Americii va informa guvernele tuturor ţărilor, ale căror nume sunt menţionate īn Anexa A şi toate guvernele a căror calitate de membru este aprobată īn conformitate cu articolul II, Secţiunea 2, asupra tuturor semnăturilor depuse pe prezentul Acord şi asupra depunerii tuturor instrumentelor prevăzute la punctul a) de mai sus.
            d) Cīnd prezentul Acord va fi semnat īn numele său, fiecare guvern va transmite guvernului Statelor Unite ale Americii, o sutime dintr-un procent din subscrierea lui totală īn aur sau dolari S.U.A., īn scopul de a acoperi cheltuielile administrative ale Fondului. Guvernul Statelor Unite ale Americii va păstra aceste fonduri īntr-un cont special de depuneri şi le va transmite Consiliului Guvernatorilor Fondului, atunci cīnd adunarea iniţială va fi convocată. Dacă prezentul Acord nu va intra īn vigoare la 31 decembrie 1945, guvernul Statelor Unite ale Americii va restitui aceste fonduri guvernelor care i le-au transmis.
            e) Prezentul Acord va sta, pīnă la 31 decembrie 1945, la Washington, la dispoziţia guvernelor ţărilor menţionate īn Anexa A, pentru semnare.
            f) După 31 decembrie 1945, prezentul Acord va putea fi semnat īn numele guvernului oricărei ţări a cărei calitate de membru a fost aprobată īn conformitate cu articolul II, Secţiunea 2.
            g) Prin semnarea prezentului Acord, toate guvernele īl acceptă atīt īn numele lor propriu, cīt şi īn numele tuturor coloniilor lor, teritoriilor de peste mări, teritoriilor de sub protecţia lor, suveranitatea sau autoritatea lor, şi a tuturor teritoriilor asupra cărora ele exercită un mandat.
            h) Punctul d) de mai sus va intra īn vigoare, īn ce priveşte pe fiecare guvern semnatar, de la data semnării sale.
Īntocmit la Washington, īntr-un singur exemplar care va rămīne depus īn arhivele guvernului Statelor Unite ale Americii, care va transmite copii certificate tuturor guvernelor ale căror nume figurează īn Anexa A şi tuturor guvernelor a căror participare ca membru este aprobată īn conformitate cu articolul II, Secţiunea 2.

ANEXA A

COTE
 

(īn milioane de dolari S.U.A.)

 
Australia 200
Belgia 225
Bolivia 10
Brazilia 150
Canada 300
Chile 50
China 550
Columbia 50
Costa Rica 5
Cuba 50
Cehoslovacia 125
Danemarca* *

            ________________
            * Cota Danemarcei va fi determinată de Fond după ce guvernul danez s-a declarat gata să semneze prezenta Anexă, īnsă mai īnainte ca Acordul să fi fost semnat.

 

Ecuador
Egipt
Etiopia
Filipine
Franţa
Grecia
Guatemala
Haiti
Honduras
Islanda
India
Iran
Irak
Liberia
Luxemburg
Mexic
Noua Zeelandă
Nicaragua
Norvegia
Olanda
Panama
Paraguay
Peru
Polonia
Regatul Unit
Republica Dominicană
Salvador
Statele Unite
Uniunea Africii de Sud
Uniunea Republicilor 
Sovietice Socialiste
Uruguay
Venezuela
Iugoslavia
5
45
6
15 
450
40
5
5
2,5
1
400
25
8
0,5 
10 
90
50
2
50
275
0,5
2
25
125
1300
5
2,5
2750
100


1200 
15
15 
60

 

ANEXA B

 

PREVEDERILE TRANZITORII PRIVITOARE 
LA RĂSCUMPĂRARE, PLATA SUBSCRIERILOR 
SUPLIMENTARE, AUR, ŞI ANUMITE CHESTIUNI 
OPERAŢIONALE

            1. Obligaţiile privind răscumpărarea, care au apărut īn baza articolului V, Secţiunea 7b) īnainte de data celui de-al doilea amendament la prezentul Acord şi care rămīn neīndeplinite la acea dată, vor fi īndeplinite nu mai tīrziu decīt data sau datele la care obligaţiile trebuiau īndeplinite īn conformitate cu prevederile prezentului Acord īnainte de cel de-al doilea amendament.
            2. Un membru va achita īn drepturi speciale de tragere orice obligaţie de a plăti aur către Fond pentru răscumpărare sau o subscriere care nu este achitată la data celui de-al doilea amendament la prezentul Acord, dar Fondul poate stabili că aceste plăţi pot fi efectuate complet sau parţial īn valutele altor membri specificate de Fond. Un stat, care nu este participant, va īndeplini obligaţia care trebuie achitată īn drepturi speciale de tragere, īn conformitate cu prezenta prevedere, īn valutele altor membri specificate de Fond.
            3. Īn scopurile punctului 2 de mai sus, 0,888671 grame de aur pur sunt echivalentul unui drept special de tragere, şi suma valutei plătite conform punctului 2 de mai sus va fi determinată pe acea bază sau pe baza valorii valutei īn drepturi speciale de tragere la data achitării.
            4. Valuta unui membru deţinută de Fond īn surplus la 75% din cota membrului la data celui de-al doilea amendament la prezentul Acord şi care nu este supusă răscumpărării conform punctului (i) de mai sus, va fi răscumpărată īn conformitate cu următoarele reguli:
            (i) disponibilităţile rezultate dintr-o cumpărare vor fi răscumpărate īn conformitate cu politica privitoare la folosirea resurselor generale ale Fondului, īn baza căreia cumpărarea a fost efectuată.
            (ii) alte disponibilităţi vor fi răscumpărate nu mai tīrziu decīt patru ani de la data celui de-al doilea amendament la prezentul Acord.
            5. Răscumpărările īn baza punctului 1 de mai sus care nu sunt supuse punctului 2 de mai sus, răscumpărările īn baza punctului 4 de mai sus şi orice specificare a valutelor conform punctului 2 de mai sus vor fi efectuate īn conformitate cu articolul V, Secţiunea 7 i).
            6. Toate regulile şi instrucţiunile, ratele, procedurile, şi deciziile īn vigoare la data celui de-al doilea amendament la prezentul Acord vor rămīne īn vigoare pīnă ele nu vor fi schimbate īn conformitate cu prevederile prezentului Acord.
            7. Īn măsura īn care acordurile echivalente de fapt cu punctele a) şi b) de mai jos nu au fost desăvīrşite īnainte de data celui de-al doilea amendament la prezentul Acord, Fondul va:
            a) vinde pānă la 25 milioane de uncii de aur pur deţinut de el la 31 august 1975, către acei membri care erau membri la acea dată şi care au convenit să le cumpere, proporţional cotelor lor la acea dată. Vīnzarea către un membru īn baza prezentului subpunct a), va fi efectuată īn schimbul valutei sale şi la un preţ echivalent, la momentul vīnzării, unui drept special de tragere pentru 0,888671 grame de aur pur; şi
            b) vinde pīnă la 25 milioane de uncii de aur pur deţinut de ele la 31 august 1975 īn folosul membrilor īn curs de dezvoltare, care erau membri la acea dată, cu condiţia, totuşi, că partea oricăror profituri sau valorii īn plus a aurului care corespunde proporţiei cotei unui astfel de membru la 31 august 1975 la totalul cotelor tuturor membrilor la acea dată, va fi transferată īn mod direct către fiecare astfel de membru. Cerinţele conform articolului V, Secţiunea 12 c) privind faptul că Fondul trebuie să consulte un membru, să obţină acordul membrului sau să schimbe valuta unui membru pe valutele altor membri, īn anumite circumstanţe, se vor aplica cu privire la valuta primită de Fond ca rezultat al vīnzărilor aurului conform prezentei prevederi, altele decāt vānzările către un membru contra valutei sale vor fi plasate īn Contul Resurselor Generale.
            La vīnzarea aurului conform prezentului punct 7, suma beneficiului īn valutele primite, echivalentă la momentul vīnzării unui drept special de tragere pentru 0,888671 grame de aur pur, va fi plasată īn Contul Resurselor Generale şi alte active deţinute de Fond īn baza acordurilor īn conformitate cu punctul b) de mai sus vor fi deţinute separat de la resursele generale ale Fondului. Activele care rămīn la dispoziţia Fondului după desăvārşirea acordurilor conform punctului b) de mai sus vor fi transferate īn Contul Plăţilor Speciale

ANEXA C

 

PARITĂŢILE MONETARE

            1. Fondul va notifica membrilor că parităţile monetare pot fi stabilite pentru scopurile prezentului Acord, īn conformitate cu articolul IV, Secţiunea 1, 3, 4, şi 5 şi prezenta Anexă, īn drepturi speciale de tragere, sau īn alt etalon al valorii stabilit de Fond. Ca etalon al valorii nu va fi aurul sau o valută.
            2. Un membru care intenţionează să stabilească paritatea valutei sale va prezenta Fondului o propunere privind paritatea valutei sale, īntr-un termen rezonabil după īnştiinţarea dată conform punctului 1 de mai sus.
            3. Orice membru, care nu intenţionează să stabilească paritatea valutei sale conform punctului 1 de mai sus, va consulta Fondul şi va asigura ca acordurile sale de schimb să corespundă scopurilor Fondului şi să fie suficiente pentru īndeplinirea obligaţiilor sale conform articolului IV, Secţiunea 1.
            4. Īn termen rezonabil după primirea propunerii, Fondul va consimţi sau va obiecta asupra parităţii propuse. Paritatea propusă nu va avea efect īn scopurile prezentului Acord, dacă Fondul obiectează asupra ei, şi membrul va fi supus punctului 3 de mai sus. Fondul nu va obiecta īn legătură cu măsurile sociale şi politice interne ale membrului care propune paritatea valutei sale.
            5. Fiecare membru, care are stabilită paritatea valutei sale, se obligă să aplice măsurile potrivite, corespunzīnd prezentului Acord, īn vederea asigurării ca cursurile maximale şi minimale ale tranzacţiilor valutare spot, efectuate īn cadrul teritoriilor sale, īntre moneda sa naţională şi valutele altor membri ce menţin paritatea valutelor, să nu devieze de la paritate cu mai mult de 4,5% sau cu o diferenţă sau diferenţe pe care Fondul le poate adopta printr-o majoritate de 85% din numărul total de voturi.
            6. Un membru na va propune o modificare īn paritatea valutei sale, cu excepţia pentru a corecta, sau a preveni apariţia unui dezechilibru substanţial. O modificare poate fi efectuară doar īn baza propunerii membrului sau după consultarea Fondului.
            7. Cīnd o modificare este propusă, Fondul va consimţi sau va obiecta asupra parităţii valutare īntr-un termen rezonabil după primirea propunerii. Fondul va consimţi dacă este convins că modificarea este necesară pentru a corecta, sau a preveni apariţia unui dezechilibru substanţial. Fondul nu va obiecta īn legătură cu măsurile sociale şi politice interne ale membrului care propune modificarea. O modificare propusă īn paritatea valutei nu va avea efect īn scopurile prezentului Acord, dacă Fondul obiectează asupra ei. Dacă un membru modifică paritatea valutei sale, ne cătīnd la obiecţia Fondului, membrul va fi supus articolului XXVI, Secţiunea 2. Menţinerea unei parităţi ireale a valutei de către un membru va fi combătută de Fond.
            8. Paritatea valutei unui membru, stabilită conform prezentului Acord, va īnceta să existe pentru scopurile prezentului Acord, dacă membrul informează Fondul că intenţionează să īnceteze paritatea. Fondul poate obiecta asupra īncetării unei parităţi, prin luarea unei decizii printr-o majoritate de 85% din numărul total de voturi. Dacă un membru anulează paritatea valutei sale, ne cătīnd la obiecţia Fondului, membrul va fi supus articolului XXVI, Secţiunea 2. O paritate a valutei, stabilită conform prezentului Acord, va īnceta să existe pentru scopurile prezentului Acord, dacă membrul anulează paritatea valutei sale, ne cătīnd la obiecţia Fondului, sau dacă Fondul ajunge la concluzia că membrul nu menţine cursurile pentru un volum substanţial al tranzacţiilor valutare īn conformitate cu punctul 5 de mai sus, cu condiţia că Fondul nu poate efectua astfel de concluzie, decīt dacă a consultat membrul şi i-a dat o īnştiinţare, īn termen de 60 zile, privind intenţia Fondului de a considera dacă de a da sau nu o concluzie.
            9. Dacă paritatea valutei unui membru a īncetat să existe conform punctului 8 de mai sus, membrul va consulta Fondul şi va asigura ca acordurile sale valutare să corespundă scopurilor Fondului şi să fie suficiente pentru īndeplinirea obligaţiilor conform articolului IV, Secţiunea 1.
            10. Membrul, paritatea valutei căruia a īncetat să existe conform punctului 8 de mai sus, poate, īn orice moment, să propună o nouă paritate pentru valuta sa.
            11. Necătīnd la punctul 6 de mai sus, Fondul, printr-o majoritate de 70% din numărul total de voturi, poate efectua schimbări uniforme şi proporţionale īn toate parităţile valutelor, dacă dreptul special de tragere este etalonul valorii şi modificările nu vor afecta valoarea dreptului special de tragere. Paritatea valutei membrului, totuşi, nu va fi schimbată conform prezentei prevederi, dacă, pe parcursul a şapte zile de la acţiunea Fondului, membrul informează Fondul că nu doreşte ca paritatea valutei sale să fie schimbată īn rezultatul unei astfel de acţiuni.

 

ANEXA D

 

CONSILIUL

            1. a) Fiecare membru care numeşte un director executiv sau fiecare grup de membri care are numărul de voturi atribuit lor, exprimat de un director executiv ales, va numi īn Consiliu un consilier, care va fi un guvernator, ministru īn guvernul unui membru, sau o persoană care ocupă o funcţie comparabilă după rang, şi poate numi pīnă la 7 asociaţi. Consiliul Guvernatorilor poate modifica, printr-o majoritate de 85% din numărul total de voturi, numărul asociaţilor care pot fi numiţi. Un consilier sau asociat va ocupa funcţia pīnă la o nouă numire sau pīnă la următoarea alegere ordinară a directorilor executivi, īn dependenţă de ce va surveni mai īnainte.
            b) Directorii executivi, sau īn absenţa lor supleanţii, şi asociaţii vor fi īn drept să participe la şedinţele Consiliului, cu excepţia cazurilor cīnd Consiliul decide să petreacă o sesiune īnchisă. Fiecare membru sau fiecare grup de membri care numeşte un consilier, va numi un supleant care va fi īn drept să participe la şedinţa Consiliului, cīnd consilierul este absent, şi va avea deplină putere să acţioneze īn numele consilierului.
            2. a) Consiliul va supraveghea administrarea şi adoptarea sistemului monetar internaţional, inclusiv funcţionarea continuă a procesului de reglare şi a schimbărilor īn lichiditatea globală şi īn legătură cu aceasta va analiza schimbările īn transferarea resurselor reale către ţările īn curs de dezvoltare.
            b) Consiliul va lua īn consideraţie propunerile īn conformitate cu articolul XXVIIIa) īn vederea amendării articolelor Acordului.
            3. a) Consiliul Guvernatorilor poate delega autoritatea de a exercita orice īmputerniciri ale Consiliului Guvernatorilor, cu excepţia īmputernicirilor conferite īn mod direct Consiliului Guvernatorilor prin prezentul Acord.
            b) Fiecare consilier va fi īn drept să exprime numărul de voturi atribuit conform articolului XII, Secţiunea 5 membrului sau grupului de membri care l-a numit. Un consilier numit de un grup de membri poate exprima separat voturile atribuite fiecărui membru din grup. Dacă numărul de voturi atribuit unui membru nu poate fi exprimat de un director executiv, membrul poate să īncheie acorduri cu Consiliul pentru folosirea numărului de voturi atribuit membrului.
            c) Consiliul nu va lua nici o acţiune conform īmputernicirilor delegate de Consiliul Guvernatorilor care nu corespunde oricărei acţiuni luate de Consiliul Guvernatorilor şi Consiliul Executiv nu va lua nici o acţiune conform īmputernicirilor delegate de Consiliul Guvernatorilor, care nu corespunde oricărei acţiuni luate fie de Consiliul Guvernatorilor, fie de Consiliu.
            4. Consiliul va alege un consilier ca preşedinte, va adopta instrucţiunile care pot fi necesare sau potrivite pentru īndeplinirea funcţiilor sale, şi va determina orice aspect al procedurii sale. Consiliul va desfăşura astfel de şedinţe care pot fi prevăzute de Consiliu sau convocate de Consiliul Executiv.
            5. a) Consiliul va avea īmputernicirile corespunzătoare celor ale Consiliului Executiv conform următoarelor prevederi: articolul XII, Secţiunea 2c), f), g) şi j); articolul XVIII, Secţiunea 4 a) şi Secţiunea 4 c) (iv); articolul XXIII, Secţiunea 1; articolul XXVII, Secţiunea 1 a).
            b) Īn privinţa deciziilor Consiliului asupra subiectelor corespunzīnd īn exclusivitate Departamentului Drepturilor Speciale de Tragere, doar consilierii numiţi de un membru, ce este participant, sau de un grup de membri, īn cadrul căruia cel puţin un membru este participant, vor fi īn drept să voteze. Fiecare din aceşti consilieri va fi īn drept să exprime numărul de voturi atribuit membrului care este un participant şi care l-a numit sau membrilor, care sunt participanţi, din cadrul grupului de membri care l-a numit, şi poate exprima voturile atribuite unui participant cu care au fost īncheiate acorduri īn conformitate cu ultima propoziţie a punctului 3 b) de mai sus.
            c) Consiliul, printr-o instrucţiune, poate stabili o procedură conform căreia Consiliul Executiv poate obţine un vot al consilierilor asupra unei probleme concrete fără desfăşurarea unei şedinţe a Consiliului, cīnd, conform opiniei Consiliului Executiv, o acţiune trebuie luată de Consiliu care nu poate fi amīnată pīnă la următoarea şedinţă a Consiliului şi care nu justifică convocarea unei şedinţe extraordinare.
            d) Articolul IV, Secţiunea 8 se va aplica consilierilor, supleanţilor lor şi asociaţilor, şi oricărei alte persoane avīnd dreptul să participe la şedinţa Consiliului.
            e) Pentru scopurile punctelor b) şi 3 b) de mai sus, o īnţelegere convenită conform articolului XII, Secţiunea 3 (i) (ii) de un membru sau de un membru care este participant, va da dreptul unui consilier să voteze şi să exprime numărul de voturi atribuit membrului.
            6. Prima propoziţie a articolului XII, Secţiunea 2 a) va fi considerată ca incluzīnd şi o referire la Consiliu.

 

ANEXA E

 

ALEGEREA DIRECTORILOR EXECUTIVI

            1. Alegerea directorilor executivi eligibili se va face prin scrutinul guvernatorilor care au drept de vot.
            2. La scrutinul pentru directori executivi ce se aleg, fiecare guvernator care are dreptul să voteze va da unei singure persoane toate voturile la care este īndreptăţit, pe baza articolului XII, Secţiunea 5 a). Cele cincisprezece persoane care au īntrunit cele mai multe voturi vor deveni directori, cu condiţia să fi īntrunit cel puţin 4% din numărul total de voturi care pot fi exprimate (voturi eligibile).
            3. Dacă la primul scrutin nu se aleg cincisprezece persoane, va avea loc al doilea scrutin la care vor vota numai: a) acei guvernatori care au votat la primul scrutin pentru o persoană care n-a fost aleasă, şi b) acei guvernatori ale căror voturi pentru o persoană aleasă sunt considerate, pe baza punctului 4 de mai jos, că au mărit numărul voturilor date acelei persoane, la peste 9% din voturile care pot fi exprimate. Dacă la al doilea scrutin sunt mai mulţi candidaţi decīt numărul directorilor executivi ce trebuie să fie aleşi, persoana care a primit cel mai mic număr de voturi īn primul scrutin īşi pierde dreptul de a fi ales.
            4. Pentru a stabili dacă voturile date de un guvernator trebuie considerate că au mărit totalul voturilor eligibile ale unei persoane la peste 9%, cele 9% vor fi considerate că includ mai īntīi voturile guvernatorului care a dat cele mai multe voturi acelei persoane, apoi, voturile guvernatorului care a dat cele mai multe voturi după primul şi aşa mai departe, pīnă cīnd se ajunge la 9%.
            5. Dacă numai o parte din voturile unui guvernator este suficientă pentru ca voturile īntrunite de o persoană să depăşească 4%, aceasta va fi considerată că a beneficiat de toate voturile acelui guvernator, chiar dacă totalul voturilor īntrunite de ea depăşeşte, īn felul acesta, 9%.
            6. Dacă, după al doilea scrutin, nu au fost alese persoane, vor avea loc alte scrutine pe baza aceloraşi reguli, pīnă cīnd au fost alese cincisprezece persoane, īnsă după ce paisprezece persoane au fost alese, a cincisprezecea poate fi aleasă printr-o majoritate simplă a voturilor rămase şi va fi considerată că a īntrunit toate aceste voturi.

 

ANEXA F

 

DESEMNAREA

            Īn cursul primei perioade de bază, regulile pentru desemnare vor fi următoarele:
            a) Participanţii care fac obiectul desemnării conform articolului XIX, Secţiunea 5 a) (i), vor fi desemnaţi pentru asemenea sume care vor sprijini īn timp egalitatea procentuală a disponibilităţilor participanţilor la drepturile speciale de tragere, care depăşesc alocaţiile nete cumulative ale disponibilităţilor lor oficiale de aur şi valute străine.
            b) Formula care se aplică īn cazul punctului a) de mai sus, va fi astfel elaborată, īncīt participanţii care fac obiectul desemnării să fie desemnaţi:
            (i) īn proporţie cu disponibilităţile lor oficiale de aur şi valute străine, īn cazul cīnd procentele descrise la punctul a) de mai sus sunt egale; şi
            (ii) īntr-un asemenea mod, īncīt să reducă progresiv diferenţa īntre procentele descrise la punctul a) de mai sus, care sunt mai mici şi cele care sunt mai mari.

 

ANEXA G

 

REĪNTREGIREA

            Īn cursul primei perioade de bază, regulile privind reīntregirea vor fi următoarele:
            a) (i) Participantul va folosi şi va reīntregi īn aşa fel disponibilităţile sale de drepturi speciale de tragere, īncīt cinci ani după prima alocarea şi la sfīrşitul fiecărui trimestru calendaristic după aceea, media disponibilităţilor sale totale zilnice de drepturi speciale de tragere īn perioada ultimelor cinci ani să nu fie mai mică de 30% din media zilnică a alocaţiei sale cumulative nete de drepturi speciale de tragere din aceeaşi perioadă.
            (ii) Doi ani după prima alocare şi la sfīrşitul fiecărei luni calendaristice după aceea, Fondul va face calcule pentru fiecare participant, astfel ca să fie sigur dacă şi īn ce măsură, participantul va necesita să achiziţioneze drepturi speciale de tragere īntre data calculării şi sfīrşitul fiecărei perioade de cinci ani, pentru a face faţă cerinţelor de la punctul a) (i) de mai sus. Fondul va adopta reglementări īn legătură cu bazele pe care vor fi efectuate aceste calcule şi īn legătură cu periodicitatea desemnării participanţilor īn conformitate cu articolul XIX, Secţiunea 5a) (ii), pentru a-i sprijini īn īndeplinirea cerinţelor de la punctul a) (i).
            (iii) Fondul va anunţa īn mod special pe un participant atunci cīnd calculele prevăzute la punctul a) (ii) de mai sus indică faptul că este puţin probabil ca participantul să fie īn măsură să satisfacă cerinţele prevăzute la punctul a) (i) de mai sus, cu excepţia cazului īn care īncetează să folosească drepturile speciale de tragere pentru restul perioadei pentru care a fost făcut calculul conform punctului a) (ii) de mai sus.
            (iv) Participantul care are nevoie să achiziţioneze drepturi speciale de tragere pentru a-şi īndeplini aceste obligaţii, va fi dator şi īndreptăţit să le obţină, la aprecierea sa, contra monedă acceptabilă pentru Fond, īntr-o tranzacţie cu Fondul efectuată prin intermediu Contului Resurselor Generale. Dacă pe această cale nu se pot obţine suficiente drepturi speciale de tragere pentru īndeplinirea acestei obligaţii, participantul va fi obligat şi īndreptăţit să le obţină cu monedă liber convertibilă, de la un participant care va fi desemnat de Fond.
            b) Participanţii vor ţine seama, de asemenea, de dorinţa prelungirii īn timp a unui raport echilibrat īntre disponibilităţile lor de drepturi speciale de tragere şi alte disponibilităţi.
            2. Dacă un participant nu este īn măsură să facă faţă reglementărilor pentru reīntregire, Fondul va stabili dacă īmprejurările justifică sau nu suspendarea īn condiţiile articolului XXIII, Secţiunea 2b).

 

ANEXA H

 

ĪNCETAREA PARTICIPĂRII

            1. Dacă obligaţia rămasă după compensarea prevăzută la articolul XXIV, Secţiunea 2 b), este a participantului care se retrage, iar īntre Fond şi acest participant nu s-a realizat un acord īn curs de 6 luni de la data retragerii, Fondul va răscumpăra acest sold de drepturi speciale de tragere īn rate semestriale egale īn curs de maximum 5 ani de la data retragerii. Fondul va răscumpăra acest sold aşa cum va hotărī, fie a) prin achitare īn favoarea participantului care se retrage a sumelor furnizate Fondului de participanţii care rămīn, īn conformitate cu articolul XXIV, Secţiunea 5, sau b), permiţīnd participantului care se retrage să-şi folosească drepturile speciale de tragere pentru a obţine propria sa monedă sau valută liber convertibilă, de la un participant desemnat de Fond, de la Contul Resurselor Generale sau de la oricare alt deţinător.
            2. Dacă obligaţia rămasă după compensarea prevăzută la articolul XXIV, Secţiunea 2 b) revine Fondului şi nu s-a realizat un acord asupra acestei probleme īn curs de 6 luni de la data retragerii, participantul care se retrage va achita această obligaţie īn rate semestriale egale, īn curs de trei ani de la data retragerii sau īn perioade mai lungi care vor fi fixate de Fond. Participantul care se retrage va achita această obligaţie aşa cum va stabili Fondul, fie a) achitīnd Fondului valută liber convertibilă sau aur, la aprecierea participantului care se retrage, sau b) obţinīnd drepturi speciale de tragere, īn conformitate cu articolul XXIV, Secţiunea 6 de la Contul Resurselor Generale de la un participant desemnat de Fond, sau de la oricare alt deţinător, şi compensarea acestor drepturi speciale de tragere cu rata datorată.
            3. Ratele prevăzute la punctul 1 sau 2 de mai sus, se vor fixa la un interval de 6 luni după data retragerii şi la intervale de 6 luni după aceea.
            4. Īn eventualitatea că Contul Drepturilor Speciale de Tragere se lichidează potrivit articolului XXV īn decurs de 6 luni de la data la care un participant s-a retras, tranzacţia dintre Fond şi acel guvern trebuie făcută īn conformitate cu articolul XXV şi Anexa I.

 

ANEXA I

 

ADMINISTRAREA LICHIDĂRII 
CONTULUI DREPTURILOR SPECIALE 
DE TRAGERE

            1. Īn eventualitatea lichidării Contului Drepturilor Speciale de Tragere, participanţii īşi vor achita obligaţiile faţă de Fond īn zece rate semestriale sau īn perioade mai lungi pe care le va considera Fondul necesare, īn valută liber convertibilă şi īn valutele participanţilor, deţinīnd drepturi speciale de tragere care urmează să fie răscumpărate īn orice rate pīnă la nivelul acelei răscumpărări, după cum va stabili Fondul. Prima plată semestrială se va efectua la 6 luni după hotărīrea de a se lichida Contul Drepturilor Speciale de Tragere.
            2. Dacă se decide lichidarea Fondului īn decurs de 6 luni de la data hotărīrii de a se lichida Contul Drepturilor Speciale de Tragere, lichidarea Contului Drepturilor Speciale de Tragere nu va īncepe pīnă cīnd drepturile speciale de tragere īnregistrate īn Contul Resurselor Generale nu au fost distribuite īn conformitate cu următoarea regulă:
            După distribuirea făcută potrivit punctului 2a) şi b) al Anexei K, Fondul va repartiza drepturile sale speciale de tragere deţinute de Contul Resurselor Generale, tuturor membrilor care sunt participanţi, īn proporţia sumelor datorate fiecărui participant după distribuirea īn conformitate cu punctul 2b). Pentru determinarea sumei datorate fiecărui membru īn scopul repartizării restului disponibilităţilor sale īn fiecare valută potrivit punctului 2d) din Anexa K, Fondul va deduce distribuirea drepturilor speciale de tragere făcută īn conformitate cu această regulă.
            3. Cu sumele primite potrivit punctului 1 de mai sus, Fondul va răscumpăra drepturile speciale de tragere deţinute de deţinători īn modul şi īn ordinea care urmează:
            a) Drepturile speciale de tragere deţinute de guverne care şi-au retras participarea cu mai mult de 6 luni īnainte de data la care Consiliul Guvernatorilor hotărăşte lichidarea Contului Drepturilor Speciale de Tragere, vor fi răscumpărate īn conformitate cu termenii oricărui acord conform articolului XXIV sau Anexei H.
            b) Drepturile speciale de tragere deţinute de deţinători, care nu sunt participanţi, vor fi răscumpărate īnaintea celor deţinute de participanţi şi īn raport cu suma deţinută de fiecare deţinător.
            c) Fondul va stabili proporţia drepturilor speciale de tragere deţinute de fiecare participant īn raport cu alocaţia sa cumulativă netă. Fondul va răscumpăra, īn primul rīnd, drepturile speciale de tragere de la participanţii cu proporţia cea mai mare, pīnă cīnd acea proporţie va fi redusă la cea de-a doua proporţie ca mărime; īn acel moment, Fondul va răscumpăra drepturile speciale de tragere deţinute de aceşti participanţi īn concordanţă cu alocaţiile lor cumulative nete, pīnă ce proporţiile sunt reduse la acea a celei de-a treia proporţii ca mărime; acest proces va continua pīnă ce suma disponibilă pentru răscumpărare va fi epuizată.
            4. Orice sumă pe care un participant va avea dreptul să o primească drept răscumpărare potrivit punctului 3 de mai sus, va fi compensată cu orice sumă de plătit conform punctului 1 de mai sus.
            5. Īn timpul lichidării, Fondul va plăti dobīnda la totalul drepturilor speciale de tragere īn posesia deţinătorilor, iar fiecare participant va plăti comisioane la alocaţia cumulativă netă a drepturilor speciale de tragere, mai puţin suma reprezentīnd orice fel de plăţi făcute īn conformitate cu punctul 1 de mai sus. Ratele dobīnzii şi comisioanelor, precum şi data plăţii vor fi stabilite de Fond. Plăţile de dobīnzi şi comisioane vor fi efectuate īn drepturi speciale de tragere, īn măsura posibilă. Participantul care nu deţine suficiente drepturi speciale de tragere pentru a face faţă oricăror comisioane, va plăti īn aur sau īn valuta specificată de Fond. Drepturile speciale de tragere, primite drept comisioane īn cantităţi necesare pentru cheltuieli administrative, nu vor fi folosite pentru plata dobīnzii, ci vor fi transferate Fondului şi vor fi răscumpărate īn primul rīnd şi cu valutele folosite de Fond pentru a face faţă cheltuielilor sale.
            6. Atunci cīnd un participant este īn urmă cu una din plăţile prevăzute la punctul 1 sau 5 de mai sus, nu se va plăti nici o sumă acestuia, īn conformitate cu punctul 3 sau 5 de mai sus.
            7. Dacă, după ce au fost efectuate ultimele plăţi participanţilor, fiecare participant, care nu este īn culpă, nu deţine drepturi speciale de tragere īn aceeaşi proporţie cu alocaţia sa cumulativă netă, acei participanţi, care deţin o proporţie mai scăzută, vor cumpăra de la cei care deţin o proporţie mai ridicată cantităţi corespunzătoare cu aranjamentele făcute de Fond, astfel ca să se realizeze aceeaşi proporţie a disponibilităţilor lor de drepturi speciale de tragere. Fiecare participant īn culpă va plăti Fondului propria sa monedă īntr-o cantitate egală cu lipsa sa. Fondul va distribui această monedă şi orice creanţe rămase, īn rīndurile participanţilor, proporţional cu suma drepturilor speciale de tragere deţinute de fiecare şi aceste drepturi speciale de tragere vor fi compensate. Fondul va īnchide, īn acel caz, registrele Contului Drepturilor Speciale de Tragere, iar toate pasivele Fondului, rezultate din alocaţiile drepturilor speciale de tragere şi din administrarea Contului Drepturilor Speciale de Tragere vor lua sfīrşit.
            8. Fiecare participant a cărui monedă este distribuită altor participanţi potrivit prezentei Anexe, garantează folosirea nerestrictivă a unor asemenea monede īn orice moment pentru cumpărarea de mărfuri sau pentru achitarea sumelor datorate acestuia sau persoanelor de pe teritoriile sale. Fiecare participant obligat īn felul acesta consimte să compenseze pe ceilalţi participanţi pentru orice fel de pierderi rezultīnd din diferenţa dintre valoarea la care Fondul a distribuit valuta sa īn conformitate cu prezenta Anexă şi valoarea realizată de astfel de participaţi cīnd folosesc valuta acestuia.

 

ANEXA J

 

LICHIDAREA CONTURILOR 
MEMBRILOR CARE SE RETRAG

            1. Lichidarea conturilor īn privinţa Contului Resurselor Generale se va face conform punctelor 1-6 ale prezentei Anexe. Fondul va fi obligat să plătească unui membru care se retrage, o sumă egală cu cota sa, plus orice alte sume īn valuta sa ce īi sunt datorate de Fond, mai puţin sumele pe care acesta le datorează Fondului, inclusiv obligaţiunile scadente după data retragerii sale, nici o plată īnsă nu va fi efectuată īnaintea expirării unui termen de 6 luni de la data retragerii. Plăţile vor fi efectuate īn valuta membrului care se retrage şi, īn acest scop, Fondul poate transfera īn Contul Resurselor Generale īn valuta membrului din Contul Plăţilor Speciale sau din Contul de Investiţii īn schimbul unei sume echivalente īn valutele altor membri din Contul Resurselor Generale selectate de Fond cu acordul lor.
            2. Dacă disponibilităţile Fondului īn moneda membrului care se retrage nu sunt suficiente pentru achitarea sumei nete ce-i datorează Fondul, soldul va fi plătit īn valută liber convertibilă sau īn orice alt mod asupra căruia s-a convenit. Dacă Fondul şi membrul care se retrage nu au căzut de acord īn timp de 6 luni de la data retragerii, moneda īn chestiune, deţinută de Fond va fi de īndată vărsată membrului care se retrage. Orice sold datorat va fi plătit īn 10 rate semestriale, īn cursul următorilor 5 ani. Fiecare rată va fi plătită, la alegerea Fondului, fie īn moneda membrului care se retrage, achiziţionată după retragerea lui, fie īn valută liber convertibilă.
            3. Dacă Fondul nu-şi plăteşte vreo rată ce este datorată īn virtutea punctelor precedente, membrul care se retrage va fi īndreptăţit să ceară Fondului să-i plătească rata īn orice valută deţinută de Fond, cu excepţia oricărei valute care a fost declarată rată, pe baza articolului VII, Secţiunea 3. 
            4. Dacă disponibilităţile Fondului īn valuta membrului care se retrage depăşesc suma datorată acestui membru şi dacă s-a ajuns la un acord īntre Fond şi membru asupra metodei de lichidare a conturilor, īn decurs de 6 luni de la data retragerii, fostul membru va fi obligat să răscumpere surplusul de monedă cu valută liber convertibilă. Răscumpărarea va fi făcută la paritatea existentă īn momentul retragerii membrului din Fond. Membrul care se retrage va completa răscumpărarea īn curs de 5 ani de la data retragerii sau īn cursul unei perioade mai lungi ce poate fi fixată de Fond, īnsă nu va fi obligat să răscumpere īntr-un semestru mai mult decīt o zecime din surplusul de disponibilităţi īn moneda sa deţinută de Fond la data retragerii sale, plus alte achiziţii de valută īn cursul unor astfel de perioade semestriale. Dacă membrul care se retrage nu-şi īndeplineşte această obligaţie, Fondul poate īntr-un mod ordonat să lichideze pe orice piaţă suma de valută care ar fi trebuit să fie rambursată.
            5. Orice membru care doreşte să obţină valuta unui membru retras din Fond, o putea cumpăra de la Fond, īn măsura īn care acest membru are acces la disponibilităţile Fondului şi īn care o astfel de valută este disponibilă, pe baza punctului 4 de mai sus.
            6. Membrul care se retrage garantează folosinţa, fără nici o piedică şi īn orice moment, a valutei disponibile conform punctelor 4 şi 5 de mai sus, pentru cumpărarea de mărfuri sau pentru plata sumelor datorate lui sau persoanelor de pe cuprinsul teritoriilor lui. El va despăgubi Fondul pentru orice pagubă rezultată din diferenţa īntre paritatea monedei sale, din momentul retragerii şi valoarea realizată de Fond din vīnzare, conform prevederilor de la punctele 4 şi 5 de mai sus.
            7. Dacă membrul care se retrage este īndatorat Fondului ca rezultat al tranzacţiilor efectuate prin intermediul Contului Plăţilor Speciale conform articolului V, Secţiunea 12 f)(ii), datoria va fi achitată īn conformitate cu termenii datoriei.
            8. Dacă Fondul deţine valuta membrului care se retrage īn Contul Plăţilor Speciale sau īn Contul de Investiţii, Fondul poate, īntr-un mod organizat, schimba pe orice piaţă suma valutei membrului care se retrage care rămīne īn fiecare Cont după folosirea conform punctului 1 de mai sus, pe valutele membrilor, şi banii īncasaţi īn rezultatul schimbului sumei din fiecare Cont, vor fi lăsaţi īn acel Cont. Punctul 5 de mai sus şi prima propoziţie a punctului 6 de mai sus se vor aplica īn privinţa valutei membrului care se retrage.
            9. Dacă Fondul deţine obligaţiunile membrului care se retrage īn Contul Plăţilor Speciale conform articolului V, Secţiunea 12h), sau īn Contul de Investiţii, Fondul poate să le deţină pīnă la data scadentă sau să le realizeze mai īnainte. Punctul 8 de mai sus se va aplica īn privinţa banilor īncasaţi ca urmare a unei astfel de obţineri a mijloacelor din investiţii.
            10. Īn cazul īnceperii procesului de lichidare a Fondului conform articolului XXVII, Secţiunea 2 pe parcursul a 6 luni de la data la care membrul se retrage, conturile īntre Fond şi acel guvern vor fi achitate īn conformitate cu articolul XXVII, Secţiunea 2 şi Anexa K.

 

ANEXA K

 

PROCEDURA LICHIDĂRII

            1. Īn cazul lichidării, pasivele Fondului, altele decīt restituirea cotelor subscrise, vor avea prioritate la distribuirea activelor Fondului. La lichidarea fiecărui pasiv de acest fel, Fondul va folosi activele sale īn ordinea următoare:
            a) moneda īn care este plătibil pasivul;
            b) aur;
            c) toate celelalte valute, proporţional cu cotele membrilor, īn măsura īn care aceasta va fi cu putinţă.
            2. După lichidarea pasivelor Fondului, īn conformitate cu punctul 1 de mai sus, soldul activ al Fondului va fi distribuit şi proporţionat după cum urmează:
            a) (i) Fondul va calcula valoarea aurului, deţinut la 31 august 1975, pe care īl deţine īn continuare la data luării deciziei privind lichidarea. Calcularea se va efectua īn conformitate cu punctul 9 de mai jos şi, de asemenea, pe baza unui drept special de tragere pentru 0, 888671 grame de aur pur la data lichidării. Aurul, echivalent excesului valorii precedente faţă de ultima, va fi distribuit īntre acei membri care erau membri la 31 august 1975, proporţional cotelor lor la acea dată.
            (ii) Fondul va distribui orice active deţinute īn Contul Plăţilor Speciale la data luării deciziei privind lichidarea īntre acei membri care erau membri la 31 august 1975, proporţional cotelor lor la acea dată. Fiecare tip de active va fi distribuit īn mod proporţional īntre membri.
            b) Fondul va distribui disponibilităţile sale īn aur rămase īntre membrii, ale căror valute sunt deţinute de Fond, īn sume mai mici decīt cotele lor, proporţional cu, dar nu mai mult decīt, sumele prin care cotele lor depăşesc disponibilăţile Fondului īn valutele lor.
            c) Fondul va distribui fiecărui membru 1/2 din disponibilităţile Fondului īn moneda sa, īnsă o asemenea distribuţie nu va depăşi 50% din cota sa.
            d) Fondul va atribui restul disponibilităţilor sale īn aur şi īn fiecare valută:
            (i) īntre toţi membrii proporţional cu, dar nu mai mult decīt, sumele datorate fiecărui membru după distribuţia făcută conform punctelor b) şi c) de mai sus, cu condiţia că distribuţia conform punctului 2 a) de mai sus nu va fi luată īn considerare pentru determinarea sumelor datorate, şi
            (ii) orice exces al disponibilităţilor īn aur şi valută īntre toţi membrii proporţional cu cotele lor.
            3. Fiecare membru va răscumpăra disponibilităţile īn moneda sa, atribuite altor membri, conform punctului 2 d) de mai sus, şi va conveni cu Fondul, īntr-o perioadă de trei luni de la decizia de lichidare, modalitatea potrivită pentru această răscumpărare.
            4. Dacă un membru nu a căzut de acord cu Fondul īn perioada de trei luni prevăzut la punctul 3 de mai sus, Fondul va īntrebuinţa valutele altor membri, atribuite acelui membru pe baza celor expuse la punctul 2 d) de mai sus, pentru a răscumpăra moneda acelui membru atribuită altor membri. Moneda atribuită unui membru cu care nu s-a ajuns la un acord, va fi folosită, pe cīt posibil, la răscumpărarea monedei sale, atribuite membrilor care au convenit cu Fondul, conform celor specificate la punctul 3 de mai sus.
            5. Dacă un membru a convenit cu Fondul, īn conformitate cu punctul 3 de mai sus, Fondul va īntrebuinţa valutele altor membri, atribuite acelui membru, potrivit punctului 2 d) de mai sus, pentru a răscumpăra moneda acelui membru, atribuite altor membri, care au convenit cu Fondul, potrivit punctului 3 de mai sus. Fiecare sumă astfel răscumpărată va fi răscumpărată īn moneda membrului căruia i-a fost atribuită.
            6. După aducerea la īndeplinire a celor prevăzute īn punctele precedente, Fondul va plăti fiecărui membru restul monedelor deţinute īn contul fiecăruia dintre ei.
            7. Fiecare membru, a cărui monedă a fost distribuită altor membri, īn baza punctului 6 de mai sus, va răscumpăra această monedă īn aur, sau, după alegerea sa, īn valuta membrului care a cerut răscumpărarea sau īntr-un alt mod, asupra căruia vor fi convenit. Dacă membrii implicaţi nu convin altfel, membrul obligat să efectueze răscumpărarea o va face īntr-o perioadă de 5 ani de la data distribuirii, īnsă nu i se va cere să răscumpere īntr-un semestru oarecare mai mult de o zecime din suma distribuită fiecărui alt membru. Dacă el nu-şi īndeplineşte această obligaţie, cantitatea de monedă care ar fi trebuit să fie răscumpărată, poate fi lichidată pe orice piaţă īntr-o formă reglementară.
            8. Fiecare membru, a cărui monedă a fost distribuită altor membri, īn baza celor expuse la punctul 6 de mai sus, garantează folosinţa unei asemenea monede īn orice moment şi fără nici o restricţie pentru cumpărarea de mărfuri sau pentru plata sumelor datorate lui sau persoanelor domiciliate pe teritoriile sale. Fiecare membru astfel obligat, convine să indemnizeze pe ceilalţi membri, pentru orice pierdere rezultată din diferenţa dintre paritatea monedei sale, existentă la data deciziei de lichidare a Fondului şi valoarea realizată de acei membri īn momentul folosirii monedei sale.
            9. Fondul va determina valoarea aurului conform prezentei Anexe pe baza preţurilor de piaţă.
            10. Īn scopurile prezentei Anexe, cotele vor fi considerate ca fiind mărite īn măsura completă la care ele ar fi putut fi mărite īn conformitate cu articolul III, Secţiunea 2 b) a prezentului Acord.

 

AGREEMENT 
Establishing THE INTERNATIONAL 
MONETARY FUND,
Adopted In 1945 at washington


            THE GOVERNMENTS on whose behalf the present Agreement is signed agree as follows:
            Introductory Article
            (i) The International Monetary Fund is established and shall operate in accordance with the provisions of this Agreement as originally adopted and subsequently amended.
            (ii) To enable the Fund to conduct its operations and transactions, the Fund shall maintain a General Department and a Special Drawing Rights Department. Membership in the Fund shall give the right to participation in the Special Drawing Rights Department.
            (iii) Operations and transactions authorized by this Agreement shall be conducted through the General Department, consisting in accordance with the provisions of this Agreement of the General Resources Account, the Special            Disbursement Account, and the Investment Account; except that operations and transactions involving special drawing rights shall be conducted through the Special Drawing Rights Department.

Article I
Purposes

            The purposes of the International Monetary Fund are:
            (i) To promote international monetary co-operation through a permanent institution which provides the machinery for consultation and collaboration on international monetary problems.
            (ii) To facilitate the expansion and balanced growth of international trade, and to contribute thereby to the promotion and maintenance of high levels of employment and real income and to the development of the productive resources of all members as primary objectives of economic policy.
            (iii) To promote exchange stability, to maintain orderly exchange arrangements among members, and to avoid competitive exchange depreciation.
            (iv) To assist in the establishment of a multilateral system of payments in respect of current transactions between members and in the elimination of foreign exchange restrictions which hamper the growth of world trade.
            (v) To give confidence to members by making the general resources of the Fund temporarily available to them under adequate safeguards, thus providing them with opportunity to correct maladjustments in their balance of payments without resorting to measures destructive of national or international prosperity.
            (vi) In accordance with the above, to shorten the duration and lessen the degree of disequilibrium in the international balances of payments of members.
            The Fund shall be guided in all its policies and decisions by the purposes set forth in this Article.

Article II
Membership
Section 1 
Original members

            The original members of the Fund shall be those of the countries represented at the United Nations Monetary and Financial Conference whose governments accept membership before 31 December 1945.

Section 2 
Other members

            Membership shall be open to other countries at such times and in accordance with such terms as may be prescribed by the Board of Governors. These terms, including the terms for subscriptions, shall be based on principles consistent with those applied to other countries that are already members.

Article III
Quotas and subscriptions
Section 1 
Quotas and payment of subscriptions

            Each member shall be assigned a quota expressed in special drawing rights. The quotas of the members represented at the United Nations Monetary and Financial Conference which accept membership before 31 December 1945 shall be those set forth in Schedule A. The quotas of other members shall be determined by the Board of Governors. The subscription of each member shall be equal to its quota and shall be paid in full to the Fund at the appropriate depository.

Section 2 
Adjustment of quotas

            (a) The Board of Governments shall at intervals of not more than five years conduct a general review, and if it deems it appropriate propose an adjustment, of the quotas of the members. It may also, if it thinks fit, consider at any other time the adjustment of any particular quota at the request of the member concerned.
            (b) The Fund may at any time propose an increase in the quotas of those members of the Fund that were members on 31 August 1975 in proportion to their quotas on that date in a cumulative amount not in excess of amounts transferred under Article V, Section 12(f), (i), and (j) from the Special Disbursement Account to the General Resources Account.
            (c) An eighty-five percent majority of the total voting power shall be required for any change in quotas.
            (d) The quota of a member shall not be changed until the member has consented and until payment has been made unless payment is deemed to have been made in accordance with Section 3(b) of this Article.

Section 3 
Payments when quotas are changed

            (a) Each member which consents to an increase in its quota under Section 2(a) of this Article shall, within a period determined by the Fund, pay to the Fund twenty-five percent of the increase in special drawing rights, but the Board of Governors may prescribe that this payment may be made, on the same basis for all members, in whole or in part in the currencies of other members specified, with their concurrence, by the Fund, or in the member’s own currency. A non-participant shall pay in the currencies of other members specified by the Fund, with their concurrence, a proportion of the increase corresponding to the proportion to be paid in special drawing rights by participants. The balance of the increase shall be paid by the member in its own currency. 
            The Fund’s holdings of a member’s currency shall not be increased above the level at which they would be subject to charges under Article V, Section 8(b)(ii), as a result of payments by other members under this provision.
            (b) Each member which consents to an increase in its quota under Section 2(b) of this Article shall be deemed to have paid to the Fund an amount of subscription equal to such increase.
            (c) If a member consents to a reduction in its quota, the Fund shall, within sixty days, pay to the member an amount equal to the reduction. The payment shall be made in the member’s currency and in such amount of special drawing rights or the currencies of other members specified, with their concurrence, by the Fund as is necessary to prevent the reduction of the Fund’s holdings of the currency below the new quota, provided that in exceptional circumstances the Fund may reduce its holdings of the currency below the new quota by payment to the member in its own currency.
            (d) A seventy percent majority of the total voting power shall be required for any decision under (a) above, except for the determination of a period and the specification of currencies under the provision.

Section 4 
Substitution of securities for currency

The Fund shall accept from any member, in place of any part of the member’s currency in the General Resources Account which is the judgment of the Fund is not needed for its operations and transactions, notes or similar obligations issued by the member or the depository designated by the member under Article XIII, Section 2, which shall be non-negotiable, non-interest bearing and payable at their face value on demand by crediting the account of the Fund in the designated depository. This Section shall apply not only to currency subscribed by members but also to any currency otherwise due to, or acquired by, the Fund and to be placed in the General Resources Account.

Article IV
Obligations regarding exchange arrangements
Section 1 
General obligations of members

            Recognizing that the essential purpose of the international monetary system is to provide a framework that facilitates the exchange of goods, services, and capital among countries, and that sustains sound economic growth, and that a principal objective is the continuing development of the orderly underlying conditions that are necessary for financial and economic stability, each member undertakes to collaborate with the Fund and other members to assure orderly exchange arrangements and to promote a stable system of exchange rates. In particular, each member shall:
            (i) endeavour to direct its economic and financial policies toward the objective of fostering orderly economic growth with reasonable price stability, with due regard to its circumstances;
            (ii) seek to promote stability by fostering orderly underlying economic and financial conditions and a monetary system that does not tend to produce erratic disruptions;
            (iii) avoid manipulating exchange rates or the international monetary system in order to prevent effective balance of payments adjustment or to gain an unfair competitive advantage over other members; and
            (iv) follow exchange policies compatible with the undertakings under this Section.

Section 2 
General exchange arrangements

            (a) Each member shall notify the Fund, within thirty days after the date of the second amendment of this Agreement, of the exchange arrangements it intends to apply in fulfillment of its obligations under Section 1 of this Article, and shall notify the Fund promptly of any changes in its exchange arrangements.
            (b) Under an international monetary system of the kind prevailing on 1 January 1976, exchange arrangements may include (i) the maintenance by a member of a value for its currency in terms of the special drawing right or another denominator, other than gold, selected by the member, or (ii) cooperative arrangements by which members maintain the value of their currencies in relation to the value of the currency or currencies of other members, or (iii) other exchange arrangements of a member’s choice.
            (c) To accord with the development of the international monetary system, the Fund, by an eighty-five percent majority of the total voting power, may make provision for general exchange arrangements without limiting the right of members to have exchange arrangements of their choice consistent with the purposes of the Fund and the obligations under Section 1 of this Article.

Section 3 
Surveillance over exchange arrangements

            (a) The Fund shall oversee the international monetary system in order to ensure its effective operation, and shall oversee the compliance of each member with its obligations under Section 1 of this Article.
            (b) In order to fulfill its functions under (a) above, the Fund shall exercise firm surveillance over the exchange rate policies of members, and shall adopt specific principles for the guidance of all members with respect to those policies. Each member shall provide the Fund with the information necessary for such surveillance, and, when requested by the Fund, shall consult with it on the member’s exchange rate policies. The principles adopted by the Fund shall be consistent with cooperative arrangements by which members maintain the value of their currencies in relation to the value of the currency or currencies of other members, as well as with other exchange arrangements of a member’s choice consistent with the purposes of the Fund and Section 1 of this Article. These principles shall respect the domestic social and political policies of members, and in applying these principles the Fund shall pay due regard to the circumstances of members.

Section 4 
Par values

            The Fund may determine, by an eighty-five percent majority of the total voting power, that international economic conditions permit the introduction of a widespread system of exchange arrangements based on stable but adjustable par values. The Fund shall make the determination on the basis of the underlying stability of the world economy, and for this purpose shall take into account price movements and rates of expansion in the economies of members. The determination shall be made in light of the evolution of the international monetary system, with particular reference to sources of liquidity, and, in order to ensure the effective operation of a system of par values, to arrangements under which both members in surplus and members in deficit in their balances of payments take prompt, effective, and symmetrical action to achieve adjustment, as well as to arrangements for intervention and the treatment of imbalances. Upon making such determination, the Fund shall notify members that the provisions of Schedule C apply.

Section 5 
Separate currencies within a member’s territories

            (a) Action by member with respect to its currency under this Article shall be deemed to apply to the separate currencies of all territories in respect of which the member has accepted this Agreement under Article XXXI, Section 2(g) unless the member declares that its action relates either to the metropolitan currency alone, or only to one or more specified separate currencies, or to the metropolitan currency and one or more specified separate currencies.
            (b) Action by the Fund under this Article shall be deemed to relate to all currencies of a member referred to in (a) above unless the Fund declares otherwise.

Article V
Operations and transactions of the Fund
Section 1 
Agencies dealing with the Fund

            Each member shall deal with the Fund only through its Treasury, central bank, stabilization fund, or other similar fiscal agency, and the Fund shall deal only with or through the same agencies.

Section 2 
Limitation on the Fund’s operations and transactions

            (a) Except as otherwise provided in this Agreement, transactions on the account of the Fund shall be limited to transactions for the purpose of supplying a member, on the initiative of such member, with special drawing rights or the currencies of other members from the general resources of the Fund, which shall be held in the General Resources Account, in exchange for the currency of the member desiring to make the purchase.
            (b) If requested, the Fund may decide to perform financial and technical services, including the administration of resources contributed by members, that are consistent with the purposes of the Fund. Operations involved in the performance of such financial services shall not be on the account of the Fund. Services under this subsection shall not impose any obligation on a member without its consent.

Section 3 
Conditions governing use of the Fund’s general resources

            (a) The Fund shall adopt policies on the use of its general resources, including policies on stand-by or similar arrangements, and may adopt special policies for special balance of payments problems, that will assist members to solve their balance of payments problems in a manner consistent with the provisions of this Agreement and that will establish adequate safeguards for the temporary use of the general resources of the Fund.
            (b) A member shall be entitled to purchase the currencies of other members from the Fund in exchange for an equivalent amount of its own currency subject to the following conditions:
            (i) the members’ use of the general resources of the Fund would be in accordance with the provisions of this Agreement and the policies adopted under them;
            (ii) the member represents that it has a need to make the purchase because of its balance of payments or its reserve position or developments in its reserves;
            (iii) the proposed purchase would be a reserve tranche purchase, or would not cause the Fund’s holdings of the purchasing member’s currency to exceed two hundred percent of its quota;
            (iv) the Fund has not previously declared under Section 5 of this Article, Article VI, Section 1, or Article XXVI, Section 2(a) that the member desiring to purchase is ineligible to use the general resources of the Fund.
            (c) The Fund shall examine a request for a purchase to determine whether the proposed purchase would be consistent with the provisions of this Agreement and the policies adopted under them, provided that requests for reserve tranche purchases shall not be subject to challenge.
            (d) The Fund shall adopt policies and procedures on the selection of currencies to be sold that take into account, in consultation with members, the balance of payments and reserve position of members and developments in the exchange markets, as well as the desirability of promoting over time balanced positions in the Fund, provided that if a member represents that it is proposing to purchase the currency of another member because the purchasing member wishes to obtain an equivalent amount of its own currency offered by the other member, it shall be entitled to purchase the currency of the other member unless the Fund has given notice under Article VII, Section 3 that its holdings of the currency have become scarce.
            (e) (i) Each member shall ensure that balances of its currency purchased from the Fund are balances of a freely usable currency or can be exchanged at the time of purchase for a freely usable currency of its choice at an exchange rate between the two currencies equivalent to the exchange rate between them on the basis of Article XIX, Section 7(a).
            (ii) Each member whose currency is purchased from the Fund or is obtained in exchange for currency purchased from the Fund shall collaborate with the Fund and other members to enable such balances of its currency to be exchanged, at the time of purchase, for the freely usable currencies of other members.
            (iii) An exchange under (i) above of a currency that is not freely usable shall be made by the member whose currency is purchased unless that member and the purchasing member agree on another procedure.
            (iv) A member purchasing from the Fund the freely usable currency of another member and wishing to exchange it at the time of purchase for another freely usable currency shall make the exchange with the other member if requested by that member. The exchange shall be made for a freely usable currency selected by the other member at the rate of exchange referred to in (i) above.
            (f) Under policies and procedures which it shall adopt, the Fund may agree to provide a participant making a purchase in accordance with this Section with special drawing rights instead of the currencies of other members.

Section 4 
Waiver of conditions

            The Fund may in its discretion, and on terms which safeguard its interests, waive any of the conditions prescribed in Section 3(b)(iii) and (iv) of this Article, especially in the case of members with a record of avoiding large or continuous use of the Fund’s general resources. In making a waiver it shall take into consideration periodic or exceptional requirements of the member requesting the waiver. The Fund shall also take into consideration a member’s willingness to pledge as collateral security acceptable assets having a value sufficient in the opinion of the Fund to protect its interests and may require as a condition of waiver the pledge of such collateral security.

Section 5 
Ineligibility to use the Fund’s general resources

            Whenever the Fund is of the opinion that any member is using the general resources of the Fund in a manner contrary to the purposes of the Fund, it shall present to the member a report setting forth the views of the Fund and prescribing a suitable time for reply. After presenting such a report to a member, the Fund may limit the use of its general resources by the member. If no reply to the report is received from the member within the prescribed time, or if the reply received is unsatisfactory, the Fund may continue to limit the member’s use of the general resources of the Fund or may, after giving reasonable notice to the member, declare it ineligible to use the general resources of the Fund.

Section 6 
Other purchases and sales of special drawing rights by the Fund

            (a) The Fund may accept special drawing rights offered by a participant in exchange for an equivalent amount of the currencies of other members.
            (b) The Fund may provide a participant, at its request, with special drawing rights for an equivalent amount of the currencies of other members. The Fund’s holdings of a member’s currency shall not be increased as a result of these transactions above the level at which the holdings would be subject to charges under Section 8(b)(ii) of this Article.
            (c) The currencies provided or accepted by the Fund under this Section shall be selected in accordance with policies that take into account the principles of Section 3(d) or 7(i) of this Article. The Fund may enter into transactions under this Section only if a member whose currency is provided or accepted by the Fund concurs in that use of its currency.

Section 7 
Repurchase by a member of its currency held by the Fund

            (a) A member shall be entitled to repurchase at any time the Fund’s holdings of its currency that are subject to charges under Section 8(b) of this Article.
            (b) A member that has made a purchase under Section 3 of this Article will be expected normally, as its balance of payments and reserve position improves, to repurchase the Fund’s holdings of its currency that result from the purchase and are subject to charges under Section 8(b) of this Article. A member shall repurchase these holdings if, in accordance with policies on repurchase that the Fund shall adopt and after consultation with the member, the Fund represents to the member that it should repurchase because of an improvement in its balance of payments and reserve position.
            (c) A member that has made a purchase under Section 3 of this Article shall repurchase the Fund’s holdings of its currency that result from the purchase and are subject to charges under Section 8(b) of this Article not later than five years after the date on which the purchase was made. The Fund may prescribe that repurchase shall be made by a member in installments during the period beginning three years and ending five years after the date of a purchase. The Fund, by an eighty-five percent majority of the total voting power, may change the periods for repurchase under this subsection, and any period so adopted shall apply to all members.
            (d) The Fund, by an eighty-five percent majority of the total voting power, may adopt periods other than those that apply in accordance with (c) above, which shall be the same for all members, for the repurchase of holdings of currency acquired by the Fund pursuant to a special policy on the use of its general resources.
            (e) A member shall repurchase, in accordance with policies that the Fund shall adopt by a seventy percent majority of the total voting power, the Fund’s holdings of its currency that are not acquired as a result of purchases and are subject to charges under Section 8(b)(ii) of this Article.
            (f) A decision prescribing that under a policy on the use of the general resources of the Fund the period for repurchase under (c) or (d) above shall be shorter than the one in effect under the policy shall apply only to holdings acquired by the Fund subsequent to the effective date of the decision.
            (g) The Fund, on the request of a member, may postpone the date of discharge of a repurchase obligation, but not beyond the maximum period under (c) or (d) above or under policies adopted by the Fund under (e) above, unless the Fund determines, by a seventy percent majority of the total voting power, that a longer period for repurchase which is consistent with the temporary use of the general resources of the Fund is justified because discharge on the due date would result in exceptional hardship for the member.
            (h) The Fund’s policies under Section 3(d) of this Article may be supplemented by policies under which the Fund may decide after consultation with a member to sell under Section 3(b) of this Article its holdings of the member’s currency that have not been repurchased in accordance with this Section 7, without prejudice to any action that the Fund may be authorized to take under any other provision of this Agreement.
            (i) All repurchases under this Section shall be made with special drawing rights or with the currencies of other members specified by the Fund. The Fund shall adopt policies and procedures with regard to the currencies to be used by members in making repurchases that take into account the principles in Section 3(d) of this Article. The Fund’s holdings of a member’s currency that is used in repurchase shall not be increased by the repurchase above the level at which they would be subject to charges under Section 8(b)(ii) of this Article.
            (j) (i) If a member’s currency specified by the Fund under (i) above is not a freely usable currency, the member shall ensure that the repurchasing member can obtain it at the time of the repurchase in exchange for a freely usable currency selected by the member whose currency has been specified. An exchange of currency under this provision shall take place at an exchange rate between the two currencies equivalent to the exchange rate between them on the basis of Article XIX, Section 7(a).
            (ii) Each member whose currency is specified by the Fund for repurchase shall collaborate with the Fund and other members to enable repurchasing members, at the time of the repurchase, to obtain the specified currency in exchange for the freely usable currencies of other members.
            (iii) An exchange under (j)(i) above shall be made with the member whose currency is specified unless that member and the repurchasing member agree on another procedure.
            (iv) If a repurchasing member wishes to obtain, at the time of the repurchase, the freely usable currency of another member specified by the Fund under (i) above, it shall, if requested by the other member, obtain the currency from the other member in exchange for a freely usable currency at the rate of exchange referred to in (j)(i) above. The Fund may adopt regulations on the freely usable currency to be provided in an exchange.

Section 8 
Charges

            (a) (i) The Fund shall levy a service charge on the purchase by a member of special drawing rights or the currency of another member held in the General Resources Account in exchange for its own currency, provided that the Fund may levy a lower service charge on reserve tranche purchases than on other purchases. The service charge on reserve tranche purchases shall not exceed one-half of one percent.
            (ii) The Fund may levy a charge for stand-by or similar arrangements. The Fund may decide that the charge for an arrangement shall be offset against the service charge levied under (i) above on purchases under the arrangement.
            (b) The Fund shall levy charges on its average daily balances of a member’s currency held in the General Resources Account to the extent that they
            (i) have been acquired under a policy that has been the subject of an exclusion under Article XXX(c), or
            (ii) exceed the amount of the member’s quota after excluding any balances referred to in (i) above.
            The rates of charge normally shall rise at intervals during the period in which balances are held.
            (c) If a member fails to make a repurchase required under Section 7 of this Article, the Fund, after consultation with the member on the reduction of the Fund’s holdings of its currency, may impose such charges as the Fund deems appropriate on its holdings of the member’s currency that should have been repurchased.
            (d) A seventy percent majority of the total voting power shall be required for the determination of the rates of charge under (a) and (b) above, which shall be uniform for all members, and under (c) above.
            (e) A member shall pay all charges in special drawing rights, provided that in exceptional circumstances the Fund may permit a member to pay charges in the currencies of other members specified by the Fund, after consultation with them, or in its own currency. The Fund’s holdings of a member’s currency shall not be increased as a result of payments by other members under this provision above the level at which they would be subject to charges under (b) (ii) above.

Section 9 
Remuneration

            (a) The Fund shall pay remuneration on the amount by which the percentage of quota prescribed under (b) or (c) below exceeds the Fund’s average daily balances of a member’s currency held in the General Resources Account other than balances acquired under a policy that has been the subject of an exclusion under Article XXX(c). The rate of remuneration, which shall be determined by the Fund by a seventy percent majority of the total voting power, shall be the same for all members and shall be not more than, nor less than four-fifths of, the rate of interest under Article XX, Section 3. In establishing the rate of remuneration, the Fund shall take into account the rates of charge under Article V, Section 8(b).
            (b) The percentage of quota applying for the purposes of (a) above shall be:
            (i) for each member that became a member before the second amendment of this Agreement, a percentage of quota corresponding to seventy-five percent of its quota on the date of the second amendment of this Agreement, and for each member that became a member after the date of the second amendment of this Agreement, a percentage of quota calculated by dividing the total of the amounts corresponding to the percentages of quota that apply to the other members on the date on which the member became a member by the total of the quotas of the other members on the same date; plus
            (ii) the amounts it has paid to the Fund in currency or special drawing rights under Article III, Section 3(a) since the date applicable under (b)(i) above; and minus
            (iii) the amounts it has received from the Fund in currency or special drawing rights under Article III, Section 3 (c) since the date applicable under (b) (i) above.
            (c) The Fund, by a seventy percent majority of the total voting power, may raise the latest percentage of quota applying for the purposes of (a) above to each member to:
            (i) a percentage, not in excess of one hundred percent, that shall be determined for each member on the basis of the same criteria for all members, or
            (ii) one hundred percent for all members.
            (d) Remuneration shall be paid in special drawing rights, provided that either the Fund or the member may decide that the payment to the member shall be made in its own currency.

Section 10 
Computations

            (a) The value of the Fund’s assets held in the accounts of the General Department shall be expressed in terms of the special drawing right.
            (b) All computations relating to currencies of members for the purpose of applying the provisions of this Agreement, except Article IV and Schedule C, shall be at the rates at which the Fund accounts for these currencies in accordance with Section 11 of this Article.
            (c) Computations for the determination of amounts of currency in relation to quota for the purpose of applying the provisions of this Agreement shall not include currency held in the Special Disbursement Account or in the Investment Account.

Section 11
Maintenance of value

            (a) The value of the currencies of members held in the General Resources Account shall be maintained in terms of the special drawing right in accordance with exchange rates under Article XIX, Section 7(a).
            (b) An adjustment in the Fund’s holdings of a member’s currency pursuant to this Section shall be made on the occasion of the use of that currency in an operation or transaction between the Fund and another member and at such times as the Fund may decide or the member may request. Payments to or by the Fund in respect of an adjustment shall be made within a reasonable time, as determined by the Fund, after the date of adjustment, and at any other time requested by the member.

Section 12 
Other operations and transactions

            (a) The Fund shall be guided in all its policies and decisions under this Section by the objectives set forth in Article VIII, Section 7 and by the objective of avoiding the management of the price, or the establishment of a fixed price, in the gold market.
            (b) Decisions of the Fund to engage in operations or transactions under (c), (d), and (e) below shall be made by an eighty-five percent majority of the total voting power.
            (c) The Fund may sell gold for the currency of any member after consulting the member for whose currency the gold is sold, provided that the Fund’s holdings of a member’s currency held in the General Resources Account shall not be increased by the sale above the level at which they would be subject to charges under Section 8(b) (ii) of this Article without the concurrence of the member, and provided that, at the request of the member, the Fund at the time of sale shall exchange for the currency of another member such part of the currency received as would prevent such an increase. The exchange of a currency for the currency of another member shall be made after consultation with that member, and shall not increase the Fund’s holdings of that member’s currency above the level at which they would be subject to charges under Section 8(b) (ii) of this Article. The Fund shall adopt policies and procedures with regard to exchanges that take into account the principles applied under Section 7(i) of this Article. Sales under this provision to a member shall be at a price agreed for each transaction on the basis of prices in the market.
            (d) The Fund may accept payments from a member in gold instead of special drawing rights or currency in any operations or transactions under this Agreement. Payments to the Fund under this provision shall be at a price agreed for each operation or transaction on the basis of prices in the market.
            (e) The Fund may sell gold held by it on the date of the second amendment of this Agreement to those members that were members on 31 August 1975 and that agree to buy it, in proportion to their quotas on that date. If the Fund intends to sell gold under (c) above for the purpose of (f) (ii) below, it may sell to each developing member that agrees to buy it that portion of the gold which, if sold under (c) above, would have produced the excess that could have been distributed to it under (f) (iii) below. The gold that would be sold under this provision to a member that has been declared ineligible to use the general resources of the Fund under Section 5 of this Article shall be sold to it when the ineligibility ceases, unless the Fund decides to make the sale sooner. The sale of gold to a member under this subsection (e) shall be made in exchange for its currency and at a price equivalent at the time of sale to one special drawing right per 0.888671 gram of fine gold.
            (f) Whenever under (c) above the Fund sells gold held by it on the date of the second amendment of this Agreement, an amount of the proceeds equivalent at the time of sale to one special drawing right per 0.888671 gram of fine gold shall be placed in the General Resources Account and, except as the Fund may decide otherwise under (g) below, any excess shall be held in the Special Disbursement Account. The assets held in the Special Disbursement Account shall be held separately from the other accounts of the General Department, and may be used at any time:
            (i) to make transfers to the General Resources Account for immediate use in operations and transactions authorized by provisions of this Agreement other than this Section;
            (ii) for operations and transactions that are not authorized by other provisions of this Agreement but are consistent with the purposes of the Fund. Under this subsection (f)(ii) balance of payments assistance may be made available on special terms to developing members in difficult circumstances, and for this purpose the Fund shall take into account the level of per capita income;
            (iii) for distribution to those developing members that were members on 31 August 1975, in proportion to their quotas on that date, of such part of the assets that the Fund decides to use for the purposes of (ii) above as corresponds to the proportion of the quotas of these members on the date of distribution to the total of the quotas of all members on the same date, provided that the distribution under this provision to a member that has been declared ineligible to use the general resources of the Fund under Section 5 of this Article shall be made when the ineligibility ceases, unless the Fund decides to make the distribution sooner.
            Decisions to use assets pursuant to (i) above shall be taken by a seventy percent majority of the total voting power, and decisions pursuant to (ii) and (iii) above shall be taken by an eighty-five percent majority of the total voting power.
            (g) The Fund may decide, by an eighty-five percent majority of the total voting power, to transfer a part of the excess referred to in (f) above to the Investment Account for use pursuant to the provisions of Article XII, Section 6(f).
            (h) Pending uses specified under (f) above, the Fund may invest a member’s currency held in the Special Disbursement Account in marketable obligations of that member or in marketable obligations of international financial organizations. The income of investment and interest received under (f)(ii) above shall be placed in the Special Disbursement Account. No investment shall be made without the concurrence of the member whose currency is used to make the investment. The Fund shall invest only in obligations denominated in special drawing rights or in the currency used for investment.
            (i) The General Resources Account shall be reimbursed from time to time in respect of the expenses of administration of the Special Disbursement Account paid from the General Resources Account by transfers from the Special Disbursement Account on the basis of a reasonable estimate of such expenses.
            (j) The Special Disbursement Account shall be terminated in the event of the liquidation of the Fund and may be terminated prior to liquidation of the Fund by a seventy percent majority of the total voting power. Upon termination of the account because of the liquidation of the Fund, any assets in this account shall be distributed in accordance with the provisions of Schedule K. Upon termination prior to liquidation of the Fund, any assets in this account shall be transferred to the General Resources Account for immediate use in operations and transactions. The Fund, by a seventy percent majority of the total voting power, shall adopt rules and regulations for the administration of the Special Disbursement Account.

Article VI
Capital transfers
Section 1 
Use of the Fund’s general resources for capital transfers

            (a) A member may not use the Fund’s general resources to meet a large or sustained outflow of capital except as provided in Section 2 of this Article, and the Fund may request a member to exercise controls to prevent such use of the general resources of the Fund. If, after receiving such a request, a member fails to exercise appropriate controls, the Fund may declare the member ineligible to use the general resources of the Fund.
            (b) Nothing in this Section shall be deemed:
            (i) to prevent the use of the general resources of the Fund for capital transactions of reasonable amount required for the expansion of exports or in the ordinary course of trade, banking, or other business; or
            (ii) to affect capital movements which are met out of a member’s own resources, but members undertake that such capital movements will be in accordance with the purposes of the Fund.

Section 2 
Special provisions for capital transfers

            A member shall be entitled to make reserve tranche purchases to meet capital transfers.

Section 3 
Controls of capital transfers

            Members may exercise such controls as are necessary to regulate international capital movements, but no member may exercise these controls in a manner which will restrict payments for current transactions or which will unduly delay transfers of funds in settlement of commitments, except as provided in Article VII, Section 3 b) and in Article XIV, Section 2.

Article VII
Replenishment and scarce currencies
Section 1 
Measures to replenish the Fund’s holdings of currencies

            The Fund may, if it deems such action appropriate to replenish its holdings of any member’s currency in the General Resources Account needed in connection with its transactions, take either or both of the following steps:
            (i) propose to the member that, on terms and conditions agreed between the Fund and the member, the latter lend its currency to the Fund or that, with the concurrence of the member, the Fund borrow such currency from some other source either within or outside the territories of the member, but no member shall be under any obligation to make such loans to the Fund or to concur in the borrowing of its currency by the Fund from any other source;
            (ii) require the member, if it is a participant, to sell its currency to the Fund for special drawing rights held in the General Resources Account, subject to Article XIX, Section 4. In replenishing with special drawing rights, the Fund shall pay due regard to the principles of designation under Article XIX, Section 5.

Section 2 
General scarcity of currency

            If the Fund finds that a general scarcity of a particular currency is developing, the Fund may so inform members and may issue a report setting forth the causes of the scarcity and containing recommendations designed to bring it to an end. A representative of the member whose currency is involved shall participate in the preparation of the report.

Section 3 
Scarcity of the Fund’s holdings

            (a) If it becomes evident to the Fund that the demand for a member’s currency seriously threatens the Fund’s ability to supply that currency, the Fund, whether or not it has issued a report under Section 2 of this Article, shall formally declare such currency scarce and shall thenceforth apportion its existing and accruing supply of the scarce currency with due regard to the relative needs of members, the general international economic situation, and any other pertinent considerations. The Fund shall also issue a report concerning its action.
            (b) A formal declaration under (a) above shall operate as an authorization to any member, after consultation with the Fund, temporarily to impose limitations on the freedom of exchange operations in the scarce currency. Subject to the provisions of Article IV and Schedule C, the member shall have complete jurisdiction in determining the nature of such limitations, but they shall be no more restrictive than is necessary to limit the demand for the scarce currency to the supply held by, or accruing to, the member in question, and they shall be relaxed and removed as rapidly as conditions permit.
            (c) The authorization under (b) above shall expire whenever the Fund formally declares the currency in question to be no longer scarce.

Section 4 
Administration of restrictions

            Any member imposing restrictions in respect of the currency of any other member pursuant to the provisions of Section 3(b) of this Article shall give sympathetic consideration to any representations by the other member regarding the administration of such restrictions.

Section 5 
Effect of other international agreements on restrictions

            Members agree not to invoke the obligations of any engagements entered into with other members prior to this Agreement in such a manner as will prevent the operation of the provisions of this Article.

Article VIII
General obligations of members
Section 1 
Introduction

            In addition to the obligations assumed under other articles of this Agreement, each member undertakes the obligations set out in this Article.

Section 2 
Avoidance of restrictions on current payments

            (a) Subject to the provisions of Article VII, Section 3(b) and Article XIV, Section 2, no member shall, without the approval of the Fund, impose restrictions on the making of payments and transfers for current international transactions.
            (b) Exchange contracts which involve the currency of any member and which are contrary to the exchange control regulations of that member maintained or imposed consistently with this Agreement shall be unenforceable in the territories of any member. In addition, members may, by mutual accord, cooperate in measures for the purpose of making the exchange control regulations of either member more effective, provided that such measures and regulations are consistent with this Agreement.

Section 3 
Avoidance of discriminatory currency practices

            No member shall engage in, or permit any of its fiscal agencies referred to in Article V, Section 1 to engage in, any discriminatory currency arrangements or multiple currency practices, whether within or outside margins under Article IV or prescribed by or under Schedule C, except as authorized under this Agreement or approved by the Fund. If such arrangements and practices are engaged in at the date when this Agreement enters into force, the member concerned shall consult with the Fund as to their progressive removal unless they are maintained or imposed under Article XIV, Section 2, in which case the provisions of Section 3 of that Article shall apply.

Section 4 
Convertibility of foreign-held balances

            (a) Each member shall buy balances of its currency held by another member if the latter, in requesting the purchase, represents:
            (i) that the balances to be bought have been recently acquired as a result of current transactions; or
            (ii) that their conversion is needed for making payments for current transactions.
            The buying member shall have the option to pay either in special drawing rights, subject to Article XIX, Section 4, or in the currency of the member making the request.
            (b) The obligation in (a) above shall not apply when:
            (i) the convertibility of the balances has been restricted consistently with Section 2 of this Article or Article VI, Section 3;
            (ii) the balances have accumulated as a result of transactions effected before the removal by a member of restrictions maintained or imposed under Article XIV, Section 2;
            (iii) the balances have been acquired contrary to the exchange regulations of the member which is asked to buy them;
            (iv) the currency of the member requesting the purchase has been declared scarce under Article VII, Section 3(a); or
            (v) the member requested to make the purchase is for any reason not entitled to buy currencies of other members from the Fund for its own currency.

Section 5 
Furnishing of information

            (a) The Fund may require members to furnish it with such information as it deems necessary for its activities, including, as the minimum necessary for the effective discharge of the Fund’s duties, national data on the following matters:
            (i) official holdings at home and abroad of (1) gold, (2) foreign exchange;
            (ii) holdings at home and abroad by banking and financial agencies, other than official agencies, of (1) gold, (2) foreign exchange;
            (iii) production of gold;
            (iv) gold exports and imports according to countries of destination and origin;
            (v) total exports and imports of merchandise, in terms of local currency values, according to countries of destination and origin;
            (vi) international balance of payments including (1) trade in goods and services, (2) gold transactions, (3) known capital transactions, and (4) other items;
            (vii) international investment position, ie, investments within the territories of the member owner abroad and investments abroad owned by persons in its territories so far as it is possible to furnish this information;
            (viii) national income;
            (ix) price indices, ie, indices of commodity prices in wholesale and retail markets and of export and import prices;
            (x) buying and selling rates for foreign currencies;
            (xi) exchange controls, ie, a comprehensive statement of exchange controls in effect at the time of assuming membership in the Fund and details of subsequent changes as they occur; and
            (xii) where official clearing arrangements exist, details of amounts awaiting clearance in respect of commercial and financial transactions, and of the length of time during which such arrears have been outstanding.
            (b) In requesting information the Fund shall take into consideration the varying ability of members to furnish the data requested. Members shall be under no obligation to furnish information in such detail that the affairs of individuals or corporations are disclosed. Members undertake, however, to furnish the desired information in as detailed and accurate a manner as is practicable and, so far as possible, to avoid mere estimates.
            (c) The Fund may arrange to obtain further information by agreement with members. It shall act as a centre for the collection and exchange of information on monetary and financial problems, thus facilitating the preparation of studies designed to assist members in developing policies which further the purposes of the Fund.

Section 6 
Consultation between members regarding 
existing international agreements

            Where under this Agreement a member is authorized in the special or temporary circumstances specified in the Agreement to maintain or establish restrictions on exchange transactions, and there are other engagements between members entered into prior to this Agreement which conflict with the application of such restrictions, the parties to such engagements shall consult with one another with a view to making such mutually acceptable adjustments as may be necessary. The provisions of this Article shall be without prejudice to the operation of Article VII, Section 5.

Section 7 
Obligation to collaborate regarding policies 
on reserve assets

            Each member undertakes to collaborate with the Fund and with other members in order to ensure that the policies of the member with respect to reserve assets shall be consistent with the objectives of promoting better international surveillance of international liquidity and making the special drawing right the principal reserve asset in the international monetary system.

Article IX
Status, immunities, and privileges
Section 1 
Purposes of Article

            To enable the Fund to fulfill the functions with which it is entrusted, the status, immunities, and privileges set forth in this Article shall be accorded to the Fund in the territories of each member.

Section 2 
Status of the Fund

            The Fund shall possess full juridical personality, and in particular, the capacity:
            (i) to contract;
            (ii) to acquire and dispose of immovable and movable property; and
            (iii) to institute legal proceedings.

Section 3 
Immunity from judicial process

            The Fund, its property and its assets, wherever located and by whomsoever held, shall enjoy immunity from every form of judicial process except to the extent that it expressly waives its immunity for the purpose of any proceedings or by the terms of any contract.

Section 4 
Immunity from other action

            Property and assets of the Fund, wherever located and by whomsoever held, shall be immune from search, requisition, confiscation, expropriation, or any other form of seizure by executive or legislative action.

Section 5 
Immunity of archives

            The archives of the Fund shall be inviolable.

Section 6 
Freedom of assets from restrictions

            To the extent necessary to carry out the activities provided for in this Agreement, all property and assets of the Fund shall be free from restrictions, regulations, controls, and moratoria of any nature.

Section 7 
Privilege for communications

            The official communications of the Fund shall be accorded by members the same treatment as the official communications of other members.

Section 8 
Immunities and privileges of officers and employees

            All Governors, Executive Directors, Alternates, members of committees, representatives appointed under Article XII, Section 3(j), advisors of any of the foregoing persons, officers, and employees of the Fund:
            (i) shall be immune from legal process with respect to acts performed by them in their official capacity except when the Fund waives this immunity;
            (ii) not being local nationals, shall be granted the same immunities from immigration restrictions, alien registration requirements, and national service obligations and the same facilities as regards exchange restrictions as are accorded by members to the representatives, officials, and employees of comparable rank of other members; and
            (iii) shall be granted the same treatment in respect of travelling facilities as is accorded by members to representatives, officials, and employees of comparable rank of other members.

Section 9
Immunities from taxation

            (a) The Fund, its assets, property, income, and its operations and transactions authorized by this Agreement shall be immune from all taxation and from all customs duties. The Fund shall also be immune from liability for the collection or payment of any tax or duty.
            (b) No tax shall be levied on or in respect of salaries and emoluments paid by the Fund to Executive Directors, Alternates, offices, or employees of the Fund who are not local citizens, local subjects, or other local nationals.
            (c) No taxation of any kind shall be levied on any obligation or security issued by the Fund, including any dividend or interest thereon, by whomsoever held:
            (i) which discriminates against such obligation or security solely because of its origin; or
            (ii) if the sole jurisdictional basis for such taxation is the place or currency in which it is issued, made payable or paid, or the location of any office or place of business maintained by the Fund.

Section 10 
Application of Article

            Each member shall take such action as is necessary in its own territories for the purpose of making effective in terms of its own law the principles set forth in this Article and shall inform the Fund of the detailed action which it has taken.

Article X
Relations with other international organizations

            The Fund shall cooperate within the terms of this Agreement with any general international organization and with public international organizations having specialized responsibilities in related fields. Any arrangements for such cooperation which would involve a modification of any provision of this Agreement may be effected only after amendment to this Agreement under Article XXVIII.

Article XI
Relations with non-member countries
Section 1 
Undertakings regarding relations
 with non-member countries

            Each member undertakes:
            (i) not to engage in, nor to permit any of its fiscal agencies referred to in Article V, Section 1 to engage in, any transactions with a non-member or with persons in a non-member’s territories which would be contrary to the provisions of this Agreement or the purposes of the Fund;
            (ii) not to cooperate with a non-member or with persons in a non-member’s territories in practices which would be contrary to the provisions of this Agreement or the purposes of the Fund; and
            (iii) to cooperate with the Fund with a view to the application in its territories of appropriate measures to prevent transactions with non-members or with persons in their territories which would be contrary to the provisions of this Agreement or the purposes of the Fund.

Section 2 
Restrictions on transactions with non-member countries

            Nothing in this Agreement shall affect the right of any member to impose restrictions on exchange transactions with non-members or with persons in their territories unless the Fund finds that such restrictions prejudice the interests of members and are contrary to the purposes of the Fund.

Article XII
Organization and management
Section 1 
Structure of the Fund

            The Fund shall have a Board of Governors, an Executive Board, a Managing Director, and a staff, and a Council if the Board of Governors decides, by an eighty-five per cent majority of the total voting power, that the provisions of Schedule D shall be applied.

Section 2 
Board of Governors

            (a) All powers under this Agreement not conferred directly on the Board of Governors, the Executive Board, or the Managing Director shall be vested in the Board of Governors. The Board of Governors shall consist of one Governor and one Alternate appointed by each member in such manner as it may determine. Each Governor and each Alternate shall serve until a new appointment is made. No Alternate may vote except in the absence of his principal. The Board of Governors shall select one of the Governors as chairman.
            (b) The Board of Governors may delegate to the Executive Board authority to exercise any powers of the Board of Governors, except the powers conferred directly by this Agreement on the Board of Governors.
            (c) The Board of Governors shall hold such meetings as may be provided for by the Board of Governors or called by the Executive Board. Meetings of the Board of Governors shall be called whenever requested by fifteen members or by members having one-quarter of the total voting power.
            (d) A quorum for any meeting of the Board of Governors shall be a majority of the Governors having not less than two-thirds of the total voting power.
            (e) Each Governor shall be entitled to cast the number of votes allotted under Section 5 of this Article to the member appointing him.
            (f) The Board of Governors may by regulation establish a procedure whereby the Executive Board, when it deems such action to be in the best interests of the Fund, may obtain a vote of the Governors on a specific question without calling a meeting of the Board of Governors.
            (g) The Board of Governors, and the Executive Board to the extent authorized, may adopt such rules and regulations as may be necessary or appropriate to conduct the business of the Fund.
            (h) Governors and Alternates shall serve as such without compensation from the Funds, but the Fund may pay them reasonable expenses incurred in attending meetings.
            (i) The Board of Governors shall determine the remuneration to be paid to the Executive Directors and their Alternates and the salary and terms of the contract of service of the Managing Director.
            (j) The Board of Governors and the Executive Board may appoint such committees as they deem advisable. Membership of committees need not be limited to Governors or Executive Directors or their Alternates.

Section 3 
Executive Board

            (a) The Executive Board shall be responsible for conducting the business of the Fund, and for this purpose shall exercise all the powers delegated to it by the Board of Governors.
            (b) The Executive Board shall consist of Executive Directors with the Managing Director as chairman. Of the Executive Directors:
            (i) five shall be appointed by the five members having the largest quotas; and
            (ii) fifteen shall be elected by the other members.
            For the purpose of each regular election of Executive Directors, the Board of Governors, by an eighty-five percent majority of the total voting power, may increase or decrease the number of Executive Directors in (ii) above. The number of Executive Directors in (ii) above shall be reduced by one or two, as the case may be, if Executive Directors are appointed under (c) below, unless the Board of Governors decides, by an eighty-five percent majority of the total voting power, that this reduction would hinder the effective discharge of the functions of the Executive Board or of Executive Directors or would threaten to upset a desirable balance in the Executive Board.
            (c) If, at the second regular election of Executive Directors and thereafter, the members entitled to appoint Executive Directors under (b) (i) above do not include the two members, the holdings of whose currencies by the Fund in the General Resources Account have been, on the average over the preceding two years, reduced below their quotas by the largest absolute amounts in terms of the special drawing right, either one or both of such members, as the case may be, may appoint an Executive Director.
            (d) Elections of elective Executive Directors shall be conducted at intervals of two years in accordance with the provisions of Schedule E, supplemented by such regulations as the Fund deems appropriate. For each regular election of Executive Directors, the Board of Governors may issue regulations making changes in the proportion of votes required to elect Executive Directors under the provisions of Schedule E.
            (e) Each Executive Director shall appoint an Alternate with full power to act for him when he is not present. When the Executive Directors appointing them are present, Alternates may participate in meetings but may not vote.
            (f) Executive Directors shall continue in office until their successors are appointed or elected. If the office of an elected Executive Director becomes vacant more than ninety days before the end of his term, another Executive Director shall be elected for the remainder of the term by the members that elected the former Executive Director. A majority of the votes cast shall be required for election. While the office remains vacant, the Alternate of the former Executive Director shall exercise his powers, except that of appointing an Alternate.
            (g) The Executive Board shall function in continuous session at the principal office of the Fund and shall meet as often as the business of the Fund may require.
            (h) A quorum for any meeting of the Executive Board shall be a majority of the Executive Directors having not less than one-half of the total voting power.
            (i) (i) Each appointed Executive Director shall be entitled to cast the number of votes allotted under Section 5 of this Article to the member appointing him.
            (ii) If the votes allotted to a member that appoints an Executive Director under c) above were cast by an Executive Director together with the votes allotted to other members as a result of the last regular election of Executive Directors, the member may agree with each of the other members that the number of votes allotted to it shall be cast by the appointed Executive Director. A member making such an agreement shall not participate in the election of Executive Directors.
            (iii) Each elected Executive Director shall be entitled to cast the number of votes which counted towards his election.
            (iv) When the provisions of Section 5(b) of this Article are applicable, the votes which an Executive Director would otherwise be entitled to cast shall be increased or decreased correspondingly. All the votes which an Executive Director is entitled to cast shall be cast as a unit.
            (j) The Board of Governors shall adopt regulations under which a member not entitled to appoint an Executive Director under (b) above may send a representative to attend any meeting of the Executive Board when a request made by, or a matter particularly affecting, that member is under consideration.

Section 4 
Managing Director and staff

            (a) The Executive Board shall select a Managing Director who shall not be a Governor or an Executive Director. The Managing Director shall be chairman of the Executive Board, but shall have no vote except a deciding vote in case of an equal division. He may participate in meetings of the Board of Governors, but shall not vote at such meetings. The Managing Director shall cease to hold office when the Executive Board so decides.
            (b) The Managing Director shall be chief of the operating staff of the Fund and shall conduct, under the direction of the Executive Board, the ordinary business of the Fund. Subject to the general control of the Executive Board, he shall be responsible for the organization, appointment, and dismissal of the staff of the Fund.
            (c) The Managing Director and the staff of the Fund, in the discharge of their functions, shall owe their duty entirely to the Fund and to no other authority. Each member of the Fund shall respect the international character of this duty and shall refrain from all attempts to influence any of the staff in the discharge of these functions.
            (d) In appointing the staff the Managing Director shall, subject to the paramount importance of securing the highest standards of efficiency and of technical competence, pay due regard to the importance of recruiting personnel on as wide a geographical basis as possible.

Section 5 
Voting

            (a) Each member shall have two hundred fifty votes plus one additional vote for each part of its quota equivalent to one hundred thousand special drawing rights.
            (b) Whenever voting is required under Article V, Section 4 or 5, each member shall have the number of votes to which it is entitled under (a) above adjusted
            (i) by the addition of one vote for the equivalent of each four hundred thousand special drawing rights of net sales of its currency from the general resources of the Fund up to the date when the vote is taken, or
            (ii) by the subtraction of one vote for the equivalent of each four hundred thousand special drawing rights of its net purchases under Article V, Section 3(b) and (f) up to the date when the vote is taken, provided that neither net purchases nor net sales shall be deemed at any time to exceed an amount equal to the quota of the member involved.
            (c) Except as otherwise specifically provided, all decisions of the Fund shall be made by a majority of the votes cast.

Section 6 
Reserves, distribution of net income, and investment

            (a) The Fund shall determine annually what part of its net income shall be placed to general reserve or special reserve, and what part, if any, shall be distributed.
            (b) The Fund may use the special reserve for any purpose for which it may use the general reserve, except distribution.
            (c) If any distribution is made of the net income of any year, it shall be made to all members in proportion to their quotas.
            (d) The Fund, by a seventy percent majority of the total voting power, may decide at any time to distribute any part of the general reserve. Any such distribution shall be made to all members in proportion to their quotas.
            (e) Payments under (c) and (d) above shall be made in special drawing rights, provided that either the Fund or the member may decide that the payment to the member shall be made in its own currency.
            (f) (i) The Fund may establish an Investment Account for the purposes of this subsection (f). The assets of the Investment Account shall be held separately from the other accounts of the General Department.
            (ii) The Fund may decide to transfer to the Investment Account a part of the proceeds of the sale of gold in accordance with Article V, Section 12(g) and, by a seventy percent majority of the total voting power, may decide to transfer to the Investment Account, for immediate investment, currencies held in the General Resources Account. The amount of these transfers shall not exceed the total amount of the general reserve and the special reserve at the time of the decision.
            (iii) The Fund may invest a member’s currency held in the Investment Account in marketable obligations of that member or in marketable obligations of international financial organizations. No investment shall be made without the concurrence of the member whose currency is used to make the investment. The Fund shall invest only in obligations denominated in special drawing rights or in the currency used for investment.
            (iv) The income of investment may be invested in accordance with the provisions of this subsection (f). Income not invested shall be held in the Investment Account or may be used for meeting the expenses of conducting the business of the Fund.
            (v) The Fund may use a member’s currency held in the Investment Account to obtain the currencies needed to meet the expenses of conducting the business of the Fund.
            (vi) The Investment Account shall be terminated in the event of liquidation of the Fund and may be terminated, or the amount of the investment may be reduced, prior to liquidation of the Fund by a seventy percent majority of the total voting power. The Fund, by a seventy percent majority of the total voting power, shall adopt rules and regulations regarding administration of the Investment Account, which shall be consistent with (vii), (viii), and (ix) below.
            (vii) Upon termination of the Investment Account because of liquidation of the Fund, any assets in this account shall be distributed in accordance with the provisions of Schedule K, provided that a portion of these assets corresponding to the proportion of the assets transferred to this account under Article V, Section 12(g) to the total of the assets transferred to this account shall be deemed to be assets held in the Special Disbursement Account and shall be distributed in accordance with Schedule K, paragraph 2(a) (ii).
            (viii) Upon termination of the Investment Account prior to liquidation of the Fund, a portion of the assets held in this account corresponding to the proportion of the assets transferred to this account under Article V, Section 12(g) to the total of the assets transferred to the account shall be transferred to the Special Disbursement Account if it has not been terminated, and the balance of the assets held in the Investment Account shall be transferred to the General Resources Account for immediate use in operations and transactions.
            (ix) On a reduction of the amount of the investment by the Fund, a portion of the reduction corresponding to the proportion of the assets transferred to the Investment Account under Article V, Section 12(g) to the total of the assets transferred to this account shall be transferred to the Special Disbursement Account if it has not be terminated, and the balance of the reduction shall be transferred to the General Resources Account for immediate use in operations and transactions.

Section 7 
Publication of reports

            (a) The Fund shall publish an annual report containing an audited statement of its accounts, and shall issue, at intervals of three months or less, a summary statement of its operations and transactions and its holdings of special drawing rights, gold, and currencies of members.
            (b) The Fund may publish such other reports as it deems desirable for carrying out its purposes.

Section 8 
Communication of views to members

            The Fund shall at all times have the right to communicate its views informally to any member on any matter arising under this Agreement. The Fund may, by a seventy percent majority of the total voting power, decide to publish a report made to a member regarding its monetary or economic conditions and developments which directly tend to produce a serious disequilibrium in the international balance of payments of members. If the member is not entitled to appoint an Executive Director, it shall be entitled to representation in accordance with Section 3(j) of this Article. The Fund shall not publish a report involving changes in the fundamental structure of the economic organization of members.

Article XIII
Offices and depositories
Section 1 
Location of offices

            The principal office of the Fund shall be located in the territory of the member having the largest quota, and agencies or branch offices may be established in the territories of other members.

Section 2 
Depositories

            (a) Each member shall designate its central bank as a depository for all the Fund’s holdings of its currency, or if it has no central bank it shall designate such other institution as may be acceptable to the Fund.
            (b) The Fund may hold other assets, including gold, in the depositories designated by the five members having the largest quotas and in such other designated depositories as the Fund may select. Initially, at least one-half of the holdings of the Fund shall be held in the depository designated by the member in whose territories the Fund has its principal office and at least forty percent shall be held in the depositories designated by the remaining four members referred to above. However, all transfers of gold by the Fund shall be made with due regard to the costs of transport and anticipated requirements of the Fund. In an emergency the Executive Board may transfer all or any part of the Fund’s gold holdings to any place where they can be adequately protected.

Section 3 
Guarantee of the Fund’s assets

            Each member guarantees all assets of the Fund against loss resulting from failure or default on the part of the depository designated by it.

Article XIV
Transitional arrangements
Section 1 
Notification to the Fund

            Each member shall notify the Fund whether it intends to avail itself of the transitional arrangements in Section 2 of this Article, or whether it is prepared to accept the obligations of Article VIII, Sections 2, 3, and 4. A member availing itself of the transitional arrangements shall notify the Fund as soon thereafter as it is prepared to accept these obligations.

Section 2 
Exchange restrictions

            A member that has notified the Fund that it intends to avail itself of transitional arrangements under this provision may, notwithstanding the provisions of any other articles of this Agreement, maintain and adapt to changing circumstances the restrictions on payments and transfers for current international transactions that were in effect on the date on which it became a member. Members shall, however, have continuous regard in their foreign exchange policies to the purposes of the Fund, and, as soon as conditions permit, they shall take all possible measures to develop such commercial and financial arrangements with other members as will facilitate international payments and the promotion of a stable system of exchange rates. In particular, members shall withdraw restrictions maintained under this Section as soon as they are satisfied that they will be able, in the absence of such restrictions, to settle their balance of payments in a manner which will not unduly encumber their access to the general resources of the Fund.

Section 3 
Action of the Fund relating to restrictions

            The Fund shall make annual reports on the restrictions in force under Section 2 of this Article. Any member retaining any restrictions inconsistent with Article VIII, Sections 2, 3, or 4 shall consult the Fund annually as to their further retention. The Fund may, if it deems such action necessary in exceptional circumstances, make representations to any member that conditions are favorable for the withdrawal of any particular restriction, or for the general abandonment of restrictions, inconsistent with the provisions of any other articles of this Agreement. The member shall be given a suitable time to reply to such representations. If the Fund finds that the member persists in maintaining restrictions which are inconsistent with the purposes of the Fund, the member shall be subject to Article XXVI, Section 2(a).

Article XV
Special drawing rights
Section 1 
Authority to allocate special drawing rights

            To meet the need, as and when it arises, for a supplement to existing reserve assets, the Fund is authorized to allocate special drawing rights to members that are participants in the Special Drawing Rights Department.

Section 2 
Valuation of the special drawing right

            The method of valuation of the special drawing right shall be determined by the Fund by a seventy percent majority of the total voting power, provided, however, that an eighty-five percent majority of the total voting power shall be required for a change in the principle of valuation or a fundamental change in the application of the principle in effect.

Article XVI
General Department and Special Drawing Rights Department
Section 1 
Separation of operations and transactions

            All operations and transactions involving special drawing rights shall be conducted through the Special Drawing Rights Department. All other operations and transactions on the account of the Fund authorized by or under this Agreement shall be conducted through the General Department. Operations and transactions pursuant to Article XVII, Section 2 shall be conducted through the General Department as well as the Special Drawing Rights Department.

Section 2 
Separation of assets and property

            All assets and property of the Fund, except resources administered under Article V, Section 2(b), shall be held in the General Department, provided that assets and property acquired under Article XX, Section 2 and Articles XXIV and XXV and Schedules H and I shall be held in the Special Drawing Rights Department. Any assets or property held in one Department shall not be available to discharge or meet the liabilities, obligations, or losses of the Fund incurred in the conduct of the operations and transactions of the other Department, except that the expenses of conducting the business of the Special Drawing Rights Department shall be paid by the Fund from the General Department which shall be reimbursed in special drawing rights from time to time by assessments under Article XX, Section 4 made on the basis of a reasonable estimate of such expenses.

Section 3 
Recordings and information

            All changes in holdings of special drawing rights shall take effect only when recorded by the Fund in the Special Drawing Rights Department. Participants shall notify the Fund of the provisions of this Agreement under which special drawing rights are used. The Fund may require participants to furnish it with such other information as it deems necessary for its functions.

Article XVII
Participants and other holders of special drawing rights
Section 1 
Participants

            Each member of the Fund that deposits with the Fund an instrument setting forth that it undertakes all the obligations of a participant in the Special Drawing Rights Department in accordance with its law and that it has taken all steps necessary to enable it to carry out all of these obligations shall become a participant in the Special Drawing Rights Department as of the date the instrument is deposited, except that no member shall become a participant before the provisions of this Agreement pertaining exclusively to the Special Drawing Rights Department have entered into force and instruments have been deposited under this Section by members that have at least seventy-five percent of the total of quotas.

Section 2 
Fund as a holder

            The Fund may hold special drawing rights in the General Resources Account and may accept and use them in operations and transactions conducted through the General Resources Account with participants in accordance with the provisions of this Agreement or with prescribed holders in accordance with the terms and conditions prescribed under Section 3 of this Article.

Section 3
Other holders

            The Fund may prescribe:
            (i) as holders, non-members, members that are non-participants, institutions that perform functions of a central bank for more than one member, and other official entities;
            (ii) the terms and conditions on which prescribed holders may be permitted to hold special drawing rights and may accept and use them in operations and transactions with participants and other prescribed holders; and
            (iii) the terms and conditions on which participants and the Fund through the General Resources Account may enter into operations and transactions in special drawing rights with prescribed holders.
            An eighty-five percent majority of the total voting power shall be required for prescriptions under (i) above. The terms and conditions prescribed by the Fund shall be consistent with the provisions of this Agreement and the effective functioning of the Special Drawing Rights Department.

Article XVIII
Allocation and cancellation of special drawing rights
Section 1 
Principles and considerations governing 
allocation and cancellation

            (a) In all its decisions with respect to the allocation and cancellation of special drawing rights the Fund shall seek to meet the long-term global need, as and when it arises, to supplement existing reserve assets in such manner as will promote the attainment of its purposes and will avoid economic stagnation and deflation as well as excess demand and inflation in the world.
            (b) The first decision to allocate special drawing rights shall take into account, as special considerations, a collective judgment that there is a global need to supplement reserves, and the attainment of a better balance of payments equilibrium, as well as the likelihood of a better working of the adjustment process in the future.

Section 2 
Allocation and cancellation

            (a) Decisions of the Fund to allocate or cancel special drawing rights shall be made for basic periods which shall run consecutively and shall be five years in duration. The first basic period shall begin on the date of the first decision to allocate special drawing rights or such later date as may be specified in that decision. Any allocations or cancellations shall take place at yearly intervals.
            (b) The rates at which allocations are to be made shall be expressed as percentages of quotas on the date of each decision to allocate. The rates at which special drawing rights are to be cancelled shall be expressed as percentages of net cumulative allocations of special drawing rights on the date of each decision to cancel. The percentages shall be the same for all participants.
            (c) In its decision for any basic period the Fund may provide, notwithstanding (a) and (b) above, that:
            (i) the duration of the basic period shall be other than five years; or
            (ii) the allocations or cancellations shall take place at other than yearly intervals; or
            (iii) the basis for allocations or cancellations shall be the quotas or net cumulative allocations on dates other than the dates of decisions to allocate or cancel.
            (d) A member that becomes a participant after a basic period starts shall receive allocations beginning with the next basic period in which allocations are made after it becomes a participant unless the Fund decides that the new participant shall start to receive allocations beginning with the next allocation after it becomes a participant. If the Fund decides that a member that becomes a participant during a basic period shall receive allocations during the remainder of that basic period and the participant was not a member on the dates established under (b) or (c) above, the Fund shall determine the basis on which these allocations to the participant shall be made.
            (e) A participant shall receive allocations of special drawing rights made pursuant to any decision to allocate unless:
            (i) the Governor for the participant did not vote in favor of the decision; and
            (ii) the participant has notified the Fund in writing prior to the first allocation of special drawing rights under that decision that it does not wish special drawing rights to be allocated to it under the decision. On the request of a participant, the Fund may decide to terminate the effect of the notice with respect to allocations of special drawing rights subsequent to the termination.
            (f) If on the effective date of any cancellation the amount of special drawing rights held by a participant is less than its share of the special drawing rights that are to be cancelled, the participant shall eliminate its negative balance as promptly as its gross reserve position permits and shall remain in consultation with the Fund for this purpose. Special drawing rights acquired by the participant after the effective date of the cancellation shall be applied against its negative balance and cancelled.

Section 3 
Unexpected major developments

            The Fund may change the rates or intervals of allocation or cancellation during the rest of a basic period or change the length of a basic period or start a new basic period, if at any time the Fund finds it desirable to do so because of unexpected major developments.

Section 4 
Decisions on allocations and cancellations

            (a) Decisions under Section 2(a), (b), and (c) or Section 3 of this Article shall be made by the Board of Governors on the basis of proposals of the Managing Director concurred in by the Executive Board.
            (b) Before making any proposal, the Managing Director, after having satisfied himself that it will be consistent with the provisions of Section 1(a) of this Article, shall conduct such consultations as will enable him to ascertain that there is broad support among participants for the proposal. In addition, before making a proposal for the first allocation, the Managing Director shall satisfy himself that the provisions of Section 1(b) of this Article have been met and that there is broad support among participants to begin allocations; he shall make a proposal for the first allocation as soon after the establishment of the Special Drawing Rights Department as he is so satisfied.
            (c) The Managing Director shall make proposals:
            (i) not later than six months before the end of each basic period;
            (ii) if no decision has been taken with respect to allocation or cancellation for a basic period, whenever he is satisfied that the provisions of (b) above have been met;
            (iii) when, in accordance with Section 3 of this Article, he considers that it would be desirable to change the rate or intervals of allocation or cancellation or change the length of a basic period or start a new basic period; or
            (iv) within six months of a request by the Board of Governors or the Executive Board;
provided that, if under (i), (iii), or (iv) above the Managing Director ascertains that there is no proposal which he considers to be consistent with the provisions of Section 1 of this Article that has broad support among participants in accordance with (b) above, he shall report to the Board of Governors and to the Executive Board.
            (d) An eighty-five percent majority of the total voting power shall be required for decisions under Section 2(a), (b), and (c) or Section 3 of this Article except for decisions under Section 3 with respect to a decrease in the rates of allocation.

Article XIX
Operations and transactions in special drawing rights
Section 1 
Use of special drawing rights

            Special drawing rights may be used in the operations and transactions authorized by or under this Agreement.

Section 2 
Operations and transactions between participants

            (a) A participant shall be entitled to use its special drawing rights to obtain an equivalent amount of currency from a participant designated under Section 5 of this Article.
            (b) A participant, in agreement with another participant, may use its special drawing rights to obtain an equivalent amount of currency from the other participant.
            (c) The Fund, by a seventy percent majority of the total voting power, may prescribe operations in which a participant is authorized to engage in agreement with another participant on such terms and conditions as the Fund deems appropriate. The terms and conditions shall be consistent with the effective functioning of the Special Drawing Rights Department and the proper use of special drawing rights in accordance with this Agreement.
            (d) The Fund may make representations to a participant that enters into any operation or transaction under (b) or (c) above that in the judgment of the Fund may be prejudicial to the process of designation according to the principles of Section 5 of this Article or is otherwise inconsistent with Article XXII. A participant that persists in entering into such operations or transactions shall be subject to Article XXIII, Section 2(b).

Section 3 
Requirement of need

            (a) In transactions under Section 2(a) of this Article, except as otherwise provided in (c) below, a participant will be expected to use its special drawing rights only if it has a need because of its balance of payments or its reserve position or developments in its reserves, and not for the sole purpose of changing the composition of its reserves.
            (b) The use of special drawing rights shall not be subject to challenge on the basis of the expectation in (a) above, but the Fund may make representations to a participant that fails to fulfill this expectation. A participant that persists in failing to fulfill this expectation shall be subject to Article XXIII, Section 2(b).
            (c) The Fund may waive the expectation in (a) above in any transactions in which a participant uses special drawing rights to obtain an equivalent amount of currency from a participant designated under Section 5 of this Article that would promote reconstitution by the other participant under Section 6(a) of this Article; prevent or reduce a negative balance of the other participant; or offset the effect of a failure by the other participant to fulfill the expectation in (a) above.

Section 4 
Obligation to provide currency

            (a) A participant designated by the Fund under Section 5 of this Article shall provide on demand a freely usable currency to a participant using special drawing rights under Section 2(a) of this Article. A participant’s obligation to provide currency shall not extend beyond the point at which its holdings of special drawing rights in excess of its net cumulative allocation are equal to twice its net cumulative allocation or such higher limit as may be agreed between a participant and the Fund.
            (b) A participant may provide currency in excess of the obligatory limit or any agreed higher limit.

Section 5 
Designation of participants to provide currency

            (a) The Fund shall ensure that a participant will be able to use its special drawing rights by designating participants to provide currency for specified amounts of special drawing rights for the purposes of Sections 2(a) and 4 of this Article. Designations shall be made in accordance with the following general principles supplemented by such other principles as the Fund may adopt from time to time:
            (i) A participant shall be subject to designation if its balance of payments and gross reserve position is sufficiently strong, but this will not preclude the possibility that a participant with a strong reserve position will be designated even though it has a moderate balance of payments deficit. Participants shall be designated in such manner as will promote over time a balanced distribution of holdings of special drawing rights among them.
            (ii) Participants shall be subject to designation in order to promote reconstitution under Section 6(a) of this Article, to reduce negative balances in holdings of special drawing rights, or to offset the effect of failures to fulfill the expectation in Section 3(a) of this Article.
            (iii) In designating participants the Fund normally shall give priority to those that need to acquire special drawing rights to meet the objectives of designation under (ii) above.
            (b) In order to promote over time a balanced distribution of holdings of special drawing rights under (a) (i) above, the Fund shall apply the rules for designation in Schedule F or such rules as may be adopted under (c) below.
            (c) The rules for designation may be reviewed at any time and new rules shall be adopted if necessary. Unless new rules are adopted, the rules in force at the time of the review shall continue to apply.

Section 6 
Reconstitution

            (a) Participants that use their special drawing rights shall reconstitute their holdings of them in accordance with the rules for reconstitution in Schedule G or such rules as may be adopted under (b) below.
            (b) The rules for reconstitution may be reviewed at any time and new rules shall be adopted if necessary. Unless new rules are adopted or a decision is made to abrogate rules for reconstitution, the rules in force at the time of review shall continue to apply. A seventy percent majority of the total voting power shall be required for decisions to adopt, modify, or abrogate the rules for reconstitution.

Section 7 
Exchange rates

            (a) Except as otherwise provided in (b) below, the exchange rates for transactions between participants under Section 2(a) and (b) of this Article shall be such that participants using special drawing rights shall receive the same value whatever currencies might be provided and whichever participants provide those currencies, and the Fund shall adopt regulations to give effect to this principle.
            (b) The Fund, by an eighty-five percent majority of the total voting power, may adopt policies under which in exceptional circumstances the Fund, by a seventy percent majority of the total voting power, may authorize participants entering into transactions under Section 2(b) of this Article to agree on exchange rates other than those applicable under (a) above.
            (c) The Fund shall consult a participant on the procedure for determining rates of exchange for its currency.
            (d) For the purpose of this provision the term participant includes a terminating participant.

Article XX
Special Drawing Rights Department interest and charges
Section 1 
Interest

            Interest at the same rate for all holders shall be paid by the Fund to each holder on the amount of its holdings of special drawing rights. The Fund shall pay the amount due to each holder whether or not sufficient charges are received to meet the payment of interest.

Section 2 
Charges

            Charges at the same rate for all participants shall be paid to the Fund by each participant on the amount of its net cumulative allocation of special drawing rights plus any negative balance of the participant or unpaid charges.

Section 3 
Rate of interest and charges

            The Fund shall determine the rate of interest by a seventy percent majority of the total voting power. The rate of charges shall be equal to the rate of interest.

Section 4 
Assessments

            When it is decided under Article XVI, Section 2 that reimbursement shall be made, the Fund shall levy assessments for this purpose at the same rate for all participants on their net cumulative allocations.

Section 5 
Payment of interest, charges, and assessments

            Interest, charges, and assessments shall be paid in special drawing rights. A participant that needs special drawing rights to pay any charge or assessment shall be obligated and entitled to obtain them, for currency acceptable to the Fund, in a transaction with the Fund conducted through the General Resources Account. If sufficient special drawing rights cannot be obtained in this way, the participant shall be obligated and entitled to obtain them with a freely usable currency from a participant which the Fund shall specify. Special drawing rights acquired by a participant after the date for payment shall be applied against its unpaid charges and cancelled.

Article XXI
Administration of the General Department 
and the Special Drawing Rights Department

            (a) The General Department and the Special Drawing Rights Department shall be administered in accordance with the provisions of Article XII, subject to the following provisions:
            (i) For meetings of or decisions by the Board of Governors on matters pertaining exclusively to the Special Drawing Rights Department only requests by, or the presence and the votes of, Governors appointed by members that are participants shall be counted for the purpose of calling meetings and determining whether a quorum exists or whether a decision is made by the required majority.
            (ii) For decisions by the Executive Board on matters pertaining exclusively to the Special Drawing Rights Department only Executive Directors appointed or elected by at least one member that is a participant shall be entitled to vote. Each of these Executive Directors shall be entitled to cast the number of votes allotted to the member which is a participant that appointed him or to the members that are participants whose votes counted towards his election. Only the presence of Executive Directors appointed or elected by members that are participants and the votes allotted to members that are participants shall be counted for the purpose of determining whether a quorum exists or whether a decision is made by the required majority. For the purposes of this provision, an agreement under Article XII, Section 3 (i) (ii) by a member that is a participant shall entitle an appointed Executive Director to vote and cast the number of votes allotted to the member.
            (iii) Questions of the general administration of the Fund, including reimbursement under Article XVI, Section 2, and any question whether a matter pertains to both Departments or exclusively to the Special Drawing Rights Department shall be decided as if they pertained exclusively to the General Department. Decisions with respect to the method of valuation of the special drawing right, the acceptance and holding of special drawing rights in the General Resources Account of the General Department and the use of them, and other decisions affecting the operations and transactions conducted through both the General Resources Account of the General Department and the Special Drawing Rights Department shall be made by the majorities required for decisions on matters pertaining exclusively to each Department. A decision on a matter pertaining to the Special Drawing Rights Department shall so indicate.
            (b) In addition to the privileges and immunities that are accorded under Article IX of this Agreement, no tax of any kind shall be levied on special drawing rights or on operations or transactions in special drawing rights.
            (c) A question of interpretation of the provisions of this Agreement on matters pertaining exclusively to the Special Drawing Rights Department shall be submitted to the Executive Board pursuant to Article XXIX(a) only on the request of a participant. In any case where the Executive Board has given a decision on a question of interpretation pertaining exclusively to the Special Drawing Rights Department only a participant may require that the question be referred to the Board of Governors under Article XXIX(b). The Board of Governors shall decide whether a Governor appointed by a member that is not a participant shall be entitled to vote in the Committee on Interpretation on questions pertaining exclusively to the Special Drawing Rights Department.
            (d) Whenever a disagreement arises between the Fund and a participant that has terminated its participation in the Special Drawing Rights Department or between the Fund and any participant during the liquidation of the Special Drawing Rights Department with respect to any matter arising exclusively from participation in the Special Drawing Rights Department, the disagreement shall be submitted to arbitration in accordance with the procedures in Article XXIX(c).

Article XXII
General obligations of participants

            In addition to the obligations assumed with respect to special drawing rights under other articles of this Agreement, each participant undertakes to collaborate with the Fund and with other participants in order to facilitate the effective functioning of the Special Drawing Rights Department and the proper use of special drawing rights in accordance with this Agreement and with the objective of making the special drawing right the principal reserve asset in the international monetary system.

Article XXIII
Suspension of operations and transactions 
in special drawing rights
Section 1 
Emergency provisions

            In the event of an emergency or the development of unforeseen circumstances threatening the activities of the Fund with respect to the Special Drawing Rights Department, the Executive Board, by an eighty-five percent majority of the total voting power, may suspend for a period of not more than one year the operation of any of the provisions relating to operations and transactions in special drawing rights, and the provisions of Article XXVII, Section 1(b), (c), and (d) shall then apply.

Section 2 
Failure to fulfil obligations

            (a) If the Fund finds that a participant has failed to fulfil its obligations under Article XIX, Section 4, the right of the participant to use its special drawing rights shall be suspended unless the Fund otherwise decides.
            (b) If the Fund finds that a participant has failed to fulfil any other obligation with respect to special drawing rights, the Fund may suspend the right of the participant to use special drawing rights it acquires after the suspension.
            (c) Regulations shall be adopted to ensure that before action is taken against any participant under (a) or (b) above, the participant shall be informed immediately of the complaint against it and given an adequate opportunity for stating its case, both orally and in writing. Whenever the participant is thus informed of a complaint relating to (a) above, it shall not use special drawing rights pending the disposition of the complaint.
            (d) Suspension under (a) or (b) above or limitation under (c) above shall not affect a participant’s obligation to provide currency in accordance with Article XIX, Section 4.
            (e) The Fund may at any time terminate a suspension under (a) or (b) above, provided that a suspension imposed on a participant under (b) above for failure to fulfil the obligations under Article XIX, Section 6(a) shall not be terminated until one hundred eighty days after the end of the first calendar quarter during which the participant complies with the rules for reconstitution.
            (f) The right of a participant to use its special drawing rights shall not be suspended because it has become ineligible to use the Fund’s general resources under Article V, Section 5, Article VI, Section 1, or Article XXVI, Section 2(a). Article XXVI, Section 2 shall not apply because a participant has failed to fulfil any obligations with respect to special drawing rights.

Article XXIV
Termination of participation
Section 1 
Right to terminate participation

            (a) Any participant may terminate its participation in the Special Drawing Rights Department at any time by transmitting a notice in writing to the Fund at its principal office. Termination shall become effective on the date the notice is received.
            (b) A participant that withdraws from membership in the Fund shall be deemed to have simultaneously terminated its participation in the Special Drawing Rights Department.

Section 2 
Settlement on termination

            (a) When a participant terminates its participation in the Special Drawing Rights Department, all operations and transactions by the terminating participant in special drawing rights shall cease except as otherwise permitted under an agreement made pursuant to (c) below in order to facilitate a settlement or as provided in Sections 3, 5, and 6 of this Article or in Schedule H. Interest and charges that accrued to the date of termination and assessments levied before that date but not paid shall be paid in special drawing rights.
            (b) The Fund shall be obligated to redeem all special drawing rights held by the terminating participant, and the terminating participant shall be obligated to pay to the Fund an amount equal to its net cumulative allocation and any other amounts that may be due and payable because of its participation in the Special Drawing Rights Department. These obligations shall be set off against each other and the amount of special drawing rights held by the terminating participant that is used in the setoff to extinguish its obligation to the Fund shall be cancelled.
            (c) A settlement shall be made with reasonable despatch by agreement between the terminating participant and the Fund with respect to any obligation of the terminating participant or the Fund after the setoff in (b) above. If agreement on a settlement is not reached promptly the provisions of Schedule H shall apply.

Section 3 
Interest and charges

            After the date of termination the Fund shall pay interest on any outstanding balance of special drawing rights held by a terminating participant and the terminating participant shall pay charges on any outstanding obligation owed to the Fund at the times and rates prescribed under Article XX. Payment shall be made in special drawing rights. A terminating participant shall be entitled to obtain special drawing rights with a freely usable currency to pay charges or assessments in a transaction with a participant specified by the Fund or by agreement from any other holder, or to dispose of special drawing rights received as interest in a transaction with any participant designated under Article XIX, Section 5 or by agreement with any other holder.

Section 4 
Settlement of obligation to the Fund

            Currency received by the Fund from a terminating participant shall be used by the Fund to redeem special drawing rights held by participants in proportion to the amount by which each participant’s holdings of special drawing rights exceed its net cumulative allocation at the time the currency is received by the Fund. Special drawing rights so redeemed and special drawing rights obtained by a terminating participant under the provisions of this Agreement to meet any installment due under an agreement on settlement or under Schedule H and set off against that installment shall be cancelled.

Section 5 
Settlement of obligation to a terminating participant

            Whenever the Fund is required to redeem special drawing rights held by a terminating participant, redemption shall be made with currency provided by participants specified by the Fund. These participants shall be specified in accordance with the principles in Article XIX, Section 5. Each specified participant shall provide at its option the currency of the terminating participant or a freely usable currency to the Fund and shall receive an equivalent amount of special drawing rights. However, a terminating participant may use its special drawing rights to obtain its own currency, a freely usable currency, or any other asset from any holder, if the Fund so permits.

Section 6 
General Resources Account transactions

            In order to facilitate settlement with a terminating participant, the Fund may decide that a terminating participant shall:
            (i) use any special drawing rights held by it after the setoff in Section 2(b) of this Article, when they are to be redeemed, in a transaction with the Fund conducted through the General Resources Account to obtain its own currency or a freely usable currency at the option of the Fund; or
            (ii) obtain special drawing rights in a transaction with the Fund conducted through the General Resources Account for a currency acceptable to the Fund to meet any charges or installment due under an agreement or the provisions of Schedule H.

Article XXV
Liquidation of the Special Drawing Rights Department

            (a) The Special Drawing Rights Department may not be liquidated except by decision of the Board of Governors. In an emergency, if the Executive Board decides that liquidation of the Special Drawing Rights Department may be necessary, it may temporarily suspend allocations or cancellations and all operations and transactions in special drawing rights pending decision by the Board of Governors. A decision by the Board of Governors to liquidate the Fund shall be a decision to liquidate both the General Department and the Special Drawing Rights Department.
            (b) If the Board of Governors decides to liquidate the Special Drawing Rights Department, all allocations or cancellations and all operations and transactions in special drawing rights and the activities of the Fund with respect to the Special Drawing Rights Department shall cease except those incidental to the orderly discharge of the obligations of participants and of the Fund with respect to special drawing rights, and all obligations of the Fund and of participants under this Agreement with respect to special drawing rights shall cease except those set out in this Article, Article XX, Article XXI(d), Article XXIV, Article XXIX(c), and Schedule H, or any agreement reached under Article XXIV subject to paragraph 4 of Schedule H, and Schedule I.
            (c) Upon liquidation of the Special Drawing Rights Department, interest and charges that accrued to the date of liquidation and assessments levied before that date but not paid shall be paid in special drawing rights. The Fund shall be obligated to redeem all special drawing rights held by holders, and each participant shall be obligated to pay the Fund an amount equal to its net cumulative allocation of special drawing rights and such other amounts as may be due and payable because of its participation in the Special Drawing Rights Department.
            (d) Liquidation of the Special Drawing Rights Department shall be administered in accordance with the provisions of Schedule I.

Article XXVI
Withdrawal from membership
Section 1
Right of members to withdraw

            Any member may withdraw from the Fund at any time by transmitting a notice in writing to the Fund at its principal office. Withdrawal shall become effective on the date such notice is received.

Section 2 
Compulsory withdrawal

            (a) If a member fails to fulfil any of its obligations under this Agreement, the Fund may declare the member ineligible to use the general resources of the Fund. Nothing in this Section shall be deemed to limit the provisions of Article V, Section 5 or Article VI, Section 1.
            (b) If, after the expiration of a reasonable period the member persists in its failure to fulfill any of its obligations under this Agreement, that member may be required to withdraw from membership in the Fund by a decision of the Board of Governors carried by a majority of the Governors having eighty-five percent of the total voting power.
            (c) Regulations shall be adopted to ensure that before action is taken against any member under (a) or (b) above, the member shall be informed in reasonable time of the complaint against it and given an adequate opportunity for stating its case, both orally and in writing.

Section 3
Settlement of accounts with members withdrawing

            When a member withdraws from the Fund, normal operations and transactions of the Fund in its currency shall cease and settlement of all accounts between it and the Fund shall be made with reasonable despatch by agreement between it and the Fund. If agreement is not reached promptly, the provisions of Schedule J shall apply to the settlement of accounts.

Article XXVII
Emergency provisions
Section 1 
Temporary suspension

            (a) In the event of an emergency or the development of unforeseen circumstances threatening the activities of the Fund, the Executive Board, by an eighty-five percent majority of the total voting power, may suspend for a period of not more than one year the operation of any of the following provisions:
            (i) Article V, Sections 2, 3, 7, 8(a)(i) and (e);
            (ii) Article VI, Section 2;
            (iii) Article XI, Section 1;
            (iv) Schedule C, paragraph 5.
            (b) A suspension of the operation of a provision under (a) above may not be extended beyond one year except by the Board of Governors which, by an eighty-five percent majority of the total voting power, may extend a suspension for an additional period of not more than two years if it finds that the emergency or unforeseen circumstances referred to in (a) above continue to exist.
            (c) The Executive Board may, by a majority of the total voting power, terminate such suspension at any time.
            (d) The Fund may adopt rules with respect to the subject matter of a provision during the period in which its operation is suspended.

Section 2 
Liquidation of the Fund

            (a) The Fund may not be liquidated except by decision of the Board of Governors. In an emergency, if the Executive Board decides that liquidation of the Fund may be necessary, it may temporarily suspend all operations and transactions, pending decision by the Board of Governors.
            (b) If the Board of Governors decides to liquidate the Fund, the Fund shall forthwith cease to engage in any activities except those incidental to the orderly collection and liquidation of its assets and the settlement of its liabilities, and all obligations of members under this Agreement shall cease except those set out in this Article, in Article XXIX(c), in Schedule J, paragraph 7, and in Schedule K.
            (c) Liquidation shall be administered in accordance with the provisions of Schedule K.

Article XXVIII
Amendments

            (a) Any proposal to introduce modifications in this Agreement, whether emanating from a member, a Governor, or the Executive Board, shall be communicated to the chairman of the Board of Governors who shall bring the proposal before the Board of Governors. If the proposed amendment is approved by the Board of Governors, the Fund shall, by circular letter or telegram, ask all members whether they accept the proposed amendment. When three-fifths of the members, having eighty-five percent of the total voting power, have accepted the proposed amendment, the Fund shall certify the fact by a formal communication addressed to all members.
            (b) Notwithstanding (a) above, acceptance by all members is required in the case of any amendment modifying:
            (i) the right to withdraw from the Fund (Article XXVI, Section 1);
            (ii) the provision that no change in a member’s quota shall be made without its consent (Article III, Section 2(d)); and
            (iii) the provision that no change may be made in the par value of a member’s currency except on the proposal of that member (Schedule C, paragraph 6).
            (c) Amendments shall enter into force for all members three months after the date of the formal communication unless a shorter period is specified in the circular letter or telegram.

Article XXIX
Interpretation

            (a) Any question of interpretation of the provisions of this Agreement arising between any member and the Fund or between any members of the Fund shall be submitted to the Executive Board for its decision. If the question particularly affects any member not entitled to appoint an Executive Director, it shall be entitled to representation in accordance with Article XII, Section 3(j).
            (b) In any case where the Executive Board has given a decision under (a) above, any member may require, within three months from the date of the decision, that the question be referred to the Board of Governors, whose decision shall be final. Any question referred to the Board of Governors shall be considered by a Committee on Interpretation of the Board of Governors. Each Committee member shall have one vote. The Board of Governors shall establish the membership, procedures, and voting majorities of the Committee. A decision of the Committee shall be the decision of the Board of Governors unless the Board of Governors, by an eighty-five percent majority of the total voting power, decides otherwise. Pending the result of the reference to the Board of Governors the Fund may, so far as it deems necessary, act on the basis of the decision of the Executive Board.
            (c) Whenever a disagreement arises between the Fund and a member which has withdrawn, or between the Fund and any member during liquidation of the Fund such disagreement shall be submitted to arbitration by a tribunal of three arbitrators, one appointed by the Fund, another by the member or withdrawing member, and an umpire who, unless the parties otherwise agree, shall be appointed by the President of the International Court of Justice or such other authority as may have been prescribed by regulation adopted by the Fund. The umpire shall have full power to settle all questions of procedure in any case where the parties are in disagreement with respect thereto.

Article XXX
Explanation of terms

            In interpreting the provisions of this Agreement the Fund and its members shall be guided by the following provisions:
            (a) The Fund’s holdings of a member’s currency in the General Resources Account shall include any securities accepted by the Fund under Article III, Section 4.
            (b) Stand-by arrangement means a decision of the Fund by which member is assured that it will be able to make purchases from the General Resources Account in accordance with the terms of the decision during a specified period and up to a specified amount.
            (c) Reserve tranche purchase means a purchase by a member of special drawing rights or the currency of another member in exchange for its own currency which does not cause the Fund’s holdings of the member’s currency in the General Resources Account to exceed its quota, provided that for the purposes of this definition the Fund may exclude purchases and holdings under:
            (i) policies on the use of its general resources for compensatory financing of export fluctuations;
            (ii) policies on the use of its general resources in connection with the financing of contributions to international buffer stocks of primary products; and
            (iii) other policies on the use of its general resources in respect of which the Fund decides, by an eighty-five percent majority of the total voting power, that an exclusion shall be made.
            (d) Payments for current transactions means payments which are not for the purpose of transferring capital, and includes, without limitation:
            (1) all payments due in connection with foreign trade, other current business, including services, and normal short-term banking and credit facilities;
            (2) payments due as interest on loans and as net income from other investments;
            (3) payments of moderate amount for amortization of loans or for depreciation of direct investments; and
            (4) moderate remittances for family living expenses.
            The Fund may, after consultation with the members concerned, determine whether certain specific transactions are to be considered current transactions or capital transactions.
            (e) Net cumulative allocation of special drawing rights means the total amount of special drawing rights allocated to a participant less its share of special drawing rights that have been cancelled under Article XVIII, Section 2(a).
            (f) A freely usable currency means a member’s currency that the Fund determines (i) is, in fact, widely used to make payments for international transactions, and (ii) is widely traded in the principal exchange markets.
            (g) Members that were members on 31 August 1975, shall be deemed to include a member that accepted membership after that date pursuant to a resolution of the Board of Governors adopted before that date.
            (h) Transactions of the Fund means exchanges of monetary assets by the Fund for other monetary assets. Operations of the Fund means other uses or receipts of monetary assets by the Fund.
            (i) Transactions in special drawing rights means exchanges of special drawing rights for other monetary assets. Operations in special drawing rights means other uses of special drawing rights.

Article XXXI
Final provisions
Section 1 
Entry into force

            This Agreement shall enter into force when it has been signed on behalf of governments having sixty-five percent of the total of the quotas set forth in Schedule A and when the instruments referred to in Section 2(a) of this Article have been deposited on their behalf, but in no event shall this Agreement enter into force before 1 May 1945.

Section 2 
Signature

            (a) Each government on whose behalf this Agreement is signed shall deposit with the Government of the United States of America an instrument setting forth that it has accepted this Agreement in accordance with its law and has taken all steps necessary to enable it to carry out all of its obligations under this Agreement.
            (b) Each country shall become a member of the Fund as from the date of the deposit on its behalf of the instrument referred to in (a) above, except that no country shall become a member before this Agreement enters into force under Section 1 of this Article.
            (c) The Government of the United States of America shall inform the governments of all countries whose names are set forth in Schedule A, and the governments of all countries whose membership is approved in accordance with Article II, Section 2, of all signatures of this Agreement and of the deposit of all instruments referred to in (a) above.
            (d) At the time this Agreement is signed on its behalf, each government shall transmit to the Government of the United States of America one-hundredth of one percent of its total subscription in gold or United States dollars for the purpose of meeting administrative expenses of the Fund. The Government of the United States of America shall hold such funds in a special deposit account and shall transmit them to the Board of Governors of the Fund when the initial meeting has been called. If this Agreement has not come into force by 31 December 1945, the Government of the United States of America shall return such funds to the governments that transmitted them.
            (e) This Agreement shall remain open for signature at Washington on behalf of the governments of the countries whose names are set forth in Schedule A until 31 December 1945.
            (f) After 31 December 1945, this Agreement shall be open for signature on behalf of the government of any country whose membership has been approved in accordance with Article II, Section 2.
            (g) By their signature of this Agreement, all governments accept it both on their own behalf and in respect of all their colonies, overseas territories, all territories under their protection, suzerainty, or authority, and all territories in respect of which they exercise a mandate.
            (h) Subsection (d) above shall come into force with regard to each signatory government as from the date of its signature.
            DONE at Washington, in a single copy which shall remain deposited in the archives of the Government of the United States of America, which shall transmit certified copies to all governments whose names are set forth in Schedule A and to all governments whose membership is approved in accordance with Article II, Section 2.

SCHEDULE A
QUOTAS

 

(In millions of United States dollars)

Australia
Belgium
Bolivia
Brazil
Canada
Chile
China
Colombia
Costa Rica
Cuba
Czechoslovakia
Denmark
Ecuador
Egypt
Ethiopia
Philippine
France
Greece
Guatemala
Haiti
Honduras
Iceland
India
Iran
Iraq
Liberia .
Luxembourg
Mexico
New Zealand
Nicaragua
Norway
Netherlands
Panama .
Paraguay
Peru
Poland
United Kingdom
Dominican Republic
El Salvador
United States
Union of South Africa
Union of Soviet 
Socialist Republics
Uruguay
Venezuela
Yugoslavia

 

200 
225 
10 
150 
300 
50 
550 
50 

50 
125 
* * 

45 

15 
450 
40 


2.5 

400 
25 


10 
90 
50 

50 
275 


25 
125 
1300 

2.5 
2750 
100

1200 
15 
15 
60 

SCHEDULE B

 

TRANSITIONAL PROVISIONS WITH RESPECT TO 
REPURCHASE, PAYMENT OF ADDITIONAL SUBSCRIPTIONS,
GOLD, AND CERTAIN OPERATIONAL MATTERS

            1. Repurchase obligations that have accrued pursuant to Article V, Section 7(b) before the date of the second amendment of this Agreement and that remain undischarged at that date shall be discharged not later than the date or dates at which the obligations had to be discharged in accordance with the provisions of this Agreement before the second amendment.
            2. A member shall discharge with special drawing rights any obligation to pay gold to the Fund in repurchase or as a subscription that is outstanding at the date of the second amendment of this Agreement, but the Fund may prescribe that these payments may be made in whole or in part in the currencies of other members specified by the Fund. A non-participant shall discharge an obligation that must be paid in special drawing rights pursuant to this provision with the currencies of other members specified by the Fund.
            3. For the purposes of 2 above 0.888671 gram of fine gold shall be equivalent to one special drawing right, and the amount of currency payable under 2 above shall be determined on that basis and on the basis of the value of the currency in terms of the special drawing right at the date of discharge.
            4. A member’s currency held by the Fund in excess of seventy-five percent of the member’s quota at the date of the second amendment of this Agreement and not subject to repurchase under (i) above shall be repurchased in accordance with the following rules:
            (i) Holdings that resulted from a purchase shall be repurchased in accordance with the policy on the use of the Fund’s general resources under which the purchase was made.
            (ii) Other holdings shall be repurchased not later than four years after the date of the second amendment of this Agreement.
            5. Repurchases under 1 above that are not subject to 2 above, repurchases under 4 above, and any specification of currencies under 2 above shall be in accordance with Article V, Section 7(i).
            6. All rules and regulations, rates, procedures, and decisions in effect at the date of the second amendment of this Agreement shall remain in effect until they are changed in accordance with the provisions of this Agreement.
            7. To the extent that arrangements equivalent in effect to (a) and (b) below have not been completed before the date of the second amendment of this Agreement, the Fund shall
            (a) sell up to 25 million ounces of fine gold held by it on 31 August 1975 to those members that were members on that date and that agree to buy it, in proportion to their quotas on that date. The sale to a member under this subparagraph (a) shall be made in exchange for its currency and at a price equivalent at the time of sale to one special drawing right per 0.888671 gram of fine gold; and
            (b) sell up to 25 million ounces of fine gold held by it on 31 August 1975 for the benefit of developing members that were members on that date, provided, however, that the part of any profits or surplus value of the gold that corresponds to the proportion of such a member’s quota on 31 August 1975 to the total of the quotas of all members on that date shall be transferred directly to each such member. The requirements under Article V, Section 12(c) that the Fund consult a member, obtain a member’s concurrence, or exchange a member’s currency for the currencies of other members in certain circumstances shall apply with respect to currency received by the Fund as a result of sales of gold under this provision, other than sales to a member in return for its own currency, and placed in the General Resources Account.
            Upon the sale of gold under this paragraph 7, an amount of the proceeds in the currencies received equivalent at the time of sale to one special drawing right per 0.888671 gram of fine gold shall be placed in the General Resources Account and other assets held by the Fund under arrangements pursuant to (b) above shall be held separately from the general resources of the Fund. Assets that remain subject to disposition by the Fund upon termination of arrangements pursuant to (b) above shall be transferred to the Special Disbursement Account.

 

SCHEDULE C

PAR VALUES

            1. The Fund shall notify members that par values may be established for the purposes of this Agreement, in accordance with Article IV, Sections 1, 3, 4, and 5 and this Schedule, in terms of the special drawing right, or in terms of such other common denominator as is prescribed by the Fund. The common denominator shall not be gold or a currency.
            2. A member that intends to establish a par value for its currency shall propose a par value to the Fund within a reasonable time after notice is given under 1 above.
            3. Any member that does not intend to establish a par value for its currency under 1 above shall consult with the Fund and ensure that its exchange arrangements are consistent with the purposes of the Fund and are adequate to fulfill its obligations under Article IV, Section 1.
            4. The Fund shall concur in or object to a proposed par value within a reasonable period after receipt of the proposal. A proposed par value shall not take effect for the purposes of this Agreement if the Fund objects to it, and the member shall be subject to 3 above. The Fund shall not object because of the domestic social or political policies of the member proposing the par value.
            5. Each member that has a par value for its currency undertakes to apply appropriate measures consistent with this Agreement in order to ensure that the maximum and the minimum rates for spot exchange transactions taking place within its territories between its currency and the currencies of other members maintaining par values shall not differ from parity by more than four and one-half percent or by such other margin or margins as the Fund may adopt by an eighty-five percent majority of the total voting power.
            6. A member shall not propose a change in the par value of its currency except to correct, or prevent the emergence of, a fundamental disequilibrium. A change may be made only on the proposal of the member and only after consultation with the Fund.
            7. When a change is proposed, the Fund shall concur in or object to the proposed par value within a reasonable period after receipt of the proposal. The Fund shall concur if it is satisfied that the change is necessary to correct, or prevent the emergence of, a fundamental disequilibrium. The Fund shall not object because of the domestic social or political policies of the member proposing the change. A proposed change in par value shall not take effect for the purposes of this Agreement if the Fund objects to it. If a member changes the par value of its currency despite the objection of the Fund, the member shall be subject to Article XXVI, Section 2. Maintenance of an unrealistic par value by a member shall be discouraged by the Fund.
            8. The par value of a member’s currency established under this Agreement shall cease to exist for the purposes of this Agreement if the member informs the Fund that it intends to terminate the par value. The Fund may object to the termination of a par value by a decision taken by an eighty-five percent majority of the total voting power. If a member terminates a par value for its currency despite the objection of the Fund, the member shall be subject to Article XXVI, Section 2. A par value established under this Agreement shall cease to exist for the purposes of this Agreement if the member terminates the par value despite the objection of the Fund, or if the Fund finds that the member does not maintain rates for a substantial volume of exchange transactions in accordance with 5 above, provided that the Fund may not make such finding unless it has consulted the member and given it sixty days notice of the Fund’s intention to consider whether to make a finding.
            9. If the par value of the currency of a member has ceased to exist under 8 above, the member shall consult with the Fund and ensure that its exchange arrangements are consistent with the purposes of the Fund and are adequate to fulfill its obligations under Article IV, Section 1.
            10. A member for whose currency the par value has ceased to exist under 8 above may, at any time, propose a new par value for its currency.
            11. Notwithstanding 6 above, the Fund, by a seventy percent majority of the total voting power, may make uniform proportionate changes in all par values if the special drawing right is the common denominator and the changes will not affect the value of the special drawing right. The par value of the member’s currency shall, however, not be changed under this provision if, within seven days after the Fund’s action, the member informs the Fund that it does not wish the par value of its currency to be changed by such action.

 

SCHEDULE D

COUNCIL

            1. (a) Each member that appoints an Executive Director and each group of members that has the number of votes allotted to them cast by an elected Executive Director shall appoint to the Council one Councillor, who shall be a Governor, Minister in the government of a member, or person of comparable rank, and may appoint not more than seven Associates. The Board of Governors may change, by an eighty-five percent majority of the total voting power, the number of Associates who may be appointed. A Councillor or Associate shall serve until a new appointment is made or until the next regular election of Executive Directors, whichever shall occur sooner.
            (b) Executive Directors, or in their absence their Alternates, and Associates shall be entitled to attend meetings of the Council, unless the Council decides to hold a restricted session. Each member and each group of members that appoints a Councillor shall appoint an Alternate who shall be entitled to attend a meeting of the Council when the Councillor is not present, and shall have full power to act for the Councillor.
            2. (a) The Council shall supervise the management and adaptation of the international monetary system, including the continuing operation of the adjustment process and developments in global liquidity, and in this connection shall review developments in the transfer of real resources to developing countries.
            (b) The Council shall consider proposals pursuant to Article XXVIII(a) to amend the Articles of Agreement.
            3. (a) The Board of Governors may delegate to the Council authority to exercise any powers of the Board of Governors except the powers conferred directly by this Agreement on the Board of Governors.
            (b) Each Councillor shall be entitled to cast the number of votes allotted under Article XII, Section 5 to the member or group of members appointing him. A Councillor appointed by a group of members appointing him. A Councillor appointed by a group of members may cast separately the votes allotted to each member in the group. If the number of votes allotted to a member cannot be cast by an Executive Director, the member may make arrangements with a Councillor for casting the number of votes allotted to the member.
            (c) The Council shall not take any action pursuant to powers delegated by the Board of Governors that is inconsistent with any action taken by the Board of Governors and the Executive Board shall not take any action pursuant to powers delegated by the Board of Governors that is inconsistent with any action taken by either the Board of Governors or the Council.
            4. The Council shall select a Councillor as chairman, shall adopt regulations as may be necessary or appropriate to perform its functions, and shall determine any aspect of its procedure. The Council shall hold such meetings as may be provided for by the Council or called by the Executive Board.
            5. (a) The Council shall have powers corresponding to those of the Executive Board under the following provisions: Article XII, Section 2(c), (f), (g), and (j); Article XVIII, Section 4(a) and Section 4(c)(iv); Article XXIII, Section 1; and Article XXVII, Section 1(a).
            (b) For decisions by the Council on matters pertaining exclusively to the Special Drawing Rights Department only Councillors appointed by a member that is a participant or a group of members at least one member of which is a participant shall be entitled to vote. Each of these Councillors shall be entitled to cast the number of votes allotted to the member which is a participant that appointed him or to the members that are participants in the group of members that appointed him, and may cast the votes allotted to a participant with which arrangements have been made pursuant to the last sentence of 3(b) above.
            (c) The Council may by regulation establish a procedure whereby the Executive Board may obtain a vote of the Councillors on a specific question without a meeting of the Council when in the judgment of the Executive Board an action must be taken by the Council which should not be postponed until the next meeting of the Council and which does not warrant the calling of a special meeting.
            (d) Article IX, Section 8 shall apply to Councillors, their Alternates, and Associates, and to any other person entitled to attend a meeting of the Council.
            (e) For the purposes of (b) and 3(b) above, an agreement under Article XII, Section 3 (i) (ii) by a member, or by a member that is a participant, shall entitle a Councillor to vote and cast the number of votes allotted to the member.
            6. The first sentence of Article XII, Section 2(a) shall be deemed to include a reference to the Council.

 

SCHEDULE E

ELECTION OF EXECUTIVE DIRECTORS

            1. The election of the elective Executive Directors shall be by ballot of the Governors eligible to vote.
            2. In balloting for the Executive Directors to be elected, each of the Governors eligible to vote shall cast for one person all of the votes to which he is entitled under Article XII, Section 5(a). The fifteen persons receiving the greatest number of votes shall be Executive Directors, provided that no person who received less than four percent of the total number of votes that can be cast (eligible votes) shall be considered elected.
            3. When fifteen persons are not elected in the first ballot, a second ballot shall be held in which there shall vote only (a) those Governors who voted in the first ballot for a person not elected, and (b) those Governors whose votes for a person elected are deemed under 4 below to have raised the votes cast for that person above nine percent of the eligible votes. If in the second ballot there are more candidates than the number of Executive Directors to be elected, the person who received the lowest number of votes in the first ballot shall be ineligible for election.
            4. In determining whether the votes cast by a Governor are to be deemed to have raised the total of any person above nine percent of the eligible votes the nine percent shall be deemed to include, first, the votes of the Governor casting the largest number of votes for such persons, then the votes of the Governor casting the next largest number, and so on until nine percent is reached.
            5. Any Governor part of whose votes must be counted in order to raise the total of any person above four percent shall be considered as casting all of his votes for such person even if the total votes for such person thereby exceed nine percent.
            6. If, after the second ballot, fifteen persons have not been elected, further ballots shall be held on the same principles until fifteen persons have been elected, provided that after fourteen persons are elected, the fifteenth may be elected by a simple majority of the remaining votes and shall be deemed to have been elected by all such votes.

 

SCHEDULE F

DESIGNATION

            During the first basic period the rules for designation shall be as follows:
            (a) Participants subject to designation under Article XIX, Section 5(a) (i) shall be designated for such amounts as will promote over time equality in the ratios of the participants’ holdings of special drawing rights in excess of their net cumulative allocations to their official holdings of gold and foreign exchange.
            (b) The formula to give effect to (a) above shall be such that participants subject to designation shall be designated:
            (i) in proportion to their official holdings of gold and foreign exchange when the ratios described in (a) above are equal; and
            (ii) in such manner as gradually to reduce the difference between the ratios described in (a) above that are low and the ratios that are high.

 

SCHEDULE G

 

RECONSTITUTION

            1. During the first basic period the rules for reconstitution shall be as follows:
            (a) (i) A participant shall so use and reconstitute its holdings of special drawing rights that, five years after the first allocation and at the end of each calendar quarter thereafter, the average of its total daily holdings of special drawing rights over the most recent five-year period will be not less than thirty percent of the average of its daily net cumulative allocation of special drawing rights over the same period.
            (ii) Two years after the first allocation and at the end of each calendar month thereafter the Fund shall make calculations for each participant so as to ascertain whether and to what extent the participant would need to acquire special drawing rights between the date of the calculation and the end of any five-year period in order to comply with the requirement in (a) (i) above. The Fund shall adopt regulations with respect to the bases on which these calculations shall be made and with respect to the timing of the designation of participants under Article XIX, Section 5(a) (ii), in order to assist them to comply with the requirement in (a) (i) above.
            (iii) The Fund shall give special notice to a participant when the calculations under (a) (ii) above indicate that it is unlikely that the participant will be able to comply with the requirement in (a) (i) above unless it ceases to use special drawing rights for the rest of the period for which the calculation was made under (a) (ii) above.
            (iv) A participant that needs to acquire special drawing rights to fulfill this obligation shall be obligated and entitled to obtain them, for currency acceptable to the Fund, in a transaction with the Fund conducted through the General Resources Account. If sufficient special drawing rights to fulfill this obligation cannot be obtained in this way, the participant shall be obligated and entitled to obtain them with a freely usable currency from a participant which the Fund shall specify.
            (b) Participants shall also pay due regard to the desirability of pursuing over time a balanced relationship between their holdings of special drawing rights and their other reserves.
            2. If a participant fails to comply with the rules for reconstitution, the Fund shall determine whether or not the circumstances justify suspension under Article XXIII, Section 2(b).

 

SCHEDULE H

 

TERMINATION OF PARTICIPATION

            1. If the obligation remaining after the setoff under Article XXIV, Section 2(b) is to the terminating participant and agreement on settlement between the Fund and the terminating participant is not reached within six months of the date of termination, the Fund shall redeem this balance of special drawing rights in equal half-yearly installments within a maximum of five years of the date of termination. The Fund shall redeem this balance as it may determine, either (a) by the payment to the terminating participant of the amounts provided by the remaining participants to the Fund in accordance with Article XXIV, Section 5, or (b) by permitting the terminating participant to use its special drawing rights to obtain its own currency or a freely usable currency from a participant specified by the Fund, the General Resources Account, or any other holder.
            2. If the obligation remaining after the setoff under Article XXIV, Section 2(b) is to the Fund and agreement on settlement is not reached within six months of the date of termination, the terminating participant shall discharge this obligation in equal half-yearly installments within three years of the date of termination or within such longer period as may be fixed by the Fund. The terminating participant shall discharge this obligation, as the Fund may determine, either (a) by the payment to the Fund of a freely usable currency, or (b) by obtaining special drawing rights, in accordance with Article XXIV, Section 6, from the General Resources Account or in agreement with a participant specified by the Fund or from any other holder, and the setoff of these special drawing rights against the installment due.
            3. Installments under either 1 or 2 above shall fall due six months after the date of termination and at intervals of six months thereafter.
            4. In the event of the Special Drawing Rights Department going into liquidation under Article XXV within six months of the date a participant terminates its participation, the settlement between the Fund and that government shall be made in accordance with Article XXV and Schedule I.

 

SCHEDULE I

 

ADMINISTRATION OF LIQUIDATION 
OF THE SPECIAL DRAWING 
RIGHTS DEPARTMENT

            1. In the event of liquidation of the Special Drawing Rights Department, participants shall discharge their obligations to the Fund in ten half-yearly installments, or in such longer period as the Fund may decide is needed, in a freely usable currency and the currencies of participants holding special drawing rights to be redeemed in any installment to the extent of such redemption, as determined by the Fund. The first half-yearly payment shall be made six months after the decision to liquidate the Special Drawing Rights Department.
            2. If it is decided to liquidate the Fund within six months of the date of the decision to liquidate the Special Drawing Rights Department, the liquidation of the Special Drawing Rights Department shall not proceed until special drawing rights held in the General Resources Account have been distributed in accordance with the following rule:
            After the distributions made under 2(a) and (b) of Schedule K, the Fund shall apportion its special drawing rights held in the General Resources Account among all members that are participants in proportion to the amounts due to each participant after the distribution under 2(b). To determine the amount due to each member for the purpose of apportioning the remainder of its holdings of each currency under 2(d) of Schedule K, the Fund shall deduct the distribution of special drawing rights made under this rule.
            3. With the amounts received under 1 above, the Fund shall redeem special drawing rights held by holders in the following manner and order:
            (a) Special drawing rights held by governments that have terminated their participation more than six months before the date the Board of Governors decides to liquidate the Special Drawing Rights Department shall be redeemed in accordance with the terms of any agreement under Article XXIV or Schedule H.
            (b) Special drawing rights held by holders that are not participants shall be redeemed before those held by participants, and shall be redeemed in proportion to the amount held by each holder.
            (c) The Fund shall determine the proportion of special drawing rights held by each participant in relation to its net cumulative allocation. The Fund shall first redeem special drawing rights from the participants with the highest proportion until this proportion is reduced to that of the second highest proportion; the Fund shall then redeem the special drawing rights held by these participants in accordance with their net cumulative allocations until proportions are reduced to that of the third highest proportion; and this process shall be continued until the amount available for redemption is exhausted.
            4. Any amount that a participant will be entitled to receive in redemption under 3 above shall be set off against any amount to be paid under 1 above.
            5. During liquidation the Fund shall pay interest on the amount of special drawing rights held by holders, and each participant shall pay charges on the net cumulative allocation of special drawing rights to it less the amount of any payments made in accordance with 1 above. The rates of interest and charges and the time of payment shall be determined by the Fund. Payments of interest and charges shall be made in special drawing rights to the extent possible. A participant that does not hold sufficient special drawing rights to meet any charges shall make the payment with a currency specified by the Fund. Special drawing rights received as charges in amounts needed for administrative expenses shall not be used for the payment of interest but shall be transferred to the Fund and shall be redeemed first and with the currencies used by the Fund to meet its expenses.
            6. While a participant is in default with respect to any payment required by 1 or 5 above, no amounts shall be paid to it in accordance with 3 or 5 above.
            7. If after the final payments have been made to participants each participant not in default does not hold special drawing rights in the same proportion to its net cumulative allocation, those participants holding a lower proportion shall purchase from those holding a higher proportion such amounts in accordance with arrangements made by the Fund as will make the proportion of their holdings of special drawing rights the same. Each participant in default shall pay to the Fund its own currency in an amount equal to its default. The Fund shall apportion this currency and any residual claims among participants in proportion to the amount of special drawing rights held by each and these special drawing rights shall be cancelled. The Fund shall then close the books of the Special Drawing Rights Department and all of the Fund’s liabilities arising from the allocations of special drawing rights and the administration of the Special Drawing Rights Department shall cease.
            8. Each participant whose currency is distributed to other participants under this Schedule guarantees the unrestricted use of such currency at all times for the purchase of goods or for payments of sums due to it or to persons in its territories. Each participant so obligated agrees to compensate other participants for any loss resulting from the difference between the value at which the Fund distributed its currency under this Schedule and the value realized by such participants on disposal of its currency.

 

SCHEDULE J

 

SETTLEMENT OF ACCOUNTS 
WITH MEMBERS WITHDRAWING

            1. The settlement of accounts with respect to the General Resources Account shall be made according to 1 to 6 of this Schedule. The Fund shall be obligated to pay to a member withdrawing an amount equal to its quota, plus any other amounts due to it from the Fund, less any amounts due to the Fund, including charges accruing after the date of its withdrawal; but no payment shall be made until six months after the date of withdrawal. Payments shall be made in the currency of the withdrawing member, and for this purpose the Fund may transfer to the General Resources Account holdings of the member’s currency in the Special Disbursement Account or in the Investment Account in exchange for an equivalent amount of the currencies of other members in the General Resources Account selected by the Fund with their concurrence.
            2. If the Fund’s holdings of the currency of the withdrawing member are not sufficient to pay the net amount due from the Fund, the balance shall be paid in a freely usable currency, or in such other manner as may be agreed. If the Fund and the withdrawing member do not reach agreement within six months of the date of withdrawal, the currency in question held by the Fund shall be paid forthwith to the withdrawing member. Any balance due shall be paid in ten half-yearly installments during the ensuing five years. Each such installment shall be paid, at the option of the Fund, either in the currency of the withdrawing member acquired after its withdrawal or in a freely usable currency.
            3. If the Fund fails to meet any installment which is due in accordance with the preceding paragraphs, the withdrawing member shall be entitled to require the Fund to pay the installment in any currency held by the Fund with the exception of any currency which has been declared scarce under Article VII, Section 3.
            4. If the Fund’s holdings of the currency of a withdrawing member exceed the amount due to it, and if agreement on the method of settling accounts is not reached within six months of the date of withdrawal, the former member shall be obligated to redeem such excess currency in a freely usable currency. Redemption shall be made at the rates at which the Fund would sell such currencies at the time of withdrawal from the Fund. The withdrawing member shall complete redemption within five years of the date of withdrawal, or within such longer period as may be fixed by the Fund, but shall not be required to redeem in any half-yearly period more than one-tenth of the Fund’s excess holdings of its currency at the date of withdrawal plus further acquisitions of the currency during such half-yearly period. If the withdrawing member does not fulfil this obligation, the Fund may in an orderly manner liquidate in any market the amount of currency which should have been redeemed.
            5. Any member desiring to obtain the currency of a member which has withdrawn shall acquire it by purchase from the Fund, to the extent that such member has access to the general resources of the Fund and that such currency is available under 4 above.
            6. The withdrawing member guarantees the unrestricted use at all times of the currency disposed of under 4 and 5 above for the purchase of goods or for payment of sums due to it or to persons within its territories. It shall compensate the Fund for any loss resulting from the difference between the value of its currency in terms of the special drawing right on the date of withdrawal and the value realized in terms of the special drawing right by the Fund on disposal under 4 and 5 above.
            7. If the withdrawing member is indebted to the Fund as the result of transactions conducted through the Special Disbursement Account under Article V, Section 12(f)(ii), the indebtedness shall be discharged in accordance with the terms of the indebtedness.
            8. If the Fund holds the withdrawing member’s currency in the Special Disbursement Account or in the Investment Account, the Fund may in an orderly manner exchange in any market for the currencies of members the amount of the currency of the withdrawing member remaining in each account after use under 1 above, and the proceeds of the exchange of the amount in each account shall be kept in that account. Paragraph 5 above and the first sentence of 6 above shall apply to the withdrawing member’s currency.
            9. If the Fund holds obligations of the withdrawing member in the Special Disbursement Account pursuant to Article V, Section 12(h), or in the Investment Account, the Fund may hold them until the date of maturity or dispose of them sooner. Paragraph 8 above shall apply to the proceeds of such disinvestment.
            10. In the event of the Fund going into liquidation under Article XXVII, Section 2 within six months of the date on which the member withdraws, the accounts between the Fund and that government shall be settled in accordance with Article XXVII, Section 2 and Schedule K.

 

SCHEDULE K

 

ADMINISTRATION OF LIQUIDATION

            1. In the event of liquidation the liabilities of the Fund other than the repayment of subscriptions shall have priority in the distribution of the assets of the Fund. In meeting each such liability the Fund shall use its assets in the following order:
(a) the currency in which the liability is payable;
            (b) gold;
            (c) all other currencies in proportion, so far as may be practicable, to the quotas of the members.
            2. After the discharge of the Fund’s liabilities in accordance with 1 above, the balance of the Fund’s assets shall be distributed and apportioned as follows:
            (a) (i) The Fund shall calculate the value of gold held on 31 August 1975 that it continues to hold on the date of the decision to liquidate. The calculation shall be made in accordance with 9 below and also on the basis of one special drawing right per 0.888671 gram of fine gold on the date of liquidation. Gold equivalent to the excess of the former value over the latter shall be distributed to those members that were members on 31 August 1975 in proportion to their quotas on that date.
            (ii) The Fund shall distribute any assets held in the Special Disbursement Account on the date of the decision to liquidate to those members that were members on 31 August 1975 in proportion to their quotas on that date. Each type of asset shall be distributed proportionately to members.
            (b) The Fund shall distribute its remaining holdings of gold among the members whose currencies are held by the Fund in amounts less than their quotas in the proportions, but not in excess of, the amounts by which their quotas exceed the Fund’s holdings of their currencies.
            (c) The Fund shall distribute to each member one-half the Fund’s holdings of its currency but such distribution shall not exceed fifty percent of its quota.
            (d) The Fund shall apportion the remainder of its holdings of gold and each currency
            (i) among all members in proportion to, but not in excess of, the amounts due to each member after the distributions under (b) and (c) above, provided that distribution under 2(a) above shall not be taken into account for determining the amounts due, and
            (ii) any excess holdings of gold and currency among all the members in proportion to their quotas.
            3. Each member shall redeem the holdings of its currency apportioned to other members under 2(d) above, and shall agree with the Fund within three months after a decision to liquidate upon an orderly procedure for such redemption.
            4. If a member has not reached agreement with the Fund within the three-month period referred to in 3 above, the Fund shall use the currencies of other members apportioned to that member under 2(d) above to redeem the currency of that member apportioned to other members. Each currency apportioned to a member which has not reached agreement shall be used, so far as possible, to redeem its currency apportioned to the members which have made agreements with the Fund under 3 above.
            5. If a member has reached agreement with the Fund in accordance with 3 above, the Fund shall use the currencies of other members apportioned to that member under 2(d) above to redeem the currency of that member apportioned to other members which have made agreements with the Fund under 3 above. Each amount so redeemed shall be redeemed in the currency of the member to which it was apportioned.
            6. After carrying out the steps in the preceding paragraphs, the Fund shall pay to each member the remaining currencies held for its account.
            7. Each member whose currency has been distributed to other members under 6 above shall redeem such currency in the currency of the member requesting redemption, or in such other manner as may be agreed between them. If the members involved do not otherwise agree, the member obligated to redeem shall complete redemption within five years of the date of distribution, but shall not be required to redeem in any half-yearly period more than one-tenth of the amount distributed to each other member. If the member does not fulfill this obligation, the amount of currency which should have been redeemed may be liquidated in an orderly manner in any market.
            8. Each member whose currency has been distributed to other members under 6 above guarantees the unrestricted use of such currency at all times for the purchase of goods or for payment of sums due to it or to persons in its territories. Each member so obligated agrees to compensate other members for any loss resulting from the difference between the value of its currency in terms of the special drawing right on the date of the decision to liquidate the Fund and the value in terms of the special drawing right realized by such members on disposal of its currency.
            9. The Fund shall determine the value of gold under this Schedule on the basis of prices in the market.
            10. For the purposes of this Schedule quotas shall be deemed to have been increased to the full extent to which they could have been increased in accordance with Article III, Section 2(b) of this Agreement.