Moldova & IMF IMF Activities Publications Press ReleasesFișă informativă

Mecanismul extins de creditare (ECF)

Prin Mecanismul extins de creditare (ECF), Fondul Monetar Internațional oferă asistență financiară pe termen mediu țărilor cu venituri mici care se confruntă cu probleme de durată ale balanței de plăți. ECF este unul dintre mecanismele de finanțare din mijloacele Fondului pentru reducerea sărăciei și creșterea economică (PRGT).

Scopul

Acordarea asistenței țărilor-membre eligibile în cadrul PRGT, care se confruntă cu probleme ale balanței de plăți, astfel încât acestea să realizeze programe economice care să se soldeze cu progrese semnificative în asigurarea stabilității și sustenabilității macroeconomice, de rând cu reducerea puternică și durabilă a sărăciei și creșterea economică.


Catalizarea ajutorului extern.

Eligibilitatea


Toate țările-membre eligibile în cadrul PRGT care se confruntă de mai mult timp cu probleme ale balanței de plăți (în cazurile când pentru atenuarea dezechilibrelor macroeconomice fundamentale sunt necesare eforturi pe termen mediu sau lung).
 

Condiționalitatea

Programele economice trebuie să prevadă politici care să se soldeze cu progrese în asigurarea stabilității și sustenabilității macroeconomice, în paralel cu reducerea puternică și durabilă a sărăciei și creșterea economică. Programele autorităților trebuie să se încadreze în strategia de dezvoltare a țării și să urmărească promovarea obiectivelor de reducere a sărăciei și de creștere economică.

Condiționalitatea vizează acțiunile de politici esențiale pentru atingerea obiectivelor programului. În mod normal, sunt formulate cerințe privind acțiunile prealabile, condițiile de ordin cantitativ (criteriile de performanță și țintele indicative) și criteriile de performanță structurală. Pentru detalii suplimentare, studiați fișa informativă privind condiționalitatea programelor susținute de FMI.


Pentru finalizarea celei de-a doua evaluări în cadrul programului, precum și a evaluărilor ulterioare, autoritățile trebuie să pună la dispoziția Consiliului de directori executivi al FMI Strategia națională pentru reducerea sărăciei și creșterea economică. Strategia pentru reducerea sărăciei și creșterea economică cuprinde politicile macroeconomice, structurale și sociale menite să sprijine creșterea economică și reducerea sărăciei, nevoile de finanțare externă pentru implementarea Strategiei și principalele surse de finanțare.

În cazul în care țara dispune de capacități instituționale limitate, nefiind capabilă să prezinte Strategia pentru reducerea sărăciei și creșterea economică până la etapa celei de-a doua evaluări în cadrul programului (aceasta ar fi situația statelor fragile, de exemplu), poate fi solicitată o extindere a termenului-limită.

Modalitățile de evaluare

De regulă, Consiliul de directori executivi al FMI evaluează o dată la fiecare șase luni progresele atinse în implementarea programului, analizând dacă țara a respectat indicatorii cantitativi și criteriile de performanță structurală.

Termenii

Durata

 
3-5 ani, durată totală fiind de cel mult 5 ani.
 

Rambursarea

Programele ECF prevăd o perioadă de grație de 5 ani și jumătate și un termen de scadență de 10 ani.

Rata dobânzii


La moment, rata dobânzii la creditele ECF este de zero procente.

Accesul

Suma totală care poate fi obținută pe an în cadrul PRGT este de cel mult 145 procente din cota țării, iar suma totală cumulativă a creditului, excluzând rambursările programate, este de cel mult 435 procente din cotă. Este posibilă depășirea acestor limite în circumstanțe excepționale. În astfel de cazuri, nu există plafoane stricte pentru suma anuală sau cumulativă, cu condiția îndeplinirii criteriilor pentru acces excepțional la mijloacele PRGT.

După ce un program ECF curent expiră sau este anulat, ar putea fi aprobate programe ECF suplimentare.

Sursa (in limba engleza)