Moldova & IMF IMF Activities Publications Press Releases


 

FMI: Aşteptările, priorităţile şi problemele existente ale administrării fiscale

Delegaţii misiunii FMI de asistenţă tehnică în domeniul administrării fiscale, se află în vizită de lucru la Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, începînd cu 22 ianuarie şi pînă la 5 februarie 2013.

Vizita de lucru a început cu o întrevedere a experţilor FMI, conducerea IFPS şi şefii de direcţii în atribuţiile cărora intră implementarea strategiei de conformare şi audit fiscal, în cadrul căreia a fost prezentată o sinteză privind priorităţile în administrarea fiscală, eforturile depuse pentru asigurarea conformării fiscale şi rezultatele obţinute, eforturile de modernizare şi informaţia despre asistenţa de care a beneficiat SFS din partea donatorilor.

Timp de trei săptămâni experţii misiunii: Allan Jensen (şeful misiunii), Norman Gillanders, Netty Bussink, Dermot O’Brien, Telita Snyckers, vor revizui principalele componente ale administrării fiscale, şi anume:

  • planificarea strategică,
  • elaborarea şi implementarea Strategiei de stimulare a conformării fiscale,
  • serviciile acordate contribuabililor,
  • impunerea disciplinei fiscale în ceea ce ţine de prezentarea rapoartelor, achitarea taxelor şi impozitelor,
  • eforturile de audit,
  • activitatea Direcţiei generale a marilor contribuabili din cadrul IFPS.

Suplimentar la cele expuse, misiunea ar putea revizui şi:

  • planurile şi eforturile necesare pentru raţionalizarea structurii organizatorice,
  • consolidarea disciplinei fiscale a contribuabililor cu venituri mari,
  • introducerea sistemului de taxare inversă cu TVA pentru anumite categorii de contribuabili.

Avem deplina încredere că această vizită pentru Serviciul Fiscal de Stat, se va solda cu stabilirea noilor priorităţi privind activitatea sa în continuare şi cu implementarea unor noi metode de anihilare a problemelor existente în domeniul administrării fiscale, întru bunăstarea întregii societăţi.

Serviciul de presă
Tel. 022 823379
presa@fisc.md
 

Sursa