Moldova & IMF IMF Activities Publications Press Releases


Limba romana

MOLDOVA NOT PERSUADING IMF TO RELEASE NEW
TRANCHE IN SEPTEMBER

Chisinau-30.07.2003/17:04:31/(BASA-economic) Moldova has not
persuaded the International Monetary Fund (IMF) to release a new
tranche, because the Chisinau government is short of
fulfillment of several commitments in line with the Memorandum on
Economic and Financial Policies. Moldova will have to negotiate a
new crediting framework with the Fund, and this may take at least
half a year.

"We cannot go to the Board of Directors to discuss in September the
next tranche from the Poverty Reduction and Growth Facility
mechanism, because the government has not fulfilled a series of
preliminary actions, including the introduction of the preshipment
inspection and the exclusion of some restriction from the export of
ferrous waste," IMF Resident Representative Edgardo Ruggiero stated
at a news conference on Wednesday.

The government has also failed to reach an agreement with the World
Bank concerning the second tranche from the Third Structural
Adjustments Credit (SAC-III). "There is a long list with actions
which have not been fulfilled, and which I don't think will be
fulfilled in the near future," Ambassador Ruggiero said.

The IMF official pointed in this context to a decision of the
government to amalgamate two different regulatory agencies - ANRE
(energy) and ANRTI (telecommunications), and the reduction of
tariffs for electricity and natural gases. The Fund's resident
representative said he was also puzzled over the fact that the
government asked the postponement of a court ruling by one month
in the case of Union Fenosa, though the Auditors Chamber had
withdrawn its claims.

An IMF mission is expected in Chisinau in October to assess the
economic and financial performance of the government. The mission
and the Moldovan executive will discuss the draft strategy of
national development in order to fix the role of the government in
economic development.

"I thought we had reach an understanding with the government in this
issue, but we see now that things are different, therefore we have
decided to discuss the development strategy," said Ambassador
Ruggiero.

In his opinion, one or two missions will be necessary to discuss
this issue with Moldovan authorities, and later the IMF Board of
Directors will discuss this theme, and only then the sides will
negotiate a new crediting framework. Ruggiero avoided forecasts
regarding the duration of those negotiations or the resumption of
assistance from the Fund. "Much depends on the strategy of the
Moldovan government," he noted. At the same time, the IMF will
continue consulting the government, as consultation remains one of
the major tasks of the organisation.

The current Moldova financing programme of the Fund runs off this
year. The crediting of Moldova within the Poverty Reduction and
Growth Facility mechanism was approved by the Fund on December 15,
2000, for a period of three years. Due to Chisinau's failure to
honour commitments assumed by in the Economic and Financial
Policies Memorandum, and the supplement to this document, Moldova
had received only three tranches of this credit (December 2000,
March 2001 and July 2002) in the amount of 37 million dollars of the
total 147 million dollars.

The Fund's chief negotiator for Moldova, Marta Castello-Branco,
stated at the end of an IMF mission's visit to Chisinau on June 18
that if Moldovan authorities failed to resolve all the problems and
to resume the financing, Chisinau will have to negotiate a new
programme with the Fund, and this will take time. "The current
programme will be halted, and the financing could resume in 2004
only," Branco stressed.

The government particularly failed to reinstate by July 21 the
preshipment inspection, to cancel the obligation to obtain a
licence for the collection and export of metals. It also failed to
resolve some problems in its relation with the World Bank.

As a result, Moldova is unlikely to take part in the September 10
sitting of the IMF's Board of Directors and ask the Fund to continue
its financial programme in the former Soviet state.

Given the lack of a functional agreement with the IMF, the Moldovan
government will be unable to ask the restructuring of 200 million
dollars in debts from the Paris Club, and will miss a part of grants
from foreign donors. The government is counting this year on 448
million lei from donors.
 


MOLDOVA NU A REUSIT SA CONVINGA FONDUL MONETAR INTERNATIONAL SA ELIBEREZE O NOUA TRANSA IN LUNA SEPTEMBRIE

Chişinăul nu a reuşit să convingă Fondul Monetar Internaţional să deblocheze finanţarea pentru că nu şi-a onorat unele angajamente stipulate de Memorandumul de Politici Economice şi Financiare şi va fi nevoit să procedeze la negocierea unui nou Program de creditare cu Fondul, negocieri care vor dura în cel mai bun caz peste jumătate de an.

"Nu putem merge la Consiliul de directori al FMI pentru a examina în septembrie chestiunea cu privire la acordarea tranşei următoare din creditul PRGF din cauza că Guvernul nu a realizat o serie de acţiuni preliminare, inclusiv introducerea inspecţiei înainte de expediţie şi excluderea unor restricţii la exportul deşeurilor de metale feroase", a declarat miercuri într-o conferinţă de presă rezidentul FMI la Chişinău, Edgardo Ruggiero.

De asemenea, Guvernul nu a ajuns la un acord cu Banca Mondială privind alocarea tranşei a doua din creditul SAC-III. "Există o listă mare de măsuri care nu au fost implementate şi cred că nu vor fi implementate în viitorul apropiat", a subliniat reprezentantul Fondului.

Edgardo Ruggiero a făcut referinţă în context la decizia Guvernului cu privire la comasarea Agenţiei Naţionale pentru Reglementări în Energetică şi a Agenţiei Naţionale pentru Reglementări în Telecomunicaţii şi Informatică, precum şi reducerea tarifelor la energia electrică şi gaze. Rezidentul FMI a mai spus că a trezit nedumerire faptul amânării cu o lună a şedinţei de judecată în cazul Union Fenosa, la cererea reprezentantului Guvernului, deşi Curtea de Conturi şi-a retras pretenţiile.

În luna octombrie la Chişinău va sosi o misiune a FMI care va analiza situaţia economică şi financiară din Republica Moldova.

Misiunea va iniţia discuţii cu Executivul privind Strategia de dezvoltare pentru a clarifica cum statul îşi vede rolul în economia ţării.

"Am crezut că am ajuns la un acord comun cu Guvernul în această privinţă, dar ne-am convins că nu este aşa, de aceea am decis să discutăm despre Strategia de dezvoltare a ţării", a estimat Edgardo Ruggiero.

Potrivit acestuia, vor fi necesare una-două misiuni pentru a discuta această chestiune cu autorităţile moldovene, după care va urma o discuţie în consiliul de directori al FMI şi apoi se va proceda la negocierea unui nou program de creditare. Ruggiero a ezitat să facă pronosticuri exacte cu privire la durata acestor negocieri şi reluarea finanţării, dar a spus că foarte mult depinde de Strategia de dezvoltare. Totodată Edgarod Ruggiero a declarat că Fondul va continua să acorde consultanţă Republici Moldova, care este una dintre componentele importante ale relaţiilor cu FMI.

Programul actual de finanţare a Republicii Moldova de către FMI expiră în decembrie 2003. Programul de creditare a Republicii Moldova în cadrul Mecanismului de Reducere a Sărăciei şi Creştere Economică a fost aprobat de către FMI la 15 decembrie 2000 pe o perioadă de trei ani. Din cauza că nu şi-a onorat angajamentele asumate prin semnarea Memorandumului de Politici Economice şi Financiare şi a suplimentului la acest document Chişinăul a primit doar trei tranşe din acest credit (decembrie 2000, martie 2001 şi iulie 2002) în valoare de aproximativ 37 mln USD din suma totală de 147 mln USD.

Deoarece nu va avea acord funcţional cu FMI, Guvernul moldovean nu va putea solicita examinarea în acest an a problemei restructurării unor împrumuturi în sumă de 200 mln USD prin intermediul Clubului de la Paris şi nu va primi o parte dintre finanţările nerambursabile, convenite anterior cu guvernele unor ţări. Potrivit Legii bugetului, Chişinăul contează pe obţinerea unor finanţări nerambursabile în sumă de 448 mln lei, deja luate în cont la formarea bugetului.