Moldova & IMF IMF Activities Publications Press Releases


Limba romana

NEGOTIATIONS OVER A NEW PROGRAMME FOR MOLDOVA
MAY BEGIN IN EARLY 2004 UNDER THE MOST OPTIMISTIC SCENARIO -  EDGARDO RUGGIERO

Chisinau-27.10.2003/15:59:15/(BASA-economic) An International
Monetary Fund (IMF) mission will arrive to Chisinau on Tuesday to
assess the country's economic and financial performance and to help
the government monitor the situation, since negotiations over a new
financing programme for Moldova may begin in early 2004 under the most
optimistic scenario, the resident representative of the IMF, Edgardo Ruggiero,
told at a news conference held on occasion of the mission's arrival.

"The mission, which will end its visit on November 11, will not
discuss the new financing programme, it will just assess the
economic situation in Moldova," the IMF representative stressed.

After the suspension of the IMF's financial programme because of the
Chisinau government's failure to meet a series of actions agreed
with the Fund, including resumption of the preshipment inspection,
IMF experts want to make sure that the cabinet is ready to promote
market economy principles, create a favourable business environment,
and clarify the government's role in economy.

The Fund had earlier presented some reservations towards the economic
policies of the Moldovan cabinet, policies that run counter the
agreements with the IMF. In particular, this is about the business
environment, approval of decisions without financial coverage.

The mission will draft a report on economic and financial situation
in Moldova, which will be tabled to the IMF Board of Directors. "It
is expected that the report will be presented to the Board of
Directors by the end of January 2004, then directors will discuss the
next steps," Ruggiero said.

He added that the Fund provides financial support, consultancy, and
technical assistance to the Moldovan cabinet in a move to improve the
fiscal and customs management, and to ensure the supervision of banks
by the National Bank of Moldova. "We discuss these issues, too," the
IMF resident representative said.

The mission will be led by IMF chief negotiator for Russia, David
Owen, who will arrive in Chisinau on October 31. The IMF delegation
also includes experts in the macroeconomics, monetary and bank,
finance and budgetary fields. The Fund's chief negotiator for
Moldova, Marta Castello-Branco, will not lead the October-November
mission because of family reasons.

Some analysts consider that negotiations could be difficult, since
the government has withdrawn from some actions agreed with the Fund,
after missing a new portion of expected money.

According to some experts, if everything goes fast, the new financing
programme of Moldova is likely to be approved in the first half of
2004, while others consider that Chisinau will receive the money from
the Fund not earlier than in 2005.
 


NEGOCIERILE PRIVIND NOUL PROGRAM DE FINANŢARE
PENTRU REPUBLICA MOLDOVA AR PUTEA SĂ DEMAREZE LA ÎNCEPUTUL ANULUI 2004, IN VARIANTA OPTIMISTA, SUSŢINE EDGARDO RUGGIERO

Chişinău-27.10.2003/15:59:15/(BASA-economic) Misiunea Fondului
Monetar Internaţional (FMI) va sosi marţi, 28 octombrie, la Chişinău
pentru a analiza situaţia economică şi financiară a ţării şi a ajuta Guvernul
în monitorizarea situaţiei, negocierile cu privire la un nou program
de finanţare însă ar putea să fie iniţiate în varianta optimistă la începutul anului
2004, a declarat luni rezidentul FMI la Chişinău, Edgardo Ruggiero, într-o
conferinţă de presă ţinută cu ocazia sosirii la Chişinău a misiunii Fondului.

"Misiunea, care îşi va încheia vizita la 11 noiembrie, nu va discuta
noul program de finanţare, ea va monitoriza doar situaţia economică
a Republicii Moldova", a subliniat reprezentantul FMI.

După ce programul financiar al FMI a fost suspendat în vara anului
curent din cauza că Guvernul moldovean nu a realizat o serie de
acţiuni convenite cu Fondul, experţii FMI doresc să se convingă în ce
măsură Executivul este dispus să promoveze principiile de piaţă şi să
creeze un mediu favorabil pentru afaceri, precum şi să clarifice
cum statul îşi vede rolul în economia ţării.

Reprezentanţi ai Fondului au formulat anterior unele rezerve faţă
de politicile economice promovate de cabinetul de miniştri, care
veneau în contradicţie cu politicile convenite cu FMI. Este vorba,
în particular, despre mediul de afaceri, aprobarea unor
hotărâri fără acoperire financiară.

Misiunea va elabora, la încheierea vizitei în R. Moldova, un raport
privind situaţia economică şi financiară care va fi prezentat
consiliului de directori al FMI. "Se presupune că raportul va fi
prezentat Consiliului de director la sfârşitul lunii ianuarie 2004
şi abia după discuţia acestuia se va decide care vor fi paşii
următori", a spus Edgardo Ruggiero.

Potrivit acestuia, Fondul acordă RM nu numai sprijin financiar, dar
şi consultanţă, asistenţă tehnică Guvernului în vederea realizării
unei îmbunătăţiri a administrării fiscale, vamale, supravegherii
bancare de către Banca Naţională. "Se va discuta şi în acest
context", a spus rezidentul FMI.

Misiunea va purta discuţii cu autorităţile moldovene în problema
proiectului de buget pe anul 2004, prognozele privind evoluţiile
economiei moldoveneşti.

Misiunea va fi condusă de negociatorul principal al FMI în relaţia cu
Federaţia Rusă, David Owen, care va sosi la Chişinău la 31 octombrie.
Din delegaţia Fondului Monetar vor face parte experţi în domeniul
macroeconomic, sistemul monetar şi cel bancar, finanţe şi buget.
Negociatorul pentru Moldova, Marta de Castello Branco, din motive
exclusiv familiale nu va conduce misiunea din
octombrie-noiembrie.

Unii analişti sunt de părere că discuţiile ar putea să fie dificile
din cauza că Guvernul a suspendat realizare unor acţiuni convenite
cu FMI, după ce nu a primit banii pe care conta.

Potrivit unor experţi, dacă totul va merge rapid noul program de
finanţare a Moldovei ar putea să fie aprobat în prima jumătate
a anului 2004, în timp ce alţii sunt de părerea că Chişinăul
va primi bani de la FMI abia în 2005.