Moldova & IMF IMF Activities Publications Press Releases


Limba romana                                                                    

IMF MISSION IS CAUTIOUSLY OPTIMISTIC ABOUT STARTING
A NEW PROGRAMME FOR MOLDOVA

Chisinau-20.10.2005/13:21:08/(BASA-economic) Moldova has registered
a series of performances of macroeconomic indicators and promoted
policies, but still there are some reserves, Thomas Richardson,
chief negotiator of the International Monetary Fund (IMF ) for
Moldova, has said at the end of the evaluation mission to Chisinau.

The IMF official noted that the mission will present a report on
performances of Chisinau to the IMF leadership, and the IMF will
decide whether to negotiate a new programme for Moldova on its
basis. "I cannot say when the negotiations will start or if t hey
will start, it will depend on the IMF leadership," Richardson noted.

Also, he said that he has "an optimistic, but cautious vision
regarding the start of a new programme."

The IMF representative outlined the effort of the National Bank of
Moldova (BNM) to maintain inflation below 10 percent this year.
"There are premises for fulfilment of this objective." He
appreciated the measures of BNM aimed at sterilisation of liquidity
on the market, ongoing public administration reform and public
finance management reforms.

On the other hand, Richardson said that BNM should be more
independent. "The legislative base for activity of BNM is good, but
there are some sectors in which the bank does not enjoy the
necessary independence." The big rise of imports is another risk.
"The reserves of BNM grow slowly compared with growth of imports.
Some shocks related to imports may happen, especially if prices of
natural gas and petrol grow suddenly."

In the context, Richardson underlined that the eventual assistance
of IMF will go to strengthen the reserves of BNM, not to support the
state budget.

The IMF official expressed reserves over forecasts of the state
budget for 2006. "In general, this is a relatively austere budget,
budgetary deficit is below 0.5 percent of GDP, but our estimates
show that the deficit could be a little bit higher."

Also, Richardson saluted Moldova's evolutions in anti-corruption
sector, but recommended the authorities to be concerned with this
problem in continuation.

Asked to comment on precedent statements of Moldovan authorities
that Moldova could exist without an agreement with IMF as well, the
IMF negotiator said that "Moldova could benefit from a new
arrangement with IMF which would not provide crediting assistance."
"However, the crediting under preferential conditions is
favourable for poor countries like Moldova"

The IMF mission visited Chisinau on October 13-20.

IMF Resident to Moldova Edgardo Ruggiero has recently said at the
end of his mandate that negotiations on a new IMF programme for
Moldova will not start earlier than in late 2005.

Moldova does not have a programme with IMF since 2003. Moldova
received only three parts worth about 37 million dollars out of the
old programme of 147 million dollars.


JOHAN MATHISEN IS NEW IMF RESIDENT TO MOLDOVA

Chisinau-20.10.2005/14:36:28/(BASA-economic) Norwegian-born
Johan Mathisen will be the new resident representative of the International Monetary Fund to Moldova, Thomas Richardson, IMF chief negotiator for Moldova, told a news
conference on Thursday.

Richardson said that he has received the positive acceptation of the Chisinau
authorities for the new candidacy. "Johan Mathisen is a good specialist, he
held different posts in IMF and worked in many countries," Richardson noted.

He underlined that the new IMF resident to Moldova has recently visited
Chisinau and was introduced to Moldovan officials, but he came for
personal reasons. "Johan Mathisen will start working in November for a
3-year mandate."

The former IMF resident in Chisinau, Edgardo Ruggiero, completed his
three-year mandate in early October. Ruggiero appreciated the evolutions of
Moldovan economy as "very positive" at the end of his mandate.
 


MISIUNEA FMI ESTE OPTIMISTĂ, DAR PRECAUTĂ ÎN CEEA CE
PRIVEŞTE INIŢIEREA UNUI NOU PROGRAM PENTRU MOLDOVA

Chişinău-20.10.2005/13:21:08/(BASA-economic) Republica Moldova a
înregistrat o serie de performanţe a indicatorilor macroeconomici şi
a politicilor promovate, dar mai există şi rezerve, a declarat
negociatorul principal al Fondului Monetar Internaţional în relaţia
cu R.Moldova, Thomas Richardson, la încheierea misiunii de
evaluare la Chişinău.

Oficialul FMI a precizat că misiunea urmează să prezinte conducerii
Fondului un raport privind performanţele înregistrate de Chişinău,
în funcţie de care va depinde decizia FMI privind negocierea unui
nou program pentru Moldova. "Nu pot să vă spun când vor demara
negocierile sau dacă vor fi iniţiate ele, asta va depinde de
conducerea FMI", a afirmat Thomas Richardson.

Totodată, el a spus că are "o viziune optimistă, dar precaută în
ceea ce priveşte iniţierea unui nou program".

Printre performanţele înregistrate, reprezentantul FMI a remarcat
efortul Băncii Naţionale de a menţine inflaţia sub 10% în acest an.
"Sunt premise ca acest obiectiv să fie realizat". De asemenea, el
a apreciat măsurile de sterilizare a lichidităţilor de pe piaţă
întreprinse de BNM, iniţierea reformei administraţiei publice şi
a reformelor în gestionarea finanţelor publice.

Pe de altă parte, Thomas Richardson a spus că trebuie să fie
asigurată o mai mare independenţă a Băncii Naţionale. "Baza
legislativă de activitate a BNM este bună, dar sunt unele domenii în
care banca nu dispune de independenţa necesară". Un alt risc este şi
creşterea mare a importurilor. "Rezervele BNM cresc modest în
comparaţie cu avansul importurilor. Sunt posibile unele şocuri
legate de importuri, în special dacă vor creşte brusc preţurile
la gazele naturale şi petrol".

În acest context, Thomas Richardson a spus că eventuala asistenţă
a Fondului va fi îndreptată pentru întărirea rezervelor BNM şi
nu pentru susţinerea bugetului.

Oficialul Fondului a mai exprimat unele rezerve faţă de prognozele
bugetului de stat pentru 2006. "În general este un buget relativ
auster, deficitul bugetar este sub 0,5% din PIB, dar potrivit unor
calcule ale noastre, deficitul ar putea fi puţin mai mare".

De asemenea, Thomas Richardson a apreciat evoluţiile R.Moldova în
domeniul combaterii corupţiei, însă a spus că autorităţile trebuie
să fie în continuare preocupate de această problemă.

Solicitat să comenteze declaraţiile anterioare ale autorităţilor
moldovene, potrivit cărora Moldova ar putea există şi fără un acord
cu FMI, negociatorul Fondului a spus că "R.Moldova ar putea
beneficia de un nou aranjament cu FMI, dar care nu ar prevedea
asistenţă creditoare". "Însă, în cazul ţărilor sărace cum este
Moldova, anume creditarea în condiţii preferenţiale este
benefică".

Misiunea FMI s-a aflat la Chişinău în perioada 13-20 octombrie.

Recent rezidentul FMI la Chişinău, Edgardo Ruggiero, declara la
încheierea mandatului său că negocierile asupra unui nou program al
Fondului pentru R.Moldova vor începe nu mai devreme de sfârşitul
anului curent.

R.Moldova nu are program cu FMI din 2003. Din vechiul program în sumă
totală de 147 mln USD, Republica Moldova a primit doar trei tranşe
în valoare de aproximativ 37 mln USD.


JOHAN MATHISEN ESTE NOUL REZIDENT AL FONDULUI MONETAR
INTERNAŢIONAL ÎN R.MOLDOVA

Chişinău-20.10.2005/14:36:28/(BASA-economic) Johan Mathisen, originar
din Norvegia, va fi noul rezident al Fondului Monetar Internaţional
(FMI) în Republica Moldova, a anunţat, joi, într-o conferinţă de
presă, Thomas Richardson, negociatorul principal al FMI în
relaţia cu R.Moldova.

Richardson a spus că a primit acceptul pozitiv al autorităţilor de
la Chişinău pentru noua candidatură. "Johan Mathisen este un bun
specialist, el a deţinut diverse posturi la FMI şi a activat
în mai multe ţări", a precizat Richardson.

Potrivit lui, noul rezident al FMI în Moldova a fost acum zece zile
la Chişinău şi a fost prezentat oficialilor moldoveni, însă, insa vizita a fost de
natura personala. "Johan Mathisen îşi va începe activitatea în noiembrie
pentru un mandat de 3 ani", a mai precizat oficialul FMI.

Fostul rezident al FMI la Chişinău, Edgardo Ruggiero, şi-a încheiat
mandatul de trei ani la începutul lunii octombrie. La încheierea
mandatului, Edgardo Ruggiero aprecia evoluţiile "foarte pozitive"
ale economiei moldoveneşti.