Moldova & IMF IMF Activities Publications Press Releases                                                                    

Republica Moldova
Şedinţa Grupului Consultativ
Marţi, 12 decembrie 2006
Bruxelles 

Cuvinte de încheiere din partea Co-preşedinţilor 

1.               Guvernul Moldovei şi partenerii ei internaţionali au fost convocaţi la Şedinţa Grupului Consultativ care va avea loc la Bruxelles, Belgia pe 12 decembrie 2006. Obiectivul este dublu: (a) evaluarea progresului şi confirmarea angajamentului asumat în implementarea programului de reforme a ţării şi agendei de dezvoltare, aşa cum este stabilit în Planul de Acţiuni Moldova U.E. privind Politica de Vecinătate şi Strategia de Creştere Economică şi Reducere a Sărăciei (SCERS), şi (b) semnalarea disponibilităţii acordării de resurselor suplimentare de finanţare ca răspuns la şocurile externe recente care au creat un deficit de finanţare pe termen scurt punând sub semnul întrebării obiectivele de creştere şi reducere a sărăciei ale Moldovei.

2.               Şedinţa a fost găzduită în comun de Comisia Europeană şi Banca Mondială. Delegaţia Guvernului a fost condusă de E.S Prim Ministru a Republicii Moldova, Vasilie Tarlev. Toţi partenerii de dezvoltare cheie au fost prezenţi.

Concluziile şi aşteptările generale 

3.               Şedinţa a oferit autorităţilor Moldovei oportunitatea de a prezenta comunităţii internaţionale o actualizare a progresului în realizarea reformelor economice şi sociale, impactul şocurilor externe cu care Moldova se confruntă în prezent, şi viziunile lor privind dezvoltarea pe termen mediu şi convergenţa faţă de normele şi standardele Europene. A fost un consens majoritar în ceea ce priveşte progresul considerabil pe care Moldova l-a atins în realizarea reformelor economice şi sociale în ultimul an, şi că perspectivele pe termen mediu sunt bune dacă impactul şocurilor externe ar putea  fi gestionat cu succes. În acest context, discuţiile s-au axat pe trei domenii principale: reforma politică şi statul de drept, reforma structurală şi social-economică şi politicile macroeconomice şi necesităţile de finanţare.

Reforma  politică şi statul de drept 

4.               Guvernul  s-a arătat în cunoştinţă de cauză despre eforturile considerabile necesare pentru realizarea schimbărilor complexe în interiorul Moldovei şi care implică desfăşurarea reformelor politice şi consolidarea statului de drept. Guvernul a accentuat importanţa unei integrări mai profunde în Europa ca stimul semnificativ pentru reforme şi a subliniat obstacolele apărute din cauza conflictului Transnistrian încă nerezolvat. Guvernul şi partenerii au căzut de acord că legislaţia existentă şi reformele deja introduse trebuie implementate pe deplin. Partenerii au accentuat necesitatea unei concentrări bine-determinate şi unei voinţe politice puternice pentru desfăşurarea reformelor respective. Guvernul a confirmat angajamentul său politic puternic în realizarea unei game largi de reforme politice ambiţioase şi în consolidarea  statului de drept în Moldova.

5.               Partenerii au menţionat necesitatea consolidării în continuare a independenţei organelor judecătoreşti şi au subliniat importanţa in acest sens a implementării pe deplin a ultimelor legi privind sistemul judecătoresc, Consiliul Suprem al Magistraturii şi Asociaţia Barourilor. Partenerii au subliniat necesitatea implementării depline a Planului de Acţiuni şi Strategiei Anti-corupţie în Moldova. Partenerii au rugat Moldova să aducă activitatea Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei, în corespundere deplină cu scopurile acestuia. Partenerii au notat de asemenea necesitatea încetării abuzurilor din parte organelor legii şi tratării necorespunzătoare a persoanelor în custodie şi consolidarea ulterioare a luptei împotriva crimei organizate. Partenerii au salutat cooperarea dintre autorităţile moldoveneşti de frontieră şi vamale cu Misiunea UE de Asistenţă la Frontieră pentru Moldova şi Ucraina şi au încurajat Moldova de a implementa integral recomandările EUBAM.

Reformele structurale şi social-economice 

6.               Guvernul recunoaşte şi îşi exprimă îngrijorarea că, în pofida creşterii economice puternice, reducerea sărăciei a fost stopată în ultimii ani, iar în zonele rurale nivelul sărăciei de fapt s-a majorat. Guvernul şi partenerii au recunoscut că îmbunătăţirea calităţii şi ritmului de creştere în Moldova va fi critică în asigurarea reducerii sărăciei. Partenerii susţin eforturile de reformă în reducerea barierelor administrative şi regulatorii în faţa sectorului privat. Ei au subliniat, totuşi, că eforturi continui vor fi necesare pentru a încuraja sectorul privat şi investiţii străine prin îmbunătăţirea mediului de afaceri, sporind competitivitatea internă şi soluţionarea constrângerilor pentru creştere. În acest sens, partenerii au accentuat necesitatea de-a continua reformele îngheţate din sectorul agrar şi, în vederea şocului recent legat de preţul la energie, de a îmbunătăţi eficienţa şi eficacitatea serviciilor sociale acordate. În domeniul  asistenţei sociale, partenerii au subliniat necesitatea accelerării eforturilor de direcţionare mai adecvată a acestor programe, cu scopul de-a răspunde necesităţilor păturilor vulnerabile.

7.               Partenerii au remarcat că deteriorarea infrastructurii şi carenţa investiţiilor publice rămîne o barieră pentru creşterea pe termen lung în Moldova. În timp ce este nevoie de investiţii sporite în capitalul fizic şi uman, partenerii au accentuat necesitatea evitării subversiunii stabilităţii macroeconomice şi sufocării activităţilor sectorului privat. În acest sens, partenerii au atenţionat împotriva cotei deja mari a Guvernului în economie. În schimb, partenerii au accentuat importanţa optimizării direcţiilor de cheltuieli şi au subliniat importanţa îmbunătăţirii alocaţiilor şi eficienţei programelor existente ale guvernului. A fost observat progresul în realizarea reformei administraţiei publice ambiţioase. Referitor la aceasta, partenerii au notat provocările rămase, subliniind importanţa dezvoltării capacităţii tehnice interne de coordonare a politicilor şi managementul serviciului public.

Politici macroeconomice şi necesităţile de finanţare 

8.               Partenerii au lăudat autorităţile pentru managementul macroeconomic de succes care a contribuit la creşterea economică şi, pînă nu demult, reducerea semnificativă a sărăciei pe parcursul ultimilor şapte ani. Totuşi, după cum remarcă Guvernul – în pofida progresului recent în rezolvarea barierelor în exportul vinului către Rusia—şocurile externe duble (majorarea preţului la gazele naturale şi stoparea exporturilor de vin către Rusia)  ar fi avut un efect semnificativ asupra economiei Moldovei pe viitor. Reputaţia afectată ar putea limita exportul de vin spre Rusia pentru o vreme, în timp ce celălalt şoc – preţul majorat pentru gazele naturale – este de natură permanentă. Aceste şocuri au încetinit creşterea economică şi cauzat majorarea inflaţiei, a dus la un ritm de acumulare a rezervelor internaţionale mai lent decît nivelul dorit. Partenerii şi guvernul au convenit referitor la reducerea nivelului inflaţiei în Moldova mai jos de 10%, deşi s-a menţionat că creşterea preţului la resursele energetice ar putea complica acest scop. Finanţele publice au fost afectate, şi guvernul a remarcat, că fără resurse financiare suplimentare din partea comunităţii internaţionale, ar putea fi necesar să reducem cheltuielile prioritare pentru dezvoltare şi reducerea sărăciei. 

9.               Partenerii au recunoscut faptul că şocurile au creat un deficit financiar care ar putea fi soluţionat prin majorarea finanţării. Ei au evaluat că Moldova a realizat progrese bune în adresarea şocurilor şi au susţinut în ansamblu combinaţia dintre ajustare şi finanţare care fundamentează strategia guvernului. Partenerii au subliniat că flexibilitatea ratei de schimb ar fi important a permite bunurilor comerciabile să se ajusteze la preţuri. Ei de asemenea au subliniat că preţurile majorate la energia importată ar trebui transferate la consumatori, pentru că doar în acest mod poate fi realizată economisirea. Totuşi, atît guvernul cît şi partenerii au notat slăbiciunea programului de asistenţă socială a Moldovei ar putea limita ritmul în care unele tarife pentru serviciile comunale ar putea fi majorate pînă la nivelul de recuperare a costului. 

10.           Partenerii au exprimat sprijinul lor faţă de strategia autorităţilor şi indicat un suport financiar în valoare totală de peste 1.2 miliard US$ (aproximativ 1 miliard Euro) pentru următorii trei ani, din care 25 % pentru suport bugetar şi al Balanţei de Plăţi. Aproximativ 50% din total se aşteaptă să fie furnizat sub forma de granturi. Partenerii şi guvernul au exprimat satisfacţia în legătură cu faptul că acest nivel de asistenţă ar putea acoperi necesarul de finanţare al Moldovei pe termen scurt, în particular deficitul de finanţare a Balanţei de plăţi pentru 2007-2008 care a apărut în rezultatul şocurilor externe. Totuşi, toţi sunt de acord referitor la necesitatea menţinerii ritmul reformelor pentru a atinge obiectivele pe termen mediu.

Concluzie 

11.           Partenerii  şi guvernul au fost de acord că în perspectivă dezvoltarea economică şi socială a Moldovei, precum şi relaţiile strânse dintre ţară şi comunitatea internaţională, depinde de perseverenţa puternică a Moldovei în implementarea reformelor politice, sociale şi economice. Partenerii si-au exprimat dorinţa să direcţioneze nivelul considerabil de asistenţă financiară externă, inclusiv suportul bugetar substanţial, finanţarea de proiecte, precum şi asistenţa tehnică,  în strânsă corespundere cu priorităţile strategice ale autorităţilor. Donatorii şi partenerii de dezvoltare de asemenea au fost de acord să continue consolidarea coordonării şi armonizării. Guvernul a reiterat angajamentul său de a soluţiona problemele abordate la Şedinţa GC. 

 

/semnat/                                                                       /semnat/

Hugues Mingarelli                                                        Paul Bermingham
Director                                                                       Director de Ţară
DG Relaţii Externe                                                       Banca
Mondială 
Comisia Europeană