Moldova & IMF IMF Activities Publications Press Releases


CAPITAL MARKET
Nr. 30 (246) - 30 iulie 2008

FMI susţine eforturile CNPF în combaterea acţiunilor de spălare a banilor

În cadrul misiunii Fondului Monetar Internaţional la Chişinău, din perioada 22-25 iulie a.c., experţii FMI au avut o întrevedere cu reprezentanţii Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare (CNPF) în cadrul căreia au fost purtate discuţii privind evoluţia CNPF din momentul adoptării Legii cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului. Din echipa FMI au făcut parte Terence Donovan, expert principal şi Giuseppe Lombardo, consultant, reprezentanţi ai Sectorului Financiar al Departamentului Juridic al Grupului de Integritate.

Unul din obiectivele de bază ale misiunii FMI este de a sprijini autorităţile Republicii Moldova în combaterea şi prevenirea fenomenelor de spălare a banilor şi finanţării terorismului, acordarea de asistenţă în implementarea actelor de reglementare de domeniu, organizarea de cursuri de formare şi instruire a angajaţilor, precum şi promovarea măsurilor sporite de precauţieCapital Market.

Scopul vizitei s-a axat pe cunoaşterea dimensiunilor pieţei valorilor mobiliare şi a pieţei de asigurări pentru a identifica riscurile în direcţia spălării banilor şi finanţării terorismului, în vederea alocării unor surse în domeniile cu riscuri sporite.
În cadrul întrevederii au fost apreciate măsurile realizate de CNPF, din momentul aprobării Legii cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor, printre care se numără: elaborarea şi aprobarea recomandărilor în baza cărora participanţii profesionişti au întocmit programe proprii în scopul prevenirii fenomenului în cauză; operarea unor modificări la legea PVM; elaborarea unor propuneri de completare a legii ce prevăd includerea intermediarilor în asigurări şi/sau reasigurări, fondurilor nestatale de pensii, asociaţiilor de economii şi împrumut, organizaţiilor de microfinanţare, organizaţiilor de credit ipotecar şi birourilor istoriilor de credit, în calitate de entităţi raportoare.

În contextul eficientizării acţiunilor Republicii Moldova pentru combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, CNPF a stabilit măsurile ulterioare ce ţin de implementarea Legii privind prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului. Acestea includ: armonizarea şi ajustarea cadrului legislativ şi normativ la prevederile standardelor internaţionale şi Directivelor Uniunii Europene; monitorizarea implementării în practică de către participanţii profesionişti ai pieţei financiare nebancare a programelor proprii de acţiuni; examinarea în cadrul controalelor complexe efectuate la participanţii profesionişti la piaţa financiară nebancară a activităţilor şi tranzacţiilor suspecte şi prezentarea rezultatelor acestora; asigurarea transparenţei în activitatea CNPF şi mediatizarea problemelor existente şi a importanţei de a le soluţiona.

Sursa