Moldova & IMF IMF Activities Publications Press ReleasesCOMUNICAT PENTRU PRESĂ AL BĂNCII NAŢIONALE A MOLDOVEI

O masă rotundă la tema: „Regimul de supraveghere contra spălării banilor şi finanţării terorismului în sistemul bancar”

Astăzi, la Banca Naţională a Moldovei şi-a început lucrările masa rotundă la tema: ”Regimul de supraveghere contra spălării banilor şi finanţării terorismului în sistemul bancar”, organizată de Fondul Monetar Internaţional în colaborare cu BNM pentru perioada 24-26 noiembrie a.c. Participanţii la reuniune reprezintă aceste, precum şi  alte autorităţi financiare din  Guernsey, Ungaria, România şi Italia.

La deschiderea evenimentului, Viceguvernatorul Băncii Naţionale a Moldovei Emma Tăbîrţă şi Consilierul Departamentului Juridic şi Grupului Integritate Financiară ale FMI Giuseppe Lombardo au adresat asistenţei cuvinte de salut, în care s-au referit la importanţa şi obiectivele întrunirilor preconizate. În special, oficialii  au subliniat impactul acţiunilor de prevenire, la fel, de combatere a spălării banilor şi finanţării terorismilui asupra stabilităţii şi siguranţei sistemului bancar autohton. S-a remarcat, de asemenea, că intensificarea eforturilor  legate de neadmiterea circulaţiei prin sistemul bancar a mijloacelor provenite din activităţi ilegale constituie o necesitate imperativă pentru edificarea unui cadru procesual în combaterea acestor fenomene nocive social-economice menţionate mai sus.

În continuare, raportori din diferite ţări au prezentat auditoriului practicile de supraveghere în domeniul anunţat, cu detalizarea caracteristicilor, provocărilor şi concluziilor aferente. Primul discurs în acest sens  a fost ţinut de reprezentantul Băncii Naţionale a Moldovei, directorul departamentului reglementare şi supraveghere bancară Radu Musteaţa. Vorbitorul a abordat, în special, clasificarea riscurilor de spălare a banilor şi finanţării terorismului, cerinţele principale ale Băncii Naţionale a Moldovei privind elementele de bază ale programelor interne  elaborate de către bănci în scopul respectiv. În context, s-a referit la politica şi procedurile privind identificarea clientului, situaţiile ce implică atenţia sporită a băncilor faţă de clienţi ş.a.

Expunerile participanţilor, concepute sub aspectul unor abordări particulare în ţările reprezentate, au trezit interes şi ca posibilitate generalizatoare de tratare a problematicii la tema mesei rotunde, vădind utilitate şi pentru alte ţări.

În aceeaşi ordine de idei, pe parcursul zilelor următoare, în cadrul reuniunii vor avea loc discuţii la un şir de subiecte specifice prevenirii spălării banilor şi finanţării terorismului în sistemul bancar, la fel, iniţiate în scopul definitivării unor experienţe şi soluţii concrete în cazuri de confruntare cu probleme situaţionale corespunzătoare.

 

Agenda mesei rotunde:

Luni, 24 noiembrie

09:30 – 09:40                Cuvinte de salut - Obiectivele mesei rotunde

Emma Tăbîrţă, Viceguvernator al Băncii Naţionale a Moldovei

Giuseppe Lombardo, consilier, Departamentul Juridic,

Grupul Integrator Financiar, FMI

09:40 – 10:15                Regimul de supraveghere a spălării banilor /combaterii finanţării terorismului în sectorul bancar din Republica Moldova (principalele caracteristici, probleme cu care s-au confruntat, lecţii învăţate)

Raportor: Radu Musteaţa, directorul Departamentului reglementare şi supraveghere bancară,  Banca Naţională a Moldovei

10:15 – 10:30                Întrebări

10:30 – 11:30                Regimul de supraveghere a spălării banilor /combaterii finanţării terorismului în sectorul bancar din Guernsey (principalele caracteristici, probleme cu care s-au confruntat, lecţii învăţate)

Raportor: Richard Walker, Directorul Departamentului Politică şi Afaceri Internaţionale, Comisia pieţei financiare din Guernsey

11:30 – 11:45                Întrebări

12:00 – 13:00                Regimul de supraveghere a spălării banilor /combaterii finanţării terorismului în sectorul bancar din Ungaria (principalele caracteristici, probleme cu care s-au confruntat, lecţii învăţate)

Raportor: Arpad Kiraly

Şef de Departament, Expert în Supravegherea Financiară din Ungaria, Departamentul UE şi Afaceri Internaţionale

13:00 – 13:15                Întrebări

14:30 – 15:30                Regimul de supraveghere a spălării banilor /combaterii finanţării terorismului în sectorul bancar din România (principalele caracteristici, probleme cu care s-au confruntat, lecţii învăţate)

Raportor: Elena Georgescu, şef de direcţie, Banca Naţională a României, Departamentul supraveghere bancară

15:30 – 15:45                Întrebări

16:00 – 17:00                Regimul de supraveghere a spălării banilor /combaterii finanţării terorismului în sectorul bancar din Italia (principalele caracteristici, problemele cu care s-au confruntat, lecţii învăţate)

Raportor:  Simona Cancian , Inspectoratul de supraveghere, Banca Italiei, Departamentul supraveghere bancară şi financiară

17:00 – 17:15                Întrebări

17:15                             Încheiere

Marţi, 25 noiembrie

(experţi:  Elena Georgescu şi  Simona Cancian, experţii BNM)

10:00 – 11:15                Discuţii la teme /subiecte propuse de BNM

11:30 – 12:30                Discuţii la teme/subiecte propuse de BNM

14:00 – 15:30                Discuţii la teme/subiecte propuse de BNM (cu o pauză de cafea de 15 min)

15:30                             Încheiere

Miercuri, 26 noiembrie

(experţi: Elena Georgescu şi  Simona Cancian, experţii BNM)

09:30 – 11:00                Discuţii la teme/subiecte propuse de BNM

Experţii vor comenta reglementările în domeniul spălării banilor /combaterii finanţării terorismului elaborate de BNM şi procedurile de inspecţie

11:15 – 13:30                Discuţii la teme/subiecte propuse de BNM

Experţii vor comenta reglementările în domeniul spălării banilor/combaterii finanţării terorismului elaborate de  BNM şi procedurile de inspecţie

13:30                             Încheiere


Galeria foto (BNM):

 

Sursa