Moldova & IMF IMF Activities Publications Press Releases


Misiune de asistenta tehnica din partea Fondului Monetar International în domeniul administrarii fiscale / 20.01.2010

În perioada 20 ianuarie - 2 februarie 2010, Inspectoratul Fiscal Principal de Stat va gazdui misiunea Fondului Monetar International, în componenta domnilor Allan Jensen, Frank Bosch si John Buchanan.

Subiectul de baza al discutiilor preconizate pentru aceste doua saptamîini va fi administrarea fiscala – realizari, posibilitati, obiective.

În cadrul primei sedinte, conducerea IFPS va descrie situatia curenta în administrarea fiscala, inclusiv: strategia generala de administrare fiscala, prioritatile acesteia; structura generala a Serviciului Fiscal de Stat, structura angajatilor; eforturile de colectare a taxelor si impozitelor si rezultatele obtinute;  va fi determinat impactul declinului economic asupra colectarii taxelor si impozitelor.

În continuare, sedintele vor cuprinde discutii si în alte domenii ce tin de administrarea fiscala, precum si privind asistenta tehnica în acest sens.

Sursa

Unele aspecte din cadrul sedintei de lucru a expertilor FMI  / 22.01.2010

La 21 ianuarie 2010, în contextul asistentei tehnice în domeniul administrarii fiscale, acordate de FMI, a avut loc sedinta expertilor misiunii cu seful ÎS “Fiscservinform” – dl Vitalie Coceban si seful Directiei evidenta contribuabililor si veniturilor – dna Natalia Plamadeala.

În cadrul acesteia, au fost puse în discutie modalitatile de atribuire a codurilor fiscale, procedurile de actualizare a înscrierilor în Registrul fiscal de stat, procesele de conlucrare cu Camera Înregistrarii de Stat si Ministerul Justitiei.

Alt subiect expus si, respectiv, examinat de catre participantii la sedinta, a tinut de aspectele utilizarii serviciilor electronice, acordate de catre ÎS “Fiscservinform” contribuabililor.

De asemenea, au fost analizate oportunitatile de optimizare a procedurilor de prezentare a darilor de seama fiscale.

Sursa


Continuă asistenţa FMI în administrarea fiscală / 26.01.2010  / 26.01.2010

Pe 22 si 25 ianuarie 2010, în cadrul sedintelor de lucru, expertii FMI au  discutat cu specialistii IFPS, un sir de subiecte importante, precum: managementul activitatii contribuabililor mari, managementul arieratelor,  activitatea de control din cadrul SFS si altele.

Faptul ca, contribuabilii mari ocupa în totalul contribuabililor o pondere de numai 0,5 %, dar care contribuie la încasarea în buget a unor venituri în marime de circa 50% din totalul încasarilor fiscale, ne demonstreaza importanta lucrului cu fiecare agent economic din aceasta categorie, în scopul conformarii benevole la prevederile legislatiei fiscale. Accentul de baza s-a pus pe analiza evolutiei încasarilor veniturilor de la contribuabilii mari, modalitatile rambursarii TVA si a accizelor pentru exportatorii care fac parte din aceasta categorie de contribuabili, precum si normele legale de stabilire la categoria respectiva.

Alt aspect discutat a tinut de procesul de lucru cu privire la colectarea arieratelor, inclusiv procedura de initiere a actiunilor de executare silita si realizarea recomandarilor propuse în misiunea FMI precedenta, care ramîne a fi un domeniu ce necesita optimizare continua.

Totodata, pe parcursul sedintelor urmatoare, care au avut loc cu participarea sefilor sectiilor de control ale IFPS s-au pus în discutie metodologia si planificarea controalelor fiscale, cu referire la modalitatea de selectare a agentilor economici pentru control, estimarea grupelor de risc în baza factorilor de risc, principiile de grupare a agentilor economici pe grupe de risc si nu în ultimul rînd structura organizatorica a sectiilor de control a IFS teritoriale.

Dl Vitalie Coceban - seful IS „Fiscservinform”, a facut o prezentare a institutiei pe care o conduce, începînd cu structura întreprinderii, dotarea tehnica si de soft a acesteia, descrierea proiectului „Conceptului sistemului informational al serviciului fiscal”, arhitectura lui, precum si relatarea recomandarilor din raportul precedent al misiunii FMI, implementate pe parcursul anului precedent.

La aceeasi sesiune, a fost discutata situatia restituirilor TVA. Dl Iurie Lichii, sef al directiei administrarea contribuabililor mari, a adus la cunostinta expertilor procedurile de restituire a TVA – restituirea prin efectuarea controlului tematic si restituirea prin procedura simplificata, conditiile în care e prevazuta restituirea TVA si alte aspecte din acest domeniu.

Sursa


Misiunea FMI la finalul vizitei de lucru  /  26.01.2010

Timp de 2 saptamîni (20 ianuarie - 2 februarie 2010), expertii misiunii FMI au participat la numeroase sedinte cu conducerea Inspectoratului Fiscal Principal de Stat si sefii directiilor IFPS, în cadrul carora s-au discutat toate directiile de activitate a Serviciului Fiscal de Stat.

O atentie sporita s-a atras principiilor de impozitare utilizate în Republica Moldova, celor de efectuare a controalelor fiscale, colectarii arieratelor, combaterii fraudelor fiscale, procedurilor de restituire a TVA, administrarii contribuabililor mari, serviciilor electronice acordate de catre IS „Fiscservinform” si optimizarii procesului de prezentare a darilor de seama fiscale.

Reprezentantii FMI au fost informati si despre eforturile de modernizare a metodelor si tehnicilor de administrare fiscala.

Pe lista subiectelor discutate a fost trecuta si analiza asistentei din partea institutiilor donatoare, precum si alte subiecte care au impact asupra optimizarii administrarii fiscale.

Urmeaza de mentionat faptul ca, la aceste întrevederi au fost invitati si reprezentanti ai sectorului privat.

Totodata, sedintele au cuprins si discutii privind asistenta tehnica necesara în domeniul administrarii fiscale (în particular, reforma sistemelor informationale) si posibilitatile de acordare a acesteia, în scopul modernizarii în continuare a  sistemului informational.

În urmatoarele zile, expertii misiunii vor analiza si sintetiza informatia pusa la dispozitie si abordata în discutii în aceasta perioada si vor formula concluziile si recomandarile misiunii, care vor fi expuse în sedinta finala ce va avea loc la 2 februarie 2010.

Sursa