Moldova & IMF IMF Activities Publications Press ReleasesOficiul reprezentantului permanent al FMI
Chisinau, Republica Moldova
 

DECLARAŢIE PENTRU PRESĂ

Misiunea FMI încheie vizita sa la 21 iunie a.c.


Echipa FMI din Departamentul Afacerilor Fiscale (FAD) constituită din Dl Robert Gillingham, Şef de Secţie, şi Dl Moataz El Said, Consultant Asistenţa Tehnică, a vizitat Chişinăul în perioada 12-21 iunie pentru a evalua impactul majorării preţurilor la energie, în deosebi, la gazele naturale, asupra bunăstării consumatorilor. Un accent special se atribuie analizei impactului asupra gospodăriilor casnice din rândul celor mai săraci şi sugerarării unor măsuri alternative pentru atenuarea acestuia.

Misiunea a avut întrevederi cu Prim vice-prim ministru, Ministru Finanţelor, vice-ministru Agriculturii şi Industriei Alimentare, persoane oficiale din cadrul Ministerului Economiei şi Comerţului, ANRE şi conducerea întreprinderilor relevante, printre care Termocom, Moldova-Gaz, Apă-Canal, şi reprezentanţii societăţii civile.

Misiunea va prezenta raportul şi recomandările sale pe marginea politicilor Departamentului European al FMI, care la rândul său va aduce acestea la cunoştinţa autorităţilor ţării şi altor părţi interesate.


21 iunie 2006