Moldova & IMF IMF Activities Publications Press ReleasesOficiul reprezentantului permanent al FMI
Chisinau, Republica Moldova
 

DECLARAŢIE PENTRU PRESĂ

Misiunea de asistenţă tehnică în domeniul administraţiei fiscale

 

O misiune a FMI sub conducerea lui Allan Jensen, consilier în domeniul administrării veniturilor din cadrul Departamentului Afaceri Fiscale al FMI, s-a aflat în Chişinău în perioada 12-25 iulie.

Scopul misiunii a fost acordarea asistenţei Ministerului Finanţelor în eforturile legate de elaborarea unei strategii complexe pentru reforma administraţiei fiscale din Moldova.

Misiunea a avut întrevederi cu prim Viceprim-ministrul Republicii Moldova, Ministrul Finanţelor, conducerea şi angajaţii Inspectoratului Fiscal Principal de Stat, precum şi cu reprezentanţi ai sectorului privat, ai comunităţii donatorilor şi ai agenţiilor specializate în acordarea asistenţei tehnice.

Membrii misiunii au fost impresionaţi de fermitatea autorităţilor în ceea ce priveşte realizarea unei reforme complexe a administraţiei fiscale.

În baza recomandărilor membrilor misiunii şi proiectului raportului de circa 100 pagini care a fost prezentat autorităţilor, planul de reformă strategică va fi ajustat pentru a asigura modernizarea administraţiei fiscale în conformitate cu cele mai bune practici internaţionale. Se preconizează că planul de modernizare ajustat va servi drept o bază bună pentru realizarea programelor concrete finanţate din sursele donatorilor.

Membrii misiunii încurajează Guvernul să asigure finanţarea necesară şi consultanţa profesională externă menită să contribuie la realizarea reformei, precum şi să pună la dispoziţia donatorilor relevanţi informaţia din raportul final al misiunii.25 iulie 2006