Moldova & IMF IMF Activities Publications Press ReleasesOficiul Reprezentantului Permanent al FMI
Chisinau, Republica Moldova
 

DECLARAŢIE PENTRU PRESĂ

Încheierea unei misiuni comune a FMI şi a Băncii Mondiale


O echipă a Fondului Monetar Internaţional şi Băncii Mondiale, condusă de doamna Judit Vadasz, a efectuat o evaluare a sectorului financiar (FSAP) al Republicii Moldova în perioada 1-12 octombrie, 2007.  

Misiunea a avut întrevederi cu prim Viceprim-ministrul Republicii Moldova, cu  Ministrul Economiei şi comerţului, Ministrul Finanţelor, conducerea şi personalul Băncii Naţionale a Moldovei, Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare, Bursei de Valori a Moldovei, Depozitarului Naţional de Valori Mobiliare, Camerei de Licenţiere, precum şi întrevederi în cadrul Comisiei pentru politică economică, buget şi finanţe a Parlamentului Republicii Moldova. Misiunea s-a întreţinut, de asemenea, cu reprezentanţii majorităţii băncilor comerciale din Moldova, cu actori cheie pe pieţele asigurărilor, valorilor mobiliare, auditului, cu reprezentanţi ai USAID şi ai Delegaţiei Comisiei Europene pentru Moldova. 

Misiunea a constatat cu satisfacţie că, în general, sectorul financiar, şi în special sectorul bancar a trecut printr-o evoluţie pozitivă comparativ cu situaţia atestată de misiunea de evaluare a sectorului financiar din 2004. Totuşi, mediul macroeconomic, în special dependenţa de remitenţe, presiunile inflaţioniste, vulnerabilitatea la majorarea bruscă a preţurilor la resursele energetice şi creşterea rapidă a volumului creditelor în economie ar putea expune sectorul financiar anumitor riscuri.  

Misiunea a conchis că necesităţile de dezvoltare a sectorului financiar, în general, sunt substanţiale, fapt confirmat de rămânerea în urmă a Republicii Moldova faţă de statele comparabile. Cota-parte a sectorului financiar în economie este mică, pieţele sunt superficiale, şi lipsesc unele elemente de infrastructură. La acest capitol, situaţia este cu mult mai nefavorabilă în sectorul asigurărilor şi cel al valorilor mobiliare, faţă de cea în sectorul bancar. Misiunea speră că aceste probleme vor fi soluţionate cu atenţie sporită din partea Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare, creată de curând, după cea ea va deveni pe deplin operaţională.  

Misiunea a remarcat faptul că BNM a depus eforturi şi a obţinut succese parţiale în vederea soluţionării chestiunilor legate de proprietarii băncilor, chestiuni care au fost puse în evidenţă în timpul misiunii FSAP din 2004 şi care reprezentau o vulnerabilitate semnificativă la acel moment. Faptul că s-a permis procurarea băncilor locale de către investitori străini cu reputaţie bună este un semn încurajator, deşi se mai tergiversează procesul de privatizare a Băncii de Economii.   

O altă concluzie a misiunii este că s-au înregistrat performanţe majore în cadrul evaluării gradului de respectare a principiilor de bază de la Basel, în raport cu rezultatele FSAP din 2004.  

Evaluarea efectuată de misiune a arătat că modificarea recentă a structurii sistemului de decontări constituie un pas înainte, binevenit. Noul sistem de decontări interbancare a fost implementat, iar evaluarea completă a respectării principiilor BIS[1] pentru sistemele de plăţi importante la nivel sistemic, a arătat că majoritatea principiilor de bază sunt respectate pe deplin.  

Misiunea va elabora un raport complet care va include concluziile şi recomandările cu privire la politici, care va fi pus ulterior la dispoziţia autorităţilor.

 

16 octombrie 2007


 

[1] BIS: Banca pentru Plăţi Internaţionale (în engleză Bank for International Settlements), este organizaţia internaţională a băncilor centrale, obiectivul de bază al căreia este consolidarea cooperării dintre băncile centrale şi alte agenţii cu scopul asigurării stabilităţii monetare şi financiare (nota trad.)