Moldova & IMF IMF Activities Publications Press ReleasesOficiul Reprezentantului Permanent al FMI
Chisinau, Republica Moldova
 

DECLARAŢIE PENTRU PRESĂ

Încheierea la 25 ianuarie a unei misiuni de
asistenţă tehnică a FMI


Domnul Vincent Marie, consultant al FMI în domeniul statisticii finanţelor publice pentru Europa de Sud-Est, expert al Centrului de Excelenţă în Finanţe (CEF) din Ljubljana, s-a aflat în vizită la Chişinău în perioada 21-25 ianuarie.

Scopul misiunii a fost evaluarea mediului în care sunt produse datele statistice privind finanţele guvernului în Republica Moldova şi identificarea elementelor unui program de colaborare dintre CEF şi Moldova pentru anul 2008.

Misiunea a colaborat în cadrul Ministerului Finanţelor cu reprezentanţii Trezoreriei şi Direcţiei Generale Sinteză bugetară, precum şi a avut o întrevedere cu reprezentanţii Biroului Naţional de Statistică.

Misiunea a atestat calitatea înaltă a datelor fiscale şi a gestionării datelor conform rigorilor statisticii. Aceasta a confirmat concluziile din Modulul de date al Raportul privind respectarea standardelor şi codurilor (ROSC) din 2005. Este necesar de menţionat că, în conformitate cu ROSC privind transparenţa fiscală ,din 2004, aceste date se bazează pe date fiscale şi proceduri de contabilitate exacte şi corecte.

Misiunea a trasat câteva domenii potenţiale pentru colaborare şi s-a oferit, dacă va fi cazul, să continue să acorde asistenţă tehnică în domeniul statisticii fiscale, prin intermediul Centrului de Excelenţă în Finanţe.

Domnul Marie va raporta cu privire la concluziile şi recomandările sale conducerii FMI, care, la rândul său, le va transmite autorităţilor moldoveneşti şi altor părţi implicate. Sumarul notei de memoriu va fi plasat pe pagina web a CEF şi va fi pusă la dispoziţia părţilor interesate, la solicitarea lor.


25 ianuarie 2008