Moldova & IMF IMF Activities Publications Press Releases                                                                                                                    13 august 2008

Johan Mathisen
Reprezentantul Permanent al FMI în Republica Moldova

 

DECLARAŢIE PENTRU PRESĂ


Încheierea la 12 august
a unei misiuni de asistenţă tehnică a FMI în domeniul administrării fiscale


O misiune a FMI sub conducerea lui Allan Jensen, consilier în domeniul administrării veniturilor din cadrul Departamentului Afaceri Fiscale al FMI, din care au făcut parte David Kloeden, economist superior din cadrul Departamentului Afaceri Fiscale al FMI, şi Tony Lester, expert-consultant extern al Departamentului Afaceri Fiscale al FMI s-a aflat la Chişinău în perioada 30 iulie -12 august, 2008.

Misiunea a avut drept scop efectuarea unei analize-evaluări a progreselor realizate în domeniul reformării sistemului de administrare fiscală, precum şi oferirea unor recomandări pe marginea problemelor-cheie legate îndeosebi de organizarea structurală, dezvoltarea sistemului informaţional şi proiectarea proceselor de lucru.

Misiunea a întreţinut discuţii cu ministrul finanţelor, vice-ministrul dezvoltării informaţionale, conducerea şi angajaţii Inspectoratului fiscal principal de stat, precum şi cu reprezentanţii agenţiilor donatoare.

Misiunea a constatat că pe parcursul ultimilor doi ani, au fost realizate progrese impresionante în domeniul reformei. Misiunea este de părerea că conducerea şi colaboratorii IFPS, beneficiind de sprijin din partea Ministerului Finanţelor, au demonstrat că sunt pregătiţi şi dispun de capacităţi pentru a administra şi promova o reformă complexă.

Membrii misiunii au apreciat înalt fermitatea autorităţilor în ceea ce priveşte realizarea următoarei etape de reforme care urmează să includă o schimbare deplină a sistemului informaţional şi a tuturor proceselor de administrare fiscală. Scopul este eficientizarea administrării fiscale şi uşurarea poverii legate de respectarea cerinţelor de ordin fiscal, purtate de contribuabilii din Moldova. Misiunea încurajează Guvernul să pună la dispoziţia donatorilor relevanţi informaţia din raportul final al misiunii.


NOUTATI LA SUBIECT de pe site-ul IFPS:

Un pas important în dezvoltarea tehnologiilor informaţionale / 06.08.2008

S-a scurs o saptamîna din momentul venirii reprezentantilor Fondului Monetar International în Republica Moldova. În decursul perioadei aflarii lor aici s-au discutat urmatoarele subiecte:

  • Examinarea executarii recomandarilor anterioare ale Fondului Monetar International catre Serviciul Fiscal de Stat;
  • Crearea Centrului de apel telefonic modalitati de organizare a acestuia si eficienta implementarii lui;
  • Oportunitatea crearii unei întreprinderi de stat separate de IFPS, care va administra baza de date a IFPS, forme de organizare, modalitati de finantare si de conlucrare cu IFPS;
  • trecerea la o platforma informationala noua;
  • dotarea Serviciului Fiscal de Stat cu programe informationale si cu tehnica de calcul;
  • trecerea la prezentarea darilor de seama în forma electronica, folosirea semnaturii electronice pe larg de catre întreprinderi. Derularea programului pilot de prezentare darilor de seama în forma electronica cu folosirea semnaturii electronice de catre 10 întreprinderi din economia nationala.

În contextul executarii recomandarilor precedente ale FMI, Serviciul Fiscal de Stat a executat partea preponderenta a acestora si doar unele dintre ele sunt în curs de realizare.

Unele dintre prioritatile executate sînt elaborarea si aprobarea strategiei de dezvoltare a Serviciului Fiscal de Stat pentru anii 2006-2010, un document de importanta majora, care include directiile prioritare de dezvoltare a acestuia. În acest sens a fost optimizata structura si redus numarul angajatilor Serviciului Fiscal de Stat.

De asemenea a fost elaborat un plan anual de colectare a restantelor atît la nivel national, cît la nivel teritorial; a fost instituit si activeaza Comitetul coordonator pentru supravegherea reformei în administrarea fiscala; s-au introdus modificari în Codul fiscal cu privire la stingerea simplificata a obligatiei fiscale; a fost implementat sistemul de evaluare a performantelor Serviciului Fiscal de Stat.

În conformitate cu recomandarile FMI au fost elaborate un sir de acte normative care sunt în proces de promovare si examinare, si anume:

  • strategia de dezvoltare a managementului resurselor umane;
  • conceptul de informare si educare a contribuabililor;
  • regulamentul cu privire la evaluarea performantelor si motivarea personalului Serviciului Fiscal de Stat, etc.

Membrii Misiunii vor acorda asistenta directiilor IFPS în scopul formularii strategiei în domeniul tehnologiilor  informationale pentru IFPS.

La finalul vizitei delegatia FMI va prezenta unele concluzii si recomandari.

Sursa