Moldova & IMF IMF Activities Publications Press Releases                                                                                                                    18 septembrie 2008

Johan Mathisen
Reprezentantul Permanent al FMI în Republica Moldova

 

DECLARAŢIE PENTRU PRESĂ

 

O misiune a Departamentului European al Fondului Monetar Internaţional (FMI), sub conducerea domnului Graeme Justice, s-a aflat la Chişinău în perioada 11-18 septembrie 2008.

Misiunea a apreciat progresul în ceea ce priveşte reducerea inflaţiei. La moment, pare realizabil obiectivul de a atingere a unui nivel al inflaţiei sub zece la sută, dar vor fi necesare eforturi bugetar-fiscale susţinute. Se înregistrează un ritm bun al creşterii economice, în pofida impactului secetei din anul trecut; s-ar putea ca creşterea economică să atingă un nivel ceva mai înalt decât cel anticipat. Perspectivele pentru anul 2009 rămân a fi pozitive, în pofida reducerii ritmului creşterii economice la nivel regional şi înrăutăţirii situaţiei contului curent.

Misiunea a purtat discuţii pe marginea proiectului Bugetului de Stat pentru 2009 şi a încurajat autorităţile să susţină eforturile Băncii Naţionale de a stăvili aprecierea leului, prin menţinerea unei politici bugetar-fiscale prudente. Discuţiile s-au axat pe importanţa reformelor structurale menite să sporească eficienţa administraţiei publice, având obiectivul ţinerii în frâu a cheltuielilor curente şi asigurarea resurselor suficiente pentru investiţii. În special, misiunea a accentuat necesitatea promovării unui sistem modern de guvernare prin accelerarea reformelor în domeniul asistenţei sociale, învăţământului, administraţiei publice şi ocrotirii sănătăţii.

Se preconizează că a cincea misiune de evaluare a realizărilor în cadrul programului susţinut prin Mecanismul de finanţare pentru creşterea economică şi reducerea sărăciei (PRGF)[1] va avea loc la finele lunii noiembrie începutul lunii decembrie a.c.  

 

[1] PRGF este mecanismul de creditare al FMI cu regim preferenţial pentru statele cu venit mic. Rata dobânzii pentru creditele în baza PRGF constituie 0,5 la sută anual. Creditele se oferă pe un termen de 10 ani, cu o perioada de graţie de 5,5 ani. Programul PRGF cu Republica Moldova presupune acordarea unui credit de circa 174 milioane de dolari SUA, din care au fost deja debursate circa 138 milioane de dolari SUA.