Moldova & IMF IMF Activities Publications Press ReleasesMoldova: concluziile misiunii FMI

Chişinău, 22 septembrie 2011 

Această declaraţie prezintă concluziile misiunii FMI care a vizitat Republica Moldova în perioada 13-21 septembrie 2011, pentru a discuta cu autorităţile performanţele realizate la nivel macroeconomic şi perspectivele existente, executarea bugetului pentru anul 2011, proiectul bugetului pentru anul 2012 şi alte subiecte legate de realizarea programului convenit cu FMI. Membrii misiunii își exprimă gratitudinea pentru ospitalitatea autorităților, cooperarea strânsă şi discuţiile sincere şi productive pe marginea politicilor.

1.             Economia Republicii Moldova a înregistrat pe parcursul anului curent o performanță bună, pe fundalul cererii interne robuste şi creșterii puternice a exporturilor, deşi la orizont se reliefează deja o temperare treptată a creșterii. Consumul privat a fost impulsionat de o creştere solidă a remitenţelor şi salariilor, în timp ce investiţiile semnificative reflectă sporirea încrederii în perspectivele activității de antreprenoriat și sporirea profitabilității afacerilor. Exporturile au crescut în ianuarie-iulie 2011 cu 63 la suta, comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut, creșterea fiind susținută de cererea externă puternică, capacităţile noi de producţie şi preţurile favorabile pe piețele externe. Ca urmare, în prima jumătate a anului 2011 PIB a crescut până la 7,5 la sută, iar rata şomajului a scăzut până la 6,2 la sută. Cu toate acestea, este de așteptat ca încetinirea creșterii economice la nivel mondial să influențeze și performanţele economice ale Republicii Moldova în perioada ce urmează. Anticipăm, prin urmare, o creştere reală a PIB-ului de 6 la sută în 2011 şi 4,5 la suta în 2012. Inflaţia calculată în baza IPC va atinge valoarea maximă spre sfârșitul anului 2011, apoi va scădea până la 6,5 la sută spre sfârșitul anului 2012, după consumarea efectului întârziat al creșterii prețurilor la produsele alimentare și resursele energetice. Deși exporturile și remitențele cresc rapid, deficitul contului curent va rămâne destul de mare, dat fiind că cererea internă puternică determină creșterea importului de bunuri de consum și mărfuri necesare pentru realizarea investițiilor.

2.             Executarea bugetului pentru anul 2011 a fost neuniformă şi vor fi necesare eforturi susţinute pentru atingerea obiectivelor programului stabilite pentru finele anului curent. Încetinirea pronunțată a colectărilor de venituri la buget, în special a TVA şi contribuţiilor sociale, în contrast cu creșterea economică rapidă, precum și accelerarea cheltuielilor curente au dus la depăşirea deficitului bugetar stabilit în program pentru luna iunie curent. Situația privind colectarea impozitelor pare să se fi îmbunătățit de atunci datorită măsurilor în vederea asigurării unui grad mai mare de conformare fiscală a plătitorilor TVA, iar perfecționarea mecanismelor de control al cheltuielilor nu mai permite realizarea cheltuielilor excesive. Cu toate acestea, chiar dacă acest proces pozitiv va continua, derapajele anterioare şi noile presiuni asupra bugetului constituie riscuri pentru respectarea plafonului deficitului bugetar la finele anului curent. Astfel, alocațiile bugetare pentru subvenţionarea agriculturii au fost valorificate deja și misiunea salută planurile autorităţilor de a preveni acumularea angajamentelor neacoperite financiar, în conformitate cu procedura stabilită. Dacă această măsură va fi realizată rapid, veniturile și cheltuielile sectorului guvernului general pentru anul 2011 se vor încadra, probabil, în parametrii bugetari adoptați. În acest context, misiunea sprijină intenţia autorităţilor de a reechilibra bugetul prin alocarea resurselor suplimentare pentru cheltuieli sociale, totodată menținând limita deficitului bugetar la nivelul de 1596 milioane de lei. Acestea fiind spuse, misiunea îndeamnă autorităţile să continue eforturile de fortificare a controlului asupra colectării impozitelor şi contribuţiilor de asigurări sociale şi să elimine o serie de lacune legislative care erodează baza de colectare a TVA.

3.             Proiectul bugetului pentru anul 2012 are scopul adecvat de promovare în continuare a ajustării bugetar-fiscale structurale şi de atenuare a cererii interne robuste. Misiunea susţine stabilirea deficitului bugetului public naţional de 0,8 la sută din PIB. Respectarea acestui obiectiv va asigura realizarea ajustărilor structurale prevăzute de program, contribuind în continuare la inversarea tendințelor negative înregistrate în anii 2008-2009. Aceste eforturi vor contribui, de asemenea, la o temperare a cererii interne prin defazarea ciclului, ceea ce este esenţial pentru a menține sub control inflația și deficitul contului curent. Reforma majoră propusă în domeniul politicii fiscale va consolida veniturile, prevăzând reintroducerea impozitului pe venitul din activitatea de întreprinzător la rata competitivă de 12 la sută, îmbinată cu amortizarea accelerată a activelor, ajustarea ratelor accizelor şi extinderea mecanismului de rambursare a TVA în numerar pentru achiziţiile de bunuri investiţionale pe teritoriul întregii țări. Raţionalizarea cheltuielilor curente, susținută prin reformele bazate pe adoptarea în timp util a măsurilor necesare de ordin legislativ și administrativ, ar permite o extindere semnificativă a investiţiilor publice pentru a impulsiona creșterea PIB pe termen mediu.

4.             Realizarea altor politici vizate în program s-a soldat cu rezultate diferite. Misiunea salută recenta adoptare a hotărârii Guvernului ce vizează îmbunătăţirea calităţii serviciilor şi a disciplinei plăților în sectorul de termoficare în municipiul Chişinău. În aceeași ordine de idei, înainte de demararea noului sezon de încălzire, este necesară adoptarea unui mecanism permanent de achitare la timp a facturilor pentru serviciile de termoficare, ţinând cont de caracterul sezonier al colectării plăților de Termocom. Deși ne încurajează progresele înregistrate în reformarea învăţământului, recomandăm adoptarea în timp util a modificărilor legislative demult așteptate care sunt necesare pentru avansarea reformei. Mai mult, ne îngrijorează tărăgănarea adoptării pachetului de modificări legislative necesare pentru a facilita restructurarea creditelor bancare ipotecare, executarea drepturilor asupra bunurilor gajate și finalizarea procedurilor de insolvabilitate a debitorilor, reforma respectivă fiind programată încă pentru anul 2010. Aprobarea rapidă în Guvern a modificărilor elaborate şi dezbaterea în regim de urgență a acestora în Parlament ar facilita în mare măsură reducerea ponderii creditelor bancare neperformante și ar permite o creştere concomitentă a numărului de credite noi. În mod similar, este necesară adoptarea fără întârziere în Parlament a pachetului de proiecte legislative pentru a soluționa situaţia dificilă în care se află Banca de Economii din cauza implicării ei în rezolvarea problemelor generate de falimentul băncii Investprivatbank.  

O misiune a FMI va reveni la Chişinău la sfârşitul lunii octombrie să poarte discuţii cu privire la cea de-a patra evaluare a programului susținut de FMI prin mecanismele de finanțare ECF (Mecanismul extins de creditare) și EFF (Mecanismul de finanţare extinsă). Dacă se va ajunge la o înțelegere cu privire la politicile menite să asigure atingerea obiectivelor prevăzute de program, se preconizează că ședința Consiliului de Directori Executivi al FMI la care se vor discuta rezultatele evaluării programului va avea loc la sfârşitul anului 2011.