Moldova & IMF IMF Activities Publications Press Releases


March 6, 2020

PRESS LINE

Mr. Volodymyr Tulin, the International Monetary Fund (IMF) Resident Representative in Moldova, made the following statement today in Chisinau: 

“We take note of criminal investigation actions involving the NBM and will be closely monitoring developments in this area. In this context, it will be important to safeguard the independence of the NBM, so that the hard-won progress achieved under the IMF-supported program is preserved for the benefit of all Moldovans. We stand ready to support the continuation of the reform process in Moldova.”


6 martie 2020

DECLARAȚIE PENTRU PRESĂ 

Volodymyr Tulin, Reprezentantul Permanent al Fondului Monetar Internaţional (FMI) în Moldova, a difuzat astăzi la Chişinău următoarea declaraţie: 

"Am luat notă de acțiunile de urmărire penală ce vizează Banca Națională a Moldovei și vom monitoriza îndeaproape evoluțiile din acest domeniu. În acest context, va fi important de păstrat independența Băncii Naționale a Moldovei, astfel încât să fie menținut progresul obținut prin eforturi mari pe parcursul realizării programului susținut de Fondului Monetar Internațional, în beneficiul cetățenilor. Suntem gata să susținem continuarea reformelor din Republica Moldova."


6 марта 2020 г. 

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЛЯ ПРЕССЫ

Володымыр Тулин, постоянный представитель Международного валютного фонда (МВФ) в Молдове, сделал сегодня в Кишиневе следующее заявление: 

"Мы приняли к сведению следственно-процессуальные меры, касающиеся Национального Банка Молдовы, и будем внимательно следить за развитием ситуации. В данном контексте, важно соблюсти независимость Национального Банка Молдовы, чтобы поддержать, на благо всего населения страны, с трудом завоеванный прогресс, достигнутый в рамках программы, поддерживаемой Международным Валютным Фондом. Мы готовы поддерживать продолжение реформ в Республике Молдова."