Moldova & IMF IMF Activities Publications Press ReleasesFebruary 27, 2023

Rodgers Chawani
IMF Resident Representative in the Republic of Moldova

PRESS STATEMENT 

 

An International Monetary Fund (IMF) mission led by Mr. Ruben Atoyan will hold discussions with the Moldovan authorities in the context of the third review under the Extended Credit Facility (ECF) and the Extended Fund Facility (EFF) arrangements in Chişinău during March 1 – 14, 2023. 

The mission will discuss recent macroeconomic developments, assess the outlook and risks for the economy and follow up on the implementation of the program commitments.


Background
: Moldova’s 40-month IMF program, approved on December 21, 2021 and augmented in May 2022, is supported by a loan of about US$826 million (SDR 594.3 million), of which US$287.2 million (SDR 206.6 million) have been already disbursed. Financing under the ECF carries a zero-interest rate with a grace period of 5˝ years, and a final maturity of 10 years, and financing under EFF carries an annual interest rate equal to the SDR basic rate and is repayable over 10 years with a 4˝ -year grace period.
 

27 februarie 2023

Rodgers Chawani
Reprezentantul permanent al FMI în Republica Moldova

DECLARAŢIE PENTRU PRESĂ 

 

În perioada 1 – 14 martie, o misiune a Fondului Monetar Internațional (FMI) condusă de dl Ruben Atoyan va purta discuții la Chișinău cu autoritățile Republicii Moldova în contextul celei de-a treia evaluări a programului ECF-EFF, susținut prin Mecanismul extins de creditare (ECF) și Mecanismul de finanțare extinsă (EFF). 

Experții FMI vor discuta evoluțiile macroeconomice recente, vor evalua perspectivele și riscurile pentru economie și se vor informa despre progresul atins în implementarea acțiunilor convenite în cadrul programului susținut de FMI.


Informație generală: 
 programul autorităților moldovenești, susținut de FMI, are o durată de 40 luni și a fost aprobat la 21 decembrie 2021. În luna mai 2022 a fost majorat volumul total de creditare la circa 826 milioane de dolari S.U.A. (594,3 milioane de drepturi speciale de tragere (DST), din care 287,2 milioane de dolari S.U.A. (206,6 milioane de DST) au fost deja debursate. Finanțarea în baza ECF prevede o rată anuală a dobânzii de zero la sută, o perioadă de grație de cinci ani și jumătate și un termen de rambursare de zece ani, iar finanțarea în baza EFF prevede o rată anuală a dobânzii egală cu rata de bază a dobânzii pentru DST, un termen de rambursare de zece ani și o perioadă de grație de patru ani și jumătate.
 

27 февраля 2023 г.

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЛЯ ПРЕССЫ

Роджерса Чавани (Rodgers Chawani)
постоянного представителя МВФ в Республике Молдова
 

 

В период с 1 по 14 марта 2023 года миссия Международного валютного фонда (МВФ) возглавляемая г-ном Рубеном Атояном (Ruben Atoyan) проведет в Кишиневе дискуссии с властями Молдовы в контексте третьего обзора программы Республики Молдова, финансируемой МВФ посредством механизмов кредитования ECF (Расширенный механизм кредитования) и EFF (Механизм расширенного финансирования). 

Миссия обсудит последние макроэкономические события, оценит перспективы и риски для экономики, а также отследит ход выполнения программных обязательств.


Справочная информация: 
40-месячная программа была утверждена МВФ в декабре 2021 года, а в мае 2022 года общий объём кредитования был увеличен до около 826 миллионов долларов США (594,3 миллиона СПЗ), из которых 287,2 миллиона долларов США (206,6 миллиона СПЗ) уже были перечислены. Финансирование посредством ECF осуществляется по нулевой процентной ставке со льготным периодом в 5,5 лет и окончательным сроком погашения в 10 лет, а финансирование посредством EFF предусматривает процентную ставку, равную базовой ставке СПЗ, срок погашения в 10 лет и льготный период в четыре с половиной года.