Moldova & IMF IMF Activities Publications Press ReleasesMarch 7, 2023

Rodgers Chawani
IMF Resident Representative in the Republic of Moldova

PRESS STATEMENT 

 

Alfred Kammer, Director of the European Department of the International Monetary Fund, will visit Chișinău during March 8-10. He will hold meetings with President Maia Sandu, Prime Minister Dorin Recean, the ministers in charge of economic and energy management and the Governor of the National Bank of Moldova Octavian Armașu to appreciate firsthand the challenges the country is facing while celebrating the strong partnership between the IMF and Moldova.

Background: Alfred Kammer has been the Director of the European Department of the IMF since August 2020, where he oversees the IMF’s work with Europe. Mr. Kammer was previously the Chief of Staff of the Office of the Managing Director, advising the Managing Director on strategic and operational issues and overseeing operations for the senior management team. Alfred Kammer was the IMF's permanent representative in Russia. He has extensive experience from working in countries in Africa, Asia, Europe, and the Middle East, dealing with a wide range of economic policy and strategic planning issues.


7 martie 2023

Rodgers Chawani
Reprezentantul permanent al FMI în Republica Moldova

DECLARAŢIE PENTRU PRESĂ 

 

Alfred Kammer, directorul Departamentului european al Fondului Monetar Internațional, va efectua o vizită la Chișinău, în perioada 8-10 martie curent. El va avea întrevederi cu Președintele Maia Sandu, prim-ministrul Dorin Recean, miniștrii responsabili de gestionarea economiei și sectorului energetic și guvernatorul Băncii Naționale a Moldovei, Octavian Armașu, pentru a discuta la direct provocările cu care se confruntă Republica Moldova, dar și pentru a-și exprima aprecierea față de parteneriatul robust dintre FMI și Republica Moldova.

Informație generală: Alfred Kammer este directorul Departamentului european al Fondului Monetar Internațional din august 2020. În această calitate, el superveghează activitatea FMI în Europa. Anterior, dl Kammer a fost șef de cabinet în cadrul Biroului Directorului general al FMI, responsabil de consilierea Directorului general în materie de aspecte strategice și operaționale, precum și de gestionarea activității operaționale la nivelul conducerii de vârf a FMI. Dl Kammer a activat în calitate de reprezentant permanent al FMI în Rusia. Dl Kammer are experiență bogată de lucru cu state din Africa, Asia, Europa și Orientul Mijlociu, abordând o gamă largă de probleme de planificare strategică și de politici.
 


7 марта 2023 г.

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЛЯ ПРЕССЫ

Роджерса Чавани (Rodgers Chawani)
постоянного представителя МВФ в Республике Молдова
 

 

В период с 8 по 10 марта 2023 Молдову посетит с визитом директор Европейского департамента МВФ Альфред Каммер. Он проведет встречи с президентом Майей Санду, премьер-министром Дорином Речан, министрами, курирующими экономические и энергетические вопросы в правительстве, а также с президентом Национального банка Октавианом Армашу, чтобы обсудить напрямую сложности, с которыми сталкивается страна, а также выразить высокую оценку крепкому партнерству между МВФ и Республикой Молдова. 

Справочная информация: Альфред Каммер является директором Европейского департамента МВФ с августа 2020 г., где курирует работу МВФ с Европой. Ранее он занимал должность начальника аппарата директора-распорядителя, консультируя директора-распорядителя по стратегическим и операционным вопросам, курируя организационные аспекты деятельности высшего руководства. Альфред Каммер был постоянным представителем МВФ в России. У него богатый опыт взаимодействовал со странами Африки, Азии, Европы и Ближнего Востока, занимаясь широким кругом вопросов экономической политики и стратегического планирования.