Moldova & IMF IMF Activities Publications Press Releases


December 22, 2023

PRESS LINE

Ms. Svetlana Cerović, the Resident Representative of the International Monetary Fund (IMF) in Moldova, made the following statement today: 

We take note of Parliament’s sudden action yesterday to dismiss the Governor of the National Bank of Moldova, Octavian Armaşu. The hearings and decision took place very quickly, raising concerns about due process: proper and thorough professional and legal investigation and assessment.

We stress that central bank independence is a key pillar of the IMF-supported program, along with strengthening governance and adherence to the rule of law. Demonstrating and preserving the independence of the National Bank of Moldova and continuing efforts to enhance governance and rule of law are therefore critical for the implementation of the program and the country’s economic stability.


22 decembrie 2023

DECLARAȚIE PENTRU PRESĂ 

Dna Svetlana Cerović, Reprezentanta permanentă a Fondului Monetar Internaţional (FMI) în Republica Moldova, a difuzat astăzi următoarea declaraţie: 

„Am luat act de acțiunile întreprinse brusc de Parlament aseară pentru demiterea guvernatorului Băncii Naționale a Moldovei, Octavian Armașu. Audierile și luarea deciziei au avut loc foarte rapid, ceea ce pune sub semnul întrebării dacă a fost asigurată corectitudinea procesului dat, și anume efectuarea unei analize și evaluări profesionale și juridice într-o manieră adecvată și completă.

Subliniem că independența băncii centrale este un element cheie al programului susținut de FMI, de rând cu consolidarea guvernanței și supremația legii în stat. Angajamentul față de independența Băncii Naționale a Moldovei și menținerea acestei independențe, precum și continuarea eforturilor de consolidare a guvernanței și a statului de drept sunt, prin urmare, esențiale pentru implementarea programului și pentru stabilitatea economică a țării”.


22 декабря 2023 г. 

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЛЯ ПРЕССЫ

Г-жа Светлана Церович, постоянный представитель Международного валютного фонда (МВФ) в Республике Молдова, сделала сегодня следующее заявление: 

«Мы приняли к сведению вчерашнее внезапное решение парламента об отставке главы Национального банка Молдовы Октавиана Армашу. Слушания были проведены и решение было принято очень быстро, что вызывает озабоченность в отношении соблюдения надлежащей процедуры: должного тщательного расследования и оценки с профессиональной и юридической точки зрения.

Мы подчеркиваем, что независимость центрального банка является ключевым элементом программы, поддерживаемой МВФ, наряду с укреплением госуправления и соблюдением верховенства закона. Поэтому поддержка и сохранение независимости Национального банка Молдовы и продолжение усилий по укреплению госуправления и верховенства закона имеют решающее значение для реализации программы и экономической стабильности страны».