Moldova & IMF IMF Activities Publications Press ReleasesApril 19, 2024

Svetlana Cerović
IMF Resident Representative in the Republic of Moldova

PRESS STATEMENT 

An International Monetary Fund (IMF) mission led by Ms. Clara Mira will visit Chișinău during April 22 – May 2, 2024. 

The mission will hold combined discussions with the authorities in the context of the fifth review under the Extended Credit Facility (ECF) and the Extended Fund Facility (EFF) arrangements, and the first review under the Resilience and Sustainability Facility (RSF)

The mission will take stock of the recent economic developments and the progress in the authorities’ program implementation and will update and assess the macroeconomic outlook.

  

Background: Moldova’s 40-month ECF and EFF IMF program, approved on December 21, 2021, and augmented in May 2022, is supported by a loan of about US$783 million (SDR 594.3 million), of which about US$459 million (SDR 348.5 million) have been already disbursed. In addition, a new arrangement under the RSF of about US$170 million (SDR 129.4 million) was approved in December 2023. Financing under the ECF carries a zero-interest rate with a grace period of 5˝ years, and a final maturity of 10 years, and financing under EFF carries an annual interest rate equal to the SDR basic rate and is repayable over 10 years with a 4˝-year grace period. Financing under the RSF reaches maturity in 20 years and has a 10˝-year grace period during which no principal is repaid.

 


19 aprilie 2024

Svetlana Cerović
Reprezentant
a permanentă a FMI în Republica Moldova

DECLARAŢIE PENTRU PRESĂ 

O misiune a Fondului Monetar Internaţional (FMI) condusă de d-na Clara Mira se va afla în vizită la Chișinău în perioada 22 aprilie – 2 mai 2024.  

Misiunea FMI va purta discuții în contextul a celei de-a cincea evaluări a programului susținut prin Mecanismul extins de creditare (ECF) și Mecanismul de finanțare extinsă (EFF) și primei evaluări a programului susținut prin Mecanismul de finanțare pentru reziliență și sustenabilitate (RSF).

 

Misiunea va analiza evoluțiile recente din economie și progresul atins în implementarea programului autorităților și va actualiza datele, evaluând perspectivele la nivel macroeconomic. 

 

Informație generală:  programul autorităților moldovenești, susținut de FMI prin mecanismele de finanțare ECF și EFF, are o durată de 40 luni și a fost aprobat la 21 decembrie 2021. În luna mai 2022 a fost majorat volumul total de creditare la circa 783 milioane de dolari S.U.A. (594,3 milioane de drepturi speciale de tragere (DST), din care circa 459 milioane de dolari S.U.A. (348,5 milioane de DST) au fost deja debursate. În afară de aceasta, în decembrie 2023 a fost aprobat un program nou, susținut prin mecanismul de finanțare RSF, în valoare de circa 170 milioane de dolari S.U.A. (129,4 milioane de DST). Finanțarea în baza ECF prevede o rată anuală a dobânzii de zero la sută, o perioadă de grație de cinci ani și jumătate și un termen de rambursare de zece ani, iar finanțarea în baza EFF prevede o rată anuală a dobânzii egală cu rata de bază a dobânzii pentru DST, un termen de rambursare de zece ani și o perioadă de grație de patru ani și jumătate. Finanțarea în baza RSF are un termen de rambursare de 20 ani și o perioadă de grație de zece ani și jumătate, pe parcursul căreia nu se achită suma principală.


 


19 апреля 2024 г.

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЛЯ ПРЕССЫ

Светланы Церович (Svetlana Cerović)
постоянного представителя МВФ в Республике Молдова
 

Миссия Международного Валютного Фонда (МВФ) во главе с г-жой Кларой Мира (Clara Mira) посетит Молдову в период 22 апреля – 2 мая 2024 г.  

Миссия проведет обсуждения с властями Молдовы в контексте пятого обзора программы ECF/EFF Республики Молдова, финансируемой МВФ посредством Расширенного кредитного механизма (ECF) и Механизма расширенного кредитования (EFF), и первого обзора программы, финансируемой МВФ посредством Механизма финансирования для достижения стойкости и долгосрочной устойчивости (RSF). 

Миссия проанализирует последние экономические события и прогресс, достигнутый властями в выполнении программы, обновит данные и проведет оценку макроэкономических перспектив.
 

Справочная информация: 40-месячная программа ECF/EFF была утверждена МВФ в декабре 2021 года, а в мае 2022 года общий объём кредитования был увеличен до около 783 миллионов долларов США (594,3 миллиона СПЗ), из которых около 459 миллионов долларов США (348,5 миллиона СПЗ) уже были перечислены. Помимо этого, в декабре 2023 г. была утверждена программа RSF, с финансированием в размере около 170 миллионов долларов США (129,4 миллиона СПЗ). Финансирование посредством ECF осуществляется по нулевой процентной ставке со льготным периодом в 5,5 лет и окончательным сроком погашения в 10 лет, а финансирование посредством EFF предусматривает процентную ставку, равную базовой ставке СПЗ, срок погашения в 10 лет и льготный период в четыре с половиной года. Финансирование посредством RSF предусматривает срок погашения в 20 лет и льготный период в десять с половиной года, в течение которого основная сумма кредита не погашается.