Moldova & IMF IMF Activities Publications Press ReleasesMisiunea FMI a ajuns la un acord la nivel de personal cu autoritățile Republicii Moldova, în cadrul celei de-a treia revizuiri a programului susținut în baza Mecanismului Extins de Creditare şi Mecanismului de Finanțare Extinsă

Comunicat de presă 11/175
12 mai 2011
 

O misiune a Fondului Monetar Internațional (FMI) condusă de Nikolay Gueorguiev s-a aflat în vizită la Chișinău în perioada 27 aprilie – 12 mai 2011 în cadrul celei de-a treia revizuiri a programului susținut prin mecanismele de finanțare ECF (Mecanismul extins de creditare) și EFF (Mecanismul de finanţare extinsă).  

La finele vizitei sale, Dl. Gueorguiev a făcut următoarea declaraţie:  

“Misiunea și autoritățile Moldovei au ajuns la un acord la nivel de personal cu privire la finalizarea celei de-a treia revizuiri a programului ECF/EFF. Acest acord urmează a fi aprobat de conducerea FMI și Consiliul de directori executivi al Fondului. Şedința Consiliului de directori executivi este planificată pentru începutul lunii iulie. Finalizarea acestei revizuiri îi va permite Moldovei să primească 50 milioane de DST (circa 77 milioane de dolari S.U.A.) pentru consolidarea rezervelor valutare. 

Programul se realizează cu succes. Toate criteriile de performanță și criteriile de performanță structurale aplicabile, cu termenul de realizare până la 31 martie, au fost respectate. Deși nu au fost respectate două ținte indicative – plafonul privind modificarea arieratelor la cheltuielile interne ale guvernului general și plafonul privind baza monetară – contăm pe angajamentul autorităților de a realiza măsuri de remediere adecvate. 

În economia Republicii Moldova continuă procesul viguros de relansare economică și indicatorii-cheie ai activității economice reflectă rezultatele foarte bune înregistrate pe parcursul anului curent. Rata inflației este în declin, dar sunt posibile presiuni inflaționiste cauzate de majorarea recentă bruscă a prețurilor internaționale la resursele energetice și creșterea accelerată a cererii pe piața internă. Pentru perioada 2011-2012, anticipăm o creștere economică robustă de 5 la sută, o anumită creștere a deficitului contului curent al balanţei de plăţi  și o rată a inflației de 8 la sută la finele anului 2011 și 5¾ la sută la finele anului 2012. 

Acum, când a fost deja realizat jumătate din programul susținut de FMI, Moldova a depășit, în mare măsură, criza economică. Cu contribuția unui program de stabilizare credibil, eforturilor de liberalizare economică semnificative și îmbunătățirii mediului extern, volumul producției a atins deja nivelul înregistrat înaintea crizei, Banca Națională a Moldovei (BNM) și-a restabilit nivelul rezervelor internaționale, iar deficitul bugetar s-a redus în anul trecut cu peste 3¾ la sută din PIB, în timp ce alocațiile pentru asistență socială au sporit considerabil. Totuși, rămân încă multe de făcut. Prioritățile imediate de politici sunt: menținerea stabilității macroeconomice, continuarea ajustării bugetare și accelerarea reformelor structurale, având drept scop promovarea competitivității și creșterii economice stimulate de exporturi. 

În acest context, salutăm angajamentul susținut al autorităților de a respecta parametrii adoptați în Legea Bugetului pentru anul 2011 și ai Cadrului bugetar pe termen mediu care să asigure atingerea și menținerea sustenabilității bugetar-fiscale în perioada 2011-2014. Strategia bugetar-fiscală  autorităților va fi susținută prin introducerea planificată a unui nou cadru de responsabilitate bugetar-fiscală și prin realizarea unei reforme ample a politicii fiscale. 

Reforma preconizată a politicii fiscale își propune crearea unui regim fiscal competitiv, simplu, transparent și echitabil. Având ca scop promovarea investițiilor, reforma va extinde opțiunea de restituire a taxei pe valoarea adăugată (TVA) pentru procurarea bunurilor investiționale – accesibilă contribuabililor din municipiile Chișinău și Bălți – asupra întregii țări și va accelera amortizarea unor categorii de active productive. În același timp, va fi reintrodusă cota unică a impozitului pe venitul întreprinderilor de 12 la sută, aplicabil unei baze largi de contribuabili, pentru asigurarea colectării unui nivel adecvat de fonduri pentru susținerea realizării strategiei bugetar-fiscale a autorităților.  

Politica monetară trebuie să rămână în continuare axată pe obiectivul pe termen mediu al BNM de a atinge un nivel al inflației de 5 procente, plus/minus 1½ puncte procentuale. Respectiv, majorarea recentă semnificativă a prețurilor la resursele energetice la nivel internațional și creșterea accelerată a cererii interne dictează înăsprirea treptată a politicii monetare pentru a stabiliza așteptările inflaționiste și a limita accelerarea creșterii volumului de creditare pe piața internă. În particular, susținem intenția BNM de a majora rezervele obligatorii până la 14 la sută, pe parcursul lunilor ce urmează. 

Misiunea a purtat discuții și pe marginea unor reforme concrete care au scopul de a spori eficiența sectorului public, de a îmbunătăți procesul de colectare a impozitelor, de a pune capăt acumulării arieratelor în sectorul energetic, de a ameliora climatul de afaceri şi de a înlătura barierele din calea comerțului extern”.