Moldova & IMF IMF Activities Publications Press ReleasesDeclarația FMI la încheierea vizitei în Republica Moldova


25 iunie 2013

O echipă a Fondului Monetar Internațional (FMI), s-a aflat la Chișinău în perioada 19-24 iunie pentru a purta discuții la nivel de personal pe marginea recentelor evoluții economice și politicilor. Misiunea dorește să aducă mulțumiri autorităților moldovenești și personalului tehnic pentru primirea călduroasă și dialogul constructiv.  

După o contracție moderată a economiei Moldovei în anul 2012, generată de seceta severă și un mediu extern puțin favorabil, se observă semne clare de redresare a situaţiei. În primul trimestru al anului 2013, PIB-ul real a crescut cu 3½ la sută, datorită expansiunii sănătoase a exporturilor, remitențelor și producției industriale. Dat fiind că se anticipează redresarea situaţiei în sectorul agricol în a doua jumătate a anului, se prognozează că în 2013 PIB-ul real va înregistra o creștere de 4 la sută. Totodată,  se preconizează că inflația va rămâne în intervalul țintit de Banca Națională a Moldovei (BNM), în timp ce deficitul contului curent ar putea să se extindă ușor din contul creșterii cererii pe plan intern.  

În cadrul programului recent, realizat de autorităţile Republicii Moldova pe parcursul unei perioade de trei ani, cu sprijinul Fondului Monetar Internațional, obiectivele de bază au fost atinse, în mare parte, chiar dacă ultima evaluare din cadrul programului nu a fost finalizată. Printre realizările principale ale programului pot fi menţionate următoarele: reducerea semnificativă a deficitului bugetar, menținerea sub control a inflației, restabilirea nivelului rezervelor internaționale și menținerea stabilității financiare. Totodată, s-a înregistrat progres semnificativ în realizarea reformelor structurale în mai multe domenii, cum ar fi reforma sectorului energetic, reforma învăţământului, reforma în domeniul asistenței sociale și reforma în sectorul financiar. Aceste politici au contribuit la revenirea în forță a economiei moldoveneşti după recesiunea din 2009, au redus gradul vulnerabilitate al economiei în fața șocurilor economice nefavorabile și au pregătit terenul pentru o creștere economică robustă. 

Cu toate acestea, unele evoluții și inițiative de politici recente pun în pericol aceste realizări. În special, restructurarea radicală planificată a sistemului de impozitare în agricultură ar putea crea un şir de probleme sociale de ordin economic, social şi bugetar-fiscal, redeschiderea unor lacune în regimul de aplicare a taxei pe valoarea adăugată ar putea submina procesul de încasare a impozitelor, iar majorarea într-o manieră ad-hoc a pensiilor și salariilor pentru persoanele cu funcții de demnitate publică va exercita presiuni asupra resurselor bugetare. Misiunea recomandă autorităților să se abțină de la introducerea impozitului unic în agricultură și să-și revadă poziția în privința celorlalte măsuri sau să întreprindă acțiuni care ar compensa efectul măsurilor propuse, pentru a se încadra într-un buget pe care statul și-l poate permite. 

În afară de aceasta, este necesar să fie soluționate o serie de probleme din sectorul bancar. Pentru reabilitarea Băncii de Economii, se impune o recapitalizare substanțială a băncii, urmată de măsuri de consolidare a managementului acestei instituții, cu privatizarea ulterioară în cadrul unui proces deschis și transparent. În plus, recentele situaţii de conflict din sectorul bancar scot în evidență necesitatea aplicării cuprinzătoare a cerinţelor recent adoptate privind transparența structurii acționariatului și condiţiile cărora trebuie să le corespundă acționarii, precum și privind protecția drepturilor de proprietate în sectorul bancar. În acest context, are o importanță crucială implementarea rapidă a reformei curente a sistemului judiciar.  

Misiunea îndeamnă autoritățile să protejeze stabilitatea macroeconomică și financiară, pentru asigurarea cărora au fost depuse multe eforturi, prin luarea măsurilor necesare și continuarea implementării reformelor economice. Misiunea rămâne disponibilă pentru discuții ulterioare pe marginea acestor politici, cât și a altor chestiuni.