Moldova & IMF IMF Activities Publications Press Releases


Consiliul de directori executivi al FMI a finalizat cea de-a doua evaluare a Programului Republicii Moldova, susţinut prin Mecanismul extins de creditare şi Mecanismul de finanţare extinsă

Comunicat de presă nr. 17/514
20 decembrie 2017
 
 

  • Se prognozează o creștere a PIB in jur de 3.5 la sută īn anul 2017 și de 3.0 la sută īn 2018, iar inflația se așteaptă să revină la ținta īn lunile viitoare.
     
  • Politicile bugetar-fiscale disciplinate și performanța mai bună la venituri vor permite cheltuieli prioritare suplimentare, mențināndu-se sustenabilitatea datoriei publice.
     
  • A fost menținută stabilitatea financiară, iar curățirea cu fermitate a sectorului financiar, de rānd cu un pachet mai mare de reforme, sunt vitale pentru o creștere mai rapidă și reducerea sărăciei.
     

La 20 decembrie 2017, Consiliul de directori executivi al Fondului Monetar Internaţional (FMI) a finalizat consultările prevăzute de Articolul IV al Statutului FMI[1] și cea de-a doua evaluare a Programului Republicii Moldova, susţinut prin Mecanismul extins de creditare (ECF)[2] şi Mecanismul de finanţare extinsă (EFF) [3].

Īn urma finalizării evaluării programului, Republica Moldova a primit acces la 15,7 milioane DST (drepturi speciale de tragere) (circa 22,2 milioane dolari S.U.A.). Programul ECF/EFF, īn valoare totală de 129,4 milioane drepturi speciale de tragere (circa 183,1 milioane dolari S.U.A. sau 75 la sută din cota Republicii Moldova la FMI) a fost aprobat la 7 noiembrie 2016 (a se vedea comunicatul de presă nr. 16/491).

Republica Moldova a avut parte de o relativă stabilitate macroeconomică și financiară, lăsānd īn urmă criza bancară din anul 2014. Creșterea economică s-a restabilit și, deși s-a īnregistrat o anumită īncetinire a ritmului creșterii, pentru anul următor se prognozează să fie de circa 3 la sută. Anticipăm revenirea īn anul 2018 a inflaţiei īn limitele intervalului ţintit, după ce īn anul 2017 s-a īnregistrat o anumită creștere a acestui indicator. Situația īn sectorul bancar a fost stabilă, s-au īnregistrat progrese īn privința parametrilor bugetari, iar poziția externă a Republicii Moldova s-a consolidat. Totuși, se remarcă riscuri substanțiale īn privința perspectivelor pentru viitor.

Īn linii generale, condiţiile programului se respectă, dar sunt necesare eforturi susținute de promovare a reformelor, pentru a accelera creșterea economică și a īmbunătăți condițiile de trai ale populației. Deși cu īntārziere, s-au īnregistrat progrese importante īn ceea ce privește curățirea sectorului financiar, inclusiv prin consolidarea cadrului de supraveghere și celui de reglementare, perfecționarea managementului și sporirea transparenței acționarilor. Totodată, sunt provocări semnificative īn vederea punerii sistemului bancar pe un fundament mai sănătos. Īn afară de acțiunile ce vizează sectorul financiar, politicile macroeconomice bine gāndite și reformele structurale serioase vor avea o importanță critică pentru atingerea obiectivelor de stimulare a potențialului de creștere economică, creare a locurilor de muncă noi și reducere a sărăciei. Prioritățile la nivel de politici includ soluționarea problemelor legate de guvernanța proastă, de corupție, īnlăturarea lacunelor ce țin de infrastructură, consolidarea eficacității politicii monetare, asigurarea transparenței și recuperării costurilor īn sectorul energetic, combaterea īn continuare a economiei tenebre și dezvoltarea capitalului uman, care este la un nivel relativ scăzut.

Īn urma discuţiilor din cadrul Consiliului de directori executivi, domnul Mitsuhiro Furusawa, director general adjunct al FMI şi preşedinte īn exerciţiu al şedinţei, a declarat următoarele:

„Republica Moldova īnregistrează īn continuare progrese importante īn eforturile de consolidare a stabilității macroeconomice și financiare. Aceste rezultate sunt susținute prin implementarea consecventă a programului, cu accent pe redresarea serioasă a situației īn sistemul financiar, īmbunătățirea guvernării și climatului de afaceri și atragerea investițiilor străine și autohtone. Īntrucāt provocări semnificative rămān īn continuare la ordinea zilei, acum este important ca aceste eforturi să continue, pentru ca succesele recente să fie consolidate, să sporească creșterea economică potențială și să fie asigurat un nivel de trai mai īnalt populației.

Politica monetară promovată trebuie să se axeze īn continuare pe obiectivul menţinerii stabilităţii preţurilor, īn contextul unui regim flexibil al ratei de schimb. Cadrul de țintire a inflației trebuie să fie consolidat prin perfecționarea prognozării, īmbunătățirea coordonării īntre agențiile statului și consolidarea comunicării, inclusiv prin adoptarea unui calendar al ședințelor de politică monetară regulate.

Bugetul pentru anul 2018 și cadrul bugetar pe termen mediu permit investiții publice și cheltuieli sociale prioritare, favorabile creșterii economice, protejānd īn același timp sustenabilitatea datoriei. Privind īn perspectivă, controlul ferm asupra cheltuielilor curente și cheltuielilor salariale va juca un rol important īn prevenirea creșterii ponderii acestor cheltuieli īn PIB, limitāndu-se nejustificat cheltuielile prioritare. Īn afară de aceasta, este necesar de īntreprins eforturi pentru a īmbunătăți eficiența investițiilor publice, de adoptat o abordare echilibrată a expansiunii investițiilor respective și de eliminat arieratele la nivelul bugetelor locale.

S-au īnregistrat progrese importante īn ceea ce privește redresarea situației īn sectorul financiar, inclusiv prin sporirea transparenței acționarilor și managementului, consolidarea cadrului de supraveghere și celui de reglementare și diagnosticarea situației la nivel de bănci. Totuşi, mai avem de confruntat multe probleme pentru ca progresul atins să devină ireversibil. Trebuie să continue eforturile pentru facilitarea transferului drepturilor de proprietate asupra acțiunilor "problematice" ale celor mai mari bănci către acționarii care īndeplinesc condițiile de onorabilitate și competență, confirmarea acționarilor și managerilor īn conformitate cu prevederile legii, curățirea īn continuare a bilanțurilor băncilor și īmbunătățirea gestionării riscurilor īn cadrul băncilor. Acordarea mai multor resurse pentru supravegherea axată pe riscurile cheie ar veni īn sprijinul acestor eforturi.

Reformele structurale rămān īn continuare indispensabile pentru creșterea economică susținută și pentru reducerea sărăciei. Prioritățile includ: īmbunătățirea climatului de afaceri pentru atragerea investițiilor private, īn vederea unei redresări economice mai ample și sprijinirii diversificării economiei, reformarea bine țintită a pieței muncii, investițiile īn capitalul uman și eforturile de reducere a economiei tenebre. Īn sectorul energetic, eforturile trebuie să se axeze īn continuare pe asigurarea recuperării costurilor și pe sporirea transparenței”.


Evaluarea Consiliului de directori executivi[4]

Directorii executivi au salutat stabilitatea macroeconomică și financiară de care s-a bucurat Republica Moldova pe parcursul ultimilor doi ani, precum și progresul realizat īn cadrul programului. Totodată, ei au avertizat, că succesele recente īncă nu au căpătat un caracter ireversibil, iar riscurile unei evoluții nefavorabile pe termen mediu rămān a fi reale. Īn acest sens, directorii executivi au subliniat importanța menținerii sustenabilității bugetare,  consolidării eficacității politicii monetare și implementării reformelor pentru redresarea fermă a situației īn sistemul financiar, īmbunătățirea guvernării și climatului de afaceri. Aceste aspecte sunt esențiale pentru atragerea investițiilor străine și autohtone și pentru sporirea creșterii economice potențiale și īmbunătățirea nivelului de trai al populației.

Directorii executivi au apreciat succesul atins de autorități īn ceea ce privește reducerea inflației și au reiterat, că politica monetară trebuie să se axeze īn continuare pe obiectivul menţinerii stabilităţii preţurilor, īn contextul unui regim flexibil al ratei de schimb. Ei au căzut de acord, că o pauză īn reducerea ratelor de politică monetară este potrivită la această etapă, ținānd cont de presiunile inflaționiste incipiente. Directorii executivi au īncurajat autoritățile să consolideze mecanismul de transmisie monetară și să fortifice cadrul de țintire a inflației, inclusiv prin perfecționarea procesului de prognoză, pentru a consolida rezultatele și a facilita luarea deciziilor, prin īmbunătățirea coordonării īntre agențiile statului și consolidarea comunicării pe intern și comunicării cu publicul. De asemenea, au īncurajat autoritățile să nu opună rezistență fluctuațiilor cursului de schimb care sunt determinate de tendințele fundamentale din economie.

Directorii executivi au salutat adoptarea bugetului pentru anul 2018 și cadrului bugetar pe termen mediu care permit investiții publice și cheltuieli sociale, favorabile creșterii economice, asigurānd, īn același timp, sustenabilitatea datoriei. Ei au subliniat necesitatea unui control ferm permanent asupra cheltuielilor curente și cheltuielilor salariale pentru a exclude limitarea nejustificată a investițiilor și cheltuielilor sociale prioritare. De asemenea, directorii executivi au īncurajat consolidarea managementului investițiilor publice și eficienței lor.

Directorii executivi au salutat progresele importante īn ceea ce privește redresarea situației īn sectorul financiar, inclusiv prin sporirea transparenței acționarilor și managementului instituțiilor financiare, consolidarea cadrului de supraveghere și celui de reglementare și diagnosticarea situației la nivel de bănci. Totuşi, ei au avertizat, că mai rămān īncă provocări majore. Īn acest sens, directorii executivi au cerut implementarea deplină a agendei de reforme menite să consolideze guvernanța băncilor și stabilitatea lor. Următorii pași de importanță critică includ transferul drepturilor de proprietate asupra acțiunilor "problematice" ale celor mai mari bănci către acționarii care īndeplinesc condițiile de onorabilitate și competență, curățirea īn continuare a bilanțurilor băncilor și perfecționarea procedurilor de gestionare a riscurilor pentru a permite o intermediere financiară eficientă. Acordarea mai multor resurse pentru supravegherea axată pe riscurile cheie ar veni īn sprijinul acestor eforturi. Directorii executivi au īndemnat autoritățile să continue eforturile de consolidare a cadrului de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului.

Directorii executivi au subliniat, că implementarea consecventă a reformelor structurale este indispensabilă pentru o creștere economică susținută și pentru reducerea sărăciei, īn special ținānd cont de presiunile de ordin demografic. Printre priorități se numără īncurajarea acumulării de capital, reforme bine țintite ce vizează piața muncii și investiții īn capitalul uman, diversificarea economică și reducerea economiei tenebre. De asemenea, directorii executivi au accentuat importanța transparenței īn sectorul energetic și recuperării costurilor īn sector.

Se așteaptă ca următoarele consultări cu Republica Moldova, prevăzute de Articolul IV al Statutului FMI, să fie realizate īn conformitate cu Hotărārea Cosiliului de Directori executivi cu privire la ciclurile de consultări cu statele-membre care realizează programe susținute de FMI.

 

[1] FMI se angajează anual (de regulă) īn discuții bilaterale cu statele-membre, īn conformitate cu prevederile articolului IV al Statutului organizației. O misiune a FMI vizitează statul-membru, colectează informație de ordin economic și financiar și discută cu autoritățile politicile și evoluțiile economice din țară. Īn urma vizitei, misiunea elaborează un raport care stă la baza discuțiilor din cadrul Consiliului de directori executivi.

[2] Mecanismul extins de creditare (ECF) presupune implementarea unui program susținut pe termen mediu sau lung și este aplicabil statelor-membre cu probleme de durată legate de balanța de plăți. Pentru detalii, a se vedea: http://www.imf.org/en/About/Factsheets/Sheets/2016/08/02/21/04/Extended-Credit-Facility.

[3] Mecanismul de finanţare extinsă (EFF) a fost conceput ca mecanism prin care să fie acordat sprijin pentru programe cuprinzătoare care includ politici de amploare necesare pentru corectarea dezechilibrelor structurale pe parcursul unei perioade īndelungate. Pentru detalii, a se vedea: http://www.imf.org/en/about/factsheets/sheets/2016/08/01/20/56/extended-fund-facility

[4] După finalizarea discuțiilor, Directorul General al FMI, īn calitate de președinte al Consiliului de directori executivi, prezintă un sumar al opiniilor directorilor executivi, care este transmis, ulterior, autorităților statului vizat. Explicațiile privind formulările folosite īn sumarele privind ședințele Consiliului de directori executivi al FMI sunt prezentate la adresa http://www.imf.org/external/np/sec/misc/qualifiers.htm.