Moldova & IMF IMF Activities Publications Press Releases


Limba romana                                                                        

EDGARDO RUGGIERO: IN 2004 WE HOPE TO BUILD ON THE BASIS OF WHAT WE HAVE LEARNED IN 2003 AND 2002

Chisinau-24.12.2003/09:44:31/(BASA-economic)

Interview with Edgardo Ruggiero, Resident Representative of the
International Monetary Fund in Moldova

Question: How do you appreciate 2003 in terms of relationship
between Moldova and IMF? What are the projections for 2004? What
would you wish Moldovans in the new year?

Answer: 2003 was a very important year for both, us and the
Government, as we clarified a number of issues. Issues related to
the authorities' economic programme, which the IMF supported
financially.

It should be very clear. When we say IMF programme, we should
clarify, it is not an IMF programme, it is an economic programme of the
Government supported with financial resources by the IMF. This is
very important. Over 2003, we realized that the programme we had
agreed to finance was not really being implemented to the extent
that we had hoped. That is a very important clarification, for both
us and the authorities, because it allows us to move forward and to
do a better job in the future. There were no conflicts with the
authorities, and if we have discussion, it is because you need to
have discussion to clarify points of view and to come to a better
solution.

In 2004 we hope to build on the basis of what we have learned in
2003 and 2002. We are here to work with the government. Anytime
the Government wants us, we are always available, both the team in
Washington and me, to work very close with the Government. Our
economic forecasts will be discussed at the IMF Board, probably on
January 26.

I wish citizens of Moldova a lower inflation in 2004, because
inflation is the main enemy for the poor. I wish them a more
equitable distribution of incomes, so that the poor benefit from a
bigger slice of the cake, for example of the goods produced in the
country.
 

Basa Press News Agency: http://www.basa.md


EDGARDO RUGGIERO: ÎN ANUL 2004 VOM MERGE ÎNAINTE ŞI ÎN BAZA CONCLUZIILOR LA CARE S-A AJUNS PE PARCURSUL ANILOR 2002 ŞI 2003

Chisinau-24.12.2003/09:44:31/(BASA-economic)

Interviu acordat Agenţiei BASA-press de către Edgardo Ruggiero, reprezentantul permanent al Fondului Monetar Internaţional în Republica Moldova

Întrebare: Prin ce a fost semnificativ anul 2003 în contextul relaţiilor FMI-Republica Moldova ? Care sunt prognozele pentru anul 2004 ? Ce le-aţi dori moldovenilor în anul viitor?

Răspuns: 2003 a fost un an foarte important atat pentru noi, cat şi pentru Guvernul Republicii Moldova, fiindcă pe parcurs au fost clarificate o serie de chestiuni ce ţin de programul economic intocmit de autoritati si sustinut financiar de FMI. Acest lucru trebuie spus foarte clar. Cind spunem programul FMI, trebuie sa clarificam, ca de fapt nu este programul FMI ci programul economic al Guvernului, ce este finantat din sursele acordate de FMI. Acest moment este foarte important.. Pe parcursul anului 2003 am realizat că programul asupra căruia s-a convenit cu Guvernul şi a fost finanţat de FMI, nu este îndeplinit în măsură în care s-a aşteptat.. Această clarificare de poziţii a fost importantă în contextul relaţiilor dintre Fond şi autorităţile moldovene. Ea ne permite să ne mişcăm înainte şi să îndeplinim funcţiile la un nivel mai înalt. În ceea ce priveşte relaţiile noastre cu autorităţile moldovene, nu există conflicte şi dacă se discută, aceasta se face pentru a clarifica unele momente şi a ajunge la o soluţie mai bună..

În anul 2004 sperăm să mergem înainte, inclusiv în baza concluziilor la care s-a ajuns pe parcursul anilor 2002 şi 2003. Suntem dispuşi la o colaborare cЇt mai strЇnsă cu Guvernul, atЇt eu personal, cЇt şi echipa din Washington. CЇt priveşte prognozele economice pentru 2004, ele vor fi discutate la consiliul de directori al FMI, care probabil se va întruni probabil pe data de 26 ianuarie.

Le-aşi dori cetăţenilor Republicii Moldova o inflaţie mai mică în 2004, pentru că inflaţia este inamicul principal al celor săraci. O distribuţie mai echitabilă a veniturilor, astfel încЇt săracii să beneficieze de o parte mai mare a tortei, adică a produselor fabricate în ţară.


Basa Press News Agency: http://www.basa.md