Moldova & IMF IMF Activities Publications Press Releases


  Nr. 6 (156), iunie 2008

Banii scumpi afectează inflaţia

Alexandru TANAS | Preţuri & Inflaţie

În luna mai, goana după resurse a adus băncile în situaţia în care, cu scopuri de publicitate, au apărut dobînzi de atragere a depozitelor de 21,5% în lei şi de 14% - în dolari SUA şi euro. Dobînzile atît de mari au ca scop atragerea de către bănci a resurselor disponibile pe piaţă, de la populaţie şi agenţii economici.

Johan MATHISEN, reprezentantul permanent al FMI în Moldova:
 
În ultima vreme, în Moldova a crescut considerabil oferta de bani, iar oferta de mărfuri şi servicii rămîne,deocamdată, în urmă. Astfel, este pe deplin logic că Banca Naţională, prin acţiunile sale, caută să limiteze masa monetară, astfel ca ea să nu preseze atît de puternic nivelul preţurilor de consum. Noi sperăm că o asemenea situaţie nu va dura mult şi deja în lunile apropiate inflaţia va începe să scadă. În viziunea mea, costul real al banilor este mult mai mic decît ratele de atragere a banilor de la populaţie, care se publică cu scopuri de publicitate. Cu atît mai mult cu cît la bănci există diferite condiţii pentru plasarea avantajoasă a banilor. Astfel, depozitelor cele mai scumpe le revin doar 10% din resursele pe care băncile le atrag pe piaţă. Costul total al banilor pentru bancă este determinat de preţul mediu, pe care ea îl plăteşte pentru toate resursele capitalul propriu, în care intră beneficiul nerepartizat, banii acţionarilor, resursele atrase de peste hotare în cadrul liniilor de credit, precum şi depozitele persoanelor fizice şi juridice.

Sursa