Moldova & IMF IMF Activities Publications Press Releases


 
FMI SALUTĂ INTENŢIA GUVERNULUI DE A EXTINDE ASISTENŢA SOCIALĂ ÎN ANUL 2012 - TOKHIR MIRZOEV

 
Chişinău, 20 mai ( INFOTAG ). Fondul Monetar Internaţional (FMI) salută planul autorităţilor Moldovei de a extinde în 2012 înrolarea în noul sistem de asistenţă socială a gospodăriilor casnice eligibile pînă la 65%.

Într-un interviu acordat agenţiei INFOTAG reprezentantul permanent al FMI în Moldova, Tokhir Mirzoev, a spus că creşterea în continuare a cheltuielilor pentru asistenţa socială este în mare măsură legată de capacitatea Guvernului de a extinde sistemul de asistenţă socială în baza estimării veniturilor reale.

"Bugetul pentru anul 2011 şi alte acte normative permit Moldovei să continue eforturile pentru atingerea scopurilor strategiei bugetar-fiscale în cadrul Programului susţinut de Fond", a spus el.

Mirzoev a atras atenţia la faptul că bugetul prevede reducerea deficitului bugetar pînă la nivelul de 1,9% din PIB, asigurînd, în acelaşi timp, reducerea continuă a cotei cheltuielilor curente în PIB şi creînd spaţiu pentru majorarea investiţiilor publice şi asistenţei sociale direcţionate în vederea reducerii sărăciei.

"FMI şi autorităţile moldoveneşti sînt parteneri care împărtăşesc acelaşi obiectiv - restabilirea stabilităţii macroeconomice, inclusiv a sustenabilităţii fiscale, în Moldova, şi susţinerea creşterii economice durabile", a remarcat Mirzoev.

Potrivit lui, categoriile de cheltuieli de primă importanţă pentru dezvoltarea ţării sînt investiţiile în infrastructură şi asistenţa socială direcţionată pentru reducerea sărăciei.

"Sumele acestor cheltuieli au crescut substanţial în ultimii doi ani. Iar experienţa de anul trecut, cînd alocaţiile bugetare pentru cheltuielile capitale au rămas, în mare măsură, nevalorificate, sugerează că investiţiile în infrastructură sînt în prezent limitate de capacitatea de absorbţie a ţării, şi nu de volumul finanţării", spune reprezentantul FMI în Moldova.

Tokhir Mirzoev consideră că această situaţie dictează necesitatea unor reforme rapide, care vizează sporirea eficienţei planificării proiectelor şi achiziţiilor publice.

 

MASA MONETARĂ EXCESIVĂ AR PUTEA ÎMPIEDICA CREŞTEREA ECONOMIEI MOLDOVEI - TOKHIR MIRZOEV
 
Chişinău, 23 mai ( INFOTAG ). Masa monetară excesivă ar putea afecta creşterea economiei Moldovei prin sporirea inflaţiei şi instabilitatea macroeconomică, consideră reprezentantul permanent al Fondului Monetar Internaţional (FMI) în Moldova, Tokhir Mirzoev.

Într-un interviu acordat agenţiei INFOTAG el spune că sarcina Băncii Naţionale este de a calibra politica monetară în aşa fel, încît să determine nivelul optim al ofertei de bani, compatibil cu nivelul scăzut şi stabil al inflaţiei planificate.

"Politica monetară a R.Moldova a fost extrem de relaxată, începînd cu anul 2009, într-o încercare de a sprijini economia aflată în dificultate. În această perioadă, cerinţele privind rezervele obligatorii au fost reduse aproape de două ori, iar rata de bază a dobînzii a rămas negativă în termeni reali. Aceasta a generat un surplus mare de lichiditate în sistemul bancar şi a contribuit la menţinerea stabilităţii financiare şi macroeconomice în timpul crizei, încurajînd, în acelaşi timp, restabilirea economică", a spus Tokhir Mirzoev.

El consideră că în condiţiile actuale, cînd economia este în creştere, iar volumul creditării sporeşte, excesul de lichiditate ameninţă să stimuleze un nou val de presiuni din partea cererii.

"O asemenea presiune, în absenţa unei reacţii adecvate din partea ofertei de pe piaţa internă, ar putea pune în pericol atît stabilitatea internă, cît şi cea externă", menţionează reprezentantul FMI.

El consideră că acum este momentul ca banca centrală să schimbe accentul de la sprijinirea redresării economice la reducerea riscurilor inflaţioniste, în concordanţă cu indicatorul-ţintă al inflaţiei pentru finele anului 2012, şi anume 5% plus-minus 1,5 puncte procentuale.

"Există limite în ceea ce priveşte posibilităţile BNM în cazul în care ar creşte substanţial, în raport cu nivelul actual, preţurile la resursele energetic. Totuşi, date fiind prognozele curente privind preţurile la nivel global, sîntem încrezători că promovarea unei politici monetare bine calibrate va putea conduce la menţinerea unei rate a inflaţiei scăzute, fără încetinirea creşterii economice", a menţionat Mirzoev.

Potrivit lui, majorarea sezonieră a preţurilor la resursele energetice şi produsele alimentare ar putea conduce la creşterea ratei inflaţiei în prima jumătate a anului 2011.

"Cu toate acestea, ne aşteptăm că aceste efecte se vor atenua în sezonul estival, cum a fost cazul în anul 2010. În acelaşi timp, inflaţia de bază - adică inflaţia calculată, excluzînd produsele alimentare şi resursele energetice - a scăzut sub nivelul de 3% în martie, ceea ce este o veste bună. Bazîndu-ne pe acest fapt, credem că prognoza actuală este, în mod clar, realistă, cu condiţia promovării unei politici monetare adecvate", a încheiat reprezentantul permanent al FMI în Moldova, Tokhir Mirzoev.

 

PLATA DEPOZITELOR DEŢINUTE DE "INVESTPRIVATBANK" A FOST O MĂSURĂ DIFICILĂ, DAR NECESARĂ - TOKHIR MIRZOEV
 
Chişinău, 25 mai ( INFOTAG ). Reprezentantul permanent al Fondului Monetar Internaţional (FMI) în Moldova, Tokhir Mirzoev, afirmă că plata tuturor depozitelor deţinute de "Investprivatbank" în anul 2009 - nu numai a celor asigurate - a fost o măsură dificilă, dar necesară.

Într-un interviu pentru agenţia INFOTAG el a spus că această măsură a fost necesară pentru a evita răspîndirea valului de retrageri ale depozitelor din sistemul bancar.

"Cu toate acestea, o povară mare a căzut în acest proces pe umerii BC "Banca de Economii" SA, ceea ce inhibă dezvoltarea acestei bănci. Prin urmare, recomandăm ca această povară să fie luată de pe umerii băncii cît mai curînd posibil", a spus Mirzoev.

El consideră că activele "Investprivatbank" trebuie să fie folosite pentru a acoperi costurile "Băncii de Economii".

"În măsura în care activele "Investprivatbank" nu vor genera venituri suficiente, este posibil să rămînă neacoperite anumite costuri nete, care trebuie acoperite din alte surse", a remarcat reprezentantul FMI în Moldova.

După cum a informat anterior INFOTAG, în prezent autorităţile discută diverse modalităţi de acoperire a acestor costuri, care presupun, în special, ca Ministerul Finanţelor să emită valori mobiliare speciale pentru "Banca de Economii". Nu este exclus faptul că o parte din mijloace vor fi achitate de bănci după ce statul va introduce pentru ele un impozit special.