Moldova & IMF IMF Activities Publications Press Releases


 

16 iunie 2017

Armine Khachatryan
Reprezentantul Permanent al FMI în Republica Moldova

COMUNICAT SUCCINT PENTRU PRESĂ 

Ca răspuns la solicitările mass-media, dorim să menționăm, că FMI a avut cu regularitate consultări cu autoritățile privind subiectele legate de restructurarea Băncii de Economii (BEM) și a grupului de bănci asociate cu BEM. În același timp, FMI a acordat asistență tehnică substanțială privind aceste chestiuni.

Am atras atenția asupra diverselor probleme și riscuri în rapoartele noastre din acea perioadă, care sunt disponibile pentru public pe site-ul nostru. De exemplu, în raportul FMI publicat în iulie 2014 se menționa clar despre:
  • fragilitatea situației la BEM și la cele două bănci de dimensiuni medii considerate afiliate Băncii de Economii;
  • prezența unor indicii de tăinuire activă a informației privind beneficiarii finali și persoanele care exercitau controlul efectiv al băncilor;
  • importanța protejării autorităților de reglementare de ingerințele politicului și necesitatea de a adopta în regim de urgență legislația necesară pentru a restabili în deplină măsură atribuțiile de reglementare ale Băncii Naționale a Moldovei și Comisiei Naționale a Pieței Financiare;
  • necesitatea consolidării cadrului legal pentru protecția membrilor consiliilor de administrare și a angajaților BNM și CNPF.

Totuși, Guvernul a decis să acționeze în alt mod și nu a urmat recomandările FMI. În absența unui program al FMI cu Republica Moldova la acea vreme, Fondul Monetar putea doar să acorde consultații și nu putea impune careva condiții.

Atragem atenția, că punctul de vedere al FMI ca instituție a fost întotdeauna transparent. Poziția FMI referitor la măsurile de restructurare a băncilor propuse autorităților în perioada 2014-2015 este reflectată în rapoartele personalului FMI nr. 14/190, nr. 14/346 și nr. 16/19, disponibile pe
site-ul nostru.