Moldova & IMF IMF Activities Publications Press Releases


Profit Nr. 7-8 (261), iulie-august 2018

Interviu cu Volodymyr Tulin, Reprezentatul Permanent al FMI în Republica Moldova

BNM, Guvernul și Parlamentul lucrează în echipă

Margareta MOCREAC | FMI & Moldova

Guvernul, Parlamentul și Banca Națională a Moldovei au demonstrat că au capacitatea de a lucra în echipă atunci când vine vorba de îndeplinirea angajamentelor asumate de autorități în cadrul programului susținut de FMI, afirmă reprezentantul permanent al FMI în Moldova, Volodymyr Tulin. În opinia sa, efortul de echipă al autorităților Republicii Moldova merită apreciere. Într-un interviu exclusiv acordat revistei "Profit" la 17 iulie, Volodymyr Tulin s-a referit la cooperarea dintre Fondul Monetar Internațional și Republica Moldova și situația în sectorul bancar.

Profit: Domnule Tulin, autoritățile moldovenești au ajuns la jumătate de cale în realizarea programului pe trei ani (noiembrie 2016 – noiembrie 2019), susținut de FMI. Ce ați putea spune despre rezultatele obținute până acum?

V.T.: Autoritățile moldovenești promovează în continuare cu fermitate programul cuprinzător de reforme, elaborat cu scopul consolidării economice și eliminării vulnerabilităților cheie. În general, judecând după progresul atins până în prezent, condițiile programului se realizează, în linii mari, în parametrii conveniţi, stabilitatea macroeconomică a fost asigurată și economia continuă să se consolideze. Acestea fiind spuse, programul prevede realizarea unui număr important de jaloane în a doua jumătate a termenului convenit. Prin urmare, este esențial de menținut angajamentul ferm de a promova politici bine gândite și buna guvernanță economică, pentru a consolida progresul realizat și a îmbunătăți perspectivele economice ale țării.

Profit: La 29 iunie curent, Consiliul de directori executivi al FMI a finalizat a treia evaluare a programului Republicii Moldova, susţinut prin Mecanismul extins de creditare (ECF) şi Mecanismul de finanţare extinsă (EFF), în urma căreia Republica Moldova a primit circa 33,8 milioane de dolari S.U.A. Înseamnă oare aceasta că FMI este pe deplin mulțumit de acțiunile întreprinse de autoritățile moldovenești în contextul implementării programului?

V.T. .: După finalizarea celei de-a doua evaluări în luna decembrie a anului trecut, autoritățile moldovenești au întreprins acțiuni importante pentru implementarea următorului set de angajamente legate de politici, asumate în cadrul programului. În baza acordului la nivel de personal atins în martie curent și a implementării satisfăcătoare a acțiunilor prealabile convenite, experții FMI și, ulterior, Consiliul de directori executivi al FMI au sprijinit finalizarea celei de-a treia evaluări a programului. Desigur, trebuie să fie clar că mai sunt necesare eforturi susținute pentru a îmbunătăți în continuare guvernarea, a duce la bun sfârșit procesul de remediere a sistemului financiar, dar și acțiuni mai hotărâte în ceea ce privește recuperarea activelor fraudate.

Profit: Care din angajamentele asumate de Republica Moldova par destul de dificile, din punctul de vedere al autorităților?

V.T.: Cred că autoritățile ar putea răspunde mai bine la această întrebare. Totuși, din perspectiva noastră, Republica Moldova, fiind în cadrul unui acord extins cu FMI, beneficiază de asistență în implementarea unor programe cuprinzătoare de reforme structurale, menite să elimine deficiențele instituționale sau economice profunde, pe lângă asistența în promovarea unor politici menite să restabilească și/sau să mențină stabilitatea macroeconomică. Programul curent prevede reforme de durată, care pot fi realizate doar prin eforturi serioase și care sunt, în esența lor, dificile. Deci, aș spune că programul din start se bazează pe angajamente și obiective care nu pot fi nicicum ușoare.

Profit: Autoritățile Republicii Moldova mereu par a fi încrezătoare în ceea ce privește îndeplinirea condițiilor stipulate în programul convenit cu FMI. FMI împărtășește această încredere?

V.T.: Deși, așa cum am spus, s-au realizat multe și autoritățile sunt încrezătoare în ceea ce privește îndeplinirea angajamentelor legate de politici, totuși nu s-a ajuns încă la punctul în care putem considera că progresul obținut este ireversibil. În acest sens, angajamentele de ordin politic sunt vitale pentru implementarea cu succes a programului și mai departe. Este important ca autoritățile să promoveze în continuare politici prudente și să asigure avansarea reformelor pe parcursul duratei programului. De exemplu, este esențial ca în perioada preelectorală autoritățile să se abțină de la cheltuielile bugetare neprevăzute.

La moment, unele instituții sunt mai protejate de ingerința factorului politic decât în trecut, inclusiv ca urmare a reformelor realizate în cadrul programului curent. De exemplu, Banca Națională este acum mai bine apărată de interferențe politice sau oricare alte interferențe decât înainte, ceea ce contribuie la sporirea încrederii.

Profit: Cum ar arăta o cooperare ulterioară cu FMI dacă guvernul va realiza cu succes programul actual, care expiră în noiembrie 2019? Și ce va urma în caz contrar?

V.T.: Evident, autoritățile moldovenești au de făcut încă foarte multe pentru ca veniturile populației să crească și condițiile de viață să se îmbunătățească. Datorită unei guvernanțe mai bune și a unor instituții mai performante, vor fi asigurate stabilitatea macroeconomică și creșterea productivității, dezvoltarea potențialului uman și investițiile capitale. Fondul dispune de resurse și este întotdeauna gata să ajute, fie în contextul programelor susținute de FMI, fie sub formă de asistență tehnică, fie prin exercițiile periodice de supraveghere a situației în economie și în sistemul financiar în absența unui program de finanțare. Respectiv, autoritățile vor alege la propria discreție modalitatea de interacțiune cu Fondul.

Profit: Cum ați evalua politica bugetar-fiscală promovată la moment de Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova?

V.T.: Autoritățile s-au axat în mod clar pe obiectivul de îmbunătățire a performanței în materie de venituri. Reforma administrației fiscale inițiată în 2016 a contribuit la creșterea nivelului de conformare fiscală, fapt ce a dus la o creștere puternică a veniturilor bugetare din contul impozitului pe venit și al TVA în anul 2017, dar și pe parcursul anului curent. Și autoritățile vamale au înregistrat o creștere semnificativă a veniturilor. Deși se întreprind măsuri la scară largă, o realizare care merită de menționat aparte este comasarea Inspectoratului Fiscal Principal de Stat cu inspectoratele fiscale teritoriale într-o singură entitate - Serviciul Fiscal de Stat. Totodată, mai sunt multe de făcut în ceea ce privește îmbunătățirea administrării fiscale. De exemplu, veniturile ar putea fi majorate în urma îmbunătățirilor legate de infrastructura sistemului informațional și procesele electronice. Promovarea unor politici fiscale mai eficiente, de exemplu pentru soluționarea problemei "salariilor în plic", ar conduce, de asemenea, la creșterea veniturilor. În ceea ce privește politica bugetară, motivele de îngrijorare țin totuși de cheltuieli. Trezește îngrijorare nevalorificarea pe deplin a alocărilor pentru investiții, adeseori din cauza incertitudinii sau întârzierilor la toate etapele de realizare a proiectelor investiționale, de la selectare până la implementare. Având în vedere că anul curent este un an preelectoral, este necesar de gestionat cu mare grijă fondul de salarizare și de evitat cheltuieli neprevăzute în buget.

Profit: Ce credeți despre politica monetară promovată de Banca Națională a Moldovei? FMI are comentarii sau sugestii la acest capitol?

V.T.: Din punctul nostru de vedere, politica monetară a BNM trebuie să rămână axată pe obiectivul ancorării inflației la nivelul țintit de 5 la sută. Chiar dacă se anticipează că inflația va scădea și mai mult în lunile următoare, politica monetară promovată la moment de BNM este axată, în mod adecvat, pe nivelul așteptat al inflației în 2019 și chiar și mai departe.

Printr-o serie de reduceri ale ratei dobânzii în perioada anilor 2016-2017, BNM a reacționat în mod corespunzător la reducerea presiunilor inflaționiste. Totodată, nu a fost ușor de a ajusta cu precizie politica monetară, dat fiind că sistemul financiar nu se recuperase pe deplin, fapt reflectat în eficiența redusă a mecanismelor de transmisie monetară. La moment, politica monetară promovată de BNM pare adecvată și BNM monitorizează îndeaproape perspectiva inflației. În cele din urmă, există încă posibilități de îmbunătățire a capacității operaționale ce ține de promovarea politicii monetare, consolidarea comunicării pe intern și pe extern și îmbunătățirea coordonării între diverse instituții.

Profit: Moneda națională a Moldovei, leul, s-a apreciat cu aproximativ 14 % față de dolarul S.U.A. în 2017. Ce impact a avut acest fapt asupra economiei Republicii Moldova? Care ar fi recomandările FMI în această privință?

V.T.: Pentru Moldova, ca pentru orice economie deschisă mică, regimul flexibil al cursului de schimb este coloana vertebrală a economiei, care asigură reziliența necesară pentru a face față șocurilor externe. În afară de aceasta, la sfârșitul lunii iunie curent, rezervele internaționale ale BNM au atins cel mai înalt nivel din istorie, un nivel mai mult decât adecvat din punct de vedere a măsurilor de precauție. Respectiv, noi recomandăm recurgerea în continuare la intervenții doar pentru atenuarea volatilității excesive a cursului de schimb, fără a opune rezistență fluctuațiilor cursului de schimb determinate de factori fundamentali, mai ales atunci când situația se ameliorează.

Acestea fiind spuse, în general, aprecierea reală a monedei naționale afectează negativ exportatorii. Însă în economiile mici deschise este imposibil de stimulat competitivitatea doar prin gestionarea nivelului cursului de schimb. Aș spune că o politică adecvată presupune continuarea implementării reformelor structurale menite să stimuleze productivitatea și să îmbunătățească competitivitatea pe plan extern, permițând în același timp o creștere treptată a salariilor în termeni reali.

Profit: Cât de oportun este ca BNM să cumpere valută în situația în care lichiditatea băncilor depășește 50%, iar intervențiile BNM duc la creșterea volumului de monedă națională pe piață?

V.T.: Aveți dreptate, procurările de valută pe piață presupun injectarea de lichidități în lei. Totodată, în aceleași condiții, cumpărarea valutei străine în volume mai mici ar duce la o apreciere și mai mare a leului! Cu toate acestea, obiectivul primordial al BNM, conform mandatului legal, este asigurarea și menținerea stabilității prețurilor. O politică monetară adecvată presupune sterilizarea lichidității excesive prin operațiuni de absorbție a lichidităților, de exemplu prin vânzarea certificatelor BNM. Totodată, trebuie de ținut cont și de faptul că sterilizarea are costuri mari. Este imperativ pentru independența operațională a BNM ca ea să aibă un bilanț viabil.

Profit: Unul dintre capitolele acordului cu FMI vizează necesitatea de a stabiliza sistemul financiar-bancar al Republicii Moldova, a asigura o guvernare corporativă de calitate în bănci și a atrage investitori strategici în sectorul bancar. Cum apreciază Fondul activitatea de până acum a Guvernului și a BNM în acest sens?

V.T.: Autoritățile au înregistrat progrese semnificative în ceea ce privește curățarea sectorului financiar, dar este necesar de continuat eforturile în acest sens și de manifestat în continuare vigilență. S-a pus accent pe sporirea transparenței acționarilor, identificarea acționarilor care corespund criteriilor de profesionalism și onorabilitate, dar și pe consolidarea cadrului care să permită eliminarea acționarilor care nu corespund cerințelor de profesionalism și onorabilitate. În afară de aceasta, BNM fortifică cadrul de reglementare și de supraveghere, finalizează diagnosticarea băncilor și consolidează sistemele de siguranță financiară.

Ceea ce ne-a impresionat este capacitatea BNM, Guvernului și Parlamentului de a lucra în echipă pentru onorarea angajamentelor asumate. În general, progresul atins este rezultatul unui efort de echipă și autoritățile merită aprecierea noastră în această privință.

Profit: Care este opinia FMI cu privire la planul de acțiuni al BNM ce vizează vânzarea a 41,09% din acțiunile Moldova-Agroindbank?

V.T.: Progresul atins în privința Moldova-Agroindbank este un exemplu excelent de lucru în echipă, cu implicarea tuturor autorităților țării, nu doar a BNM, deși, în calitatea sa de organ de supraveghere bancară, BNM a avut partea leului din efort în acest proces.

Adoptarea legilor necesare pentru facilitarea vânzării acțiunilor anulate ale băncilor de importanță sistemică le-a permis autorităților să inițieze negocieri privind achiziționarea acțiunilor așa-zise "problematice" ale Moldova-Agroindbank. Adoptarea legilor respective a fost o acțiune prealabilă, nerealizarea căreia ar fi periclitat finalizarea celei de-a doua evaluări a programului. Deci, ne bucurăm să vedem că eforturile depuse se materializează în rezultate concrete.

Profit: Guvernul intenționează să verse veniturile din vânzarea acțiunilor Moldova-Agroindbank și Moldinconbank la bugetul de stat, în loc să le transfere foștilor acționari, acțiunile cărora au fost blocate și apoi anulate de BNM. Este oare aceasta o decizie justificată?

V.T.: Nu cunosc nimic referitor la planurile respective. Dar vă pot spune că, după cum a fost clarificat și de Curtea Constituțională în anul 2017, cadrul juridic existent prevede în orice caz plata unei compensații monetare echitabile foștilor proprietari ai acțiunilor anulate deținute în bănci. În afară de aceasta, decizia adoptată în decembrie 2017 de Institutul de Arbitraj al Camerei de Comerț din Stockholm oferă un plus de confort în ceea ce privește aplicabilitatea prevederilor privind despăgubirea bănească a foștilor acționari în astfel de cazuri. Acestea fiind spuse, o problemă separată ar fi existența unor careva pretenții ale statului către foștii acționari.

Profit: Guvernul are vreun angajament față de FMI în ceea ce privește termenul limită pentru vânzarea a 63,89% din acțiunile Moldindconbank?

V.T.: Autoritățile intenționează, în contextul următoarei evaluări a programului, să-și concentreze eforturile privind ieșirea Moldindconbank de sub regimul de administrare temporară într-o manieră ordonată, cu perspectiva de facilitare a unei soluții ce ar implica sectorul privat. Din partea noastră, considerăm și noi că acesta ar fi un pas crucial în direcția reabilitării sectorului financiar al Republicii Moldova. Progresul atins în privința Victoriabank și Moldova-Agroindbank reprezintă o temelie bună în acest sens.

Profit: Ce credeți despre progresul atins de autorități în depășirea problemelor cauzate de „Laundromat” și, în general, despre eforturile depuse pentru combaterea spălării banilor?

V.T.: Indiscutabil, combaterea evaziunii fiscale și a spălării banilor constituie la moment o mare provocare la nivel global. Pentru statele cu piețe în curs de formare, facilitarea stabilității financiare și a fluxurilor de capital a devenit mai dificilă din cauza creșterii costurilor de conformitate și datorită unor abordări mai stricte pentru evaluarea de către agențiile internaționale de monitorizare a respectării cerințelor în domeniu.

În contextul programului, autoritățile Republicii Moldova și-au asumat angajamentul să continue să exploreze posibilități pentru a demonstra o schimbare clară de regim în ceea ce privește eforturile de contracarare a spălării banilor. Am atestat progrese bune, date fiind adoptarea noii legi privind combaterea spălării banilor și eforturile continue în această privință. Cu toate acestea, este esențial ca în acest domeniu să fie întreprinse rapid măsurile pentru implementarea pe deplin a cadrului aprobat și asigurarea unei aplicări corecte a prevederilor legale. În toamna anului curent va avea loc o vizită a misiunii de evaluare a MONEYVAL, ceea ce va constitui un test important pentru Moldova.

Profit: Guvernul și Parlamentul au anunțat că Legea privind bugetul pentru anul 2019 va fi votată până la sfârșitul sesiunii curente. Credeți că este bine ca deputații să adopte un buget care va trebui executat de un alt Parlament și un alt Guvern?

V.T.: Cred că este mult mai bine să ai un buget decât să nu-l ai. Dar bugetul nu este singurul element al cadrului bugetar pentru politica bugetar-fiscală pentru anul 2019. Mai există CBTM-ul, care, din perspectiva pe termen mediu, reflectă planurile de politică bugetar-fiscală pentru următorii 3 ani. În afară de aceasta, mai există și cadrul de responsabilitate bugetar-fiscală care, la general, formează baza disciplinei fiscale încontinuu. În cele din urmă, procesul bugetar permite, de asemenea, o rectificare și la mijlocul anului, care să țină cont de posibilele schimbări ale politicii și de ultimele evoluții economice.

Profit: Partidul Socialiștilor a declarat în repetate rânduri că va revizui majoritatea acordurilor internaționale semnate de autoritățile proeuropene, dacă vor veni la putere după alegerile parlamentare. În cazul programului cu FMI, este oare posibil acest lucru din punct de vedere tehnic? Ce ar însemna aceasta pentru Moldova?

V.T.: În calitate de organizație apolitică și tehnocrată, nu speculam asupra rezultatelor viitoarelor alegeri sau a intențiilor viitoarelor guverne. Avem un acord care confirmă că împărtășim prioritățile în materie de politici stabilite de actualul Guvern și de Banca Națională a Moldovei și ne concentrăm pe implementarea pe deplin a acestora.

Profit: Ce trebuie să facă Moldova pentru a primi undă verde din partea instituțiilor financiare internaționale, inclusiv a FMI, pentru a obține accesul la piețele de creditare externe și a contracta fonduri în condiții comerciale?

V.T.: În principiu, actualul acord cu FMI nu constituie un impediment pentru autoritățile Republicii Moldova dacă vor dori să apeleze la împrumuturi externe în condiții comerciale. În orice caz, aceste proiecte vor trebui să fie în concordanță cu obiectivele și parametrii macroeconomici conveniți în contextul programului. Să nu uităm că există încă destule resurse financiare concesionale de care ar putea beneficia Republica Moldova, care ar trebui să fie explorate mai întâi, înainte de a contracta credite comerciale, care au un grad de risc mai mare și sunt mai costisitoare pentru țară.

Profit: Ce părere aveți despre următorii pași care urmează a fi întreprinși în sectorul financiar în contextul programului susținut de FMI?

V.T.: Cel mai important este de realizat în continuare acțiunile planificate și de a rămâne vigilenți. Ce ține de priorități: în primul rând, autoritățile trebuie să se asigure că toate băncile au acționari și administratori care corespund criteriilor de profesionalism și onorabilitate. Legislația recent aprobată oferă un set cuprinzător de instrumente pentru a soluționa problema acționarilor care nu corespund exigențelor respective. În al doilea rând, BNM și băncile comerciale vor trebui să acționeze în continuare în direcția promovării unor practici robuste de guvernare corporativă, în contextul implementării prevederilor noii Legi privind activitatea băncilor. În afară de aceasta, urmează să fie modificate cadrul legal și cel de reglementare în ceea ce privește elaborarea planurilor de acțiuni pentru situații neprevăzute, asigurarea depozitelor și lichidarea băncilor. În al treilea rând, este nevoie de vigilență nu doar în bănci, ci și în sectorul financiar nebancar, fie vorba de instituții de micro-creditare sau de companii de asigurări. CNPF trebuie să asigure cadrele și supravegherea de cea mai înaltă calitate pentru a evita acțiunile de arbitraj și migrarea riscurilor.

În cele din urmă, pornind de la Strategia de recuperare a activelor fraudate, aprobată recent, autoritățile trebuie să întreprindă acțiuni și mai hotărâte pentru recuperarea acestor active.
Sursa