Moldova & IMF IMF Activities Publications Press Releases


2008 Fondul Monetar Internaţional                                                                              Aprilie 2008
                                                                                                    Raportul de ţară al FMI nr. 08/134


Republica Moldova: Aspecte Selective

Autori: Nikoloz Gigineishvili, Marcin Piatkowski, Johan Mathisen
şi Irena Asmundson

Aprobat de Departmentul European

27 februarie 2008

Cuprins


I.        
În căutarea transmisiei monetare în Moldova

            A. Introducere
            B.
Canalul de transmisie prin rata dobânzii
           
C. Pieţele financiare ale Moldovei
            D. Model şi date
            E. Rezultatele estimărilor
            F. Concluzii

II.       Taxa zero pe venit agenţilor economici în Moldova: Concurenţa fiscală şi implicaţiile pentru Europa de est

            A. Introducere
            B. Oare ţările concurează în privinţa ratelor fiscalităţii corporative?
           
C. Ce alimentează concurenţa fiscală?
            D. Va intensifica oare concurenţa în regiune rata zero pe venitul agenţilor economici în Moldova? 
            E. Implicaţiile pentru investiţiile străine directe, eficienţa economică, echitatea şi bunăstarea
            F. Concluzii

III.       Schimbările şi flexibilitatea pieţei muncii din Moldova (PDF file, 0.6mb)

            A. Introducere
            B. Aspecte generale
           
C. Cadrul instituţional al pieţei muncii
            D. Flexibilitatea pieţei muncii analiza empirică a factorilor ce determină salariile reale 
            E. Sumar şi implicaţiile pentru politici

IV.        Globalizarea şi industria vinicolă a Moldovei

            A. Producţia vinicolă mondială şi exporturile
            B.
Exportatorii de vinuri
           
C. Concluzii