Moldova & IMF IMF Activities Publications Press Releases


2008 Fondul Monetar Internaţional                                                                              Aprilie 2008
                                                                                                    Raportul de ţară al FMI nr. 08/139


Republica Moldova: consultările din anul 2007 pe marginea articolului IV al Statului FMI
şi evaluarea a treia în cadrul Acordului pe trei ani din cadrul Mecanismului
de finanţare pentru reducerea sărăciei şi creşterea economică --
Raportul personalului FMI, suplimentul la Raport, Nota de informare publică
şi
comunicatul de presă cu privire la discuţiile din cadrul şedinţei Consiliului de directori
executivi al FMI; precum şi declaraţia Directorului Executiv pentru Moldova


Conform Articolului IV al Statului FMI, Fondul Monetar poartă discuţii bilaterale cu membrii săi, de obicei în fiecare an. În contextul discuţiilor combinate - pe marginea articolului IV şi pe marginea celei de-a treia evaluări a performanţelor Moldovei în cadrul acordului pe trei ani, din cadrul Mecanismului de finanţare pentru reducerea sărăciei şi creşterea economică, următoarele documente au fost publicate şi au fost incluse în acest pachet:

 • Raportul personalului în urma consultărilor din anul 2007 şi evaluării a treia în cadrul Acordului pe trei ani din cadrul Mecanismului de finanţare pentru reducerea sărăciei şi creşterea economică, elaborat de o
  echipă de experţi ai FMI în urma discuţiilor pe marginea politicilor şi situaţiei economice cu
  oficiali ai Republicii Moldova, finalizate la 21 decembrie 2007. Raportul a fost elaborat în baza
  informaţiei existente la momentul discuţiilor şi a fost finalizat la 20 februarie 2007.
  Punctele de vedere exprimate în raportul de ţară le aparţin membrilor echipei de experţi al FMI şi nu
  reflectă, în mod necesar, punctele de vedere ale membrilor Consiliului de Directori al FMI.
   

 • Suplimentul cu privire la Analiza sustenabilităţii datoriei, realizată în comun de FMI şi Banca
  Mondială.
   

 • Nota de informare publică (PIN) şi Comunicatul de presă care prezintă sumarul opiniilor exprimate de membrii Consiliului de directori executivi al FMI expuse în cadrul şedinţei din 12 martie 2008.
   

 • Declaraţia Directorului Executiv al FMI pentru Republica Moldova.


FONDUL MONETAR INTERNAŢIONAL 

REPUBLICA MOLDOVA 

Raportul personalului în urma consultărilor din anul 2007 şi evaluării a treia
în cadrul Acordului pe trei ani din cadrul Mecanismului de finanţare
pentru reducerea sărăciei şi creşterea economică
 

Pregătit de Departamentul European
(în consultare cu alte departamente) 

Aprobat de Juha Kähkönen şi Anthony R. Boote 

20 februarie 2008
 


                                                                  Cuprins                                                                        

Sumar executiv 

I.          Introducere 

II.         Evoluţii recente 

III.       Performanţa în cadul Evaluării a treia 

IV.       Pespective 

V.        Discuţii referitor la politici

            A. Provocări serioase pentru politica monetară şi a ratei de schimb   
            B. Politica fiscală în contextual necesităţilor contradictorii          
           
C. Consolidarea sectorului financiar
            D. Accelerarea reformelor structurale 

VI.       Aspecte ale Programului 

VII.      Evaluarea personalului 

Boxe

1.         Implementarea recomandărilor anterioare ale Fondului
2.         Remitenţele şi investiţiile în Moldova     
3.         Competitivitatea şi echilibrul ratei de schimb
4.         Instrumentul ratelor de dobândă în contextual transmisiei monetare în Moldova  
5.         Cooperarea cu Banca Mondială în domeniul reformei administraţiei publice       
6.         Taxa zero pe venitul agenţilor economici în Moldova şi implicaţiile asupra competitivităţii fiscale 

Anexe
I.          Scrisoarea de intenţii
II.        Memorandumul privind politicile economice şi financiare 
III.       Memorandumul tehnic de înţelegere


Sumar executiv           

În parte sitiaţia evolueaza bine. Autorităţile au atins o istorie bună în ceea ce priveşte stabilitatea economică, în pofida şocutrilor. Creşterea ia avânt, investiţiile înlocuiesc remitenţele în calitate de motor principal al cerşterii, performanţele exportului se ameliorează, iar sărăcia se reduce.  

Perspective înbunătăţite de creştere economică au adus noi provocări. Intrările de capital au fost însoţite de presiuni puternice de apreciere a monedei naţionale, şi un deficit în creştere al balanţei comerciale. Moldova are câteva pârghii la nivel de politici pentru a rezista acestor presiuni, în timp ce politica fiscală este constrânsă de necesităţile de dezvoltare iar politica monetară este limitată de mecanismele de transmisie slabe.  

Discuţiile privind politicile implementate s-au axat pe:

           Necesitatea de a consolida tendinţa de reducere a inflaţiei în faţa presiunilor crescânde din exterior. A fost atins un consens vizând necesitatea de a consolida stabilitatea preţurilor în calitate de obiectiv primar al Băncii Naţionale a Moldovei, de a permite o mai mare flexibilitate a ratei de schimb, şi a înăspri mai mult politica monetară dacă se mizează pe atingerea unei inflaţii sub zece la sută.

           Politica fiscală: echilibrul potrivit între susţinerea tendinţei de reducere a inflaţiei şi necesităţile de dezvoltare. S-a căzut de accord că perspectivele fiscale îmbunătăţite au creat o oportunitate în vederea accelerării reformelor pentru a crea posibilităţi suplimentare de cheltuieli bugetare orientate spre creşterea economică şi spre reducerea sărăciei, şi de a moderniza administraţia publică pentru a atinge o gestionare mai bună a resurselor.

           Necesitatea de a încuraja procesul de tranziţie. Raportul înnoit privind Evaluarea sectorului financiar (FSAP) indică necesitatea de a adânci reformele în sectorul financiar. Măsurile structurale, ce sunt în derulare, sunt focusate spre climatul de afaceri, avansarea procesului de privatizare, în special a întreprinderilor de stat, şi simplificarea mediului regulatoriu.

Performanţa în cadrul Evaluării a treia a fost satisfăcătoare, în pofida constrângerilor.