Moldova & IMF IMF Activities Publications Press ReleasesConsiliul de directori executivi ai FMI a finalizat a treia evaluare a Programului susținut prin Mecanismul extins de creditare și Mecanismul de finanţare extinsă și a aprobat debursarea a 79 milioane de dolari S.U.A.

Comunicat de presă 11/277
13 iulie 2011
 

Consiliul de directori executivi al Fondului Monetar Internaţional (FMI) a finalizat a treia revizuire a rezultatelor economice atinse de Republica Moldova în contextul realizării programului susţinut prin mecanismul extins de creditare (ECF) şi mecanismul de finanţare extinsă (EFF). Valoarea combinată a asistenţei financiare EFF/ECF, aprobate la 29 ianuarie 2010 (vezi comunicatul de presă nr. 10/21) este echivalentă cu 369,6 milioane de Drepturi speciale de tragere (DST) (circa 586 milioane de dolari S.U.A.). În urma finalizării celei de-a treia revizuiri, autoritățile Republicii Moldova au obținut acces imediat la suma echivalentă cu 50 milioane de DST (circa 79 milioane de dolari S.U.A.). De asemenea, Consiliul de directori executivi a aprobat solicitarea autorităților referitor la modificarea criteriilor de performanță privind rezervele internaționale nete ale Băncii Naționale a Moldovei (BNM) și activele interne nete pentru finele lunii septembrie a anului 2011 și finele lunii martie a anului 2012, date fiind fluxurile externe mai mari decât s-a anticipat, majorarea cotei rezervelor obligatorii și revederea în direcția majorării a prognozei privind creșterea economică și cererea de bani. Decizia Consiliului de directori executivi a fost aprobată automat1, în lipsa solicitărilor din partea directorilor executivi de a discuta subiectul în cadrul unei ședințe oficiale și a intrat în vigoare la 13 iulie 2011.

Economia Republicii Moldova s-a restabilit, în esență, după recesiunea din 2009, şi perspectivele sunt pozitive. Creșterea economică robustă a continuat și în anul 2011, fiind stimulată de cererea internă puternică și de o creștere foarte semnificativă a exportului. Inflația de bază a fost ținută în frâu, în pofida presiunilor asupra inflației determinate de creșterea prețurilor la resursele energetice.

Programul se realizează după cum s-a planificat și durabilitatea bugetar-fiscală va fi restabilită până în anul 2012. În politica bugetar-fiscală se pune accent, într-un mod adecvat, pe raționalizarea cheltuielilor curente, totodată menținând nivelul cheltuielilor pentru realizarea investițiilor prioritare și pentru asistența socială adresată celor mai vulnerabile grupuri. Consolidarea bugetar-fiscală va fi susținută și în continuare prin realizarea unor reforme complexe în domeniul politicii și administrării fiscale în anul 2012, precum și ulterior.

Restricționarea recentă a politici monetare a ancorat așteptările inflaționiste legate de creșterea prețurilor la resursele energetice și majorarea cererii interne. Ar putea fi necesară o înăsprire a politicii monetare dacă efectele creșterii prețurilor la resursele energetice vor afecta inflația de bază sau dacă se va accelera și mai mult creșterea cererii interne. Planurile BNM de majorare a rezervelor valutare constituie o măsură adecvată, ca răspuns la fluxurile valutare mai mari decât s-a anticipat, generate de creșterea volumului remitențelor și fluxurilor de capital.

Situația din sectorul financiar s-a îmbunătățit în continuare, băncile raportând profituri mai mari, ponderea creditelor neperformante fiind în descreștere. Finalizarea lucrului asupra cadrului de pregătire pentru situații de criză și cadrului de soluționare a datoriilor va spori stabilitatea financiară și va contribui la promovarea activității de intermediere financiară. Este salutabilă atingerea unei înțelegeri dintre autorități și băncile comerciale privind acoperirea în comun a costurilor legate de insolvabilitatea "Investprivatbank".

Sunt necesare reforme complexe pentru restabilirea durabilității financiare în sectorul energetic. Crearea unor mecanisme eficiente de stabilire a prețurilor și de efectuare a plăților va contribui la recuperarea costurilor și la prevenirea acumulării arieratelor noi. Îmbunătățirea climatului de afaceri și promovarea exportului joacă un rol esențial în menținerea unei rate înalte a creșterii economice pe termen mediu. Eliminarea barierelor comerciale și deetatizarea întreprinderilor cu capital majoritar al statului sunt pași importanți în direcția dată.

______________________

1 Consiliul de directori executivi adoptă decizii în mod automat atunci când toți membrii sunt de acord că propunerile vizate pot fi examinate fără întrunirea în ședință pentru discuții oficiale.